aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Grønliveien 32!
Velkommen til Grønliveien 32!

HALDEN Grønliveien 32

Velholdt og innholdsrik enebolig, attraktivt beliggende i Grønliveien.

 • kr 4 700 000
 • BRA 248 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 700 000
 • Omkostningerkr 134 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 834 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1974
 • Soverom3
 • ArealP-rom 173 m²
 • Tomt966.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,00))   134 542,- (Omkostninger totalt)   4 834 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
X 3D Gronliveien 32_1etg
Innholdsrik enebolig med attraktiv beliggenhet Inneholder: Underetasje: Hall/trapperom og stort vaskerom. Hybel: Soverom, stue/kjøkken og bad/wc. 2 utvendige boder og integrert garasje. 1. etasje: Trappegang, stue/spisestue med utgang til vinterhage og balkong, kjøkken, bad/wc, do-rom og 2 soverom (ett med WIC). Dels pent opparbeidet hage med plen og beplantning og dels naturtomt. Eiendommen grenser til grøntområder med fine turmuligheter. Gangavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, treningssenter nærbutikker og bussholdeplass.
Veranda

Grønliveien 32, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 111 kvm
  1. etasje: 137 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 58 kvm Hall m/trapp, vaskerom, Hybel: Soverom. Hybel: Stue/kjøkken, Hybel: Bad
  1. etasje: 115 kvm Stue/kjøkken , soverom 1, soverom 2, bad , toalettrom , gang med trapp.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 53 kvm Bod, garasje, bod under terrassen.
  1. etasje: 22 kvm Garderobe og vinterhage.  Tomt
  966.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten består ev plen med beplantning, gruset innkjøring og dels naturtomt. Solrikt og usjenert med hekk mot veg.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger attraktivt til mellom Watvedt og Brekkerød. Gangavstand til skoler, barnehager, nærbutikker og fine turområder.

  Adkomst
  Fra rundkjøringen på Brødløs, kjør retning Låby. Ta så 3. vei til høyre - Grønliveien. Følg denne til eiendommen på høyre side, før Brekkerød.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredet eneboligbebyggelse.

  Skolekrets
  Hjortsberg / Strupe.

  Offentlig kommunikasjon
  Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.

  Byggemåte
  Taktekkingen er av betongtakstein. Renner, nedløp og beslag i stål. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående tømmermannspanel. Det er skiftet noen kledningsbord i senere tid. Underetasje i betongblokker, utvendig kledd med malt teglstein på fasaden, ellers pusset og malt. Takkonstruksjonen har plassbygde takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduer er hovedsakelig fra 1985. Noen skiftet i 2007 og 2010. Blyglassvinduer er fra byggeår. Bygningen har malt hovedytterdør og terrassedør i plast. Det er montert Yale Doorman på inngangsdøren. Terrasse i malt og beiset trevirke, fundamentert på tresøyler. Terrassemarkise er montert. Det er bygget en vinterhage på deler av terrassen. Denne er fra Willab Garden og har skyvedører ut mot terrassen og skyvevinduer på langvegg. Det er plastplater til tak. På gulv er det lagt isopor med osb-plater og teppe. Noe vegger i treverk. Innvendig er det gulv av laminat og fliser. Veggene har tapet og malt panel. Innvendige tak har himlingsplater og panel. Det er lagt elektriske varmekabler i gulv i hall i tillegg til våtrom. Det er satt opp en frittliggende bod på tomten. Boden er på ca 6 m2. Boden består av en enkel trekonstruksjon på lecablokker. Det er lagt stålplater som tak. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 14.06.2023 av Takstfag, for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Underetasje: Hall/trapperom og stort vaskerom. Hybel: Soverom, stue/kjøkken og bad/wc. 2 utvendige boder og integrert garasje. 1. etasje: Trappegang, stue/spisestue med utgang til vinterhage og balkong, kjøkken, bad/wc, do-rom og 2 soverom (ett med WIC).

  Standard
  Innholdsrik familiebolig over 2 plan. Godt vedlikeholdt. Integrert garasje i sokkeletasjen. Det er flislagte baderom av nyere dato i begge etasjer. Det er innredet en egen "hybelleilighet" i sokkeletasjen. Denne er benyttet til gjester som da har eget disponibelt kjøkken, soverom, bad og stue. Det er ikke separat inngang til denne, så dersom den skal omsøkes til utleieenhet, må tiltak gjennomføres. i Hovedetasjen er det bygget en trivelig vinterhage. Denne har adkomst fra stuen. Det er også etablert egen utvendig trapp til denne og verandaen. Boligen fremstår som godt vedlikeholdt og påkostet/overflateoppusset etter behov og ønske. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig Taktekking, TG2 Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekkingen er lagt ved egeninnsats, i følge rekvirent. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Rekvirent opplyser om at undertak og papptekking er fra byggeår. Det er kun skiftet lekter, sløyfer og takstein. Tiltak Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Nedløp og beslag, TG2 Renner, nedløp og beslag i stål. Renner og nedløp ble skiftet i ca 2018. Er gjort ved egeninnsats. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet. Vurdering av avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke satt opp takrenner på inngangspartiet. Tiltak Det bør monteres takrenner på inngangspartiet. Veggkonstruksjon, TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående tømmermannspanel. Det er skiftet noen kledningsbord i senere tid. Underetasje i betongblokker, utvendig kledd med malt teglstein på fasaden, ellers pusset og malt. Vurdering av avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak Lokal utbedring må utføres. Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Takkonstruksjon/Loft, TG 2 Takkonstruksjonen har plassbygde takstoler i tre. Det er tilgang til kaldtloft fra luke i himling i garderoberom. Det er kun inspeksjonsmuligheter fra luken. Vurdering av avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Luken er uisolert og uten tettepakning. Vil kunne føre til kondens og varmetap. Takstolene er trolig ikke dimensjonert for tekking med betongtakstein, kun papp. Det er manglende lufting i gesims. Det ble observert mange vepsebol på loftet på befaring. Tiltak Det bør etableres bedre ventilering. Loftsluken bør skiftes. Takstoler anbefales kontrolleres mot bæring av tung tekking og snølast. Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduer er hovedsakelig fra 1985. Noen skiftet i 2007 og 2010. Blyglassvinduer er fra byggeår. Vurdering av avvik: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det mangler beslag på vinduet til soverom i hybel. Tiltak Vinduer må justeres. Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Innvendig Overflater, TG2 Innvendig er det gulv av laminat og fliser. Veggene har tapet og malt panel. Innvendige tak har himlingsplater og panel. Det er lagt elektriske varmekabler i gulv i hall i tillegg til våtrom. Det er avvik: Det er noen merker i himling ved peisen. Det ble registrert bom/hulrom under flis i hall. Noe synlig sprekkdannelse. Det er noe luft/ujevnheter under laminat i boden. I hybelen er det noe svelling i laminat. Tiltak: Noe vedlikehold av innvendige overflater må beregnes på sikt. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 10-20 mm målt i i stue/kjøkken og 10-15 på soverom, målt med laser over hele gulvet. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er noe merkbar nedbøying og vibrasjoner. Tiltak For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon, TG2 Rekvirent informerer om at det er gjennomført en radonmåling. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon. Eiendommen ligger i et område markert med lav til middels aktsomhetsgrad med tanke på radon. Vurdering av avvik: Eier opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen. Tiltak Radonmåling anbefales gjennomført. Ved utleie er det krav til radonmåling. Rom Under Terreng, TG2 Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Det er utforede vegger og gulv under terreng. Eier informerer om at det er revet en vegg mellom stue/kjøkken i hybelen. Det er montert en ståldrager ved egeninnsats. Det ble hullboret i soverom inn mot vegg under terreng. Det ble avdekket sponplate, plast, isolasjon og svart forhudningspapp inn mot mur. Det ble målt opp til 71% RF (relativ fuktighet) ved 16 grader celsius. Opp til 18 vekt% fukt med hammerelektrode i bunnsvill. Ved nivåer over 15-16 vekt% vil det være fare for utvikling av sopp, fukt og råte i konstruksjonen. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Innredning av rom under terreng anses som en risikokonstruksjon. Det ble målt høye indikasjon på fukt i gulv og overgang vegg. Dette er en naturlig konsekvens av byggeår og -måte. Gulv/vegg har ingen isolasjon eller fuktsikring. Innredet kjellerrom må anses som en risikokonstruksjon med tanke på fukt. Det vil være kortere levetid på innredet kjellerrom i eldre boliger med manglende fuktsikring. Det bør jevnlig overvåkes. Fuktverdier vil variere med årstider og nedbørsmengder. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak. Jevnlig kontroll av konstruksjoner må beregnes. Innvendige trapper, TG2 Boligen har lakkert tretrapp med åpne trinn. Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Noe knirk registrert. Tiltak Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Andre innvendige forhold, TG2 Det er integrert garasje i underetasjen. Gipsplater montert i himling. Aluminiumsport med elektrisk portåpner. Vurdering av avvik: Det er noe heng i gipsplatene. Tiltak: Noe vedlikehold må beregnes. Våtrom Overflater vegger og himling, TG2 Veggene har fliser. Taket har mdf-panel. Vurdering av avvik: Termostaten dekker ikke hull i flis. Tiltak Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Det ble målt 5 mm fall fra gulv ved dør og til sluk. Vurdering av avvik: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Noe sprekkdannelser i fuger. Tiltak: Det anbefales utbedring av fuger. For å unngå at eventuelt lekkasjevann renner ut av rommet må det etableres membran på minst 25 mm på terskel. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Membran er synlig over klemring. Vurdering av avvik: Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er utette rørgjennomføringer både i vegg og gulv. Det er ikke synlig membran under klemring (feilmontering). Tiltak Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet. Vaskerommet er i daglig bruk. Tettesjiktet på skiftes på sikt for å ivareta dagens standard. Sanitærutstyr og innredning, TG2 Rommet har opplegg for vaskemaskin og en innredning med utslagsvask. Avløpet fra vaskemaskinen går i rør til sluk langs gulv. Vurdering av avvik: Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak. Ventilasjon, TG2 Det er mekanisk avtrekk. Vurdering av avvik: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Overflater vegger og himling, TG2 Veggene har fliser. Taket har mdf-panel med spotter. Vurdering av avvik: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Døren ligger i en våtsone og er ikke fuktsikret. Dørlister går helt ned til gulvet og det er noen sprekkdannelser. Det er noen sprekker i silikonfuger i overgang vegg/gulv, samt ved servanten. Tiltak Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. Fuger bør utbedres. Treverk bør avsluttes et stykke over gulvet for å unngå fuktopptrekk. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler fra byggeår. Gulvet er helt flatt. Vurdering av avvik: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Varmekabel har en alder på ca 25 år. Tiltak Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Det bør etableres oppbrett på terskel med minst 25 mm membran for å forhindre at eventuelt lekkasjevann renner ut av rommet. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Membran er lagt ved egeninnsats. Det er synlig membran over klemring (feilmontert). Vurdering av avvik: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Membran er ikke synlig under klemring. Det er utette rørgjennomføringer i vegg. Tiltak Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Installering av tett dusjkabinett anbefales. Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet. Badet er i daglig bruk. Mansjett/membran er feilmontert og ligger over klemring. Kan gi lekkasjer ved tett sluk. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Deler av gulvet deler varmekabel med hallen. Gulvet er tilnærmet helt flatt. Vurdering av avvik: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Tiltak Det bør etableres minst 25 mm membran opp på terskel for å forhindre at vann kan renne ut av rommet. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Membran er synlig over klemring. Vurdering av avvik: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Membran er ikke synlig under klemring (feilmontert). Det er ikke synlig mansjett på rør opp av gulv. Tiltak Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Badet bør kun benyttes med dusjkabinett da mansjetten/klemringen er feilmontert. Ventilasjon, TG2 Det er mekanisk avtrekk. Vurdering av avvik: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er begrenset med tilluft ved dør. Tiltak Det må sikres tilstrekkelig med tilluft. Kjøkken 1. Etasje: Stue/kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkkenet har innredning med profilerte furu-fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er fliser over benken. Det er opplegg til komfyr, oppvaskmaskin, micro og et dobbelt kjøleskap tilkoblet vann. Vurdering av avvik: Det er registrert skader på fliser eller flisfuger mellom benkeplate og kjøkkenskap. Noen fuktmerker på fronter og på innsiden av dører til benkeskap. Mindre fuktmerker i bunnplate på benkeskap. Det er ikke montert vannstopp/føler under kjøleskap tilkoblet vanntilførsel, Reduksjonsventil ikke observert. Det er ikke komfyrvakt eller vannstopp montert i benkeskap. Eldre røropplegg synlig i benkeskap. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak. Innredningen fungerer med dagens bruk. Vannstopp bør vurderes. Gulv under kjøleskap bør kontrolleres. Avtrekk, TG2 Det er naturlig avtrekk fra kjøkken. Vurdering av avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak Mekanisk avtrekk bør etableres. Spesialrom 1. Etasje Toalettrom Overflater og konstruksjon, TG2 Wc med laminatgulv, malt tapet på vegger og takess i tak. Det er montert mekanisk avtrekk i taket. Servantskap og vegghengt toalett er montert. Stråleovn festet på vegg over toalett. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Tiltak Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er av kobber. Stoppekran, trykkmåler og vannmåler på vaskerommet. Eier har gjort noe arbeid med røropplegget ved egeninnsats. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Ventilasjon, TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmesentral, TG2 Luft-til-luft varmepumpe montert i hybelen og i vinterhagen. Disse er montert ved egeninnsats. Varmepumpen i stuen er montert av O. Hansens eftf. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på dette. Vurdering av avvik: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tiltak Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Varmepumper som er montert ved egeninnsats må kontrolleres av fagperson. Varmtvannstank, TG2 Varmtvannsbereder på 200 liter plassert på vaskerommet. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tiltak Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det er gjort arbeid på det elektriske anlegget ved egeninnsats, og av elektriker på dugnad. Tomteforhold Drenering, TG2 Det er synlig drensplast på den ene gavlveggen og bakveggen. Eller ingen synlig drenering. Dreneringen er utbedret ved egeninnsats. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er trolig drenering på de fleste vegger fra byggeår. Noe forhøyde fuktverdier målt i underetasjen. Tiltak Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG2 Bygningen har grunnmur av betongblokker, utvendig pusset og malt. En vegg kledd med teglstein. Vurdering av avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak Lokal utbedring må utføres. Forstøtningsmurer, TG2 Det er etablert flere støttemurer på eiendommen. Noen i lecablokker og noen i stablede blokker og betong. Vurdering av avvik: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk på noen av støttemurene som har høyder over 50 cm. Tiltak Lokal utbedring må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Utvendige avløpsrør er av støpejern fra 1974. Utvendige vannledninger er trolig kobberrør fra 1974. Offentlig vannforsyning og avløp via private stikkledninger. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Oljetank, TG2 Det er en nedgravd oljetank i glassfiber bak boligen. Synlige oppstikk bak boligen. Rekvirent informerer om at denne er frakoblet, men ikke sanert. Vurdering av avvik: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Tiltak Røropplegg og tank utvendig må fjernes/saneres. Forhold som har fått TG3: Terrengforhold, TG3 Skrånende terreng. Vurdering av avvik: Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan. Terreng faller inn mot bygning. Boligen ligger i et område markert med Aktsomhet Marin Leire hos NVE. I tillegg ligger det et område markert med Flom Aktsomhet rett i utkanten av eiendommen. Se vedlagt kart. Det er store sprekker og humper i asfalten. På grunn av at asfalten har sunket, så er det en kant opp til garasjen. Tiltak Det bør beregnes noe utbedringer av asfaltert gårdsplass. Det bør vurderes tiltak for bortledning av vann bak boligen. Elektrisk anlegg, TG3 Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Digital måler er montert. Skapet er plassert i hallen. Det er 11 kurser og en hovedsikring på 63 amp. Inntaket er på vaskerommet og er på 63 amp. Det foreligger ikke eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik) Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG3 Terrasse i malt og beiset trevirke, fundamentert på tresøyler. Terrassemarkise er montert. Det er bygget en vinterhage på deler av terrassen. Denne er fra Willab Garden og har skyvedører ut mot terrassen og skyvevinduer på langvegg. Det er plastplater til tak. På gulv er det lagt isopor med osb-plater og teppe. Noe vegger i treverk. Vurdering av avvik: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er noe skjevheter på gulv, spesielt ved trapp. Synlig skjevhet på søyler som bærer vinterhage og terrasse. Det mangler rekkverk på den ene siden av trappen til terrassen. Isopor er brennbare materialer som må dekkes inn med feks gips eller andre ubrennbare materialer. Tiltak Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Det anbefales nærmere undersøkelser rundt bærende konstruksjoner. Isopor må fjernes eller dekkes inn.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Enkel garasje i sokkeletasjen i tillegg til parkering i gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Landkreditt

  Polisenummer
  36217790

  Radonmåling
  Det er avholdt Radonmåling en tid tilbake. For korrekte verdier p.t., bør det gjennomføres en ny måling.

  Diverse
  Det er utført/foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år. Det er spotter i utvendige gesimskasser. En av spottene mangler. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Lovlighet: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det er etablert en hybel i underetasjen. Disse rommene er tegnet inn som bod, vaskerom og wc på godkjente tegninger. Garasjen er noe større enn på tegninger. Vaskerommet er etablert i en inntegnet bod. I første etasje er veggen mellom to soverom fjernet. Vindfang er omgjort til garderoberom. Terrassen er bygget større enn på tegninger. Det er bygget en bod under terrassen og en vinterhage over. Det er gjort noen fasade-endringer som innsetting av vinduer og fjerning av dør. Det er etablert et tak over inngangen til underetasjen. Det foreligger ingen tegninger på uteboden eller støttemurer. Tilbygg av terrasse, utebod og vinterhage er trolig ikke byggesøkt. Det er trolig ikke gjort noen bruksendring av rom i underetasjen som er tatt i bruk som beboelsesrom.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,00))   134 542,- (Omkostninger totalt)   4 834 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk oppvarming. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  13653

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Opplyst beløp for kommunale avgifter er inklusive eiendomsskatt og prognose for 2023. Oppgitt av Halden kommune.

  Formuesverdi primær
  721118

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2596024

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Kontakt megler for et uforpliktende tilbud på boligfinansiering fra Berg Sparebank.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det ingen tinglyste heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for enebolig med kjeller, datert 05.06.1975. Det er i den midlertidige brukstillatelser anmerket følgende forhold: Innredning av boder i kjeller. Montering av feierluke, beslag og lister rundt vinduer i underetasjen, puss utvendig mur og planering med fall fra mur, siste papplag på tak, avtrekksventil over tak el. vifte i vaskerom og wc i underetasjen.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Id G-568. Brekkerød del 1. Eldre reguleringsplan. Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse 16.12.2004

  Adgang til utleie
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at utleid leilighet ikke er godkjent som egen bruksenhet. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.   

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,00))   134 542,- (Omkostninger totalt)   4 834 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  134542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 900,- og oppgjørshonorar kr 5 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8 062,-. Utleggene omfatter fotograf, kommunale opplysninger og utskrift av heftelser. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 15 000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev