aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Rokkeveien 16!

Halden Rokkeveien 16

Idyll på Brødløs. Koselig gammel villa med vid utsikt og hele ca. 3mål eiet tomt

 • BRA 170 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER151 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 841 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 923
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 145 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 300 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  135 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  151 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 841 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Velkommen til en flott, gammel villa tronende over Brødløs med vid utsikt over området!
1. etasje inneholder : Entre og gang, wc, vaskerom, stort kjøkken og 3 stuer
2. etasje: 4 soverom, bad/wc, gang og diverse lagringskort
Underetasje: Kjeller, i senere tid innredet med frisørsalong
Hagestue fra 2013 og uthus.
Frittstående dobbel garasje oppført i 1985.

Rokkeveien 16, Viken

 • Rokkeveien 16 er en innholdsrik bolig med idyllisk og rolig beliggenhet helt innerst i en stikkvei. Boligens overflater består av parkett, laminat og teppe på gulv, trepanel og plater på vegger, samt malt panel i himling.

  Boligen har flere stuer inndelt i ulike soner. To hyggelige spisestuer, den ene med flott peis og utgang til stor deilig veranda. Den andre spisestuen inneholder også trivelig vedovn og har godt med lys inn gjennom store vinduer. Stor og god sofakrok i boligens tredje stue.

  Romslig kjøkken med kjøkkeninnredning i eik. Profilerte fronter og flis over benk. Godt med skap - og benkeplass.
  Kjøkkeninnredning med profilerte fronter i tre. Integrert koketopp og stekeovn, samt oppvaskmaskin. Frittstående kjøl/frys.

  Boligen har fire soverom, alle plassert i 2. etasje.

  Tidløst bad med varmekabler. Badet inneholder innredning med servant, toalett og dusjkabinett.
  I tillegg har boligen et eget toalettrom praktisk plassert i gangen.

  Vaskerom med flislagt gulv og vinyl på vegger. Opplegg til vaskemaskin og tørketrommel.

  Det er to salonger og ett bad i tilknytning til disse i boligens underetasje.

  Boligen er helrestaurert i perioden 1988-1995. Taket er omlagt i 1993, samt ny veranda samme år. Nytt sikringsskap i 2010, og varmtvannbereder fra 2005.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgende forhold er bemerket i tilstandsrapporten som store eller alvorlige avvik, TG3:
  Takkonstruksjon/Loft, TG 3
  Tidstypisk loftsromtakstol i tre med knevegger og hanebjelke.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er registrert høy fuktighet i deler av konstruksjonen langs gulvet
  på kryploftet.
  Tiltak
  - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  Årsaken til fuktigheten er ukjent og nærmere undersøkelser må gjøres.

  Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3
  Bjelkelag i tre for begge etasjer.
  Merk: etasjeskillere tilfredsstiller ikke nødvendigvis dagens krav til lyd og brannmotstand.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Rom Under Terreng, TG3
  Dels fulle kjellerrom og dels krypkjeller under boligen. Kjelleren har støpte vegger og gulv, men krypkjeller har støpte vegger til fjell og fjell/grus på gulv. Det er tilgang til krypkjeller via luke i kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller.
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  Tiltak må sees i sammenheng med utvendig drenering.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2:
  Taktekking,TG2
  Tak tekket med dobbeltkrummet betongtakstein. Undertak antatt av trefiberplater (SU-tak) el. Taket er befart fra bakkenivå. Det antas at taket er fra rundt 1990.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  Se også punkt om takkonstruksjon.

  Nedløp og beslag, TG2
  Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Nedløp går til overvannsrør.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Veggkonstruksjon, TG2
  Vegger i hovedbygg antas å være av stående plank for 1. og 2. etasje og for tilbygget av isolert bindingsverk i tre.
  Merk at vegger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til luftetthet og isolasjon.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er registrert en del avflassing i maling og mindre sprekker i kledningsbord og dekkbord.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
  Det må påregnes utbedring og vedlikehold av kledningen.

  Vinduer, TG2
  Dels nyere vindu fra 2021 og dels eldre fra 80-tallet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Tiltak
  - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
  Detaljer på vinduer bør gjennomgås.

  Dører, TG2
  Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdører i tre. Ytterdør fra 90-tallet og balkongdører fra 2021.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det mangler beslag/overgang under balkongdører.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  Det bær monteres korrekt beslag/overgang under balkongdører.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2
  Veranda og balkong med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk.
  Pilarer som går til støpte fundamenter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  Dekke består av eldre terrassebord. Vask og overflatebehandling må utføres. Noe utskiftinger må påregnes.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Vask og overflatebehandling må utføres. Noe utskiftinger må påregnes.

  Radon, TG2
  Det er foretatt radonmålingen, men målingen foreligger ikke. Bygget er ikke utført med radonsperre.
  Eiendommen ligger i et område med lav-moderat forekomst av radon ifølge NGUs radonkart.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted, TG2
  Pipe i teglstein, som går fra kjeller til over taket. Feieluke er plassert på loftet. Sotluke er plassert i kjelleren.
  Det er tilknyttet to ildsted i 1. etasje. Siste feiing var i 2019. Siste tilsyn skulle vært i 2016, men ble ikke gjennomført.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  Det anbefales å få gjennomført tilsyn av pipe og ildsted.

  Innvendige dører, TG2
  Eldre fyllingsdører
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  Overflater Gulv, TG2
  Flislagt gulv med varmekabler. Kantflis langs vegg.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Høydeforskjell gjelder også rørgjennomføringer i gulvet.
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.

  Sluk, membran og tettesjikt, TG2
  Antatt smøremembran med tilhørende produkter på gulvet. Det er kun trepanel på vegger. Det er ett sluk i plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Det er uegnede materialer i våtsoner
  Vegger har trepanel i hele rommet og det mangler membranløsning i våtsoner.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Membran/tettesjikt må legges.

  Overflater og konstruksjon, TG2
  Toalettrom med gulvmontert toalett og vegghengt vask. 1. ETASJE > WC
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist riss/sprekker/skader i servant.
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Skadet utstyr må skiftes/utbedres.

  Vannledninger, TG2
  Vannrør består av kobberrør av ukjent alder. Anlegget er dels åpent og dels skjult i vegger og konstruksjoner.
  Vanninntak og stoppekran plassert i kjeller ved inngangsdør.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.
  Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Avløpsrør, TG2
  Avløpsrør dels av soilrør (støpejern) og dels av plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Det må etableres stakemulighet på avløpsanlegget. Det må etableres lufteløsning på anlegget. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Ventilasjon, TG2
  Boligen har ventilasjon via avtrekksvifte på kjøkken og bad. Avtrekk er ikke kontinuerlig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Det er påvist kondens på flere vinduer. Dette tyder på høy luftfuktighet og for dårlig ventilasjon av boligen.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  Ved renovering bør det vurderes ytterligere ventilasjon.

  Varmtvannstank, TG2
  Varmtvannsbereder plassert i krypkjeller.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Bereder står i rom uten sluk, dog er det gruset gulv i krypkjeller.

  Drenering, TG2
  Ingen synlig drenering rundt boligen. Basert på byggeår er det trolig
  ingen drenering.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Innvendige trapper, TG2
  Boligen har malt tretrapp fra 1. etasje til 2. etasje.
  Vurdering av avvik:
  -Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i
  trapper
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens
  krav.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet.
  Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig
  kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de
  sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard.

  Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2:
  Innvendige trapper, TG2
  Boligen har malt tretrapp fra 1. etasje til 2. etasje.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet.
  Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være

  Forstøtningsmurer, TG2
  Forstøtningsmurer av betong på en side av boligen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
  På trappen som ligger i tilknytning til muren er det registrert noen sprekker og setninger. Trappen har tydelig sukket noe i forhold til grunnmuren på boligen.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Utskifting kan vurdere på sikt.

  TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
  Vaskerom
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende
  konstruksjoner (Yttervegger og kjøkkeninnredning).
  Det vises til vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Lars-Christian Knobel Thowsen datert 07.04.2022 for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.
 • Eiendommen har en flott beliggenhet innerst i stikkvei. Eiendommen har to adkomsveier. Her er det fantastiske solforhold med sol hele dagen og marka med fine turmuligheter. Barnevennlig område med kort avstand til barnehage, skoler, nærbutikk og idrettsanlegg.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen er oppført rundt 1923, med senere tilbygg i 1987. Boligen har støpt grunnmur med kjeller, yttervegger over terreng antatt av stående plank/laft og plassbygde takkonstruksjon. Boligen har behov for en del vedlikehold og det må påregnes utskifting av en del bygningsdeler. Det er viktig å tenke på at boligen er bygget etter eldre byggemåter og med eldre materialer. Renoveringer og oppgraderinger bør tilpasse seg dette.
  Se vedlagte tilstandsrapport for teknisk beskrivelse av eiendommen.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Lars-Christian Knobel Thowsen datert 08.06.2022.
 • Enebolig
  1.etasje: 91 kvm Bra
  2.etasje: 54 kvm Bra
  Underetasje: 25 kvm Bra

  Kommentar:
  Kott er ikke målbart.
  Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
  2. etasje i boligen har svært mange vinkler og hjørner. Videre er det flere ulike takvinkler og dybder som vanskeliggjør mulighet til å finne korrekt høyde for målbarhet.
  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: 3 stuer, kjøkken, vaskerom, gang, entre, wc.
  2. etasje: 4 soverom, gang og bad.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Info vedr byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger
  Det foreligger enkle tegninger av et tilbygg fra 1989 som ligger mot gårdsplassen. Resten av boligen er bygget på et tidspunkt da det ikke varsøknadsplikt i gamle Berg Herred.
  Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate og takhøyde.

  Garasje: 42 kvm Bra
  Kommentar: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

  Bod: 36 kvm Bra
  Kommentar:
  Boden utgjør ca. 16 m2 og vinterhagen ca. 20 m2.
  Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
  Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.

  Info vedr byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger.
  Bod/bygningen er antagelig oppført samtidigsom boligen og det foreligger derfor ikke tegninger eller søknad for bygningen. Senere oppførtvinterhage er omsøkt og godkjent.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport avholdt 07.04.22 av Leif-Christian Knobel Thowsen. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.
 • Hvitevarer følger ikke med.
  Tilhørende inventar, også fastmonterte vasker mm, samt utstyr i frisørsalong følger ikke med.
  Lekestue følger ikke med.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske panelovner og fyring i vedovner. Det er varmekabler i vindfang, dels vi på kjøkkengulv og på vaskerom og bad.
 • Arealet er anslått og beregnet fra Halden kommune sin kartløsning. Arealavvik må påregnes ved en evt. oppmåling.
  Pent opparbeidet hage med plen, blomsterbed, busker og trær. Gruset gårdsplass og dobbel garasje.
  Idyllisk og skjermet tomt opparbeidet med stor gressplen og flott beplantning i terrassert sydvendt helling. Meget solrikt og idyllisk.
  Selger opplyser at nabo (141/137) ønsker at trær og busker som henger over / grenser til tomten skal fjernes.
 • På egen gårdsplass og i dobbel garasje
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 862 417 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 104 701 per 31.12.20
 • Kr. 22 794 pr. år
  Beløpet er prognose for 2022.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring og TV/internett etter eget forbruk.
 • Det er utstedt ferdigattest for tilbygg/bolig datert 23/2-1990.
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg til garasje og bod med et bebygd areal på 20 kvm datert 07.08.2013.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
  1966/3743-1/2 Erklæring/avtale - Grensegangssak
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg.
 • Gnr. 141 Bnr. 78 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7900, oppgjørshonorar kr 5500 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 39351. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Hans Terje Agnalt
  Jane Agnalt
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev