aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skomakerstredet 3!

HALDEN Skomakerstredet 3

Koselig selveier i Skomakerstredet - ved foten av Fredriksten festning!

 • kr 1 700 000
 • BRA 58 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 700 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 820 587
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1 900
 • Soverom1
 • ArealP-rom 50 m²
 • Felleskostnaderkr 2 500
 • Tomt312.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  42 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000))

  58 642 (Omkostninger totalt)

  1 758 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Sentralt og samtidig lunt og tilbaketrukket i gamle Skomakerstredet. 2.etg.: Entre, 1 stort soverom, wc, bad med dusj og opplegg for vaskemaskin, stue, kjøkken. I tillegg er det et stort loft over seksjonen som hører med. Kjeller: Lagerbod. Boligen holder gjennomgående normal, dels eldre og dels nyere, men nøktern standard på overflater og innredninger. Her er det eikeparkett og laminat på gulv i tillegg til de originale tregulvene. Badet har dusjkabinett og enkel servant. Vinylbelegg på gulv og malt tapet på vegg. Bad og wc ligger vegg i vegg og har sammen med en liten mellomgang potensiale til å kunne slås i sammen ved en fremtidig renovering. Deler av leiligheten har de originale vakre tømmerveggene synlige, og hele leiligheten oser av sjarm og personlighet. En meget koselig leilighet.

Skomakerstredet 3, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  2. etasje: 52 kvm
  Primærrom
  2. etasje: 50 kvm Stue, kjøkken, soverom, bad, gang.  Tomt
  312.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er felles ihht vedlagte seksjonering. Det er opparbeidet en felles uteplass med platting i bakkant av huset. Usjenert.

  Beliggenhet
  Sentralt og samtidig lunt og tilbaketrukket i gamle Skomakerstredet under selveste Fredriksten festning. Her er det kort vei til alt som byen kan by på: kort vei til alle sentrums butikker og kommunikasjoner, off.kontorer, skoler m.m. Det er gangavstand også til Tista handelsenter, samt fine turområder bl.a. i festningen og utover på Sørhalden og Eskeviken, eller langs med den flotte Strandpromenaden langs med elva Tista på nedsiden.

  Adkomst
  Via trapp fra Skomakerstredet.

  Bebyggelse
  Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området fra tiden rundt 1826-1900.

  Skolekrets
  Os

  Offentlig kommunikasjon
  Buss og tog.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med grunnmur antatt av murt naturstein. Yttervegger i antatt lagt eller stående plank som er utvendig kledd med liggende trekledning. Eldre plassbygget takkonstruksjon tekket med undertak av tre, asfaltpapp og teglstein. Nyere vinduer i stuke og kjøkken med 3-lags glass. Forøvrig eldre vinduer. Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Ing. Knobel AS datert 10.11.2022.

  Innhold
  2.etg.: Entre, 1 stort soverom, wc, bad med dusj og opplegg for vaskemaskin, stue, kjøkken. I tillegg er det et stort loft over seksjonen som hører med. Kjeller: Lagerbod.

  Standard
  Boligen holder gjennomgående normal, dels eldre og dels nyere, men nøktern standard på overflater og innredninger. Her er det bl.a. eikeparkett og laminat på gulv i tillegg til de originale tregulvene i fra byggeår. Badet har dusjkabinett og enkel servant. Vinylbelegg på gulv og malt tapet på vegg. Bad og wc ligger vegg i vegg og har sammen med en liten mellomgang potensiale til å kunne slås i sammen ved en fremtidig renovering. Deler av leiligheten har de originale vakre tømmerveggene synlige, og hele leiligheten oser av sjarm og personlighet. En meget koselig leilighet. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Følgende forhold er bemerket i tilstandsrapporten som store eller alvorlige avvik, TG3: Vinduer - eldre type,TG3 Bygningen har trevinduer med koblet glass på bad og bod. Ett takvindu på soverommet, antatt fra 80/90-tallet. Vurdering av avvik: - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Vinduene har en del skader i overflater og spesielt vindu på bod har begynnende råteskader. Takvindu har tegn til kondens på innvendig glass. Noe tegn til skader på treverk som følge av kondens. Tiltak - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. - Vinduene må påregnes skiftet eller satt i stand. Våtrom 2. etasje > Bad Generell,TG3 Eldre bad med malt belegg på gulvet av eldre karakter. Malt strietapet på vegger. Det antas at rommet er fra før 1997. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle bad som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Overflater og innredning,TG3 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr. Oppvaskmaskin er plassert under benken/vasken. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er påvist fuktskjolder i overflater. - Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. - Det er registrert svelling i benkeplaten under vasken. Dette medfører at døren tar i benkeplata. Under blandebatteri er det registrert en mindre lekkasje og vesentlig svelling og skade i benkeplata. Tiltak - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. - Benkeplata må skiftes. Oppgradering av innredningen bør vurderes. Elektrisk anlegg,TG3 Elektrisk anlegg i hovedsak fra byggeår, med senere utvidelse og endringer. Sikringsskap plassert i 1. etasje i felles gang og har automatsikringer. Kommentar: Det er registrert flere løse ledninger og ledningsskjøter som ikke sikret tilstrekkelig. - Vifte på badet har skade og må skiftes. - Det er uklart hvilke sikringer som hører til hvilken leilighet. Sikringer må merkes korrekt. Dørene på skapet er ikke mulig å lukke. Det bør gjennomføres en utvidet kontroll av anlegget i leiligheten og av sikringsskap. Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som kan kreve tiltak, TG2: Taktekking,TG2 Tak tekket med enkeltkrummet tegltakstein. Undertak antatt av asfaltpapp og trebord. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Eier oppgir egenerklæringen at det har vært en lekkasje i taket som er rettet. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Jevnlig kontroll av tekkingen anbefales. Veggkonstruksjon,TG2 Veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Kledningen rundt det lille vindu på kottet er ført forbi vinduet, uten overganger. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Liten lufting er typisk for byggeåret. Manglende lufting er ikke nødvendigvis et problem, men kan påvirkes av innvendige arbeider, som etterisolering ol. Kledning/vegg rundt lite vindu på kott kan gjøre veggen utsatt for skader. Tiltak - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Det må påregnes en del vedlikehold av fasadene. Skraping og maling, samt noe utskifting av dårlig treverk og løsninger må påregnes. Andre utvendige forhold,TG2 Det foreligger ikke tilstandsrapport for fellesdeler på bygget. Vurdering av avvik: - Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. - Boligen har en del forhold utvendig og på felles bygningsdeler som trenger vesentlig vedlikehold. Tiltak - For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt. - Det anbefales å gjennomføre en tilstandsanalyse av felles bygningsdeler. Det må påregnes vedlikehold av flere forhold og bygningsdeler. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med høy forekomst av radon ifølge NGUs radonkart. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Innvendige vannledninger er i hovedsak av kobber med/uten plastkappe. Varmtvann fra bereder til kjøkken av plast med varerør. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Avløpsrør,TG2 Det er avløpsrør av støpejern for hovedstammer. Noen innvendig opplegg på kjøkken og bad av plast. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Varmtvannstank,TG2 Mindre bereder plassert på badet. Bereder av eldre type. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Følgende er bemerket i tilstandsrapporten som avvik som ikke krever umiddelbare tiltak, TG2: Takkonstruksjon/Loft,TG2 Takkonstruksjonen har eldre type sperrekonstruksjon. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Dette er typisk for eldre bygårder. Tiltak - Andre tiltak: - Hold konstruksjonen under oppsikt. Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Bjelkelag i tre for begge etasjer, trolig fylt med leire eller sagflis. Merk at etasjeskillere ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til lyd og brannmotstand. Det er ikke kjent om det er gjort oppgraderinger av bjelkelaget etter oppføringen. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardenskrav til godkjente måleavvik. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Det vises til vedlagte tilstandsrapport for flere detaljer og beskrivelse av hvert enkelt punkt.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er her ingen egen parkeringsplass, men gateparkering etter gjeldende bestemmelser rett på utsiden. For beboerparkering kan man henvende seg til Halden kommune (p.t. kr. 2 000,- pr år).

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Arealangivelser og kommentarer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940. Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  42 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000))

  58 642 (Omkostninger totalt)

  1 758 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Strøm og ved.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  4758

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Disse inkl. kun eiendomsskatt og renovasjon.

  Formuesverdi primær
  380551

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1369985

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Sameiebrøk
  57/295

  Felleskostnader pr. mnd
  2500

  Felleskostnader inkluderer
  Disse inkl. andel renter og avdrag på fellesgjeld, tv og internett, fellesstrøm og bygningsforsikring og endel kommunale avgifter.

  Andel fellesgjeld
  120587

  Andel fellesgjeld år
  2022

  Andel fellesgjeld per dato
  2022-09-22T22:00:00Z

  Om sameiet
  Eierseksjonen hører til et boligsameie med 4 seksjoner. Vi har ikke mottatt komplette opplysninger fra sameiet og vedtekter har ikke latt seg fremskaffe. Sameiet kan etablere nye vedtekter ved behov. Forøvrig gjelder bestemmelser i lov om eierseksjoner. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling. Det opplyses at det skal på tomten bak bygges nytt bygg med leiligheter etterhvert. Se øvrig informasjon i informasjonsbrev fra sameiet.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Berg Sparebank opplyser følgende om sameiets felleslån: Annuitetslån med fast løpetid. Effektiv rente per 23.09.2022 på 7,16%. Innfrielsesdato: 31.07.2037.

  Forkjøpsrett
  Det er ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse

  Sameiets forsikringsselskap
  Tryg

  Dyrehold
  Det er tillatt med dyrehold.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/160/180/3: 26.06.1877 - Dokumentnr: 900041 - Skjønn Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  Overført fra: Knr:3001 Gnr:160 Bnr:180
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.12.2002 - Dokumentnr: 6778 - Best. om adkomstrett Vann-og avløpsledninger m.v.
  Overført fra: Knr:3001 Gnr:160 Bnr:180
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.10.2003 - Dokumentnr: 5730 - Kjøpekontrakt Mellom Visus Eiendom AS og Jens Deunk
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.09.2022 - Dokumentnr: 1056972 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Berg Sparebank Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 985 485 925
  Elektronisk innsendt
  08.05.2003 - Dokumentnr: 2341 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 3
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 57/295


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Halden kommune opplyser at det ikke er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon.

  Vei, vann og avløp
  Halden kommune opplyser at det er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp, men avløp via septiktank. Pålegg om utkobling av septiktank samt omlegging til separatsystem og utskiftning av vann og avløpsanlegg vil etterhvert komme fra Halden kommune. Dette vil medføre en kostnad for ny eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G526 Bybrua over Tista med formål boligbebyggelse ihht sentrumsplan.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  SEFRAKMINNE er registrert på eiendommen. Eventuelle søknadspliktige tiltak vil bli oversendt Fylkesmann for uttalelse/gjennomgang.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 700 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  42 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000))

  58 642 (Omkostninger totalt)

  1 758 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45500. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6990, oppgjørshonorar kr 5500 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 34351. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev