aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Damhauggata 6!

Halden Damhauggata 6, 6A og 6B

Investeringseiendom med 12 gode leiligheter! Damhauggata 6, 6A og 6B

 • 15 000 000
 • BRA 718 m²
 • PRISANTYDNING15 000 000
 • OMKOSTNINGER376 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER15 376 342
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 15 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  375 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  376 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  15 376 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen består av to tilliggende bygårder med felles tun og en liten frittliggende enebolig i bakkant av bygårdene. En bygning inneholder 7 leiligheter og en bygning inneholder 4 leiligheter. I tillegg stort uthus med boder

Damhauggata 6, 6A og 6B, Viken

 • Eiendommen er selskapets hovedaktivum.
 • Damhauggata 6 AS
 • Gnr. 66 Bnr. 842 og Gnr. 66 Bnr. 843 og Gnr. 66 Bnr. 403 i Halden kommune
 • Damhauggata 6 og 6B er næringsbygg - bygård/flermannsbolig.
  Damhauggata 6A er en liten selvstendig enebolig på egen matrikkel.
 • Gjennomgående normal utleiestandard fra omfattende totalrehabilitering på 1990-tallet og frem. Leilighetene er fortløpende modernisert. Det er vinylbelegg og laminat på gulv. Panel og tapet på vegger og himlinger i de fleste rom. Hvite, slette kjøkkeninnredninger. Bad/wc med dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og med el.utlufting. Samtlige leiligheter holder normal, grei standard med lett fornybare overflater. Nyere el.skap i 9 av 11 leiligheter. Vann- og avløp ut til off.nett.
 • Sentralt, men samtidig helt rolig og tilbaketrukket i et eldre, sjarmerende trehusmiljø i Halden sentrum. Nyrenovert miljøgate med vakker brostein i kanter og p-luker. Det er kun 5 min gange til gågaten og parken inne i byen, samt restauranter, butikker, off.transport, skoler m.m
 • Eiendommene har felles direkte adkomst fra Damhauggata via port. Felles gårdstun med adkomst til bygningene.
 • Leilighetsbygningene og uthus er oppført med grunnmur av naturstein. Yttervegg trolig i tømmer/reisverk i tre. Utvendig kledd med liggende panel. Isolerglassvinduer og koblede vinduer. Takkonstruksjon i tre, utvendig tak er tekket med takstein av tegl. Takrenner og nedløp sink.
  Eneboligen er oppført i grunnmur på murt stein. Yttervegg i bindingsverk, utvendig kledd med trepanel. Takkonstruksjon i tre som er utvendig tekket med takstein. Renner, nedløp og beslag i stål. 2-lags isolerglassvinduer. Terrasse i impregnert treverk.
 • Eiendommen har tre matrikler:

  Bnr 403 utgjør 815 kvm og bnr 842 utgjør 472 kvm. Bnr 843 utgjør 108 kvm ( som er adkomstvei inn til bygningene ). Tomten består utover det bebygde areal for det meste av brosteinlagt innkjørsel og gårdstun.

  Eneboligen har i tillegg en opphøyd hage med plenarealer. I følge Halden kommunes arealplan kan det se ut til å være utbyggingsmuligheter på denne matrikkelen. Interessenter oppfordres til å undersøke dette nærmere.
 • Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.
 • Bygården er oppført trolig i årene før 1900, samt deler som har byggeår ca. 1992.
  Enebolig med ukjent byggeår. Tilbygg i 1988.
 • Leilighetsbygg 1:
  1.etg: 210 kvm bra
  2.etg: 170 kvm bra
  Totalt: 380 kvm bra

  Leilighetsbygg 2:
  1.etg: 126 kvm bra
  2. etg: 115 kvm bra
  Totalt: 241 kvm bra

  Uthus:
  1. etg: 70 kvm bra
  (Anslått til 81 kvm bra ink. trapp og loft)

  Enebolig:
  1.etg: 27 kvm bra/p-rom

  Arealer er hentet fra rapporter utarbeidet av Taksthuset AS.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt delvis utleid.
  Det gjøres oppmerksom på at det er delvis stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.
  Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Strøm.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Det er installert en sikkerhetspumpe i kjeller i bygget ut mot Damhauggata som sikkerhet dersom tilbakeslag fra off. nett ved ekstremvær.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er regulert med formål bolig/forretning, og følger reguleringsplan G-335 med plannavn Damhaugen.
  Det er registrert SEFRAKMINNE på eiendommen. Deler av Damhaugen-området har formål bevaringsområde. Dette vil kunne medføre at man skal benytte tidsrikt materialvalg etc. ved feks. oppussing/utskifting av fasader mm.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp
 • Det er ikke utstedt ferdigattest, men det er utstedt midlertidig brukstillatelse på eiendommen datert 24/9-1992 som gjelder ombygging - fasadeendring/bolig 66/403.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.
 • Kr. 79 074 pr. år
  Beløpet er prognose for 2022 for 6 og 6A.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • De totale leieinntekter er per år 2022, kr 1 029 640.

  Ta kontakt med vårt kontor for å få utlevert kopi av de løpende aktuelle leiekontrakter.

  Leiekontrakter kan ha andre leiebeløp en det som i dag innbetales. Oppgitte leieinntekter og i beregninger/takst er korrekt oppgitt.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere aksjekjøpsavtalen etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Det er selskapet Damhauggata 6 AS som selges. Overføring av aksjer/selskapet vil bli håndtert av ekstern advokat/regnskapsfører på oppdrag av selger.

  Selger opplyser at eiendommen på andre siden av veien skal rives og bygges ny.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

  Følgende forutsetninger legges til grunn for bud
  Eiendommen og dens tilbehør selges "as is".
  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7, §4-4, §6-2, §6-4, §6-5, §6-7 til §6-10, og kap. 7 og 8-8 fravikes da overdragelsen gjelder salg av selskap/næringseiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Reklamasjonstiden er derfor begrenset til 3 mnd etter overtagelsen.
  Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser når det gjelder kjøpers reklamasjonstid.
  Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd/reklamasjoner som medfølger tap mindre en kr. 1 promille og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger kr. 1%.

  Vi opplyser om at selger besitter permer med dokumentasjon knyttet til eiendommen. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Salgsprospektet er således ikke ment å gi uttømmende og fullstendig informasjon.

  Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

  Feiervesenet i Halden har ingen registrerte ildsteder på eiendommen. Det er registrert kontroll av det elektriske anlegget i september/oktober 2016.
  Selger opplyser at det p.t. ikke er noen kjente utestående mangler.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Damhauggata 6 as Damhauggata 6 AS
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev