aktiv-eiendomsmegling
Solgt

HAMAR Aluvegen 6

Særegen enebolig med oppgraderingsbehov på nydelig og frodig tomt. Garasje - Attraktivt boligområde - Stort potensiale.

 • kr 4 500 000
 • BRA 195 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 129 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 629 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1923
 • Soverom3
 • ArealP-rom 139 m²
 • Tomt1 305.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   129 542,- (Omkostninger totalt)   4 629 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Aluvegen 6 og denne eldre eneboligen med barnevennlig og fin beliggenhet i Bondesvea rett uten for Hamar sentrum. Herfra er det gåavstand til det meste man trenger i en hektisk hverdag. Boligen strekker seg over to etasjer pluss kjeller og har en nydelig tomt med gamle epletrær og rik beplantning. Boligen er å anse som et oppussingsobjekt, her er potensiale stort. Er du nevenyttig og ønsker å sette ditt eget preg på et en fremtidig fin familebolig? Da er dette en eiendom du bør se. Velkommen til hyggelig visning. Merk deg dette: - Gode solforhold - Stor og nydelig opparbeidet tomt - Stort potensiale - Barnevennlig - Kort avstand til barnehager og skoler Velkommen til visning.

Aluvegen 6, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 46 kvm
  1. etasje: 109 kvm
  2. etasje: 40 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 0 kvm
  1. etasje: 106 kvm Entre, gang, bad, stue, kjøkken og soverom
  2. etasje: 33 kvm Gang, trapperom, Toalettrom og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 46 kvm To boder og teknisk rom
  1. etasje: 3 kvm Bod
  2. etasje: 7 kvm Kott  Tomt
  1305.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Frodig og rikt beplantet tomt. Her finner du gode gamle epletrær, bærbusker og nydelige stauder som kommer igjen år etter år. Det skal overføres 46 kvm av tomtearealet til gnr 1, bnr 5423 i etterkant av salget. I det Oppgitte tomteareal er det medtatt at fradelingen er utført.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til i et rolig og bovennlig område på Bondesvea i Hamar kommune. Det er gangavstand til barnehager, barneskoler, ungdomsskole og Hamar katedralskole. Til Hamar sentrum er det gåavstand, hvor du finner et godt utvalg av restauranter, butikker og servicefunksjoner. Her ligger også Hamar kulturhus, med bibliotek, kino og et rikt utvalg av konserter og forestillinger året igjennom. Høgskolen i Innlandet med blant annet lærerutdanning, spill- og designfag, språkfag mv. ligger også i Hamar sentrum. Like utenfor sentrumskjernen ligger CC Hamar med over 70 butikker og flere spisesteder. Her finnes det noe for alle og enhver. Fra sentrum er det kort veg til Mjøsas bredder. Her kan strand- og båtliv nytes om sommeren, og ellers er det flotte turstier året rundt. Koigen er et flott friområde med blant annet sandstrand, sandvolleyballbaner, basketballbane, skateanlegg og ikke minst det Norgeskjente stupetårnet. Her kan både store og små kose seg. Like i nærheten av leiligheten finnes flotte turstier i Klukhagan til både sommer- og vinterbruk. Ellers det kort veg og fine tur- og rekreasjonsmuligheter i Furuberget som strekker seg videre mot Jessnes. Ajer barnehage ligger 600 meter unna boligen. Til Bambini Montessorribarnehage er det 600 meter. Det er ca. 1.1 km til Klukhagan barnehage. Greveløkka skole ligger ca. 200 meter unna boligen. Til Storhamar barneskole er det 900 meter. Ajer ungdomsskole ligger 400 meter unna boligen og til Hamar katedralskole er det 800 meter. I nærhet finner du flotte turstier og lysløyper for både sommers- og vinterbruk i Furuberget. . Ellers er det kort vei til fine tur- og rekreasjonsmuligheter langs Mjøsa.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstgruppen ved Atle Tømta. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (Avik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig nedløp og beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Utvendig beslag bærer preg av slitasje og modent for utskifting. Utvendig veggkonstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledning. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår. Råteskader på kledning rundt oppkant på flatt tak. Utvendig takkonstruksjon på loft. Det er begrenset /dårlig ventilering av takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Tilgjengelige deler av takkonstruksjon er delvis inspisert fra luke og lyst med lommelykt. Dårlig lufting og luftlekkasjer kan erfaringsmessig gi kondensskader og isdannelse på den kalde årstiden. Isolasjon dekker delvis mot raft. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg tørre verdier. Synlige fuktmerker. Det ble registrert skader på himling i bad og stue., Spor av mus registrert i ukjent omfang. Flat takkonstruksjon er innkledd på begge sider og derfor ikke tilgjengelig for inspeksjon. Utvendig vinduer. Karmen i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer bærer preg av slitasje. Kondensmerker på enkelte enkelte vinduer. Værslitte karmer. Sprekker i glass på kjellervindu. Utvendige dører. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. kald trekk kan oppstå. Utvendig balkonger, terrasser og rom under balkong. Rekkverk er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Innvendig radon. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig pipe og ildsted. Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Innvendig rom under terreng. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømming. Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg unormale verdier. Hulltaking er unnlat fordi rommene under terreng har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Rommene er i stedet fuktkontrollert med egnet verktøy. Påvist forhøyede fuktindikasjoner i overflater på betonggulv som er mer eller mindre vanlig på eldre gulv uten fuktsperre og samtidig kan ha en sammenheng med sviktende drenering. Innvendige dører. Dørene bærer preg av bruksslitasje men ivaretar funksjonskrav. Våtrom. Tilligenden konstruksjoner våtrom. Bad. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Kjøkken. Overflater og innredning på kjøkken. Innredning av eldre dato og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventet på er kjøkken. Spesialrom. Overflater og konstruksjon på toalettrom. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks spalte/ventil ved dør. Slitte overflater. Oppgradering må påregnes. Tekniske installsjoner. Vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist rustdannelse på jernrør. Stillestående vann i en rørkurs som sjelden eller aldri benyttes kan etter en tid medføre risiko for bakterievekst. Et rør-i-rør-system bør derfor ikke ha ubenyttede rørkurser. I så fall må den ubenyttede rørkursen tømmes for vann og plugges på fordeleren. Eldre jernrør kan være utsatt for rust/groing og gi redusert gjennomstrømning/risiko for lekkasjer. Alder er normalt i seg selv en vurderingskriterie hva angår slitasjegrad. Tekniske installasjoner. Varmesentral. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varntvannstank. Det er ikke påvist tilfredstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmvannstank. Det er påvist varmtvannstanl på over 20 år. Tekniske installasjoner. Elektrisk anlegg. El-anlegg med skru- og automatsikringer. Inntak med skrusikring. I Hovedsak åpent ledningsnett. Tomteforhold. Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut fra observasjoner påvist indikasjon på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tomte forhold. Stedvis flatt eller dårlig fall på terreng fra bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. Utvendig vann og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Utvendig vannrør som begynne rå bli gamle vil ha en naturlig slitasjegrad. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Utvendig taktekking. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av eld. Aktiv lekkasje på flatt tak, strakstiltak er nødvendig. Taktekking er gammel og har kort forventet gjenværende brukstid og moden for utskifting. Tilstandsgrad er satt ut fra synlige forhold og generelle opplysninger om alder. Innvendige overflater. Det er stedvis synlig skader på overflater. Knirk i gulv enkelte steder. Behov for vedlikehold/oppgraderinger. Skader på himling i stue og bad. Det var lukt i boligen ned til kjeller på befaringen som kan være vanskelig å få bort. Dette anbefales ytterligere undersøkt. Innvendig. Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. TG 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Innvendig krypkjeller. Det er ikke tilfredstillende ventilering av krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Organiske materialer lagret i krypkjeller er råteskadet. Det er manglende fuktsperre på bakken. Krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Lav høyde mellom grunnen og bjelkelag, som gir økt risiko for skader. Fuktskader i kryperom skyldes ofte lange perioder med høy fuktighet i kombinasjon med temperatur. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten. Sommeren er den mest kritiske perioden med tanke på høy fuktighet og fare for soppvekst. Klima i krypkjellere kan variere med årstidene og det anbefales å kontrollere krypkjelleren jevnlig for å følge med tilstanden på konstruksjonene. Innvendig trapper. Åpning mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk i større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftkrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Avvik: Bratt kjellertrapp. Trappen tilfredstiller ikke krav til trapp. Trapp til loftetasje: Åpning i rekkverk over 10cm. Våtrom. Generell bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke foretatt da rommet må påregnes oppgradert og det er funnet avvik i våtsone. Ved bruk av fuktindikator på utsatt steder registrerte jeg unormale verdier. Våtrommet på påregnes oppgradert. Det er ikke tilfredstillende membran, ventilasjon eller fall etter dagens krav. Tekniske installasjoner. Avløpsrør. Det er påvist avløpsrør har sprekker/skader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner. Branntekniske forhold. Slukkeutstyr er ikke funksjonstestet. Tomteforhold. Grunnmur og fundamenter. Grunnmur har sprekkdannelser. Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. Forstøtningsmur. Det er påvist større sprekker og eller skjevheter i muren. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1.etasje: Entre, gang, bad, soverom, kjøkken og stue. 2.etasje: Gang, trapperom, toalettrom og to soverom. Kjeller. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse"

  Standard
  Velkommen inn Velkommen til Aluvegen 6. Plass til bil på biloppstillingsplass foran boligen eller i garasje. Inn i gangen er det omkledningsmuligheter og plass til å henge opp tøy. Kjøkken Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og glatte fronter. Laminert benkeplate. Flislagt over benkeplate med belysning. Plass til frittstående komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Stue Stor og luftig stue med store vinduer ut mot terrasse. Plass til stuemøbler. Nydelig uteplass utefor stuen. Bad Bad med fliser på gulv og vegger. Enkel baderomsinnredning. Badet er utstyrt med servant, speil og dusjkabinett. Gulvmontert toalett. Soverom Boligen har tre soverom. To i andre etasje og et i 1.etasje. Plass til soveromsmøbler og oppbevaring.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller biloppstillingsplass.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2009 uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029. Feiing ble utført siste gang i 2019. Varslet tilsyn 08.10.2021 som ble avlyst av eier. Det er anmekning at røykvarsler mangler. Alle fire sider av teglskorsteiner skal ha tilsynsmulighet i hele etasjehøyden (gjelder ikke mot lufteløp).

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   129 542,- (Omkostninger totalt)   4 629 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring: -Ildsted Elektrisitet: -Varmekabel -Varmepumpe

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  17040

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):   Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: kr 11.218,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  I følge altinn er det ikke formuesverdi på boligen. Kontakt meglerforetaket for nærmere informasjon.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/740: Dokumentnr: 803727 - Opprettelse av matrikkelenheten Eiendommen overført fra annen kommune. 09.12.1985 - Dokumentnr: 111494 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:5423

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen i |1954 og for tilbygg i 1. etasje i 1968. Tegningene er ikke spesifisert og man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Carport og overbygd terrasse fremkommer ikke av mottatte byggetegninger. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for del av Hakabekkvegen, Aluvegen, Høyensalgata og Bryggerigata med ikrafttredelse 20.06.2001. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen med ikrafttredelse 31.08.21, med status endelig vedtatt arealplan. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030 i Hamar kommune med ikrafttredelse 30.05.2018, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Ikke relevant.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   129 542,- (Omkostninger totalt)   4 629 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  129542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-) markedspakke (kr 25.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev