aktiv-eiendomsmegling
Fasade

HALDEN Søsterveien 8 og 10

Hel 2-mannsbolig. Attraktivt beliggende på Båstadlund med utsikt mot byen. Boligen er tegnet av Arkitekt Albert Wille.

 • kr 3 400 000
 • BRA 294 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 400 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 400 000
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 953
 • Soverom4
 • ArealP-rom 167 m²
 • Tomt1 210 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) (2 stk. pga eget gnr og bnr). 85 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 400 000)) 103 384 (Omkostninger totalt) 3 503 384 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen er tegnet av Arkitekt Albert Wille. Det kan sees at dette huset er tegnet, etter han ble påvirket av funksjonalismens stiluttrykk. Denne boligen er da en av hans førtitalls arbeider. Vertikaldelt 2-mannsbolig med eldre standard. Boenhetene er registrert med hvert sitt bnr. Godt potensiale for omgjøring til enebolig, eventuelt oppgradere leilighetene separat. Begge leilighetene inneholder: Kjeller med lagringsplass. 1. etasje: Vindfang, trappegang, kjøkken og stue. 2. etg.: Trappegang, 2 soverom og bad/wc. Loft med lagringsplass. Garasje til hver enhet. Asfaltert gårdsplass og opparbeidet plen med beplantning. Flott utsikt mot byen. Gangavstand til skoler, barnehager og bussholdeplass. Ca. 10 min gange til sentrum.

Søsterveien 8 og 10, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Leilighet 1.
  Bruksareal
  -1. underetasje: 37 kvm
  1. etasje: 45 kvm
  2. etasje: 38 kvm
  3. etasje: 18 kvm Loft.
  Primærrom
  1. etasje: 45 kvm Vindfang, stue og kjøkken.
  2. etasje: 38 kvm Gang, bad, og soverom.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 37 kvm Gang og boder.
  3. etasje: 18 kvm Loftsrom.

  Leilighet 2.
  Bruksareal
  -1. underetasje: 28 kvm
  1. etasje: 46 kvm
  2. etasje: 38 kvm
  3. etasje: 18 kvm Loft
  Primærrom
  1. etasje: 46 kvm Vindfang, kjøkken og stue.
  2. etasje: 38 kvm Gang, bad og soverom.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 28 kvm Boder og gang.
  3. etasje: 18 kvm Loftsrom.

  Garasje 1
  Bruksareal
  1. etasje: 13 kvm

  Garasje 2
  Bruksareal
  1. etasje: 13 kvm  Tomt
  1210m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten består av 2 bruksnummer. Se målebrev for fordeling mellom nr 8 og 10. Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. Asfaltert innkjøring fra begge sider av eiendommen. Innkjøringen til Søsterveien 8 går dels over kommunal tomt. Dersom ny eier blir pålagt å legge om innkjøringen, gjøres dette for ny eiers regning.

  Beliggenhet
  Boligen ligger sentralt til på Båstadlund i Søsterveien. Gangavstand til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon. Gangsti er etablert til Halden sentrum.

  Adkomst
  Fra sentrum, kjør opp Busterudkleiva. Ta så til venstre opp Båstadlundveien. Ta så 4. innkjøring til høyre - Søsterveien. Eiendommen ligger da på venstre side etter ca 150 m.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Skolekrets
  Låby

  Offentlig kommunikasjon
  Bussholdeplass i umiddelbar nærhet.

  Byggemåte
  Hel vertikaldelt 2-mannsbolig med bygningsdeler og innredning hovedsakelig fra byggeår. Oppført i tre med forblendet og pusset fasade i 1. etasje. 2. etasje er tekket utvendig med fasadeplater (plåt). Taket er tekket med takstein. Andre bygningsdeler er fordelt på hver boenhet. Leilighet nr. 1 er Søsterveien 8 og leilighet nr. 2 er Søsterveien 10. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Takstfag AS den 12.05.2023 for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Søsterveien 8: Inneholder 1. etg.: Vindfang, trapperom, stue/spisestue med utgang til altan. 2. etg.: Trapperom, bad/wc og 2 soverom. Loft med lagringsplass. Kjeller: Kjellerom med lagringsplass. Søsterveien 10: Lik, speilvendt planløsning. Se vedlagt tilstandsrapport, eventuelt arealbeskrivelse for arealavvik mellom enhetene.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG 2: Tomannsbolig leilighet 1 Utvendig Taktekking, TG 2. Det er undertak av rupanel fra byggeår. Taktekking av betongtakstein ble tekket om i ca 1988, i følge eier. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det er synlige spiker igjennom undertaket. Dette vil kunne medføre kondensering på loft. Noe svartsopp og fuktmerker synlig i undertak. Mose og slitasje synlig på yttertak. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Taktekking og undertak bør beregnes skiftet. Det ble målt normale fuktverdier på befaringsdagen. Disse vil variere med årstider og temperaturer. Nedløp og beslag, TG 2 Renner, nedløp og beslag i stål. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet. Renner og nedløp ble trolig skiftet ved omlegging av yttertak i ca 1988. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er flere nedløp som går ned i bakken. Dette vil føre til økt fuktbelastning på grunnmur. Renner og nedløp har høy alder og noe synlig rust. - Tiltak: - Nedløp bør avsluttes over bakken og ledes bort fra veggene. Det bør beregnes utskiftninger ved omlegging av tak. Veggkonstruksjon, TG 2. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stålplater montert i gavl og pussede overflater i første etasje. Det er eldre under- og påliggere under utlektede stålplater. Vurdering av avvik: - Det er stedvise sprekkdannelser i forblending/utvendig puss. - Noe frostskader synlig i utvendig puss. Det er store sprekker og flass i overflatepuss. Luft og vannansamlinger bak maling. Tiltak - De påviste skader må utbedres. - Det må beregnes ny puss og overflatebehandling. Vinduer, TG 2. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Noen vinduer har enkelt lags glass. Vinduer er fra byggeår og fra ca 1985. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Det er løst kitt på koblede vinduer. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. - Vinduer må justeres. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører, TG 2. Bygningen har teak hovedytterdører og malte balkongdører i tre. Dørene som går ut til terrassene i første etasje er doble med enkelt lags glass. Balkongdørene i andre etasje er noe nyere og har isolerglass. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Det er noe mugg, svelling og fuktmerker i dører. Enkelte dører sitter nesten helt fast. Det mangler nøkkel til den ytterste balkongdøren i første etasje i nr 8. Tiltak - Dører må justeres. - Alle balkongdører må beregnes skiftet ut. Teakdørene må beregnes overflatebehandlet. Utvendige trapper, TG 2. Støpte betongtrapper med steinfliser og rekkverk i stål. På plattingen til nr 8 på fremsiden av boligen er det lagt teppe på trinn og gulv. Den til nr 10 har skifertekking. Vurdering av avvik: - Betongtrapp har mindre sprekker/skader - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det er rust og skader på rekkverk. Tiltak - Påviste skader må utbedres. Innvendig Overflater, TG 2. Innvendig er det gulv av fliser, teppe og belegg. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har himlingsplater og strekte tak. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Overflater er hovedsakelig fra byggeår og har høy alder. Det er en merkbar kjellerlukt i boligen på befaringsdagen. Noe synlige skader og fuktmerker på overflater. - Tiltak: - Det må beregnes oppgraderinger av overflater. Radon, TG 2. Dokumentasjon på radonmåling er ikke fremlagt. Boligen ligger i en sone markert med lav til moderat aktsomhetsgrad med tanke på radon. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG 2. Det er montert en kombinert olje- og vedovn i stuen. Steinplate lagt på gulv. Feieluke tilgjengelig på loft og i kjeller. Ovnen er tilkoblet det ene løpet i teglsteinspipen. Denne er bunnbeslått over tak. Vurdering av avvik: - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Pipa har rennemerker etter sotvann. - Det er ikke lagt plate på gulv på loft under feieluken. Ovnen må beregnes skiftet ut til en som ikke har oljebrenner. Tiltak - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Innvendige trapper, TG 2. Boligen har lakkert tretrapp med lukkede trinn. Belegg lagt i trappen. Enkel tretrapp ned til kjelleren. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det er registrert fuktskadet treverk på undersiden av kjellertrappen. Tiltak - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Det er registrert fuktskadet treverk på undersiden av kjellertrappen. Kjøkken 1. Etasje Kjøkken Overflater og innredning, TG 2. Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er komfyr. Vurdering av avvik: - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Avtrekk, TG 2. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Ventilatoren har høy alder. - Tiltak: - Ventilatoren bør skiftes ved utskiftning av kjøkken. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG 2. Innvendige vannledninger er av kobber. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Vannet i nr. 10 var avslått på befaringsdagen. Rekvirent informerer om at denne leiligheten har stått ubebodd i ca 13 år. Vannet har i denne perioden vært avstengt av Halden kommune for å unngå unødige kommunale avgifter. Vannet må beregnes åpnet av Halden kommune igjen. Avløpsrør, TG 2. Det er avløpsrør av støpejern og plast. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. - Røropplegg må beregnes oppgradert. Andre installasjoner, TG 2. Det er montert en dagtank for parafin i vindfanget i nr 8. Denne går til parafinbrenneren i ovnen i stuen. Synlige rør i kjelleren. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Fyring med fossilt brensel er faset ut. - Tiltak: - Dagtank og tilhørende røropplegg bør beregnes fjernet. Tomteforhold Drenering, TG 2. Det er ingen synlig drenering. Trolig fra byggeår og skjult i grunnen. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG 2. Grunnmuren er av betongblokker og støp. Utvendig pusset. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. Terrengforhold, TG 2. Tomten er skrånende i bakkant med fjell. Asfaltert gårdsplass. Vurdering av avvik: - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan. - Boligen ligger i et område markert med Aktsomhet Marin Leire hos NVE. Se vedlagt kart. Det er endel sprekkdannelser i asfalten. Det er noe fall inn mot grunnmur på baksiden av boligen. Tiltak. - Det er synlig fjell på tomten, både bak og foran boligen. Asfaltert gårdsplass og innkjøringer må beregnes utbedret. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG 2. Avløpsrør av støpejern og vannledning av jern. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Det er en utvendig kum synlig på tomten. Fra denne er rørene skiftet ut. En rapport fra Viken Tankrens fra 2022 er fremlagt. Mellom kum og hus er det rør fra byggeår. Rekvirent informerer om at stoppekranen i kummen er gammel og defekt. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak. - Vannrør og avløpsrør fra kum til bolig og under kjellergulv må beregnes skiftet. Tomannsbolig leilighet 2. Innvendig overflater, TG 2. Innvendig er det gulv av fliser, teppe og belegg. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har himlingsplater og strekte tak. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Overflater er hovedsakelig fra byggeår og har høy alder. Det er en merkbar kjellerlukt i boligen på befaringsdagen. Noe synlige skader og fuktmerker på overflater. Tiltak. - Det må beregnes oppgraderinger av overflater. Pipe og ildsted, TG 2. Det er montert en vedovn i stuen. Steinplate lagt på gulv. Feieluke tilgjengelig på loft og i kjeller. Ovnen er tilkoblet det ene løpet i teglsteinspipen. Denne er bunnbeslått over tak. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak. - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Innvendige trapper, TG 2. Boligen har lakkert tretrapp med tette trinn. Belegg lagt i trinn. Enkel tretrapp til kjeller. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er registrert fuktskadet treverk på undersiden av kjellertrappen. Tiltak. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Det er registrert fuktskadet treverk på undersiden av kjellertrappen. Våtrom. Kjøkken. 1. Etasje - Kjøkken. Overflater og innredning, TG 2. Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Det er opplegg for kjøleskap og komfyr. Benkeplater av stål og respatex. Fliser over benken. Vurdering av avvik: - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Avtrekk,TG 2. Det er naturlig avtrekk fra kjøkken med ventil i vegg. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner. Varmtvannstank, TG 2. Varmtvannsbereder plassert i kjelleren. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tomannsbolig leilighet 1 Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Det er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift. Brannvegg på loft er ikke ført helt opp. Det er ikke ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år. Det er ikke påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Det er mer enn 4,5 meter fra andre etasje og ned til bakken. Det anbefales montering av rømningsstige. Garasje. Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Deter ikke påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift. Det er ikke, ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år. Det er ikke påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Tomannsbolig leilighet 2 Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Det er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift. Brannvegg på loft er ikke ført helt opp. Det er ikke, ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år. Det er ikke påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Det er mer enn 4,5 meter fra andre etasje og ned til bakken. Det anbefales montering av rømningsstige. Garasje Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Det er ikke påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift. Det er ikke, ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år. Dert er ikke påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde.   Forhold som har fått TG 3: Leil. 2: Elektrisk anlegg, TG 3. Sikringsskap med skrusikringer fra byggeår. Ny digital måler er montert. Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll Kommentar: For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år. Anlegget har høy alder. Det må beregnes oppgraderinger både av sikringsskap og av elektrisk ellers i boligen. Branntekniske forhold, TG 3. Brannslokker tilgjengelig. Røykvarslere er ikke funksjonstestet. Kommentar: Brannslokker er eldre enn 10 år og må skiftes ut. Kommentar: I røykvarsleren i første etasje var det ikke satt inn noe batteri. Leil. 2: 2. Etasje - Bad. Generell, TG 3. Badet er trolig noe oppgradert i senere tid. Det er flislagt gulv og vegg. Dusjkabinett, toalett, servant og opplegg til vaskemaskin er montert. Ventil i vegg til pipe. Sluk i plast. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Det er ikke synlig sluk under dusj. Utette rørgjennomføringer. Ingen synlig membran i sluk eller på rørgjennomføringer. Tilnærmet flatt gulv med noe lokalt fall til sluk. Terskelhøyden er ikke ivaretatt. Boligen er bygget på et tidspunkt der det var vanlig med asbest i ventilasjonsrør. Tiltak. - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Det må beregnes noe råte i vegg/gulv ved åpning av overflater. Det ble målt høye fuktindikasjoner på gulvet på befaringsdagen. Leil 2.: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG 3. Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 40 mm målt i stue og 20-40 mm på soverom, målt med laser over hele gulvet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Forstøtningsmurer, TG 3. Det står en støttemur inn mot naboen på siden til nr 10. Vurdering av avvik: - Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. - Denne har store skjevheter og heller inn mot denne eiendommen. Tiltak. - Rekvirent informerer om at muren tilhører naboen. Deler av den ligger trolig inne på gjeldende eiendom. Det bør gjøres avtaler/undersøkelser rundt dette Elektrisk anlegg, TG 3. Sikringsskap med skrusikringer fra byggeår. Ny digital måler er montert. Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Kommentar: For privatpersoner anbefales det en el-kontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget i bolig/hytte utført minimum hvert 5. år, og da av en sertifisert kontrollør. På eldre elektriske anlegg er dette spesielt viktig og en el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert 5. år. Anlegget har høy alder. Det må beregnes oppgraderinger både av sikringsskap og av elektrisk ellers i boligen. Varmtvannstank, TG 3. Varmtvannsbereder plassert i kjelleren. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Andre tiltak: - Tanken må skiftes ut. Våtrom 2. Etasje Bad. Generell, TG 3. Badet er fra byggeår. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Det er belegg på gulvet og flis på vegg. Strekt tak. I badet er det montert dusjkabinett, toalett, servant og opplegg til vaskemaskin. Ventil i vegg til pipe og soilsluk i gulv. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Gulvet er bygget opp under dusjkabinettet. Det er manglende fall til sluk. Synlig mugg og svelling i servantskap. Susing i toalettsisterne. Rust og sølvkre i sluk. Rørgjennomføringer er utette. Det er ikke montert mekanisk avtrekk, og det mangler tilluft. Det er sprekker i taket. Boligen er bygget på et tidspunkt der det var vanlig med asbest i ventilasjonsrør. Tiltak - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Det må beregnes noe råte i vegg/gulv ved åpning av overflater. Det ble målt høye fuktindikasjoner på gulvet på befaringsdagen. Rom Under Terreng, TG 3. Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Innvendig malt. Det er synlig fjell i kjeller. Bæresøyler i treverk som går ned i gulvet. Vurdering av avvik: - Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Synlig kondens. Høy luftfuktighet registrert. Det ble målt opp til 50 vekt% i treverk og 100 vekt% i delevegger. Ved nivåer over 20 vil det være utviklet mugg, sopp og råte. Det er spor etter borebiller og skrukketroll. Trolig noe avføring fra mus. Tiltak - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Det anbefales etablering av bedre ventilering og en permanent avfukter. Fuktskadet treverk må skiftes ut. Bærestolper må utbedres. Tilstanden i kjelleren må sees i sammenheng med dreneringen. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG 3. Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 10-20 mm i første etasje og 30 mm på soverom i andre etasje, målt med laser over hele gulvet. Avviket er 20 mm over 2 meter. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG 3 Det er en mindre balkong utenfor hver av de to store soverommene i andre etasje. Disse er oppført i treverk med gulv tekket med stål/sink. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Tiltak - Ny tekking må legges. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Takkonstruksjon/Loft, TG 3 Det er tilgang til kaldtloft fra luker i himling i hver gang i andre etasje. Brannskillet er synlig på loftet. Det er også tilgang i kott i knevegger. Det er synlig isolering med ca 5 cm i skråtak i nr 8. Det er trolig lagt spongulv i kottet i senere tid. I nr 10 er det originale bord og kun noe glassvatt i skråtak. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Luftespalter i gesims er tettet igjen. Synlig saltutslag på pipe. Isolasjonsevnen vil være lav med tanke på dagens standard. Loftslukene er uisolerte og uten tettepakninger. Taksperrer har større avstand enn cc60 som er dagens standard. I kottet i nr 8 ble det registret noen spor etter det som trolig er borebiller. Tiltak - Lufting/ventilering bør forbedres. - Det anbefales bedre isolering av loft og utskiftning av loftsluker for å unngå varmetap. Ved omlegging av undertak bør taksperrer oppgraderes med tanke på bæring.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er enkel garasje til begge leilighetene. Enkel standard fra boligens byggeår.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) (2 stk. pga eget gnr og bnr). 85 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 400 000)) 103 384 (Omkostninger totalt) 3 503 384 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedfyring. Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot fossil olje eller parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes.  Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  40754

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er satt som prognosetall for 2023 inkl eiendomsskatt. Det er da satt for nr 8 og 10 samlet. P.t. betales det kun eiendomsskatt og feiegebyr for nr. 10, ettersom denne ikke har vært bebodd.

  Formuesverdi primær
  425996

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1533384

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  For Søsterveien 10 er det samme beløp som nr. 8.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Det er ingen tinglyst følgende heftelser / rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen (udatert).

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til Bebyggelse og anlegg ihht reg plan G-522. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 400 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) (2 stk. pga eget gnr og bnr). 85 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 400 000)) 103 384 (Omkostninger totalt) 3 503 384 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 500,- oppgjørshonorar kr 5 500,- . Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 25 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 562,-. Utleggene omfatter Fotograf, infoland, takst/tilstandsrapport og utskrift av tinglyste avtaler. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 15 000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev