aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Et lite gløtt til elven fra tomta.
Et lite gløtt til elven fra tomta.

HALLINGBY Ådalsveien 201

Særdeles enkel hytte med umiddelbart behov for renovering. Usjenert beliggenhet i skogens grønne lunger.

 • kr 200 000
 • BRA 30 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 200 000
 • Omkostningerkr 22 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 222 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom1
 • ArealP-rom 28 m²
 • Tomt262.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,00))   22 042,- (Omkostninger totalt)   222 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Hytta ligger i et skogsområde ved Bergsund, nord for Hallingby. Det er langt til nærmeste nabo og her kan du sitte helt usjenert uten innsyn fra øvrig bebyggelse. Ved å krysse E16 kan du ta deg ned til elva som byr på både fiskemuligheter og badeliv. Sett av en halvtimes kjøretur og du ankommer Vikerfjell med utallige turopplevelser året rundt på ski, sykkel og til fots. Er du golfentusiast tar det ca. fire minutter med bil opp til golfbanen på Ringmoen. Teknisk stand på hytta er gjennomgående tilstandsgrad 2 og 3 og betydelig oppgraderingsarbeider må påregnes. I følge tilstandsrapporten vurderes hytta som kondemnabel. Høye kostnader til vedlikehold og oppgraderinger/utskiftninger må påregnes for å gjøre hytta beboelig.
Hytta inneholder stue, kjøkken og soverom.

Ådalsveien 201, Viken

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 30 kvm Stue, Kjøkken, Soverom, Bod m/utvendig adkomst.
  Primærrom
  1. etasje: 28 kvm Stue, Kjøkken, Soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 2 kvm Bod m/utvendig adkomst.  Tomt
  262.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt som i alle hovedsak er naturtomt. Tomten skråner noe, men er relativt flat der hvor hytta ligger. Det må påregnes støy fra E16.

  Beliggenhet
  Hytta ligger i et skogsområde ved foten av Bergsundkollen, nord for Hallingby. Det er langt til nærmeste nabo og her kan du sitte helt usjenert uten innsyn fra øvrig bebyggelse. Ved å krysse E16 kan du ta deg ned til elva som byr på både fiskemuligheter og badeliv. Sett av en halvtimes kjøretur og du ankommer Vikerfjell med utallige turopplevelser året rundt på ski, sykkel og til fots. Er du golfentusiast tar det ca. fire minutter med bil opp til golfbanen på Ringmoen. For øvrig tar det ca. 5 minutter til Hallingby sentrum med barnehage, skole, matbutikk, legekontor og pub. Skal du til Hønefoss tar det ca.20 minutter med bil.

  Adkomst
  På finn.no kan du se kartskisse i annonse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Ved fellesvisninger vil det bli skiltet med Aktiv visningsskilt.

  Bebyggelse
  Området består av spredt boligbebyggelse som ligger et stykke fra eiendommen.

  Barnehage/skole/fritid
  Hallingby skole (1-10 kl) 6 min kjøreavstand Ringerike videregående skole 19 min kjøreavstand Hønefoss videregående skole 21 min kjøreavstand

  Skolekrets
  Hallingby skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Se www.brakar.no for rutetider og avganger. Det er bussholdeplass like ved eiendommen.

  Byggemåte
  Oppført på støpte punktfundamenter i grunn med gulv som bjelkelagskonstruksjon i tre. Yttervegger som bindingsverkskonstruksjon i tre, kledd med stående kledningsbord. Tak som saltakkonstruksjon i tre, tekket med takpapp. Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk. Vinduer med ett-lags glass. Ytterdør som panelt tredør. For nærmere teknisk beskrivelse se vedlagte tilstandsrapport datert 01.06.2023, utført av Petter Kristoffersen. Interessenter bes sette seg nøye inn i vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæring.

  Innhold
  Stue, Kjøkken, Soverom, Bod m/utvendig adkomst.

  Standard
  Hytta har gjennomgående eldre standard og et prekært behov for renovering. Bygget bærer preg av vedlikeholdsetterslep og det må påregnes omfattende oppgraderingsarbeider. Forhold som har fått TG2 og TG3::   Fritidsbolig Utvendig Taktekking,TG3 Taket er tekket med asfaltpapp. Besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Utettheter for taktekking med synlige skader. Det er lagt presenning på ene siden av takkonstruksjonen. - Tiltak: - Tekkingen må skiftes. Nedløp og beslag,TG2 Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er ikke takrenner i fremkant av konstruksjonen. Skjevheter for renne i bakkant av konstruksjonen. Takvannet ledes ikke vekk fra bygningen. Dette påfører konstruksjonene unødvendig høy fuktbelastning. Råteskadet treverk for i vindskie registrert. Det er ikke montert beslag over vinduer, dette er ikke en anbefalt løsning. - Tiltak: - Nye takrenner og nedløp må monteres. Generell gjennomgang av beslagsløsning må påregnes. Veggkonstruksjon,TG3 Yttervegger i trekonstruksjoner. Stående utvendig trekledning. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Yttervegg i bakkant av hytta er utsatt for fukt fra terreng og det ble registrert skadelige fuktverdier og omfattende råte flere steder ved stikkprøver, også i bunnsvill. Generelt stor grad av slitasje for kledning. - Tiltak: - Større utbedringer av yttervegg m/utskifting av råteskadet materialer og ny kledning må påregnes. Takkonstruksjon/Loft,TG3 Tak som saltakkonstruksjon i tre med kaldt loft. Adkomst til kaldt loft via luke i gavlvegg. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Kaldt loft ble ikke besiktiget da det ikke var satt opp stige til luke på befaring. Det er registrert pågående utetthet i taktekking. I himling over inngangsparti/terrasse og i himling for utvendig bod ble det registrert skadelige fuktverdier, mugg og råteskader. Råteskader i tresøyle til støpt fundament på grunn. Søyle har nesten glidd ut fra fundament. - Tiltak: - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader. Større utskiftinger må påregnes. Vinduer,TG2 Vinduer med ett-lags glass. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Kittfals er slitt og har sprukket opp/løsnet flere steder. Vinduer bærer preg av slitasje. Omramming vindu er ført ned på beslag, risiko for fuktopptrekk. - Tiltak: - Vedlikehold og enkelte utbedringer må påregnes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må vinduer skiftes ut. Dører,TG3 Ytterdør som panelt tredør. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Dør bærer preg av slitasje. Dør er brutt opp på et tidspunkt og har skader på dørblad og karm etter dette. - Tiltak: - Dør er moden for utskifting. Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2 På sydøstsiden av hytte er det stor terrasseplatting med spaltegulv av terrassebord på bjelkelag med ukjent fundamentering. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Store deler av platting var tildekket av blader og løsmasser på befaring, begrenset mulighet for besiktigelse. Slitasje for synlige deler av terrassebord. - Tiltak: - Dedlikeholdsarbeider må påregnes. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Innvendig Overflater,TG3 Innvendige overflater hovedsakelig preget av: Tregulv. Vegger: Malte plater. Himlinger: Panel. Malte plater. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Fuktmerker i himling. For bod er det råteskader og mugg i himling. Forhold gis TG3. Diverse bruksslitasje for overflater. Fuktverdier i stubbeloft tilsier at det kan være fuktskader for tregulv. - Tiltak: - Det anbefales å gjennomføre ytterligere undersøkelser. Utskiftinger og sanering av råte- og soppinfisert trevirke må påregnes. Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3 Gulvkonstruksjon i tre. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Store skjevheter for konstruksjonen og synlige skjevheter for fundamenter. Lav høyde mellom bjelkelag og terreng, dette kan gi økt risiko for skade. Ved fuktsøk i bjelkelag under hytta ble det registrert skadelige fuktverdier og synlige råteskader. - Tiltak: - Ytterligere undersøkelser anbefales. Utfall av videre undersøkelser vil avgjøre utbedringskostnader. Større utskiftninger og utbedringer må påregnes. Radon,TG2 Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted,TG3 Stålpipe, uisolert. I stue er det peisovn med glass i dør. Ildfast plate på gulv. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er ikke godkjent for fyring med denne type uisolert pipe. - Tiltak: Her må det etableres ny stålpipe. Kjøkken 1. etasje > Kjøkken Overflater og innredning,TG2 Enkel kjøkkeninnrednig i malt utførelse. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Kjøkken bærer preg av slitasje. - Tiltak: - Avhengig av bruksmønster og krav til estetikk av kjøper kan det være påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Tekniske installasjoner Ventilasjon,TG2 Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Branntekniske forhold,TG3 Ingen brannslukningsapparat eller røykvarsler i hytta på befaring. Kostnadsestimat er gitt for anskaffelse av dette. 17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja 19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja Tomteforhold Grunnmur og fundamenter,TG2 Støpte punktfundamenter i grunn. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Store skjevheter for konstruksjonen som har årsak i fundamentering. Større skjevheter for flere puntkfundamenter. - Tiltak: - Utbedringer av fundamentering må påregnes. Terrengforhold,TG3 Skrånende tomt. Vurdering av avvik: - Terreng faller inn mot bygning. - Andre tiltak: - Terrengjusteringer må påregnes for å minske fuktbelastning på konstruksjonen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er ingen opplegg for TV/interenett i hytta per i dag.

  Parkering
  Det er ingen avtale om parkering. Nærmeste mulighet er rasteplassen langs E16 som ligger nedfor eiendommen. Statens Vegvesen er hjemmelshaver. Interessenter bes ta kontakt med hjemmelshaver for en avklaring rundt parkeringsmuligheter.

  Radonmåling
  Det er ikke utført radonmålinger.

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,00))   22 042,- (Omkostninger totalt)   222 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Peisovn i stuen. Det er ikke foretatt kontroll av pipe/ildsted.

  Info strømforbruk
  Strømforbruk/kostnader er ikke kjent.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Info kommunale avgifter
  Årlig gebyr for ildsted påkoblet skorstein kr 558 inkl. mva. pr. skorstein/skorsteinsløp. Hytterenovasjon kr,2.340,- pr. år. Ta kontakt med HRA for etablering av renovasjonsabonnement. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at Ringerike kommune i løpet av 2022 har foretatt ny taksering av eiendomsskatt som gjelder fra 2023. For boliger hvor kommunen har mottatt boligverdi (markedsverdi) fra Skatteetaten har kommunestyret vedtatt at boligverdien skal danne grunnlaget for utregning av eiendomsskatten. Satsen for eiendomsskatt for boligeiendommer i Ringerike er 2,5 promille av 70% av boligverdien med fradrag av 1,1 million.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskiftet. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/276/60: 30.03.1987 - Dokumentnr: 2060 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3007 Gnr:276 Bnr:1 01.01.2020 - Dokumentnr: 1540920 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0605 Gnr:276 Bnr:60

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst via sti (ca.80m gangavstand). E16 er nærmeste hovedvei. Hytta har ikke innlagt vann. Vann medbringes. Hytta har ikke avløp. Det er en utedo som trenger umiddelbar oppgradering før normal bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende. Kommuneplan vedtatt 5.9.2019.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,00))   22 042,- (Omkostninger totalt)   222 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  22042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av salgssum, (minimum 45.000,-) for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke: Tilretteleggingsgebyr kr 13 900 Markedsføringspakke kr 18900 Innhenting av opplysninger kr 6 400 Oppgjørshonorar kr 5 500 Visninger kr 2 900 pr stk Sikkerhetsstillelse kr 2 900 Vederlag for arbeid med heftelser pr stk kr 500 Grunnboksutskrift pr stk kr 350 Servitutter pr stk kr 350 Pantedokument med urådighet - Statens Kartverk kr 585 Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2 900,- pr. time begrenset oppad til kr. 29 000,- Alle beløp er inkl. mva.

Camilla Frog

Megler

Camilla Frog

90 88 49 21

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev