aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Tors vei 28!

HALDEN Tors vei 28

Låby. Innholdsrik enebolig med utleiemulighet. Garasje.

 • kr 4 100 000
 • BRA 220 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 100 000
 • Omkostningerkr 119 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 219 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 976
 • Soverom4
 • ArealP-rom 189 m²
 • Tomt966.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  102 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000))

  119 542 (Omkostninger totalt)

  4 219 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Boligen holder en gjennomgående lys og normal god standard på både overflater og innredninger. Fortløpende påkostet og vedlikeholdt. Det er i all hovedsak lyse laminatgulv i oppholdsrom og soverom. Fliser på våtrom. Vegger med malt tapet. Heltre solide kjøkkeninnredninger, og delvis integrerte hvitevarer. Stuen i 1.etg. har peis med innsats. Stuen i kjellerplan har åpen peis. Stor, innglasset veranda i tilknytning til stuen i 1.etg. Boligen gir et samlet godt inntrykk. Innhold: 1.etasje: Stue , Kjøkken , Bad , Soverom , Soverom 2, Gang , Entré. Kjeller: Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, Gang , Bad , Vaskerom , Gang 2, bod.

Tors vei 28, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 96 kvm
  1. etasje: 96 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 93 kvm Stue, Kjøkken, Soverom, Soverom 2, Gang, Bad, Vaskerom, Gang 2
  1. etasje: 96 kvm Stue, Kjøkken, Bad, Soverom, Soverom 2, Gang, Entré

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 20 kvm

  Bod
  Bruksareal
  1. etasje: 8 kvm  Tomt
  966.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Koselig og solrik tomt med hage, frukttrær, grusbelagt gårdsplass med garasje. Flere gode sitteplasser er etablert på begge sider av huset.

  Beliggenhet
  Her bor man solrikt og barnevennlig til på populære Låby. Kort og fin gangvei til Låby skole, Strupe u.skole, samt idrettsbaner og idrettshall, turområder, buss, nærbutikker og treningssenter for å nevne noe. Det er også kort vei til Høgskolen og videre ut til E6.

  Adkomst
  Følg B R A veien og ta inn Båstadlundveien mot Låby skole. Ta første vei til venstre, inn Tors vei. Ved snuplass ta stikkvei inn til venstre og nr 28 ligger rett frem. Stikkveien tilhører eiendommen.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, småhus, skole og blokkbebyggelse

  Skolekrets
  Låby

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Enebolig oppført med støpt grunnmur. Yttervegger i bindingsverk over grunnmur. Vegger er dels forblendet med teglstein/stein og dels med trekledning. W-takstoler og tak tekket med betongstein. Dels isolerglassvinduer. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Pilarer til støpte fundamenter.

  Innhold
  Innholdsrik enebolig: 1.etasje: Stue , Kjøkken , Bad , 2 soverom, Gang , Entré. Kjeller: Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, Gang , Bad , Vaskerom , Gang 2, bod.

  Standard
  Boligen holder en gjennomgående lys og normal god standard på både overflater og innredninger. Fortløpende påkostet og vedlikeholdt. Det er i all hovedsak lyse laminatgulv i oppholdsrom og soverom. Fliser på våtrom. Vegger med malt tapet. Heltre solide kjøkkeninnredninger, og delvis integrerte hvitevarer. Stuen i 1.etg. har peis med innsats. Stuen i kjellerplan har åpen peis. Stor, innglasset veranda i tilknytning til stuen i 1.etg. Boligen gir et samlet godt inntrykk. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2. Forhold som har fått TG2: Taktekking,TG2 Tak tekket med dobbeltkrummet betongtakstein. Undertak antatt av trefiberplater (SU-tak). Taket er befart fra bakkenivå. Eier opplyser at taktekkingen er vasket og malt med impregneringsmaling for tak. Arbeidet er utført med egeninnsats. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Merk at dette er typiske levetidsbetraktninger. Behandlingen av taket forlenger levetiden. Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Som angitt er det gjort tiltak på taket som forlenger levetiden av tekkingen. Vinduer,TG2 Dels eldre vinduer fra byggeåret. Enkelte vinduer har skiftet glass (men ikke ramme). Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Det er noe tegn til kondensering og avskalling i maling på enkelte vinduer. Utvendig er det noe tegn til av vinduer er malt i åpningsskjøter. Dette kan medføre noe treg åpning. Flere av vinduene er av eldre dato og kan ha redusert isoleringsevne. Tiltak - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan krevet utbedringer. Utskifting/oppgradering av vinduer bør vurderes på sikt. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Pilarer som går til støpte fundamenter. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Dette kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være klar over det sikkerhetsmessige avviket fra dagens krav. Utvendige trapper,TG2 Utvendig trapp i betongelementer og rekkverk i tre/stål til inngangsdør. Støpt trapp med rekkverk i stål rundt åpning til kjellerinngang. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Gjelder begge trapper/rekkverk. Tiltak - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Ytterligger sikring kan vurderes som følge av avvik fra dagen tekniske krav. Utvendige trapper - 2,TG2 To trapper i tre til hhv veranda og innglasset veranda. Konstruksjon og rekkverk i tre. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det bemerkes at trappene har sterk helning og kan oppfattes som noe bratt. Tiltak - Trappen fungerer, men det er greit å være oppmerksom å forholdet. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2 Bjelkelag i tre for 1. etasje. Støpt dekke på grunn i kjeller, antatt med noe isolasjon og fuktsperre basert på byggeåret. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Gjelder spesielt soverom i underetasjen. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon,TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Rom Under Terreng,TG2 Kjelleren er innredet i aller rom. Det er foret ut med isolasjon og med mdf-panelplater. På gulvet er laminat med underlag direkte på betong. Enkelte rom har varmekabler. Eier opplyser at gulver er skiftet i forbindelse med et tilbakeslag fra kommunens ledning for noen år siden. Dette var en forsikringssak og skaderapport er fremvist. Selve arbeidet med utbedringen er utført som egeninnsats. Vurdering av avvik: - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking - Det er foretatt hulltaking og måling i utforet treverk som ligger mot murvegg/murgulv i bod under trapp og på soverom. Disse målingene viser noe høyt fuktnivå i treverk på soverommet. Det er også typisk kjellerlukt inne i utforet vegg på soverommet. I målingen i boden er det registrert normale verdier. Eldre kjellere har ofte ikke fuktsperre mot grunn og noe fuktoppsug i betong må påregnes, selv med nyere drenering utvendig. Tiltak - Andre tiltak: - Det bør gjennomføres ytterligere kartlegging av rom som er innredet under terreng. Det kan være fare for at det utvikler seg sopp og mugg i utsatt treverk. Eier opplyser at de har skiftet drenering i deres eietid. Innvendige trapper,TG2 Boligen har malt tretrapp fra 1. etasje til kjeller. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak - Andre tiltak: - Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet. Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard. Våtrom Overflater Gulv,TG2 Flislagt gulv med varmekabler. Det er ett sluk plassert under dusjkabinettet. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Sanitærutstyr og innredning,TG2 Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - En glassvegg på dusjkabinettet er knust og sikret med tape. Tiltak - Andre tiltak: - Dusjveggene/kabinettet må skiftes. Overflater vegger og himling,TG2 Veggene har fliser. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er delvis flislagt foran vanninntaket, som er plassert litt inn i veggen. Det samme gjelder deler av avløpsrør bak utslagsvask. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Det er ikke behov for noen umiddelbare tiltak, men vært oppmerksom på at forholdet kan påvirkes av eventuelt vedlikehold og utskifting av stoppekran/vanninntak. Overflater Gulv,TG2 Flislagt. Stråleovn plassert på vegg. Det er ett sluk plassert i gulvet. Målt fall: ca 1:100. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Gjelder ved topp membran på gjennomføring av avløpsrør i gulvet. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. Ventilasjon,TG2 Det er naturlig ventilering via kanal i himlingen og klaffventil i vegg. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tiltak - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Overflater vegger og himling,TG2 Veggene har fliser. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Tiltak - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. Overflater Gulv,TG2 Flislagt gulv med varmekabler. Det er ett sluk plassert under dusjkabinettet. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Gulvet er tilnærmet flatt og det er registrert noe motfall mot vask. Tiltak - Det må foretas utbedring av fallforhold. - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk. Sanitærutstyr og innredning,TG2 Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, veggmontert toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. - Ukjent utførelse på membran bak innebygget sisterne og dokumentasjon mangler. På grunn av varierende praksis på byggetidspunktet er usikkert om det skal være drenshull. Tiltak - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Tekniske installasjoner Vannledninger,TG2 Innvendige vannledninger er av kobber, dels med plastkappe. Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Enkelte deler i plast for kjøkken i underetasjen. Anlegget er i hovedsak skjult i vegger og konstruksjoner. Vanninntak og stoppekran plassert på vaskerommet i kjeller. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Merk at deler av anlegget ligger bak flislagt vegg på vaskerommet. Dette gjelder også stoppekran som er av eldre karakter. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Merk at kobberør med plastkappe er spesielt utsatt for tæring og slitasje. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Avløpsrør,TG2 Det er avløpsrør av plast. Anlegget er fra byggeår. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Tomteforhold Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2 Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsledninger. Ledninger er av ukjent karakter og alder, antatt å være fra byggeår. Eier opplyser at det tidligere har vært tilbakeslag av overvann fra NRA-veien, men at det ikke har vært et problem etter at kommunen oppgraderte sin ledning. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Ledningene har passert sin normale levetid. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Det må påregnes at stikkledninger må legges om i fremtiden, men når dette må gjøres er det vanskelig å si noe om. Ledningene har passert sin normale levetid. Opplysningene er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.  

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  I 1.etasje medfølger alle integrerte hvitevarer på kjøkken, i tillegg medfølger frittstående mikroovn. I kjeller følger kjøleskap og komfyr med. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i enkel garasje og i egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  104290547

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet.Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Lovlighet - Enebolig Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Kjelleretasjen er innredet med stue og soverom, men disse er omsøkt og godkjent i 2022. Lovlighet - Garasje Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Lovlighet - Bod Byggetegninger: Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Det er ikke fremvist tegninger som viser at boden er godkjent. Boder, garasjer ol. kan være unntatt søknadsplikt, men det forutsetter at gjeldende reguleringsplan følges og at avstandskrav til tomtegrense må følges. Merk at denne boden ser ut til å ligge helt inntil tomtegrensen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  102 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000))

  119 542 (Omkostninger totalt)

  4 219 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Strøm og ved. Det er varmekabler i gulv i noen rom. Åpen peis i underetasjen.

  Info strømforbruk
  ca. 12000 KhW.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  25003

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløpet er prognose for 2023.

  Formuesverdi primær
  976486

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3515348

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3001/64/107: 24.10.1974 - Dokumentnr: 4737 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om bebyggelse Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 21.06.1973 - Dokumentnr: 2506 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3001 Gnr:64 Bnr:83 01.01.2020 - Dokumentnr: 459315 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0101 Gnr:64 Bnr:107

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg enebolig datert juni 1976. Det er utstedt ferdigattest for bruksendring av rom i kjeller fra tilleggsdel til hoveddel datert 14.12.2022.

  Vei, vann og avløp
  Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G514 Karrestad med formål bolig.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det er innredet en utleieenhet i kjelleren som er godkjent i 2022. Denne er ikke utleid slik at hele eiendommen blir ledig for kjøper.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  102 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000))

  119 542 (Omkostninger totalt)

  4 219 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  119542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,75% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  7650,- oppgjørshonorar kr 4500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  39651,-. Utleggene omfatter takstmann, infoland kommune, foto, internett, grunnbok og urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag max kr 10 000 og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev