aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Os alle 15A

Halden Os alle 15A

Stor og herlig selveier over to etasjer. Parkering. Uteplass. Velkommen til en drømmeleilighet i Os alle!

 • 3 600 000
 • BRA 115 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 600 000
 • OMKOSTNINGER102 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 702 142
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 921
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 115 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT21 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 3 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  102 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 702 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Sjelden anledning på Os! 2.etg. + loftsetasje: Velkommen til en stor og unik selveier. Innehold: Felles trappegang med snr.1, inngang til snr.2 som har stor hall med garderobeavdeling, stort lekkert bad/wc/vaskerom, hjørnestue med åpen løsning til moderne kjøkken, 2 soverom, trapp fra hall opp til loftstue med spisestue/tv-stue, samt lagringsbod.
I kjeller følger det med en egen, stor lagerbod med mye lagringsplass.
Leiligheten har en egen tinglyst uteplass og egen tinglyst p-plass inne på tomten.

Os alle 15A, Viken

 • Gjennomgående meget god standard etter total innvendig ombygging og renovering rundt 2006/2007. Her er det bl.a. eikeparkett på gulv i hall, begge stuer, kjøkken og på begge soverom. Fliser på gulv og vegg på bad/wc/vaskerom. Varmekabler i gulv på badet. Lyslakkert moderne kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Rentbrennende peisovn i stuen. I loftstuen er det åpne takbjelker som er med på å gi etasjen en særpreget atmosfære.
  Leiligheten er gjennomgående pent oppusset med moderne farger på vegger, malt slett tapet. Panelte himlinger.
  De vakre smårutede vinduene er med isolerglass i original stil med gjennomgående sprosser. Bygget, som på folkemunne i Halden går under navnet "Eidsvoldbygningen" er forøvrig en vakker trehusbygning bestående med tilsammen 4 selveide leiligheter fordelt på to tilliggende tomannsboliger med hver sin adkomst og hver sin trappeadkomst.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:
  Selveierleilighet
  Utvendig
  Taktekking,TG2
  Tak tekket med dobbeltkrummet betongtakstein. Undertak antatt av asfaltpapp over eldre taktro av tre. Taket er befart fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  - På loftet er det noe skjolder på gulvet i boden og rundt pipa (på kryploftet).
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Gjennomgang av beslag for gjennomføringer i taket må gjennomføres.

  Nedløp og beslag,TG2
  Renner, nedløp og beslag i stål. Nedløp går til overvannsrør.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Snøfangere må vurderes etter behov.

  Vinduer,TG2
  Bygningen har trevinduer med koblet glass, hvor innerglass er 2-lags isolerglass. Vinduer er datert 1982.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Det er mye støv og behov for vedlikehold mellom glassene. Noe kondensskader.
  Tiltak
  - Vinduer trenger vedlikehold, spesielt mellom glassene.

  Innvendig
  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendige trapper,TG2
  Trapp i stål og tre som går fra 2. etasje og til innredet loft.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Det er åpninger mellom rekkverk og trinn, samt større åpninger i øvre del av trappen som er større enn 10 cm.
  Tiltak
  - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  - Dette gjelder spesielt under rekkverk i trappen og åpninger ved repos.

  Våtrom
  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er plastsluk. og smøremembran med ukjent utførelse. Utført ca 2007 i følge eier.
  Vurdering av avvik:
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Tiltak
  - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Tekniske installasjoner
  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannsbereder plassert i kjellerbod (bereder til begge leiligheter står her).
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  - Bereder står i rom uten sluk.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Andre installasjoner,TG2
  Felles anlegg i kjeller: Det er noe eldre avløpsrør av støpejern i kjeller, videre noe eldre vannrør av kobber. Dette antas å være fellesopplegg, dog er det ikke avklart hvor grensesnittet mellom den enkelte seksjon og fellesdeler går.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Eldre opplegg av støpejern og kobber har passert sin forventede levetid.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  - Utskifting av eldre opplegg som er felles må påregnes.

  Tomteforhold
  Drenering,TG2
  Ukjent drenering rundt grunnmuren. Antatt eldre eller ingen drenering.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
  Utvendige vann- og avløpsrør er av ukjent type og alder. Eier har ikke opplysninger om ledningene. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:
  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Taket har sperrekonstruksjon. Loftet er innredet i ettertid som et "rom-i-rommet".
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Konstruksjonen er ikke luftet, men dette er typisk for byggeåret og fungerer greit. Loftet er innredet i ettertid, men erbygget som et rom-rommet og det er tilgang både på siden og over rommet. Det er også luftespalte der tak ligger mot tak.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  - Det må vurderes om det er behov for ytterligere lufting. Typisk konstruksjon fra byggeåret som normalt ikke er luftet.

  Rom Under Terreng,TG2
  Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Noe saltutslag og kapillært oppsug er registrert. Dette er en typisk kjellerkonstruksjon fra denne perioden.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Vær oppmerksom ved lagring i kjelleren. Utvendig drenering kan vurderes etter ytterliggere undersøkelser.

  Overflater Gulv,TG2
  Flislagt gulv med varmekabler. Det er ett sluk plassert i dusjnisjen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Målt fall er ca 1:100 i dusjnisjen og flatt på gulvet ellers. Det er ikke tilfredstillende høyde på membran ved dørterskel. Krav er 25 mm høyde over slukrist og 1:100 over hele gulvet eller 1:50 i dusjsonen.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Sanitærutstyr og innredning,TG2
  Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin. Det ser ut til å være opplegg for badekar.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  - Usikkert om det skal være drenshull.

  Det vises til vedlagte tilstandsrapport for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Området Os er kjent for sin vakre trehusbebyggelse fra tidlig 1900-tall og sitt velorganiserte gatenett. I enden av området grenser man direkte til den frodige Schultzedalen. Her finner vi en fredet løvskog, og turstier som fører oss seg langsmed elven her. Man kan følge turstier helt fra sentrum og opp til markagrensen på Stenrød, og herifra er man da i lysløypenettet til Høiåsmarka.
  Fra Eiendommen har man kort gangavstand ned til sentrumskjernen med skoler, butikker og restauranter, off.servicetilbud, buss og jernbane og den herlige båthavnen i indre havn. Alt er innenfor ca.10min gange.
 • Området består hovedsakelig av villa- og leilighetsbebyggelse.
 • Når man kommer fra Gimleveien kan vi kjøre inn Statsråd Tanks gate, og ta så første vei til venstre. Eiendommen ligger som siste hus på venstre side. Inngang via trapp til 2. etasje.
 • Bygningen er oppført med grunnmur i murt granitt. Yttervegg i stående plan som er utvendig kledd med stående trekledning. Takkonstruksjon av åstak som er tekket med teglstein.
 • 2.et: 83 kvm Bra
  Loft et: 32 kvm Bra
  Kommentar
  Til leiligheten hører også en bod i kjelleren på ca 32 m2 samt en bod i gangen på 1,3 m2. Merk at på seksjoneringstegninger er deler av boden i
  kjelleren angitt som fellesareal/teknisk rom. Arealene kan derfor være mindre

  Følgende rom inngår i primærareal:
  2.etasje: Stue, kjøkken, gang, 2 soverom, bad.
  Loft: Stue
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.

  Lovlighet - Byggetegninger
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
 • Integrerte hvitevarer på kjøkken følger med som stekeovn, koketopp, mikro, kjøl og frys.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm og ved. Det er vedovn med klebersteinstopp i stue.
  Varmekabler på bad.
 • for seksjon 2 som består av p-plass og en uteplass ved inngangspartiet. Øvrig hage tilhører seksjon 1.
  Tomten er seksjonert ihht vedlagte seksjonering. Opparbeidet med egen p-plass og egen, liten uteplass innerst i gården.
 • Det er en parkeringsplass på tomten, forøvrig gateparkering i området.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Sameiet har ingen ekstren forretningsfører.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie med 2 seksjoner ihht vedlagte seksjonering.
  Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Det er tillatt med dyrehold.
 • Storebrand
  Storebrand
  Polisenummer: 3998337
 • Formuesverdi som primærbolig kr 548 299 per 31.12.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 973 875 per 31.12.22
 • Sameiet er ikke aktivt med felleskostnader etc.
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 17 994 pr. år
 • Kommunale avgifter.
 • Halden kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen i deres arkiv.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er ikke tinglyst noen heftelser/rettigheter/forpliktelser på denne eiendommen.

  Det er tinglyst seksjonering, 2011/856839-1/200.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G508 Os alle med formål boligbebyggelse ihht sentrumsplan.

  SEFRAKMINNE er registrert på eiendommen. Eventuelle søknadspliktige tiltak vil bli oversendt Fylkesmann for uttalelse/gjennomgang.

  Det ligger et forslag til ny reguleringsplan for Os kirkegård som gjelder inkludering av grøntaral mm.
 • Gnr. 66 Bnr. 556 Snr. 2 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6990, oppgjørshonorar kr 4400 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 38355. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stein Martin Hansesætre
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev