aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade fra tomten

HALDEN Grimsrødhøgda 91

Eldre enebolig med renoveringsbehov, på stor og solrik tomt!

 • kr 2 800 000
 • BRA 147 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 800 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 800 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 964
 • Soverom3
 • ArealP-rom 76 m²
 • Tomt4 889.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,00))   87 042,- (Omkostninger totalt)   2 887 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Enebolig i hyggelig boligområde på Grimsrødhøgda, med kort vei til Gimle skole, lysløypene i Venås- og Høiåsmarka, samt til sykkel- og gangvei. Inneholder: 1.etg: Vindfang, gang, trapperom, 3 soverom, kjøkken, stue/spisestue, bad. Kjeller: Trapperom/teknisk, bod 1, bod 2, garasje. I tillegg carport.

Grimsrødhøgda 91, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 71 kvm
  1. etasje: 76 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 76 kvm Vindfang, trapperom, gang, soverom 1, soverom 2, soverom 3, kjøkken, stue/spisestue, bad.  Tomt
  4889.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med gressplen, diverse, busker, trær, frukttrær og naturtomt.

  Beliggenhet
  Lunt og solrikt beliggende på Grimsrødhøgda. Det er kort vei til Gimle skole, lysløypene i Venås- og Høiåsmarka, samt fin sykkel- og gangvei rett ved, som forbinder området til Gimle og Brødløs.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Gimle

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning med bordkledning fra byggeår. Tak har plassbygd sperrekonstruksjon med taktro. Etterisolert i senere år på loftet. Taket er tekket med betongtakstein og har renner/nedløp i sink. Malte trevinduer med 2-lags glass og isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt Wilhelmsen Taksering og Kontroll for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1.etg: Vindfang, gang, trapperom, 3 soverom, kjøkken, stue/spisestue, bad. Kjeller: Trapperom/teknisk, bod 1, bod 2, garasje. I tillegg carport.

  Standard
  Boligen har gjennomgående standard fra byggeåret og det er renoveringsbehov. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Taktekking,TG2 Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra taknivå. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Taksten har ukent alder og er med slitasje og er mosegrodd Undertak med taktro er fra byggeår og har fuktskjolder Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Andre tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Nedløp og beslag,TG2 Renner og nedløp er i sink med alder fra byggeår Det er blekk på forkantbord og topphatter, stige til pipe Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Renner og nedløp har alder og slitasje og enkelte bulker og skader Det er ikke snefangere på taket Andre tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. Veggkonstruksjon,TG3 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har bordkledning fra byggeår Vurdering av avvik: - Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. - Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - 3 vegger på boligen bør utbedres omgående Tiltak - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Andre tiltak: - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Bygningen har mye råteskadet kledning og trolig råte på indre svll og bindigsverk for deler av 3 vegger på boligen, tiltak bør gjøres omgående Siste vegg ut mot veien er i noe bedre stand, denne har ikke lufting i kledning og er ikke vedlikeholdt Takkonstruksjon/Loft,TG2 Takkonstruksjonen har plassbygd sperrekonstruksjon med taktro. Malte vindskibord. Det er etterisolert innvendig på loftet senere år med innblåst isolasjon. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Takkonstruksjon har alder fra byggeår og er med fuktskjolder og svertesopp på konstruksjoner innvendig på loft. Det er eldre nedtrekkbar loftstrapp Utvendige vindskibord har råteskader, uviss på underliggende konstruksjoner for taket, det ble ikke avdekket fukt på innvendig loft ved befaring Det er minimalt med lufting i gesism for loftet, kun enkle luker i gavelvegger - Andre tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. - Det bør etableres bedre lufting for loftet Vinduer,TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og isolerglass. Eldre kitta vinduer for kjeller og loft Noe nyere verandadør og nyere vindu for bad, disse er med isolerglass Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Vinduer og verandadør på boligen har alder og slitasje og bør skiftes ut Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. Andre tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører,TG2 Bygningen har hovedytterdør i massiv tre med glass Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Dør har alder fra byggeår og er med slitasje Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Dør fungerer idag og skiftes ut ved behov Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3 Veranda ført opp på fundamenter av betong med bindigsverk, gulvbord og malt gelender i tre Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Veranda har høy alder, råteskader, verandfa bør skiftes ut i sin helhet Konstruksjoner er bygd feil og har direkte avrenning av vann inn på vegg Tiltak - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Ny tekking må legges. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Andre tiltak: - Veranda bør oppgraderes i sin helhet Utvendige trapper,TG2 Yttertrapp er i betong med tre gelender Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Det er påvist andre avvik: - Andre avvik er att trapp har alder og slitasje Andre tiltak: - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Andre utvendige forhold,TG2 Carport er ført opp på betong fundamenter med bindingsverk for vegger med kledning, flatt tak tekket med singelpapp Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Carport har alder og slitasje, kledning står tett ned i bakken, det er råte i enkelte kledningsbord og for vannbord på tak Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Innvendig Overflater,TG2 Innvendig er det gulv av belegg. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har malte plater og trepanel. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Overflater har alder og slitasje i rommene, det er observert enklete sprekker i vinylgulv, skader på enkelte vegger og tak med panel har noe heng i stuedel. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Andre tiltak: - Overflater bør utbedres i boligen Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Etasjeskiller er av trebjelkelag. Takstmann er usikker på om det er underliggende betong etasjeskille da dette er kledd inn med panel i tak i kjellerom og etablerte tregulv for 1 etg. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskader i etasjeskiller - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er trolig fuktskader inn på etasjeskille da det er synlig råteskadet treverk under kledning på yttervegger, her må det nærmere undersøkelser til for å få oversikt på konstruksjon. Det ble målt ca 30 mm nivåforskjell på gulv innvendig i bredden av boligen innvendig i stuedel, forøvrig er det noe nivå forskjeller på gulver i rommene i boligen. Andre tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. - For nærmere undersøkelser inn på svill og etasjeskille må konstruksjon med yttervegger åpnes opp for å få innsyn på svill mm Kostnadsetimat er ikke satt inn for dette da man ikke har oversikt på omfanget av evventuelle skader i konstruksjon. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak Pipe og ildsted,TG2 Boligen har mursteinspipe i teglsten med pusset og malte brannvegger innvendig og bygd i teglsten over tak med skiferplate på topp tak, blekk i overgang på taket. Det er eldre vedovn i en bod i kjeller og peis med innsats i stuen i 1,etg Feieluke på loft og sotluke i kjeller Feier var inne sist i 2017 og det var tilsyn sist i 2018, neste tilsyn for pipe kommer høsten 2023, det er ikke avvik ved pipen i følge Halden brannvesen. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Pipe og vedovner har alder og slitasje for boligen Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Innvendige trapper,TG2 Boligen har malt tretrapp fra byggeår. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Trapp har alder og slitasje, har åpninger i gelender og trappetrinn utover 10 cm bredder og er fra byggeår I overgang for nedre del av trapp må man bøye seg for å gå ned til kjeller Tiltak - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Andre tiltak: - Tiltak med sikring og omgjøring bør gjøres for trappenedgang, det er ikke lagt inn kostnadsestimat for dette Innvendige dører,TG2 Innvendig har boligen massive tredører og finèrdører, enkelte dører er med glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Dører har alder og slitasje for kjeller og for 1,etg Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Dører skiftes ut etter behov Andre innvendige forhold,TG2 Inntegret garasje er i betong konstruksjoner og med eldre treport Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Garasje har alder fra byggeår i konstruksjoner. Garasjerom er ikke gasstett og har ikke godkjente branndør, rommet har en lufteluke Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Våtrom Etasje > Bad Generell,TG3 Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997 i hovedkonstruksjoner. Det bes merke att hovedkonstruksjoner med etasjeskille, eldre soilrør for toalett er utgått på levetid og eldre vannrør for badet er fra byggeår, svikt kan oppstå for disse Badet ble overflate oppusset på gulv og vegger i ca 2000 og deler av vannrør ble trolig skiftet da med nyere plastsluk, enkelte avløp for innredning og vaskemaskin Rommet har trolig elektriske varmekabler da det er utvendig bryter, varmekabler virket ikke ved befaring. Det er eldre strålevarmeovn over dør. Fall mot sluk er målt til kun 9 mm fra terskel på gulvet på badet, manglende fallforhold på gulv. Følgendende feil er avdekket for innredning og utstyr på badet, toalettet er løst, innredning er noe løs og har sprekk i silikon i overgang til vegg, en front mangler på speilskap. Avløpsrør og vannrør kommer direkte opp av gulv og er ikke ført i vegg, uviss på tetthet i overgang på gulv for disse. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Badet bør oppgraderes, sett i forhold til overliggende beskrivelser. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Andre tiltak: Kjøkken Etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG3 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter i heltre. Benkeplaten er av laminat. Stål utslagsvask. Flis over benkeplate. Opplegg for komfyr. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. - Innredning har høy alder og slitasje Det er observert fuktskader i innredning på benk og i skapskrog ved utslagsvask Tiltak - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. - Andre tiltak: Avtrekk,TG2 Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Avtrekk har alder og slitasje Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Innvendige vannledninger er av elde kobber og med eldre hovedkran. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Vannrør og hovedkran har høy alder I overgang i tak for vannrør fra kjøkkent i kjelleren er det synlige fuktskjolder, vannrør bør skjekkes her, det ble målt etter fukt med fuktmåler uten forhøyet utslag på trekonstruksjon her Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Andre tiltak: - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Det må undersøkes nærmere om det evt er lekkasje fra vannrør fra kjøkkenet og ned til kjelleren Avløpsrør,TG2 Det er avløpsrør av støpejern fra byggeår med avløp fra toalett på bad, avløpsrør i gulv i kjelleren og med avløp fra kjøkken. I kjellergulv er det luke for avløp. For bad er det etablert nytt sluk og avløpsrør i ca 2000 Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Soil avløpsrør er utgått på levetid Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Andre tiltak: - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon,TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak - Anlegget må sjekkes av fagperson. - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmesentral,TG2 Det er installert varmepumpe i stuedel. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Boligen har eldre varmepumpe, denne har trolig ikke hatt service Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannstanken er på ca 187 liter og er av nyere dato. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak Branntekniske forhold,TG3 Boligen har vannslange og pulverapparat Tomteforhold Drenering,TG2 Drensfrohold er fra byggeår, det er ingen synlig fuktsikring utvendig, taknedløp er ført i overvann Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. - Ved fuktmåling på innvendige gulv og vegger viste forhøyet fukt i kjeller og det er observert saltutslag på enkelte områder av gulv og vegger i rommmene i kjelleren. Tiltak - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. - Lokal utbedring må utføres. - Andre tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter,TG2 Bygningen har uisolerte betonggulv og murvegger i sparesten fra byggeår Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Andre avvik er att gulver og murvegger har alder fra byggeår, det bes merke att det ikke er fuktsikret på yttervegger og betong gulver er ikke fuktsikret Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Forstøtningsmurer,TG2 Forstøtningsmurer er av betongstein for nedgang til inntegrert garasje. Vurdering av avvik: - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. - Forstøtningsmurer har alder og skjevheter Terrengforhold,TG3 Terrengforhold er med fall inn på grunnmur på boligen fra øvre deler, ned til inntegret garasje og rund veggene på boligen. Vurdering av avvik: - Terreng faller inn mot bygning. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2 Utvendige avløpsrør er av ukjent type, offentlig avløp via private stikkledninger Utvendige vannledninger er av ukjent type, offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Andre tiltak: - Avløpsanlegget må sjekkes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass/carport på egen eiendom.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,00))   87 042,- (Omkostninger totalt)   2 887 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15587

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  297054

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1069393

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/69/285: 21.09.1976 - Dokumentnr: 4650 - Best om garasje/parkering Vegvesenets betingelser vedtatt
  06.07.1992 - Dokumentnr: 3280 - Jordskifte Sak nr. 12/1989 sluttet 30.01.1992.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.03.2001 - Dokumentnr: 1383 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning
  Rettighetshaver HALDEN KOMMUNE
  20.06.2014 - Dokumentnr: 506215 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3001 Gnr:69 Bnr:561
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  27.04.1961 - Dokumentnr: 1120 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3001 Gnr:69 Bnr:56
  28.09.1993 - Dokumentnr: 4159 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0101 Gnr:69 Bnr:349
  23.11.1993 - Dokumentnr: 5298 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  23.11.1993 - Dokumentnr: 5298 - Målebrev Areal 4.891,8m2.
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1290938 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:69 Bnr:285
  10.01.1967 - Dokumentnr: 86 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:69 Bnr:56
  Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:69 Bnr:195
  Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:69 Bnr:356
  Overført fra: Knr:0101 Gnr:69 Bnr:349
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 30.04.1963.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med Halden kommune for nærmere informasjon. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,00))   87 042,- (Omkostninger totalt)   2 887 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5000,- og oppgjørshonorar kr 5500. Meglerforetaket har i tillegg krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 19574.  Alle beløp er inkl. mva. 

Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev