aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade
Fasade

HALDEN Holtegrenda 29

Usjenert og landlig beliggene enebolig med stor eiet tomt.

 • kr 2 480 000
 • BRA 112 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 480 000
 • Omkostningerkr 79 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 559 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 850
 • Soverom2
 • ArealP-rom 84 m²
 • Tomt7 439 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 480 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 480 000,00))   79 042,- (Omkostninger totalt)   2 559 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
X 3D Holtegrenda 29_1etg
Sjarmerende enebolig med stor eiet tomt. Bygget er opprinnelig oppført i 1850. Det har vært fokusert på å beholde stilen med malte tømmervegger og brede himlingsbord. Modernisering er gjort over tid og ved behov. Det er påbygget en vinterhage som er innredet som stue (ikke byggemeldt). Tomten er delvis opparbeidet med plen og beplantning, resterende er naturtomt. Det er et eldre hønsehus med inngjerding, samt uthus og 2 skur med lagringsplass, i tilllegg til boligen. Naboeiendommen er p.t. benyttet som fritidsbolig.
Fasade.

Holtegrenda 29, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 84 kvm
  2. etasje: 28 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 56 kvm Stue , stue 2, kjøkken , entré , bad, vaskerom, stue/vinterhage
  2. etasje: 28 kvm Soverom , soverom 2, gang  Tomt
  7439m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor, eiet tomt. Rundt boligen er det opparbeidet med plen og beplantning. Resterende fremstår som naturtomt. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt. Avvik må påregnes ved en eventuelt oppmåling. Det gjøres oppmerksom på at i vedlegg til salgsoppgaven er det sprikende informasjon om tomtearealet. Dette er pga av en justering av matrikkelbrevet i kommunen. Dette er gjennomført i forbindelse med salget. Det er 7.439 kvm. som ble registrert, etter justeringen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig og usjenert til på Holtegrenda/Sannerød. Området består hovedsakelig av spredt fritid, bolig og landbruksbebyggelse. Store omkringliggende skogområder med flotte tur og rekreasjonsmuligheter. Ca 1,5 mil fra Halden sentrum og ca. 4 km. til Iddefjorden.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsboliger og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Kongeveien / Risum ungdomsskole.

  Byggemåte
  Bygningen har grunnmur i natursteinsmur for eldre del og i støpt mur for nyere tilbygg. Innebygget veranda har kun støpte pilarer. Veggene har tømmerkonstruksjon for eldre del og bindingsverk for tilbygg. Fasader har stående bordkledning. Etasjeskiller er av trebjelkelag for både hoveddel og tilbygget. Her er det stubbloftsløsning mot krypkjeller. Malte vinduer med koblet glass i hovedhuset. I stue ved vaskerommet er det ett større vindu med isolerglass, mens øvrige vinduer har kun et enkelt glass. Takkonstruksjonen har plassbygd sperrekonstruksjon. Taktekking av betongtakstein, og synlig duk på rupanel. På taket av sidebygget er det stålplater og stålbeslag. Frittliggende enebolig. Det er oppført et tilbygg i 2003 med bad og vaskerom i 1. etasje og et soverom i 2. etasje. Det er en veranda bygget inn med tak og vegger. Merk at dette bygget ikke er godkjent og ikke er oppført etter tekniske krav. Sidebygget har en veldig enkelt utførelse. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 26.04.2023 av Ingeniørfirmaet Knobel for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etg.: Vindfang, gang, stue, spisestue, kjøkken, bad/wc, vaskerom og vinterhage som er omgjort til stue (ikke byggemeldt). 2. etg.: Gang, lagringskott og 2 soverom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Enebolig Utvendig Taktekking, TG2 Taktekkingen er av betongtakstein, og synlig duk på rupanel. Ukjent alder på tekkingen. På taket av sidebygget er det stålplater og stårbeslag. Taket er besiktiget fra takfot i stige og ett av kneloftene. Vindskier er noe mosegrodde. Vurdering av avvik. Vindskier er noe mosegrodde og stedvis utsatt for fukt fra renner og tak. Toppbord på vindskier er værslitte. Taket har også stedvis noe mose. Det mangler beslag i overgang vegg og tak over inngangsparti. Det er her registrert en sprekt stein og en provisorisk tetting. Tiltak Beslag må vurderes i overgang mellom taket og veggen. Vask og fjerning av mose må vurderes. Toppbord må påregnes skiftet. Nedløp og beslag, TG2 Renner, nedløp og beslag i stål. Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler utkast/bortledning på enkelte nedløp. Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Veggkonstruksjon, TG2 Veggene har tømmerkonstruksjon for eldre del og bindingsverk for tilbygg. Fasader har stående bordkledning. Merk at sidebygget/vinterhage ikke er bygget tetter tekniske krav. Vurdering av avvik: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ikke mulig å kontrollere om det er tilfredsstillende musetetting rundt hele boligen. Det er imidlertid flere sprekker og åpninger i grunnmuren som må sikres. Kledningen er stedvis værslitt og sprukket opp i malingen. Kledningen er uheldig skjøtet enkelte steder. Tiltak: Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Utskifting av enkelte kledningsbord og/eller overflatebehandling må påregnes. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Takkonstruksjonen har plassbygd sperrekonstruksjon. Dels synlig på ett kott, ellers er konstruksjonen bygget inn og ikke tilgjengelig. Loft over hanbjelke er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Vurdering av avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Typisk konstruksjon med sperrer Fra uinnredet kneloft er det montert en plast/dampsperre mot varm del. Denne er ikke tilfredsstillende klemt. Det er trolig også tilsvarende løsning på kott som er innredet. Dårlig klemt sperre kan føre til kondens og skader. Tiltak Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres. Optimalt sett bør ytterligere lufting etableres, men kan være vanskelig som et enkeltstående tiltak. Ved renovering bør dette vurderes. Gjennomgang av dampsperre må gjennomføres. Vinduer, TG2 Malte vinduer med koblet glass i hovedhuset. I stue ved vaskerommet er det ett større vindu med isolerglass, mens øvrige vinduer har kun et enkelt glass. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer i sidebygg er skrudd rett i karmen. Det mangler foringer rundt det store vinduet. Vinduer med koblet glass har mye støv mellom glassene, og løst kitt og er værslitt utvendig. Enkelte vinduer er vanskelig å lukke. Spesielt ett av soveromsvinduene lars seg ikke lukke helt. Det er ikke beslag mellom vindu og vannbrett under vinduer. Tiltak Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må påregnes vedlikehold/justering av flere vinduer. Enkelte vinduer må vurderes skiftet. Merk at vinduer i sidebygget er av enkel karakter. Det må monteres beslag under vinduer. Dører, TG2 Bygningen har malt hovedytterdører. Vurdering av avvik: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Døren i sidebygget er utett mellom dør og karm. Det blir opplyst at låsen på døren er i ustand. Tiltak Dører må justeres. Løskasse på dør i sidebygget må skiftes. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med høy forekomst av radon ifølge NGUs radonkart. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak Det bør gjennomføres radonmålinger. Det må gjennomføres tiltak mot eventuelle forhøyde radonverdier. Innvendige trapper, TG2 Trapp i tre som går fra 1. etasje til 2. etasje. Trappen er smal og har noe lav frihøyde. Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp Merk også at trappen er ganske smal (ca 60 cm bred). Tiltak Trappet er tilpasset bygget så godt det lar seg gjøre. Endringer av trappen er vanskelig. Innvendige dører, TG2 Innvendig har boligen furu fyllingsdører og vanlige fyllingsdører. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Eldre dør til sovereommet i 2. etasje er noe skjev og står ikke stille. Tiltak Enkelte dører må justeres. Andre innvendige forhold, TG2 Det er registrert en del tegn etter mus. Vurdering av avvik: Det er registrert en del tegn etter mus, spesielt i teknisk rom ved badet. Muselort og spisemerker på isolasjon er registrert. Tiltak: Det bør gjøres tiltak for hindre mus i komme inn. Basert på området og boligens utforming kan det være vanskelig å fjerne fullstendig. Våtrom Overflater vegger og himling, TG2 Veggene har fliser. Taket har himlingsplater/modulplater. Vurdering av avvik: Merk at det er en del misfarging på fuger og overflater etter misfarget vann. Stang til forheng har rust i overflaten. Det er to hull etter montert utstyr. Tiltak: Det er ikke sikkert det er mulig å fjerne all misfarging fra overflater. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt, men det er lagt løse trefliser over flisene. Rommet har ingen varmekilde. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ikke sluk i gulvet, kun i dusjen/badekaret. Eventuelle lekkasjer utenfor dusjen vil ikke renne til sluk. Merk dog at naborommet er vaskerom med sluk. Tiltak Våtrommet fungerer med dette avviket. Ved eventuell renovering bør det etableres sluk og tilfredstillende oppkanter som hindrer eventuelle lekkasjer å gå ut av rommet. Det bør også etableres tilfredstillende fall til nytt sluk. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er ikke sluk/ukjent slukløsning og det er ikke kjent hvordan membranløsningen på badet er. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Vurdering basert på alder og manglende dokumentasjon. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sanitærutstyr og innredning, TG2 Rommet har integrert innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne. Merk at det er en del misfarging som følge av rust på overflater og fuger i dusjen. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Ukjent utførelse på membran bak innebygget sisterne og dokumentasjon mangler. På grunn av varierende praksis på byggetidspunktet er usikkert om det skal være drenshull. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Overflater Gulv, TG2 Gulvet har synlig vinylbelegg. Rommet har ingen varmekilde. Vurdering av avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målt fall er ca 1:200, stedvis noe mindre. Hjørnet på en del av oppkanten under skap v/ vaskermaskin er skadet. Det er dermed ikke nødvendigvis nok høyde på membran/belegget. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Ødelagt oppkant av belegget må utbedres. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Se merknad om skadet oppkant. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Vurdering basert på alder og manglende dokumentasjon. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Kjøkken 1. etasje Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, platetopp og stekeovn. Vurdering av avvik: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert noe merker i overflater og skjolder. Kjøkkenvask har krakelering. Kjøkkenet har noe upraktisk utforming. Skuffer ved koketoppen subber inn i innredningen. Komfyren fungerer ikke med alle funksjoner i følge eier. Eier opplyser at det var enn vannlekkasje der vann rant ned i skuffeseksjonen. Dette har gitt noen skjolder på skrogene. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Innredningen fungerer, men vær oppmerksom på mindre skader, merker og funksjonalitet. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er av i hovedsak av kobber. Noe opplegg i plast. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Ett kobberrør i teknisk rom er klemt samme. Det er ukjent hva røret går til. Det er registrert irr på enkelte eldre rør, blant annet på kjøkkenet. Eier opplyser at det kun er kaldtvann til kjøkkenet. Ledningen ligger grunt utenfor boligen og kan fryse dersom det ikke står på varme i boligen. Dette har skjedd ved et par anledninger. Rør i krypkjeller kan også være utsatt for frost. Tiltak: Anlegget bør sjekkes av fagperson. Vær oppmerksom på forholdet med vannrør til kjøkkenet og sørg for varme i boligen. Rørene bør sikres ytterligere mot frost. Kontroll av krypkjeller må også gjøres jevnlig. Gjennomgang av røropplegget med autorisert rørlegger bør gjennomføres. Varmtvannstank, TG2 Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Antatt å være fra 2003 da tilbygget berederen står er oppført. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Berederen står i et rom uten sluk. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Tomteforhold Drenering, TG2 Det er ingen synlig drenering rundt boligen. Vurdering av avvik: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det bør vurderes å drenere i området foran boligen, og ikke bare inntil boligen. Tiltak: Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Grunnmur og fundamenter, TG2 Bygningen har grunnmur i natursteinsmur for eldre del og i støpt mur for nyere tilbygg. Innebygget veranda har kun støpte pilarer. Vurdering av avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert sprekker i fuger på den eldre delen av grunnmuren. Det er også registrert åpninger i området mellom ny og gammel grunnmur, samt under kledningen, som kan være fuktutsatt. Byggesum fra tetting av sprekker og overganger er ikke dekket til. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Det må påregnes utbedring av sprekker og løse steiner i eldre del av grunnmuren. Åpninger som er tettet med byggskum må sikres. Byggskummet er ikke egnet til å spekke sprekker i grunnmuren med. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Utvendige avløpsrør er av plast. Eier opplyser at det er et Biovac FD5N minirenseanlegg. Sist service var i desember 2022, utført av Agro & Miljø. Utvendige vannledninger er av plast (PEL) og det er privat brønn med pumpe i krypkjeller. Pumpe er montert i 2021 i følge eier. Det er et eget oksidasjonsfilter for vann som fjerner jern i vannet. Filter må skiftes jevnlig. Vurdering av avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Eier opplyser at det er montert filter fordi det er mye jern i vannet fra brønnen. Det kan forekomme at rustpartikler setter seg i filter på kraner og må renses jevnlig. Eier opplyser videre at det er foretatt prøve av vannkvalitet, men har ikke funnet dokumentasjonen på dette. Prøvene viste høyt innhold av jern. Tiltak: Foreta kontroll av brønnvann. Vannkvalitet må dokumenteres Det anbefales å gjennomføre nye vannprøver for kontroll. Forhold som har fått TG3: Terrengforhold, TG3 Gårdsplass og gress som heller svakt mot boligen fra veien. Vurdering av avvik: Terreng faller inn mot bygning. Området er noe bløtt, se punkt om drenering. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Om mulig bør terrenget rundt boligen justeres. Se også punkt om drenering. Varmtvannstank - Kjøkken, TG3 Det er en egen bereder for kjøkkenet. Eier opplsyer at berederen er i ustand. Merk: det er kun kaldtvannstilførsel til kjøkkenet. Vurdering av avvik: Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt. Tiltak: Varmtvannstank må skiftes ut. Elektrisk anlegg, TG3 Elektrisk anlegg av varierende alder og utførelse. Sikringsskap plassert i gang/entré og har automatsikringer. Kommentar: Det er registret en løs bryter på soverommet i 2. etasje. Enkelte ledninger er ikke helt tilfredsstillende festet. Det er utilfredsstillende føringer til koblingsbokser. Eier opplyser at anlegget i stue ved vaskerom er tilknyttet anlegget på vaskerommet, og har ikke egen kurs. Spotter på badet bør gjennomgås. Eier opplyser at det kan være et spenningsfall og blinke noe når vannpumpe til brønn starter. Dette er observasjoner av synlige mangler. Det anbefales å gjennomføre en kontroll av anlegget fra autorisert foretak. Estimat er satt for kontroll og enkelte mangler, ytterligere kostnader for utbedringer må påregnes. Ventilasjon, TG3 Det er ingen ventilering/avtrekk fra rommet. Vurdering av avvik: Rommet har ingen ventilasjon Eier opplyser at det er ligger en ventil inne i skapet. Tiltak Mekanisk avtrekk bør etableres. Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3 Etasjeskiller er av trebjelkelag for både hoveddel og tilbygget. Her er det stubbloftsløsning mot krypkjeller. Sidebygget meg stue har opprinnelig bjelkelag for en veranda som er dels oppgradert med en stubbloftsløsning. Merk at forhold i krypkjeller er omtalt i eget punkt. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Spesielt i rommene i 2. etasje er det store skjevheter. Det er registrert opp mot 7-8cm gjennom det ene soverommer og ut mot gangen. Merk at bjelkelaget i den eldste delen av boligen ligger mot en fuktutsatt krypkjeller. Se ege punkt om krypkjeller. Bjelkelaget i sidebygget må ansees som provisorisk. Det er store spenn og dekke som egentlig er ment for en veranda. Gulvet kan være noe underdimensjonert. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Krypkjeller, TG3 Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Kjelleren er delt i to med egen nedgang med kjelleren fra utsiden og nedgang under sidebygget for nyere del. Vurdering av avvik: Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er en større kulp med vann i kypkjelleren på den eldre delen av boligen. Kjelleren har tydelig tegn på høy luftfuktighet som kan påvirke trekonstruksjoner. Spesielt bjelkelaget er utsatt. Tiltak: Fuktsperre på bakken bør etableres. Bedre ventilering må etableres. Det bør gjøres tiltak mot fuktighet i kjelleren. Det må vurderes om vannkulp kan fjernes/fylles igjen og det må vurderes utvendige tiltak som drenering av områdene rundt boligen for å hindre tilsig av vann i eldre krypkjeller.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Enebolig Lovlighet - Byggetegninger - Rømingsvei - brancellekrav , dagslysflate eller takhøyde. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Tilbygg med vaskerom og bad er godkjent i 2003. Planløsningen stemmer ikke helt med faktisk løsning. Videre er det på tegninger et inngangsparti som aldri er bygget. På tilbygget soverom i 2. etasje er dette delt i soverom og alkove, men er i dag ett stort rom. Ved siden av tilbygget og vaskerommet er det et tilbygg i en etasje med stue. Dette blir opplyst at tidligere eier har bygget på. Dette var opprinnelig en veranda, som fikk et overbygg og deretter bygget inn. Bygget er ikke søkt eller godkjent. Merk at dette tilbygget ikke tilfredsstiller tekniske krav og ikke kan påregnes godkjent. Det er lavere takhøyde i enkelte rom i begge etasjer. I 2. etasje er enkelte rom rett under 1,90 m. I eldre del av 1. etasje er rommene under 2,40 m. Stuer har mindre dagslysflate enn dagens krav. Boder Lovlighet - byggetegninger. Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Det er ikke funnet tillatelser eller godkjenninger av noen av de tre bodene. Bygningene er trolig oppført etter 2003 en gang i følge flyfoto.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 480 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 480 000,00))   79 042,- (Omkostninger totalt)   2 559 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn og elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11237

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Oppgitt beløp er prognosetall for 2023, utgitt av Halden kommune. Inklusive eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  604135

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2174886

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Kontakt megler for et tilbud på finansiering i Berg Sparebank.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/200/14: 18.02.1977 - Dokumentnr: 886 - Erklæring/avtale Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 05.02.1902 - Dokumentnr: 900003 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3001 Gnr:200 Bnr:12 04.06.1902 - Dokumentnr: 900012 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3001 Gnr:200 Bnr:16

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger kun ferdigattest på tilbygg. Dette er fra 2007. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei. Det er kommunal vei frem til i forkant av Holtegrenda 19. Deretter privat. Nåværende eier har hatt en fellespott med naboer fra gjeldende eiendom og videre innover. Det har vært en av naboene som har tatt seg av snømåking og generelt vedlikehold. Dette er en privat avtale som eventuelt må avtales videreført, direkte mellom de involverte. Privat vann fra brønn. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Eier opplyser at det er montert filter fordi det er mye jern i vannet fra brønnen. Det kan forekomme at rustpartikler setter seg i filter på kraner og må renses jevnlig. Eier opplyser videre at det er foretatt prøve av vannkvalitet, men har ikke funnet dokumentasjonen på dette. Prøvene viste høyt innhold av jern Privat avløp med minirenseanlegg og septiktank. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Eiendommen ligger omfattes av kommuneplan H570 - Bevaring Kulturminne og KPHensynsonenavn H320_2 KPFare Flomfare

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at  er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 480 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 480 000,00))   79 042,- (Omkostninger totalt)   2 559 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  79042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 500,- oppgjørshonorar kr 5 500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 562,-. Utleggene omfatter Fotograf, kommunale opplysninger, takst/tilstandsrapport og utskrift av tinglyste dokumenter. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 15 000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev