aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Løvåsvegen 195.
Velkommen til Løvåsvegen 195.

HALTDALEN Løvåsvegen 195

Enebolig beliggende like nedenfor HV-senteret/Løvåsen Leir i Haltdalen. Alt på ett plan. Oppgraderingsbehov.

 • kr 500 000
 • BRA 137 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 500 000
 • Omkostningerkr 29 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 529 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 982
 • Soverom3
 • ArealP-rom 100 m²
 • Tomt1 072.6 m²
 • Eierform tomt -
 • 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,00))   29 542,- (Omkostninger totalt)   529 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning Løvåsvegen 195.jpg
Velkommen til Løvåsvegen 195. Boligen ligger nedenfor HV-senteret/Løvåsen leir i Haltdalen. Fra boligen er det ca 2,5 km ned til sentrum med skole, barnehage, Coop Prix mm. Fine turområder på oversiden innover mot Renåbekken, Hofjellet mm. Vinters tid er det kort vei til oppkjørte skiløyper. Se løypekart på skisporet.no Boligen selges av Forsvarsbygg og har tidligere vært brukt i forbindelse med øvelser på HV-senteret mm. De siste årene har boligen vært lite i bruk. Det er behov for oppgraderinger for å møte dagens krav til standard. Boligen inneholder følgende: 1.etasje: Primærrom: Vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, toalettrom, vaskerom og tre soverom. Sekundærrom: Tre boder. (Den største boden er planlagt som garasje, pt. er åpningen tettet og dør satt inn) Velkommen på visning.
Stue

Løvåsvegen 195, Trøndelag

 • Tomt
  1072.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er festet. Bortfester er Statskog. Tomten fremstår i all hovedsak som en naturtomt. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse.

  Beliggenhet
  Boligen ligger nedenfor HV-senteret/Løvåsen leir i Haltdalen. Fra boligen er det ca 2,5 km ned til sentrum med skole, barnehage, butikk mm. Fine turområder på oversiden innover mot Renåbekken, Hofjellet mm. Vinters tid er det kort vei til oppkjørte skiløyper. Se løypekart på skisporet.no

  Adkomst
  Se kart på Finn.no

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger nedenfor HV-senteret/Løvåsen leir. Det er ellers veldig spredt bebyggelse i område.

  Byggemåte
  Se tilstandsrapporen fra takstmann for nærmere beskrivelse.

  Innhold
  1.etasje: Primærrom: Vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, toalettrom, vaskerom og tre soverom. Sekundærrom: Tre boder. (Den største boden er planlagt som garasje, pt. er åpningen tettet og dør satt inn).

  Standard
  Se side 5 og 6 i tilstandsrapporten fra takstmann for nærmere beskrivelse av materialvalg/standard på de ulike rommene.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplasser på tomta. Den største boden er planlagt til garasje. Det er klargjort for åpning for port men den er tettet. Det er satt inn dør pr. d.d.

  Radonmåling
  Boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke arealmålt.

  Diverse
  Noen hundre meter på oversiden av eiendommen er det motorcross/snøskutercrossbane. Det betyr at det i enkelte perioder ved trening og konkurranse må påregnes støy fra den aktiviteten. Det er også skytebane som er i sporadisk bruk i forbindelse med øvelser etc. noen hundre meter på oversiden av eiendommen. Ved bruk av skytebanen må det også påregnes støy. Boligen er ryddet og vasket til visning og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtakelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,00))   29 542,- (Omkostninger totalt)   529 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedfyring.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  21323

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Avgiftene fordeles på følgende: Avløp kr 6.142,52,- Feiing kr 500,- Renovasjon kr 3.691,- Vann kr 10.990,- Se vedlagte skriv som viser stipuleringen for 2023 vedlagt i salgsoppgaven.

  Info om eiendomsskatt
  Det betales pr. i dag ikke eiendomsskatt fordi eier er offentlig (Forsvarsbygg). Når eiendommene nå selges til private må det påregnes at det vil komme på eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Det foreligger ikke formuesverdi på eiendommen.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5026/304/1/46: 19.02.2019 - Dokumentnr: 210278 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Årlig festeavgift: NOK 3 000
  Gjelder fra dato: 01/01-2017
  Tomteverdi: NOK 30 000
  Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.03.2016 - Dokumentnr: 266885 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5026 Gnr:304 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 271401 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1644 Gnr:304 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.02.2019 - Dokumentnr: 210278 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5026 Gnr:304 Bnr:1
  Rettighet hefter i: Knr:5026 Gnr:304 Bnr:1 Fnr:45
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i følge Holtålen kommune.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. Privat vei (Løvåsvegen veilag).

  Regulerings- og arealplanner
  Boligen ligger i et område som er avsatt til offentlig bebyggelse iht. reguleringsplan for Haltdalen kurs- og øvingssenter. Kommunen informerer om følgende: Vi gjør oppmerksom på at bygningen er registrert som en boligeiendom. Dersom boligen skal nyttes til andre formål, f.eks. fritid må dette omsøkes.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Omk. Kjøper beskrivelse
  500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,00))   29 542,- (Omkostninger totalt)   529 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger (Forsvarsbygg) har heller ikke utarbeidet noe egenerklæringsskjema da kontaktperson i Forsvarsbygg ikke har noen kunnskap om eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 30.000 kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.000 ,- oppgjørshonorar kr 5.900 ,- og visninger kr 5.000, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev