aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til landlig idyll ved Iddefjorden!
Velkommen til landlig idyll ved Iddefjorden!

HALDEN Iddefjordsveien 619

Sjarmerende enebolig i vakre omgivelser, med kort gangavstand til idylliske badeplasser ved Iddefjorden. Garasje.

 • kr 2 000 000
 • BRA 85 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 000 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1947
 • Soverom2
 • ArealP-rom 85 m²
 • Tomt369 m²
 • Eierform tomt -
 • 2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
X 3D Iddefjordveien 619_alletg
Velkommen til Iddefjordsveien 619! Landlig, usjenert beliggende i skogkanten på solrik tomt, med cirka 150 m til sjøen. Spennende turområder langs kyststien rett utenfor døren og under 15 min med bil til Halden sentrum. Boligen inneholder: 1.etg: Vindfang, gang, mellomgang, trapperom, 2 soverom, stue, kjøkken, bad, toalett. Kjeller med vaskerom og innredet kjellerstue. NB! Arealet i kjeller er ikke medregnet da det ikke er full takhøyde. I tillegg er det oppført et uthus/verksted på eiendommen samt en frittstående garasje med carport. Boligen har byggeår 1947 og er tilbygd i 1978 og i 2013. Innvendig er det gulv med parkett og belegg. Vegger med trepanel og tapet.
Inngangsparti

Iddefjordsveien 619, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 85 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 85 kvm Vindfang, gang 1, gang 2, trapperom, soverom 1, soverom 2, kjøkken, stue, bad, toalettrom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 36 kvm Garasje  Tomt
  369m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet tomt med gruslagt innkjøring, steinsatt og med hellelagt uteplass. Gressplen og diverse fruktbusker. Garasje og vedskjul med verksted på tomten. Hundegård med gjerde og port medfølger. Det foreligger tillegg til festekontrakten om leie av tilleggstomt på 270 kvm. Se vedlagte avtale signert av grunneier.

  Beliggenhet
  Landlig beliggende i skogkanten med kort vei til attraktive badeplasser ved Iddefjorden, samt til flotte turområder langs Kyststien. Eiendommen ligger i et meget rolig og usjenert område med cirka 150 m til sjøen. Det er under 15 min med bil til Halden sentrum.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Skolekrets
  Kongeveien/Risum.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført på uisolert betong såle med ringmur av granittstein. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeårene. Vegger er isolert for tilbyggene. Fasade med bordkledning fra byggeår. Takkonstruksjon har plassbygde takstoler fra byggeår, overbygd del inngangsparti med fundamenter av betong. For gamle delen er det plassbygde konstruksjoner med høy alder. For nyere del er det plassbygde takstoler. Taktekking av stål/aluminiumsplater fra 2013 og renner i stål. Nedløp i eldre plast. Blekk på israfter, topphatt for lufting og pipe. Bygningen har malte trevinduer og verandadør med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Wilhelmsen Taksering og kontroll for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Boligen inneholder: 1.etg: Vindfang, gang, mellomgang, trapperom, 2 soverom, stue, kjøkken, bad, toalett. Kjeller med vaskerom og innredet kjellerstue. NB! Arealet i kjeller er ikke medregnet da det ikke er full takhøyde. I tillegg er det oppført et uthus/verksted på eiendommen samt en frittstående garasje.

  Standard
  Boligen har byggeår 1947 og er tilbygd i 1978 og i 2013. Innvendig er det gulv med parkett og belegg. Vegger med trepanel og tapet. Malte plater og trepanel i tak. Kjøkkenet har eldre innredning med heltre fronter og laminert benkeplate. Badet har gulv med vinylbelegg og elektriske varmekabler. Dusjkabinett og nedfelt servant. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Veggkonstruksjon,TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeårene. Vegger er isolert for tilbyggene, uviss på hva som er av isolasjon i vegger for gamledelen. Fasade/kledning har bordkledning fra byggeårene. Vurdering av avvik: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Tiltak - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Andre tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Vegger bør gåes over, råteskadet bord bør skiftes for gamledelen, det bør etableres blekk i overgang verandadel for å lede vann ut fra kledning på vegger, kledning og vindskier bør vaskes og males Takkonstruksjon/Loft,TG2 Takkonstruksjonen har plassbygde takstoler fra byggeårene, overbygd del for inngangsparti er med fundamenter av betong, stolper i tre og malt gelender For gamledelen er det plassbygde konstruksjoner med høy alder og fuktskjolder, det er nyere nedtrekkbar loftstrapp i tak på soverom. For nyere deler er det plassbygde takstoler, tilgang til loft her er via luke utvendig i overbygg ved inngangsparti, god lufting i gesism og det er godt isolert i undergurt for dette Vurdering av avvik: - Undertaket er misfarget. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen for gamledelen, det er synige fuktskjolder her og konstruksjoner har høy alder. Andre tiltak: - Lokal utbedring bør utføres. - Lufting/ventilering bør forbedres. - Lufting/ventilering bør forbedres for gamledelen og da evt etterisoleres Vinduer,TG2 Bygningen har malte trevinduer og verandadør med 2-lags isolerglass. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Vinduer og verandadør har alder og slitasje Andre tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Vinduer og verandadør skiftes etter behov Dører,TG2 Bygningen har malt hovedytterdør. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Dør har noe alder og er med bruksslitasje Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Veranda er ført opp på eldre fundamenter som er kledd inn på nedre del Veranda er med bindingsverk, gulvbord og gelender i imprignert treverk. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Gelender har lav høyde, kun 90 cm høyde, det er ikke blekk for overgang ved vegg, fundamenter har høy alder. Høyde på rekkverk ved balkonger, veranda og lignende bør være minimum 1,0 m. Andre tiltak: - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Innvendig Overflater,TG2 Innvendig er det gulv av parkett og belegg. Veggene har tapet, trepanel og 3 døråpninger med teglstensimmitasjon. Innvendige tak har malte plater og trepanel. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Overflater i rommene er med bruksslitasje Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Overflater skiftes og males opp ved behov Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Etasjeskiller er av trebjelkelag med stubbgulv for gamledelen og for deler av tilbyggene. Det er synlig eldre taktro av trepanel ned mot vaskekjeller og synlige etonittplater for stubb for gamledelen, sett i luke ved kjellernedgang til kjellerstuen. Det er antatt brukt asfaltplater for isolerte stubbgulv i tilbyggene fra 1978 og for 2013, dette er med lukket deler og man har ikke oversikt. Betong for ett gulv for boligen. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Etasjeskillere og stubbgulv har alder fra byggeårene, Uvist på hva som er av isolasjon for gulver for gamledelen. Andre tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Pipe og ildsted,TG2 Boligen har mursteinspipe ført opp over tak og med blekk på topp utvendig. Vedovn fra 2008 tilkoblet i stuedel Pipen fikk ny innsats 17.09.2019. Tilsyn av pipen var sist 31.01.2022, ingen avvik ved pipe/varmekilde. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Andre avvik er att pipen har alder fra byggeår men har da nyere innsats og nyere vedovn. Ikke avvik ved pipe/varmekilde. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Krypkjeller,TG2 Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Vurdering av avvik: - Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Andre tiltak: - Ut ifra tilstanden i de besiktigede områdene er det ikke påvist unormale forhold, men det vil være usikkerhet rundt de mindre tilgjengelige områdene. Innvendige trapper,TG2 Boligen har eldre tretrapp. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er påvist andre avvik: - Trapp har alder og slitasje, det er ikke håndløpere i trappeløp Andre tiltak: - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendige dører,TG2 Innvendig har boligen malte fyllingsdører og massiv tredør. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Dører har alder og slitasje i boligen Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Dører skiftes etter behov. Andre innvendige forhold,TG2 Vaskekjeller er med grovkjeller og er ikke fuktsikret, kun med sluk i gulv, det er greit fall til sluk i rommet. Vaskekjeller har hovedinntak av vann og er er med utslagsvask, opplegg for vaskemaskin, tilkoblet rørsystem for vann. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Rommet har høyere alder i konstruksjoner og dels for utstyr, rommet er ikke fuktsikret. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Andre innvendige forhold - 2,TG2 Det er endel fuktlukt i innvendige rom i boligen da det ikke er fuktsperre i gulver for vaskekjeller og kjellerstue. Eier har røkt i boligen og det er noe lukt av dette. Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Våtrom Overflater Gulv,TG2 Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 0. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Gulvet har manglende fallforhold til sluk på gulvet Ventilasjon,TG2 Det er naturlig ventilering. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tiltak Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkkenet har innredning med heltre fornter, benkeplaten er av laminat og komfyrløsning med mekanisk avtrekk over. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: - Innredning har høy alder og slitasje Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Innredning skiftes etter behov. Avtrekk,TG2 Det er kjøkkenventilator med kullfilter. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Avtrekk har høy alder og er kun med kullfilter Tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Avtrekk skiftes etter behov 1, Etasje > Toalettrom Overflater og konstruksjon,TG2 Toalettrom er med eldre toalett og eldre servant og mekanisk avtrekk i vegg Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Andre avvik er att utstyr for rommet har høyere alder. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Tekniske installasjoner Ventilasjon,TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Varmtvannstank,TG2 Varmtvannstanken er på ca 120 liter. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Elektrisk anlegg,TG2 Sikringskap er med automatsikringer fra 2013 og strømmåler er fra 2018, tilkoblet på vaskerom.. Samsvarserklæring er ikke fremvist, det har ikke vært elskjekk i boligen innenfor de 5 siste årene. Eldre hovedinntak av strøm er med skrusikringer, dette er tilkoblet på loft. Tomteforhold Drenering,TG2 Boligen har ikke komplett drenering for boligen, kun lagt i øvre deler for boligen, ikke for gamledelen. I følge eier er det drenert i grunn for øvre gårsplass for å lede vann bort fra boligen, drensrør er sammenkoblet med drensrør for boligen og ført ut i skråning på nedre del av tomten. Det er noe innsig av fukt i grunn til kjelleren for gamledelen som er fra 1947. Det er befart i en del av krypkjeller som har luke, her er det dels tørt i grunn, noe fukt i grunn ut mot ringmur. Takstmann har ikke innsyn i lukket deler for tilbyggene fra 1978 og fra 2013. Det er endel fuktlukt i innvendige rom i boligen da det ikke er fuktsperre i gulver for vaskekjeller og for kjellerstue. Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Grunnmur og fundamenter,TG2 Bygningen har uisolert betong såle med ringmur av granittsten, stubbgulv med krypkjeller i deler av gamledelen, tilgang til en del her med luke i trapp. Øvrige deler er med ringmur av betong og pusset leca, dette er med stubbgulv for gulver, en del med nyere betong gulv, deler av konstruksjoner har lukket deler. Vurdering av avvik: - Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen. - Andre avvik er att grunnmur for gamledelen har høy alder, det er enkelte sprekker i granitt mur og rundt vinduer for kjelleren, dette er trolig fra gammelt av.. Ved nivvelering av gulver i innvendige rom viste det kun avvik på opp mot 20 mm nivåforskjeller i rommene i boligen. Tiltak - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Det bør følges med på sprekker i grunnmuren for gamle delen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje, carport og på tomten.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Diverse
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk Tegninger fra 1978 stemmer med dagens romløsninger for boligen foruten toalett. Det er ikke fremlagt byggetegninger for tilbygg for bad og utvendig inngangsparti. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja Boligen har varierte høyder innvendig i rommene i 1,etg, her ble det målt til 214-236 cm høyder. Det er lave takhøyder i kjellerommene som ble målt til ca 189-190 cm høyder for vaskekjeller og for kjellerstue. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektriske panelovner samt varmepumpe, installert i 2020. Vedovn i stuen.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  11161

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Dette er en årsprognose for 2023.

  Formuesverdi primær
  540271

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1944977

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/206/1/29: 25.01.1949 - Dokumentnr: 138 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 49 år ÅRLIG AVGIFT NOK 25 FRA 01 04 1948 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår - feste Festetid: 80 år Årlig festeavgift: 1155 Bestemmelser om regulering av leien Pant for festeavgift. Med flere bestemmelser 01.01.2020 - Dokumentnr: 973020 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:206 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.12.1950 - Dokumentnr: 2642 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:1 Fnr:17 Med flere bestemmelser 02.09.1958 - Dokumentnr: 1697 - Bestemmelse om vannledn. Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:22 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:23 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:24 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2009 - Dokumentnr: 926273 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:22 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:23 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:24 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2009 - Dokumentnr: 926273 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:22 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:23 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:24 Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.2009 - Dokumentnr: 926273 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:22 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:23 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:24 Grunneier kan ikke oppføre bygg m.m. nærmere enn 2 meter fra ledningstraseen uten samtykke fra ledningseieren. Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.2011 - Dokumentnr: 286981 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:14 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:15 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:16 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:17 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:18 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:19 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:20 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:23 Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 10.04.2014 - Dokumentnr: 296865 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:22 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:23 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:206 Bnr:24 Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 10.04.2014 - Dokumentnr: 297147 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:14 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:15 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:16 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:17 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:18 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:19 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:20 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:21 Rettighet hefter i: Knr:3001 Gnr:201 Bnr:23 Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg datert 16/11-1978.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger ned til pumpehus, tilkoblet i 2011.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,40% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg oppgjørshonorar kr 5000. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 19574,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev