aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Stenrødveien 59
Velkommen til Stenrødveien 59

HALDEN Stenrødveien 59

Frittliggende enebolig med sokkeletasje og garasje på solrik tomt.

 • kr 4 400 000
 • BRA 168 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 400 000
 • Omkostningerkr 127 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 527 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1980
 • Soverom3
 • ArealP-rom 156 m²
 • Tomt824.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,00))   127 042,- (Omkostninger totalt)   4 527 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
X 3D Stenrodveien 59_1etg
Pen og velholdt enebolig med leilighet i sokkeletasjen (ikke godkjent som selvstendig boenhet). Inneholder: 1. etasje: Stue/spisestue, kjøkken med spiseplass, 2 soverom, gang , entré og bad/wc Bad. Sokkeletasje: Gang, 2 soverom, kjøkken, stue og bad/wc. I tillegg er det bod og teknisk rom. Garasje og utvendig bod. Eiendommen ligger attraktivt til på Stenrød. Ingen gjennomkjøring i forkant av boligen. kort vei til skole, barnehage, dagligvareforretninger og offentlig kommunikasjon. Marka med lysløyper i umiddelbar nærhet.
Veranda 1. etg.

Stenrødveien 59, Viken

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 80 kvm
  1. etasje: 88 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 68 kvm Gang, soverom, soverom 2, kjøkken, stue, bad
  1. etasje: 88 kvm Stue, kjøkken, soverom, soverom 2, gang, entré, bad
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 12 kvm Bod, teknisk rom  Tomt
  824.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet tomt med gruset gårdsplass, forstøtningsmurer og plen med beplantning. Delvis inngjerdet i forkant av boligen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger solrikt og barnevennlig til på Stenrød. Gangavstand til Høyåsmarka med lysløyper og fine turmuligheter.

  Adkomst
  Fra rundkjøringen på Brødløs, følg BRA-veien, retning Gimle. Ta så til venstre inn Stenrødveien. Ta til høyre i T-kryss Stenliveien/Stenrødveien. Ta så 3. vei til høyre. Eiendommen ligger da på venstre side i enden av blindvei.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt eneboligbebyggelse.

  Skolekrets
  Hjortsberg / Strupe.

  Byggemåte
  Enebolig oppført i 1980 med to plan. En hovedetasje og en underetasje. Boligen har grunnmur av murt leca, som er pusset. Yttervegger over terreng av bindingsverk i tre som er utvendig kledt med stående trepanel. W-takstoler og tak tekket med asfaltshingel.

  Innhold
  1. etasje: Stue/spisestue, kjøkken med spiseplass, 2 soverom, gang , entré og bad/wc. Sokkeletasje: Gang, 2 soverom, kjøkken, stue og bad/wc. I tillegg er det bod og teknisk rom. Garasje og utvendig bod.

  Standard
  Boligen fremstår som velholdt, lys og praktisk. Overflateoppusset med bad av nyere dato i begge etasjer. Kjøkken i begge etasjer er praktisk innredet med god skapplass. Gjennomgående lyse, moderne farger. Overflater: Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater og trepanel. Varmepumpe er montert i stuen i hovedetasjen. Det er uttak til El-bil. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Enebolig - Utvendig Taktekking, TG2 Taktekkingen er av pappshingel og undertak av rupanel. Konstruksjonen er luftet langs gesims. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekkingen har ukjent alder, men antas å være eldre enn 15 år. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Noe sverte registrert på undetaket. Begrenset omfang, blant annet rundt pipe. Tiltak Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon, TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Typisk for byggeåret er at kledningen har begrenset med lufting. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak. Andre tiltak: Dersom kledningen en gang skal skiftes, bør det vurderes å etablerere ytterligere lufting. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2 Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Pilarer som går til støpte fundamenter. Vurdering av avvik: Konstruksjonene har skjevheter. Den største verandaen har tydelig noen skjevheter i rekkverket. Noe skjevheter i dekket er også registrert. På den mindre verandaen er endel avflassing i maling på beslaget i overgang vegg/dekke Tiltak Lokal utbedring må utføres. Nærmere undersøkelser av dekket må gjennomføres. Årsaken til skjevhetene er noe uklare. Tiltak for oppretting må påregnes. Utvendige trapper, TG2 Trapp i stål med rekkverk av tre til inngangsdøren. Vurdering av avvik: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Innvendig. Rom Under Terreng, TG2 Underetasjen er innredet med en leilighet. De fleste rom har laminatgulv og vegger med panelplater. Vegger er foret ut og gulv foret opp. Bod og vaskerom har kun betong på vegger og gulv. Det er foretatt hulltaking i stuen (innerst i hjørne på huset). Videre er det foretatt målinger og undersøkelser av betongvegger og vegger tilstøtende betongvegger. Vurdering av avvik: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Der det er foretatt hulltaking i stue, er det registrert normale verdier. I boden, på vegg mot badet, er det i treverk registrert høyere fuktverdier. Det er også synlig at svilla som ligger mot betonggulv, og grunnmuren, har noe råteskader. Det er antatt å være noe oppsug fra grunn/grunnmur mot terreng. Noe mindre saltutsalg er synlig på murvegger. Tiltak Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Fjerning av plater på vegger for å se hele konstruksjonen må vurderes. Våtrom Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt, det er ett sluk i gulvet. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målt fall: det er stedvis noe fall, men under 1:100. Målt mellom 1:200 og 1:400. Det er oppkant ved døren, men det kan ikke kontrolleres om oppkanten er ført høyt nok bak feielisten. Tiltak Våtrommet fungerer med dette avviket. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Sluk, membran og tettesjikt, TG2 Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Membranløsningen er mer enn 15 år. Vurdering basert på alder og manglende dokumentasjon. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres. Sanitærutstyr og innredning, TG2 Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Ukjent utførelse på membran bak innebygget sisterne og dokumentasjon mangler. På grunn av variernede praksis på byggetidspunktet er usikkert om det skal være drenshull. Tiltak Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Ventilasjon, TG2 Det er naturlig ventilering via ventil i himlingen. Vurdering av avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tiltak Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Overflater Gulv, TG2 Gulvet er flislagt, det er ett sluk i gulvet. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målt fall er ca 1:200, stedveis mindre, spesielt i lengderetning av badet. Det er ikke tilfredstillende høyde til topp membran på gjennomføring i gulvet. Det er heller ikke kjent om det er tilfredstillende høyde bak feielist ved døren. Det er registrert enkelte hakk i fliser. Tiltak Våtrommet fungerer med dette avviket. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Kjøkken Underetasje - Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr. Vurdering av avvik: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkenet har noe merker i fronter. Det er registrert svelling på skrog og sokkel. Overgangen fra benkeplate til vegg er fuget på en ukurant måte. Tiltak Skadene er av overfladisk karakter og kjøkkenet fungerer. Utbedring kan vurderes på sikt. Tekniske installasjoner. Avløpsrør - bunnledning, TG2 Bunnledning under støpt plate i kjeller fra byggeåret. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Andre installasjoner, TG2 Varmepumpumpe som er noen år gammel. Pumpahar vifte på vegg i stue og har Vurdering av avvik: Det er avvik: et er ikke gjennomført service på varmepumpe siden innstallasjonen. Tiltak: Det må gjennomføres service på varmepumpe. Tomteforhold Drenering, TG2 Dreneringen er av ukjent alder. Det er synlig at grunnmurplasten er av nyere karakter. Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Grunnmursplasten er avsluttet så vidt over terrenget og det er ikke montert topplist mot grunnmuren. Tiltak Det må monteres topplist på grunnmursplasten. Det må innhentes ytterligere informasjon om alder og omfang på utskifting av dreneringen. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsledninger via privat stikkledning. Ledninger fra byggeår i plast og metall. Merk: stikkledninger ser på situasjonskart ut til å gå over hjørne på naboeiendommen. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.   Forhold som har fått TG3: Forstøtningsmurer, TG3 Forstøtningsmurer er av støpt mur i forbindelse med trapp og garasje. Vurdering av avvik: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Tiltak Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Viser til vedlagt tilstandsrapport for mere detaljer.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  1 etasje: Alle hvitevarer følger med, untatt mikroovn. Dette gjelder også kjøl/frys (ismaskin virker ikke). Vaskemaskin kan medfølge, etter ønske. Det gis ingen garantier på brukte hvitevarer. Underetasje: Hvitevarer medfølger ikke. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje og i egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Storebrand

  Polisenummer
  1945814

  Radonmåling
  Foretatt måling i 2012. 135 Bq/m3 års verdi i sokkel etasje og mindre enn 30 Bq/m3 i 1. etg. Under maks verdier og foretatt uten noe lufting. Gjort utbedringer som å sette inn lufteluker i tillegg.

  Diverse
  Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold. Enebolig. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det er på tegninger fra 1998 godkjent en bruksendring av hobbyrom i kjeller til stue/kjøkken. På denne søknaden er det vist en intern adkomst/trapp mellom etasjene. Denne trappen er fjernet og der kjøkkenet er plassert det på tegningen vist trapp og bod. I 1. etasje er badet utvidet der trappa lå og inngangsdøren er flyttet noe. Det er i praksis etablert to separate boenheter i boligen, dette er i strid med den godkjenningen av underetasjen som ble gitt i 1998. Det må påregnes en søknadsprosess for å eventuelt få godkjent to separate leiligheter, eller tilbakeføring av en intern adkomst. Som angitt under kan det være krav til brannskiller mellom boenhetene som ikke er tilfredsstillende. Merk at arealer under deler av veranda er bygget dels inn som vedbod. Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift. Dersom boligen skal bestå som to separate boenheter kan det være krav til lyd- og brannskiller som ikke er tilfredsstillende. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde. Kjellerstue og kjøkken har ikke tilfredsstillende dagslysflate. Garasje. Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk Godkjente tegninger fremvist. Merk at det er bygget en liten vedbod på siden av garasjen som ikke er på tegninger. Pergola i gårdsplass følger ikke med salget. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,00))   127 042,- (Omkostninger totalt)   4 527 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  32178

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløpet er prognose for 2023 og er opplyst av Halden kommune. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift, samt eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Beløpet er oppgitt inkl eiendomsskatt og er basert på prognose for 2023.

  Formuesverdi primær
  358613

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1291006

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/98/1021: 03.03.2006 - Dokumentnr: 152331 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Halden Kommune
  Org.nr: 959 159 092
  Bestemmelse om vann og kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3001 Gnr:98 Bnr:1021 F
  07.06.1978 - Dokumentnr: 2248 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3001 Gnr:98 Bnr:796
  01.01.2020 - Dokumentnr: 850335 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:98 Bnr:1021


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse datert, 21.12.1978. Det er i den midlertidige brukstillatelser anmerket følgende forhold: Se vedlegg salgsopgave.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Id G-132, Stenrød øst. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det er forøvrig ikke omsøkt til separat utleieleilighet i kjeller. Se pkt. Diverse.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,00))   127 042,- (Omkostninger totalt)   4 527 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  127042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 500,- oppgjørshonorar kr 5 500,- og markedspakke kr. 15 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8 072,-. Utleggene omfatter fotograf, infoland, tinglyste avtaler og grunnboksutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 15 000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Geir-Frode Wroldsen

Megler

Geir-Frode Wroldsen

90 77 88 53

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev