aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Statsråd Tanks gate 7!

Halden Statsråd Tanks gate 7

Attraktiv, selveiet toppleilighet med hems og solrik balkong. Medfølgende garasjeplass i sameiets bakgård.

 • 2 650 000
 • BRA 84 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING2 650 000
 • OMKOSTNINGER81 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 841 216
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 909
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 84 m²
 • ANDEL FELLESGJELD110 074
 • FELLESKOST./MND4 528
 • TOMT2 092 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 650 000,- (Prisantydning)
  110 074,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 760 074,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  69 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 760 074,-))
  --------------------------------------------------------
  81 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 841 216,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten inneholder:
3.etg: Entré, soverom, bad/wc, stue med utgang til solrik terrasse, kjøkken.
Hems: Soverom, kott. (Merk at hemsen ikke har målbart areal).

I tillegg disponerer leiligheten en bod i kjelleren, samt en parkeringsplass i garasje.
Fra stuen

Statsråd Tanks gate 7, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Leiligheten fremstår med standard fra byggeåret 1997. Gulv med parkett, fliser på bad. Malte overflater på vegger. Pen kjøkkeninnredning med profilerte fronter og benkeplate i laminat. Stemningsfull peis i stuen, perfekt på mørke høstkvelder.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Utvendig

  Vinduer - takvinduer,TG2
  Leiligheten har takvinduer i de fleste rom. Det er også to takvinduer på hemsen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  - Flere av takvinduene har tydelig tegn til kondensmerker i karm og ramme.
  Tiltak
  - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.

  Innvendig

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Bjelkelag i tre for hele blokka. Gulvet er målt der det er tilgjengelig,
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Våtrom

  Bad
  Generell,TG3
  Bad fra ombyggingsåret 1996/1997. Badet har flislagte vegger og en eldre type smøremembran. Det er dusjing rett på flis. Merk også at det er en dør rett ved dusjsonen. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle bad som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel. Badet har vært benyttet frem til nå. Forsikte bruk anbefales og innstallering av kabinett bør vurderes frem til renovering.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe (synlig i inspeksjonshull for fuktmåling bad).
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Avløpsrør,TG2
  Det er avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Andelsleil
 • Populær beliggenhet ved Os på nordsiden av Halden sentrum. Området ligger rett ved bykjernen, i et representativt strøk med flere herskapelige villaer og allèer med nydelige almetrær. Kort og hyggelig gangavstand til alle typer av servicetilbud i Halden, for eksempel til byens nye Kultur og flerbukshus der det er 3 flotte kinosaler. På sydsiden av sentrum har man Brygga Kultursal - med et rikt utvalg av konserter og show. Her ligger også havn og bryggepromenaden i byen. Det er videre kort vei til buss og togstasjon og til fine turområder både langs kyst og i skog.
 • Boligbebyggelse med eneboliger, to og flermannsboliger. I tillegg bygårder med leiligheter.
 • Via trapp til 3.etg.
 • Grunnmur av granittblokker. Teglsteinsfasader, delvis pusset og malt. Saltak. Plassbygde takstoler i tre. Tak tekket med teglstein. Renner, nedløp og beslag i sink. Veranda i treverk.

  Det foreligger planer på sikt med omlegging av tak, jfr sameievedtak og langtidsbudsjett. Tidligere er det skiftet vinduer i 2011. Vinduer i trappeoppganger er planlagt skiftet i 2022.
 • 3.etg: Bra
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.

  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
  Det foreligger ikke tegninger
  Det foreligger tillatelse og brukstillatelse til ombygging til leiligheter i 1996/1997. Kommunen har imidlertid ikke levert fullstendige tegninger. Det er derfor ikke mulig å kontrollere at alle rom er godkjent for bruk. Dette gjelder da spesielt hems over 3. etasje.

  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

  Hems har trolig ikke tilfredsstillende rømning. Det er i tillegg avvik på både dagslysflate og høyde (ikke målbart). For resten av leiligheten (3. etasje) er det lagt til grunn at denne er godkjent. Dagslysflate er derfor ikke vurdert. Det bemerkes at det trolig ikke er tilfredsstillende rømning med tanke på høyde til veranda og vinduer.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue, kjøkken, soverom, bad, entré
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske panelovner og vedfyring.
 • Pent opparbeidet fellesarealer med noe plen, blomsterbed, busker og trær. Gruset gårdsplass.
 • Egen garasjeplass medfølger.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Forretningsfører: Halden Boligbyggelag
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.  Det skal i 2022 byttes alle vinduer i trappeoppgangen. Det skal også etableres strøm frem til parkeringsplass, slik at det blir mulighet for installering av elbil-lader for egen regning. I tillegg skal varmtvannsbereder i fellesrom byttes.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Det er tillatt med dyrehold. Styret skal informeres.
 • Gjensidige Forsikring ASA
  Polisenummer: 80233365
 • Formuesverdi som primærbolig kr 526 929 per 31.12.20 13:23
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 896 944 per 31.12.20 13:23
 • 4 528 pr. mnd. Inkluderer renter og avdrag på felleslån, forretningsførsel, canal digital kabel-tv/internett, utvendig vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter (andel vann og avsløpsgebyr), fellesstrøm, vaktmestertjenester m.m.
 • Andel fellesgjeld kr 110 074,- pr. .
  Andel fellesformue kr 11 718,- pr. .
 • Lånenummer: 16365144668, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 05.09.2022: 3.15% pa. Antall terminer til innfrielse: 19
  Saldo per 05.09.2022: 1 834 998
  Andel av saldo: 110 074
  Gjeld siste årsoppg.: Klient gj. s. årsoppg.:
  46 319
  772 067
  Første termin/første avdrag: 30.06.2022 ( siste termin 31.03.2027 ) Flytende rente i DNB
  Flytende rente i DNB. Ikke IN.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 6 285 pr. år
  Renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Øvrige kommunale avgifter dekkes via felleskostnader.
 • Kommunale avgifter og felleskostnader.
 • Det er utstedt ferdigattest for nybygg/garasje datert 26. mars 1998.
  Det er utstedt ferdigattest for bruksendring og ombygging / kontor datert 26. mars 1998.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon. Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
  GRUNNDATA:
  1997/383-1/2 Seksjonering 28.01.1997
  1997/743-1/2 Resek/tilleggssek 18.02.1997 / 1997/743-2/2 Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel 18.02.1997
  2018/302562-1/200 Reseksjonering 09.01.2018.

  Rettigheter på 3001-66/547 2002/6362-1/2 Erklæring/avtale 26.11.2002 - veirett
  Rettigheter på 3001-66/851/0/1 2018/389210-1/200 Erklæring/avtale 01.02.2018 - avtale om plassering av varmtvannsbereder

  Tinglyste avtaler som ikke følger som vedlegg i prospektet kan kopi utleveres ved meglers kontor.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G190 Aldershjemseiendommen på Os med formål bolig.
  Eiendommen er i sentrumsplan merket som verneverdig.
 • Gnr. 66 Bnr. 851 Snr. 13 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6000, oppgjørshonorar kr 5900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 30720. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jorunn Bergstrøm
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev