aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Hytta har en fantastisk uteplass. Her er det mye sol og en flott utsikt.

HALDEN Svinndalen 7

Halden - Iddefjorden. Koselig hytte med flott beliggenhet. Fantastiske solforhold. Panoramautsikt over fjorden. Brygge.

 • kr 2 450 000
 • BRA 78 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 450 000
 • Omkostningerkr 78 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 528 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom3
 • ArealP-rom 76 m²
 • Tomt1 305.9 m²
 • Eierform tomt -
 • 2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  78 292 (Omkostninger totalt)

  2 528 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Fagerholt og Midtre Hovelsrød hyttefelt. Se 3D: https://my.matterport.com/show/?m=Gd7h1Y8dPpF Svinndalen 7 er en koselig og romslig familehytte. Mange sengeplasser og store lyse oppholdsrom. Det er flere fine små og lune uteplasser, samt en herlig stor terasse på 55 kvm. Hytta ligger høyt og fint i første rekke ned mot sjøen. Panorama utsikt over fjorden. Solrik tomt. Kort gangavstand ned til sjøen og brygga. Bryggeplass kun 5 min. gange fra hytta. Den er oppført i 1970, påbygd i 1986 og 1993. Hytta inneholder stue, kjøkken, 3 soverom, bad og wc-rom. Terrassen er rett utenfor stuen. Det er nå lagt til rette for vann og avløp på hyttefeltet. Etableringsgebyr er betalt. Velkommen til en hyggelig visning!

Svinndalen 7, Viken

 • Tomt
  1305.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt som er kupert og skrånende. Mest naturtomt med fjell i dagen. Eldre trapp ned til sjøen. Parkeringsplassen er gruset.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en solrik og landlig beliggenhet på Fagerholt, ca 10 minutter fra Halden sentrum. Det er flott utsikt mot Iddefjorden og Ysthedekilen, og det er kort vei ned til vannet.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i et område med spredt hyttebebyggelse.

  Byggemåte
  Fritidsbolig med 1 etasje på totalt 78 m². Bygningen ble oppført i 1970, tilbygget med bad og ett soverom i 1986, tilbygget med stue i 1989 og tilbygget med soverom og toalett i 1991. Ringmur i lettklinkerblokker. Yttervegger har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak. Taktekkingen er av stål-/aluminiumsplater. Taktekkingen er fra rundt 1987 og 1989. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 1970-tallet, 1986 og 1989. Ellers koblede vinduer fra byggeåret. Veranda på ca. 55 m², vendt mot nordvest, med tilgang fra hytte og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Deler av verandaen er takoverbygget.

  Innhold
  Hytta inneholder: gang, stue/kjøkken, stue, 3 soverom, bad, toalettrom bod. I tillegg er det et frittliggende utedo.

  Standard
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 17.03.23 av Moen Takst AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG. For denne eiendommen er det 7 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 18 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er ingen punkter med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak. En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven. Hytta fremstår med en normal standard på innredninger og utstyr, og den fremstår med diverse avvik som vil kreve ytterligere undersøkelser/utbedringer i tiden som kommer. KJØKKEN: Kjøkkenet har en åpen løsning og det er plass til spisegruppe. Innredning fra byggeåret med slette, male fronter og laminerte benkeplater. Oppvaskbenk i rustfritt stål. Belysning mellom skapene. Ikke ventilering. Overflater og innredning, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist at overflater har noe skader. - Påvist noe skader på overflater. Kjøkkenet fremstår dog som funksjonelt. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak. Avtrekk, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres. BAD: Rommet har tregulv og panel på vegger, og det er innredet med enkel servant og dusjkabinett. Det er ikke bygget som fullverdig våtrom med tette løsninger. Våtrommet, generell, TG3: Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Ingen form for tettesjikt i badet/vaskerommet. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/ membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak ? Andre tiltak: - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet manglende tettesjikt. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. TOALETTROM: Innredet med Cinderella forbrenningstoalett. Overflater og konstruksjon, TG3: Vurdering av avvik: ? Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak ? Lokal utbedring må utføres. OVERFLATER: På gulvene er det tregulv og laminat. Veggene har panel og tapetserte plater. I himlinger er det panel. TILSTANDSGRADER UTVENDIG: Taktekking, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. ? Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Foruten alder på taktekkingen, ble det påvist bulker i enkelte takplater. Opplyst at det tidligere falt ned enden av en buske i området rundt pipe, forholdet ble ikke utbedret. - Opplyst at det for ca 2-3 år siden kom inn vann i vinduspost i stue. Årsak er ukjent, men det hadde vært styrtregn i en lengre periode. Det ble gjort mindre, provisoriske tiltak i mønet. Det har ikke kommet inn vann siden. Det kan dog ikke garanteres at dette ikke skjer igjen. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av taktekking og undertak nærmer seg. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag, TG3: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. ? Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. ? Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Ikke montert snøfangere på boligen. Krav ved oppføringstidspunktet sier: "Beskyttelse mot snø og isdannelser på bygningen som kan medføre fare for ras mot beferdet område, skal hindres eller sikres. Snø, is og smeltevann skal ikke kunne skade bygningen eller dens konstruksjoner". - Takvann er ikke ledet bort fra ringmuren rundt hele hytta. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Tiltak ? Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. ? Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. ? Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. ? Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. - Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist enkelte bord med dårlig trevirke, ellers påvist noe værslitt trevirke. - Kledning er montert for nærme terreng. Iht. byggforsksereien: Avstanden fra underkant avkledning og til terrenget bør generelt være minst 0,3 m. Avstanden kan reduseres til 0,1 m på steder uten spesielt store slagregnspåkjenninger. Tiltak ? Lokal utbedring må utføres. ? Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning. Takkonstruksjon/loft, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. ? Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. - Påvist tett kasse utvendig rundt deler av hytta, begrenset med lufting av takkonstruksjonen. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum, og risiko for skader reduseres. Tiltak ? Lufting/ventilering bør forbedres. ? Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Vinduer, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. ? Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Påvist vindu med punktert glass. Årsaken til punkterte glass er som regel at det er kommet en brist i tetningsmassen mellom karm og rute. Denne bristen sørger for at det blir større lufttilgang mellom rutene og følgelig at Argongassen (den isolerende gassen) siver fortere ut og gir en redusert isoleringsevne (U-verdi). - Påvist tegn til innvending kondensering på flere vinduer, synlig fuktskjolder mellom glass og rammer flere steder. Tiltak ? Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene Dører, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Dør til toalettrom subber i karm/terskel, ellers fremstår dører i en normal stand og forfatning, alder tatt i betraktning. Tiltak ? Dører må justeres. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. ? Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. ? Konstruksjonene har skjevheter. ? Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er også under krav ved oppføringstidspunktet. - Avstand mellom horisontalt rekkverk er målt til over 20 mm. Iht. Byggforskserien: 536.112, Rekkverk, står følgende: "Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm, slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket". - Påvist mindre skjevheter i verandakonstruksjonen, ellers påvist delvis vedlikeholdsbehov samt værslitt trevirke. Tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. ? Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Utvendige trapper, TG2: Vurdering av avvik: ? Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. ? Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. ? Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. TILSTANDSGRADER INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3: Vurdering av avvik: ? Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. ? Det er påvist fuktskader i etasjeskiller - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 32 mm avvik i stue og gang. Målt 28 mm i ett soverom. Lokalt ble det målt 28 mm over 2 meter i ett soverom. Flere lokale forskjeller i dekket ble påvist. - Påvist og målt fukt i bjelker under hytta, kan ikke utelukkes skader i bjelkelaget. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak ? Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Krypkjeller, TG3: Vurdering av avvik: ? Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. ? Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. ? Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. - Påvist høy luftfuktighet i krypkjeller befaringsdagen, også påvist mye kjelleredderkopper, som trives best i fuktig miljø. Det ble foretatt kontroll av fukt i trevirke i krypkjeller, målt høye fuktverdier (ca. 25 vektprosent). Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. - Hele krypkjelleren er ikke inspisert, grunnet vanskelige adkomst. Det ble via lommelykt påvist generelt mye kjelleredderkopper i området under tilbygget stue. Fuktskader må påregnes. - Påvist mye tilsig av vann fra overliggende terreng og til krypkjeller. Blir liggende mye vann i kjelleren uten form for utlufting/tørking. Tiltak ? Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. ? Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. TILSTANDSGRADER TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. ? Det er irr på rør. - Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Avløpsledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Varmtvannstank, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år ? Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Elektrisk anlegg, TG2: - Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. TOMTEFORHOLD: Drenering, TG2: Vurdering av avvik: ? Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Grunnmur og fundamenter, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist andre avvik: - Påvist stedvis enkle fundamenteringer under hytta, også påvist generelt store lokale forskjeller i bjelkelaget, som kan være indikasjon på for dårlig fundamentering. Tiltak ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Terrengforhold, TG3: Vurdering av avvik: ? Terreng faller inn mot bygning. - Generelt med tilsig fra overliggende terreng, fjell i dagen heller inn mot ringmur/krypkjeller. Tiltak ? Ytterligere undersøkelser anbefales. - Anbefalt at det gjennomføres ytterligere undersøkelser samt muligheter for å lede tilsig fra terreng bort fra hytta. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG3: Vurdering av avvik: ? Det er påvist andre avvik: ? Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Ikke godkjent eller byggemeldt avløpsordning i hytta. Ikke godkjent med innlagt vann eller utslipp av gråvann pr. i dag. Tiltak ? Andre tiltak: - Det må etableres godkjent avløpsordning for å lukke avviket .

  Innbo og løsøre
  Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Den blir ikke ryddet / eller rengjort ytterligere før overtagelse. Selger står fritt til å ta ut eventuelle løsøre.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Her følger hvitevarer salget.

  Parkering
  Parkering på gårdsplass.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Halden kommune opplyser at dato for siste feiing av røykløp var 11.06.2018, og at de pr. d.d ikke har registert avvik eller anmerkninger på bruksenheten. Det er en avgift på kr. 1000,- pr. år til grunneier for ha liggende hovedledning på vann og klaokk på sin eiendom.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  78 292 (Omkostninger totalt)

  2 528 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med elektriske panelovner.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  3406

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Dette er årsprognose for 2023 og omfatter hytterenovasjon, feie-/tilsynsgebyr fritid og tilsynsgebyr avløp. I tillegg kommer eiendomsskatten. Beløpene vil Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  138380

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  kr. 1000,- til grunneier for vann og avløpsledning, årlig innbetaling.

  Årlig velavgift
  1000

  Velforening
  Vel midtre Hovelsrød hyttefelt.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/199/1/24: 31.07.1972 - Dokumentnr: 2641 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 49 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 270
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
  BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
  FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 758370 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:199 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Det er ikke offentlig vann og avløp på eiendommen. Innlagt vann til hytta, privat via ile. Det er ikke innlagt avløp. Opplyst at det vil bli lagt vann og avløp til tomtegrensen (arbeider i området er i gang, ikke ferdigstilt på befaringsdagen). Etableringskostnader er betalt av selger. Det er privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Halden kommune opplyser at området er regulert til fritidsbebyggelse, nåværende. Områdenavn BFR31, dette er retningslinjer fra RPR for Oslofjorden, som er rikspolitiske retningslinjer.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000))

  78 292 (Omkostninger totalt)

  2 528 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900,- og visninger kr 2.500,- pr. visning. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev