aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Rokkeveien 44!
Velkommen til Rokkeveien 44!

HALDEN Rokkeveien 44

Velholdt og tiltalende enebolig med god standard. Stor, eiet tomt med frukthage. Garasje

 • kr 3 450 000
 • BRA 157 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 450 000
 • Omkostningerkr 103 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 553 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1951
 • Soverom3
 • ArealP-rom 91 m²
 • Tomt1 822.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   103 292,- (Omkostninger totalt)   3 553 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
X 3D Rokkeveien 44_alletg
Velkommen til en herlig eiendom på stor, frodig tomt inntil det nyere etablerte Brekkerødfeltet. Oppgradert kjøkken og bad i senere år, samt utvendig meget påkostet. Boligen holder en gjennomgående normal, god standard etter fortløpende moderniseringer i senere år. Lyslakkert kjøkkeninnredning og flislagt bad med varmekabler i gulv. Bad har dusjkabinett og pen innredning. I stuen er det montert en rentbrennende peisovn. Tak omlagt ti ca. 2014. Boligen fremstår som meget lys og tiltalende og gir et samlet godt inntrykk. 1.etg. inneholder vindfang, entre, dusj/wc, kjøkken med åpen løsning til stue og spisestue. Utgang videre til solrik terrasse mot sydvest. 2.etg. inneholder gang, 3 soverom. Kjeller inneholder vaskerom, hobbyrom, boder og lagerrom Frittstående uthus og garasje.

Rokkeveien 44, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 53 kvm
  1. etasje: 56 kvm
  2. etasje: 35 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 56 kvm Vindfang, gang med trapp, stue/kjøkken, bad.
  2. etasje: 35 kvm Gang med trapp, 3 soverom.

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 13 kvm  Tomt
  1822.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med stor plen, frukttrær og bærbusker. Gruset gårdsplass med garasje for 1 bil, samt lagringsbod for hageredskaper, sykler etc.   Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1822,7 kvm og et oppgitt areal på 1726 kvm. Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Solrikt og koselig beliggenhet inntill Brekkerødfeltet, og med direkte sti opp igjennom for de små. Kort vei til både lekeområder, Hjortsberg og Strupe skole, Hjortsberghallen, idrettsplasser og butikker, buss og bakerutsalg m.m. I tillegg kort vei til marka og lysløypene på Høiås

  Adkomst
  Følg Rokkeveien fra rundkjøringen på Brødløs mot Rokke, forbi innkjøringen til Brekkerød. Eiendommen ligger på venstre side som nest siste hus i husrekka. Det er en gjensidig avtale med nabo av trapp og sti via nabo tomt kan brukes av barn som skolevei, men ikke som tursti til feltet innenfor.

  Bebyggelse
  Etablert boligbebyggelse. Tilliggende landbruksområde mot nordvest skal utbygges med nye boliger ihht utbyggingsplan som en fortsettelse av Brekkerødfeltet.

  Skolekrets
  Hjortsberg barneskole og Strupe Ungdomsskole.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Bygningen er oppført yttervegg i betongblokker. Malt utenforliggende trekledning. Takkonstruksjon har plassbygde-takstoler i tre. Undertak av rupanel. Tak er tekket med takstein. Renner, nedløp og beslag i stål. Isolerglassvindu i trerammer. Grunnmur av betong/mur. Grunnmuren er utvendig slammet. Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

  Innhold
  1.etg. inneholder vindfang, entre, dusj/wc, kjøkken med åpen løsning til stue og spisestue. Utgang videre til solrik terrasse mot sydvest. 2.etg. inneholder gang, 3 soverom. Kjeller inneholder vaskerom, hobbyrom, boder og lagerrom Frittstående uthus for redskap og sykler etc. Garasje for 1 bil.

  Standard
  Boligen holder en gjennomgående normal, god standard etter fortløpende moderniseringer i senere år. Det er bl.a. laminat på gulv i de fleste rom, samt tapet og smartpanel på vegger. Lyslakkert kjøkkeninnredning og flislagt bad med varmekabler i gulv. Bad har dusjkabinett og pen innredning. I stuen er det montert en rentbrennende peisovn. Tak omlagt ti ca. 2014. Boligen fremstår som meget lys og tiltalende og gir et samlet godt inntrykk. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Opplysninger om eiendommen Nedløp og beslag,TG2 Renner, nedløp og beslag i stål. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Veggkonstruksjon,TG2 Konstruksjon av betongblokker (ytong). Trolig fra byggeår. Synlig på loft. Utforet og tilleggsisolert innvendig og utvendig i senere tid, i følge tidligere takst. Malt trekledning. Eier har montert musenetting i nedkant av kledningen. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Tiltak - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. Takkonstruksjon/Loft,TG2 Takkonstruksjonen har plassbygde-takstoler i tre. Undertak av rupanel. Det er tilgang til loftet via luke i himling i gang. Det er lagt bord på gulv for lagring. Ventiler i gavl og noe synlig lufting i gesims. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Luken er uisolert og mangler tettepakning. Dette vil medføre et varmetap og kondens på loft. Isoleringen i himling og skråtak er liten. Det er synlig fuktmerker og svartsopp i undertaket. Anses som naturlig med tanke på alder og byggemåte. Tiltak - Lufting/ventilering bør forbedres. - Det anbefales isolering av loft og utskiftning av loftsluken. Det ble målt normale fuktverdier på loftet på befaringsdagen. Disse vil variere med årstider og temperaturer. Vinduer,TG2 Isolerglassvindu i trerammer. De aller fleste vinduer er byttet i perioden 2011-2015. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Vinduer i kjeller og vindfang har enkelt lags glass. I stuen er det to vinduer med isolerglass fra 1984. Isoleringsevnen i eldre vinduer er lav. Det er noe utvendige sprekker i utvendig treverk. Tiltak - Eldre vinduer bør beregnes skiftet. Noe vedlikehold må beregnes. Utvendige trapper,TG2 Det er bygget en tretrapp opp mot naboeiendommen. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Trinnene er noe løse. Eier informerer om at dette er utbedret etter befaringen. Tiltak - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Innvendig Overflater,TG2 Vegger med mdf-panel og tapet. Laminatgulv og tak med malt panel. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er noe manglende avslutninger mellom gulv og dører. Det er noe svelling i laminat i gangen. Noe merkbar nedbøying og knirk. Noe sprekkdannelser i eldre panel. Tiltak - Boligen fungerer med tilstanden på overflater. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 25 mm målt i gang og 35 mm på soverom i andre etasje, målt med laser over hele gulvet. I første etasje ble det målt til 20-30 mm i stue/kjøkken. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Noe merkbare skjevheter og knirk. Anses som normalt med tanke på alder. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Dokumentasjon på radonmåling er ikke fremlagt. Boligen ligger i en sone markert med lav til moderat aktsomhetsgrad med tanke på radon. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted,TG2 Boligen har mursteinspipe og vedovn. Pipe/brannmur er innvendig kledd med fliser. Feieluke tilgjengelig i kjeller og i andre etasje. Pipen er helbeslått over tak. Det er innhentet rapport fra feier. Siste tilsyn ble gjennomført i 2021 og pipen ble sist feiet i 2022. Det er ikke registrert noen avvik eller anmerkninger. Vurdering av avvik: - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom Under Terreng,TG2 Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt. Kjelleren har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Innvendige delevegger i treverk. Grunnmuren er utvendig slammet. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det ble målt høye fuktutslag på betong-overflater og i treverk. Tiltak - Det anses som normalt med saltutslag og fuktutslag i slike kjelleren. Kjelleren er fra byggeår og er oppført uten isolasjon og fuktsperre. Det anbefales ikke utforing/innredning av slike rom. Innvendige trapper,TG3 Boligen har malt tretrapp mellom første og andre etasje. Bratt tretrapp til kjelleren. Vurdering av avvik: - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er ikke montert rekkverk. - Fribredden og frihøyden i trappen er mindre enn dagens standard. Det er merkbar knirk i trappen. Anses som normalt med tanke på alder. Tiltak - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Våtrom Overflater vegger og himling,TG2 Veggene har baderomsplater. Taket har takess-plater. Vurdering av avvik: - Våtromsplater er ikke montert fagmessig. - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet - Det mangler silikon i nedkant av veggplater. Noen merker i takess-plater og i vinduskarmen. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. - Det bør påføres silikon i nedkant av veggplater for å unngå fuktinntrengning i plater. Rommet må ikke benyttes uten dusjkabinett. Overflater Gulv,TG2 Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Det ble målt fall på 10 mm fra gulv ved dør og til sluk. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Gulvet er tilnærmet flatt. Noe fall feil vei mot servantskapet. Det er noen sprekker i silikonfuger i overgang gulv/vegg. Noen av fugene er trolig utbedret ved egeninnsats. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. - Rommet bør ikke benyttes uten dusjkabinett. Det anbefales utbedring av fuger. Sluk, membran og tettesjikt,TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Membran er synlig i sluk. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det foreligger ikke opplysninger om type eller utførelse av membran/vanntett sjikt. Tiltak - Membran nærmer seg halvparten av forventet levetid, og da det er ukjent membran anbefales det montering av dusjkabinett. Vannlås bør monteres. Kjøkken 1. Etasje > Stue/kjøkken Overflater og innredning,TG2 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder i overflater. - Det er noen mindre hakk og merker i fronter. Noe heng i dører og skuffer. Det er noe trapping i skjøt mellom benkeplater. Det er ikke montert vannstopp eller komfyrvakt. Det mangler silikonfuge mellom benkeplaten og vegg. Tiltak - Andre tiltak: - Det anbefales justering av dører og skuffer, samt fuging mellom benk og vegg for å unngå fukt bak benken. Det anbefales montering av vannstopp og komfyrvakt. Kjøkkenet fungere med dagens tilstand. Avtrekk,TG2 Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det ble registrert noe støy og ujevn lyd fra ventilatoren på befaringsdagen. Tiltak - Det bør beregnes jevnlig filterbyttet og vedlikehold. Tekniske installasjoner Ventilasjon,TG2 Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Eier opplyser om at den ene ventilen i stuen er kledd igjen på utsiden. Tiltak - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Elektrisk anlegg,TG2 Sikringsskap med 17 kurser og hovedsikring på 50 amp. Skapet er plassert i kjellernedgangen. Kommentar: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år. Tomteforhold Drenering,TG2 Synlig drensplast rundt bolig. Drenering oppgradert i senere tid, i følge tidligere takst. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er manglende topplist på drensplast. Tiltak - Topplist på drensplasts bør monters. Terrengforhold,TG2 Skrånende tomt med et mindre grøntareal i bakkant. Vurdering av avvik: - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan - Boligen ligger i et område markert med Aktsomhet Marin Leire hos NVE. Se vedlagt kart. Det kan være noe fare for vannansamlinger på gårdsplassen ved inngangsdøren til kjelleren. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Viser til vedlagte tilstandsrapport for mer informasjon.

  Innbo og løsøre
  Lekestativ medfølger ikke. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er godt med parkering i egen gårdsplass, samt i garasje

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  8549799

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Enebolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. - Det finnes kun en enkel skisse av tilbygget vindfang fra 1968. Ellers ingen tegninger av boligen. - Den utvendige boden er kun søkt inn til vegvesenet (pga avstand til fylkesvei). Den er ikke byggemeldt/søkt til kommunen. Det foreligger ingen tegninger på denne. - Det finnes ingen tegninger på utvendig trapp i terreng. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde: - Det er takhøyder under 2,2 meter i andre etasje. - Utstigstrinn til rømningsstiger er selvlaget. - Det er for lite dagslys på det ene soverommet. Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   103 292,- (Omkostninger totalt)   3 553 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Strøm og ved.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  24437

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløpet er prognose for 2023

  Formuesverdi primær
  859735

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3095044

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/53/4: 06.12.1962 - Dokumentnr: 3356 - Bestemmelse om vannrett 03.06.1999 - Dokumentnr: 2144 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver Halden kommune 14.06.2000 - Dokumentnr: 2629 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3001 Gnr:53 Bnr:3 Rettighetshaver: Knr:3001 Gnr:53 Bnr:5 Rettighetshaver: Knr:3001 Gnr:53 Bnr:8 19.02.2001 - Dokumentnr: 793 - Grensejustering Areal er overført til gnr. 501 bnr. 27 uten at det er opprettet eget grunnboksblad. RV22 Brødløs-Tolvhaugen. Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er gitt ferdigattestfor tilknytning til offentlig spillvannsledning - stikkledning datert 07.11.2002. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen følger kommuneplan med formål bebyggelse og anlegg samt H310_2 Ras- og skredfare. Det er avsatt i kommuneplan for boligfelt (Brekkerød 3 boligfelt) rett nord/vest for eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,00))   103 292,- (Omkostninger totalt)   3 553 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  103292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av ny bolig. Se forsikringsvilkår for mer informasjon. 

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6990,- oppgjørshonorar kr 5500,- og markedspakke kr 15900,- mm. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 4562,-. Utleggene omfatter foto og servitutter. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket maks kr 15000 for utført arbeid.  Alle beløp er inkl. mva. 

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev