aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Næridsrødveien 4!

Halden Næridsrødveien 4

Næridsrød. Lys og pen 2-roms med overbygd veranda. Garasje.

 • 1 650 000
 • BRA 52 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING1 650 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 054 909
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 964
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 52 m²
 • ANDEL FELLESGJELD395 977
 • FELLESKOST./MND5 578
 • TOMT9 337 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning)
  395 977,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 045 977,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 054 909,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i en praktisk og fin 1.etg. mot sydvest, og inneholder: entre, 1 stort soverom, pent bad/wc med opplegg for vaskemaskin, kjøkken, og stue/spisestue og utgang til en stor, deilig veranda under tak.
Det medfølger 2 boder i kjeller og 1 bod på loft. I tillegg er det fellesrom, så her er det godt med lagringsplass.

Næridsrødveien 4, Viken

 • Gjennomgående normal, god standard med bl.a. vinylbelegg på gulv i eikemønster, og malt panel/smartpanel på vegger. Moderne hvitlakkert kjøkkeninnredning som går helt opp til tak. Plass for spisebord på kjøkken.
  I stuen er det montert en rentbrennende og deilig vedovn i tillegg til en effektiv varmepumpe. Moderne, nyere flislagt bad med både dusj, wc og opplegg for vaskemaskin. Badene er alle renovert i regi av borettslaget.
  Leiligheten fremstår som meget velholdt og gir et samlet lyst og godt inntrykk.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:
  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:
  Kjøkken
  Avtrekk,TG2
  Det er kjøkkenventilator med kullfilter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.
  Tiltak
  - Om mulig bør det etableres mekanisk/forsert avtrekk ut fra kokesonen.

  Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Ing. Knobel As for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Sentralt beliggende på Gimle/Næridsrød, med bussen rett ved og nærbutikken rett over gaten. Det er kort vei til marka med flotte lysløyper, og til Gimle skole, Trygheim og Åkerholmen barnehage og mye mer.

  Leiligheten ligger på enden mot vest, noe som gir den sol hele dagen!
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, flermannboliger og rekkehus.
 • Via noen få trappetrinn.
 • Bygningene er oppført i 1964. Firemannsboliger i tre med utvendig trepanel. Grunn- og kjellermurer i betong/blokker. Saltak med takstein. Vippevinduer med to lags glass. Borettslaget har satt opp nye og større verandaer. Borettslaget eier tomten.

  Opplysningene er hentet fra HABO sine hjemmesider med informasjon om borettslagene.
 • 1.et: 52 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Stue, kjøkken, soverom, entre og bad.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
 • Hvitevarer følger ikke med.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm. Vedovn i stue. (Vedovn har ikke vært brukt de siste årene)
  Luft-til luft varmepumpe installert i senere tid.
 • Pent opparbeidet fellestomt for hele borettslaget med plen, busker og trær. Gruset gårdsplass med garasjerekke. Stell av hage, snømåking etc. inngår i fellesutgifter.
 • Det følger en garasjeplass til leiligheten. (nr 11)
  Styreleder opplyser at det blir satt opp elbillader våren 2023.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Halden Boligbyggelag
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Husdyr må ikke holdes uten innhentet tillatelse.
  Styreleder opplyser at det er ikke ønskelig med mer enn ett dyr per leilighet.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 81561942
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • 5 578 pr. mnd. Beløpet gjelder fra 1/1-2023.
  Disse inkl. renter og avdrag på fellesgjeld, vask av trapp og gang, garasje, tv/internett, sikringsordning, forretningsfører, kommunale avgifter, forsikring av bygning mm.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 395 977,- pr. 05.12.22.
  Andel fellesformue kr 41 021,- pr. 05.12.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 16364870942, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 05.12.2022: 3.8% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 93
  Saldo per 05.12.2022: 9 893 391
  Andel av saldo: 395 978
  Første termin/første avdrag: 31.12.2021 ( siste termin 31.12.2045 )
  Flytende rente DNB
  Flytende rente DNB

  Evnt planlagte låneopptak og/eller byggelån er ikke med i oversikten.
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
  Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1.desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. Forøvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.
 • Felleskostnader
 • Det er utstedt ferdigattest for rehabilitering av våtrom i seks firemannsbolig datert 16.12.2019.
  Det er utstedt ferdigattest for 4-mannsboliger fra 1965.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på borettslagets eiendom:
  2019/1400077-1/200 Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner/vannledning
  2022/213355-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk/spillvann/drensvann/stikkrenner
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg.
  Det er en reguleringsplan under arbeid som gjelder tilbygg og utvidelse av butikkanlegget vis a vis Asakveien.
 • Andelsnr. 11 Orgnr. 848589632 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45000. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7990, oppgjørshonorar kr 5900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 41230. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon, forretningsfører, eierskiftegebyr og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Aud Strøm
  Hedda Andrine Strøm
  Hilde Karine Sandbæk
  Noah Sindre Strøm
  Ronny Nilsen
  Øyvind Strøm
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev