aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Garvergata 10

HALDEN Garvergata 10

Koselig, liten selveierleilighet med sjel. Rett ved bykjernen - Biloppstillingsplass - Uteplass - Selges møblert

 • kr 1 650 000
 • BRA 53 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 650 000
 • Omkostningerkr 57 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 707 392
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1 910
 • Soverom1
 • ArealP-rom 53 m²
 • Felleskostnaderkr 2 117
 • Tomt1 651 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000))

  57 392 (Omkostninger totalt)

  1 707 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her har man mulighet til å flytte rett inn i en ferdig møblert leilighet! Enkel adkomst i 1.etasje. Meget sentral beliggenhet med kort vei til alle type butikker og til Tista shoppingsenter, skoler og til andre servicetilbud. Fine turområder i nærmiljøet langs elvepromenaden og videre opp til historiske Fredriksten festning. Innhold: Gang, kjøkken, stue, soverom, bad, vaskerom, bod. I tillegg er det en utvendig bod. Boligen holder en gjennomgående normal/eldre overflate standard med laminat og belegg på gulv. Malte overflater på vegger. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Bad med våtromstapet, våtromsplater i dusjnisje. Alle hvitevarer medfølger i salget! Leiligheten gir samlet sett ett koselig inntrykk, men det bør påregnes noen oppgraderinger.

Garvergata 10, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 53 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 53 kvm Gang, kjøkken, stue, soverom, bad, vaskerom.  Tomt
  1651m²

  Beskrivelse av tomt
  Det er en felles tomt i sameiet med flere uteplasser. Tomten er ikke oppmålt.

  Beliggenhet
  Meget sentral beliggenhet i Halden sentrum med alt av servicetilbud rett utenfor døren. Busstopp få meter fra leiligheten.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Bolig og næringsbebyggelse i nabolaget.

  Byggemåte
  Bygget har grunnmur av granittblokker og betong, trolig oppført i laft med uisolerte konstruksjoner. Teglstein i gavlvegg. Stående, malt kledning av tre. Saltak med plassbygde takstoler i tre. Isolerglassvinduer i trerammer fra 1974-1978. På kjøkken er det et H-vindu fra 1996. Isolert ytterdør med glassfelt. Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. På tegninger fra 1968 er det to soverom i leiligheten. Det ene soverommet tilhører trolig pr i dag naboleiligheten. Det er etablert et vaskerom på kjøkkenet som ikke er med på noen tegninger. Det er innhentet seksjoneringstegninger fra 2005. Disse stemmer overens med tegninger fra 1968. Verken seksjoneringstegninger eller byggetegninger stemmer overens med dagens leilighet. Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift. Synlig hull i etasjeskiller over himmling på bad, utette gjennomføringer, plastrør uten mansjetter. Etasje skiller er ikke brannsikret i henhold til overflater eller gjennomføringer. Synlig gips i kott under trapp. Ukjent tykkelse og isolering. Gipsplater skal være sparklet i skjøter og brann fuget. Brannskiller er trolig endret i forbindelse med at det ene soverommet tidligere var en del av denne enheten, mens det nå tilhørerer en annen boenhet. Disse brannskillene er ikke undersøkt nærmere pga manglende tilganger. Brann- og lydskiller tilfredsstiller trolig ikke dagens krav. Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon om boligens tilstand.

  Innhold
  Innhold 1.etg: Gang, kjøkken med trivelig spiseplass foran vindu, stue, soverom, bad, vaskerom, bod. I tillegg er det en utvendig bod som medfølger.

  Standard
  Boligen holder en gjennomgående normal/eldre overflate standard med laminat og belegg på gulv. Malte overflater på vegger. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Bad med våtromstapet, våtromsplater i dusjnisje. Alle hvitevarer medfølger i salget! Leiligheten gir samlet sett ett koselig inntrykk, men det bør påregnes noen oppgraderinger. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Utvendig Nedløp og beslag,TG2 Renner, nedløp og beslag i sink og plast. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet. Vurdering av avvik: - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. - Det er noe skjevheter på renner, og noen løse renner og nedløp. Noe synlig rust. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid. - Må beregnes skiftet ved omlegging av tak. Vil skje i regi av sameiet. Veggkonstruksjon,TG2 Bygget er trolig oppført i laft med uisolerte konstruksjoner. Teglstein i gavlvegg. Stående, malt kledning av tre. Vurdering av avvik: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Tiltak på yttervegger vil bli utført i regi av sameiet. Takkonstruksjon/Loft,TG2 Saltak med plassbygde takstoler i tre. Loftet er ikke luftet. Loftet er ikke tilgjengelig fra denne leiligheten. Eldre undertak med under- og påligger. Det er trolig et nyere bord-tak lagt over det. Noe synlig rupanel i tidligere takvinduer. Yttertak tekket med teglstein. Kun befart fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Takstein er noe slitt i overflater. Det er synlig råte i gesimskasser. Undertaket er trolig fra byggeår. Tiltak - Lokal utbedring bør utføres. - Lufting/ventilering bør forbedres. - Utbedringer av taket vil skje i regi av sameiet. Vinduer,TG2 Isolerglassvinduer i trerammer, fra 1974-1978. Det er trolig skiftet ut glass i noen vinduer. På kjøkken er det montert et h-vindu fra 1996. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne - Det er løse gummilister og værslitt treverk. Løst håndtak på noen vinduer. Glasset i kjøkkenvinduet og på noen stuevinduer er trolig punktert. Tiltak - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Vinduer må justeres. - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. - Vinduer anbefales skiftet. Andre utvendige forhold,TG2 Det er en bod i felles bodanlegg som tilhører leiligheten. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Bodanlegget har store skjevheter og synlig råte. Tiltak - Utbedringer må beregnes i regi av sameiet. Innvendig Overflater,TG2 Det er lagt laminat og belegg på gulv. Malte overflater på vegger. Himlingsplater og panel i tak. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Det er synlig svartsopp på noen overflater. Laminaten har endel sprekkdannelser og svellinger. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 10 mm målt i stue og på kjøkke, målt med laser over hele gulvet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Noe nedbøying og knirk registrert. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Dokumentasjon på radonmåling er ikke fremlagt. Boligen ligger i en sone markert med lav til moderat aktsomhetsgrad med tanke på radon. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendige dører,TG2 Eldre tredører og skyvedører i leiligheten. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak - Enkelte dører må justeres. Våtrom 1. Etasje > Bad Overflater vegger og himling,TG2 Veggene har våtromstapet/belegg malt og system-himling i tak med plater. Våtromsplater (respatex) montert i dusjnisjen. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Noe begynnende sprekker i skjøter og i nedkant av våtromsplater i dusjnisje. Det er åpent opp i tak-konstruksjon over dusjnisjen, noe som kan føre til fuktig luft inn i konstruksjonen. Tiltak - Plater i dusjnisje anbefales skiftet. Vurdere tetting i himling i våtrommet. Overflater Gulv,TG2 Malt gulvbelegg med oppbrett, ubehandlet i dusjnisje. Plastsluk i gulv. Fall målt til ca 5mm i dusjnisje og 10mm på 2 meter på gulv utenfor dusjnisje. Oppbrett ved dør/treskel over 25mm. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Det er registrert knirk i gulvet. - Toalettet er skrudd igjennom gulvbelegg/tettesjikt. Dusjnisje har tett terskel som hinder lekkasjevann fra å renne til sluk. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. - Det må vurderes tiltak når badet/våtrommet skal oppgraderes - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. - Gulvet vil ikke tåle stående vann på gulv, på grunn av utettheter rundt rørgjennomføringer og skruer igjennom gulvbelegg. Sluk, membran og tettesjikt,TG3 Tettesjikt/gulvbelegg med oppbrett og tapet/vinyl på vegger som er malt over i sener tid. Dusjnisje har gulvbelegg og respatex-plater på vegg. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. - Uttetheter rundt rørgjennomføringer i gulv under servant, og skruer fra toalett igjennom gulv. Noe sprekker i nedkant og skjøter på respatex-plater i dusjnisje. Antydning til begynnende svelling på plater. Tiltak - Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Sanitærutstyr og innredning,TG2 Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger med montert blandebatteri på vegg. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er smal åpning både i høyde og bredde inn til dusjnisje. Utstyr har høy alder og slitasje. Noe treg avrenning i vask. Tiltak - Sanitærutstyret må beregnes skiftet ved renovering av badet. Ventilasjon,TG2 Mekanisk avtrekk i himling Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - De ter tilnærmet ingen tilluft under dør eller ellers i rommet. Noe støy ble registrert fra vifte etter noen minutter. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. 1. Etasje > Vaskerom Overflater vegger og himling,TG2 Malt tapet på vegger og takess i tak. Vurdering av avvik: - Svertesopp er registrert - Synlig svartsopp i hjørnet under utslagsvask og noe merker/hakk i overflater. Tiltak - Det må foretaes lokal utbedring Overflater Gulv,TG2 Gulvet har vinylbelegg. Rommet har ingen varmekilde. Vurdering av avvik: - Det er registrert knirk i gulvet. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Høy alder på gulvbelegg. Det må beregnes sprekker i sveiseskjøter i hjørner på gulvbelegg. Fall målt til opp til 10mm. Lokalt fall rundt sluk. Noe mindre fall feil vei mot varmtvannsbereder. Tiltak - Det må vurderes tiltak når badet/våtrommet skal oppgraderes Sluk, membran og tettesjikt,TG3 Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Vurdering av avvik: - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen - Det er noe luft under belegg rundt sluk og i oppbrett på vegg. Tiltak - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. - Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sanitærutstyr og innredning,TG2 Rommet har opplegg for vaskemaskin og utslagsvask. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er noe synlig dryppmerker på gulvbelegg under skap. Avløpsrør fra utsalgsvask og vaskemaskin går i rør langs vegg/gulv til sluk. Tiltak - Oppgraderinger anbefales ved renovering av rom. Ventilasjon,TG2 Det er mekanisk avtrekk. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det ble registrert noe støy fra avtrekksviften. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Bør skiftes ved renovering av rommet. Kjøkken 1. Etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Malt innredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Fliser over deler av benkeplaten med malte fuger. Det er plass til oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. - Det er store utglidninger og svelling i gulvet, spesielt rundt oppvaskmaskinene. Gulvet går trolig ikke under komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Noe svelling og fuktmerker i benkeskap. Det står en jekk under vannlås/avløp. Trolig noe problemer med røropplegget. Det er synlig netting rundt rør gjennom veggen. Kan ha vært montert for å forhindre mus inn. Det er ikke fuktsikring under benkeplaten ved oppvaskmasinen. Tiltak - De påviste skader må utbedres. - Kjøkkenet må beregnes skiftet. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Vannrør av kobber. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør,TG2 Det er avløpsrør av plast. Noe gjenstående soil. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Vannlås i kjøkkenbenken er trolig utett/løs. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Vannlås på kjøkken må utbedres. Ventilasjon,TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Ventil i vegg på det ene rommet er løs. Det er noe synlig svartsopp på overflater. Flass i maling inn mot glass på vinduer skyldes trolig kondens. Kan være tegn på dårlig ventilering. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmtvannstank,TG3 Varmtvannsbereder på 200 liter plassert på vaskerommet. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Dekselet til det elektriske i berederen er løst. Det er synlig varmegang på tanken. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. - Tanken må beregnes skiftet. Elektrisk anlegg,TG3 Sikringsskap i gang med eldre automatsikringer. Ny digital måler er montert. Hovesikringen er på 63 amp. Kommentar:Det er varmegang synlig på varmtvannsberedere. Anlegget har høy alder og det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på kontroll eller utført arbeid. Det anbefales en komplett kontroll av el-anlegget. Nøkkelen til skapet er ikke observert. Bør skaffes for å kunne låse av skap ihht krav. For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år Branntekniske forhold,TG3 Brannslokker tilgjengelig. Røykvarslere er ikke funksjonstestet. 18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Kommentar:Brannslokker er eldre enn 10 år og må skiftes ut. Tomteforhold Grunnmur og fundamenter,TG2 Grunnmur av granittblokker og betong. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Kjeller var ikke tilgjengelig på befaringsdagen. Synlige sprekker og skjevheter på utvendig mur og betongfuger. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. - Gjøres trolig i regi av sameiet.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  1 oppstillingsplass på sameiets tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000))

  57 392 (Omkostninger totalt)

  1 707 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming Elektriske panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  17689

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Opplyste beløp er Halden kommunes prognose for 2023.

  Formuesverdi primær
  380551

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1369985

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  78/2202

  Felleskostnader pr. mnd
  2117

  Felleskostnader inkluderer
  Disse inkl. husforsikring, internett (fiber), avsetning og utbedring av vedlikehold og utgifter til regnskapsfører.

  Om sameiet
  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

  Sameiets forsikringsselskap
  If

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt iht. borettslagets vedtekter.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 20.07.2005 - Dokumentnr: 3782 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 15
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 78/2202


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Halden kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen i deres arkiv. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om dette.

  Vei, vann og avløp
  Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G335 Damhaugen med formål bolig. SEFRAKMINNE er registrert på eiendommen. Eventuelle søknadspliktige tiltak vil bli oversendt Fylkesmann for uttalelse/gjennomgang.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 650 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  41 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000))

  57 392 (Omkostninger totalt)

  1 707 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  57392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,4% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6000, oppgjørshonorar kr 5000 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 951. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev