aktiv-eiendomsmegling

HAMAR Elgegata

Boligtomt med attraktiv beliggenhet på Ajer. Kort veg til skoler og barnehager. Turområder.

 • kr 3 500 000
 • Prisantydningkr 3 500 000
 • Omkostningerkr 104 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 604 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt583 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding

Elgegata, Innlandet

 • Tomt
  583m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en eiet boligtomt med god beliggenhet på Ajer. Sjelden anledning på Ajer med boligtomt uten byggeklausul. Tomten ligger i et relativt flatt terreng. Eier av tomten nedenfor (gnr.1, bnr 3300) skal føre opp et nytt og moderne funkishus (skisser og tegninger av huset kan fås ved forespørsel). I den forbindelse vil det bli gravd og lagt rør til denne tomten slik at det er klart for påkobling. Dette gjelder også strøm og fiber. Tomten vil få tinglyst rett til vann/avløp over tomten på nedsiden. Kjøper bekoster og utfører opparbeidelse av tomt, herunder også nødvendig infrastruktur. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger. I hjørnet på tomten er det fjernet et tre.

  Beliggenhet
  Ønsker du om å bygge ditt eget hus med sentral beliggenhet i Hamar? Nå har du en fin mulighet til å la drømmen bli virkelig i barnevennlige og populært boligområde like nord for Hamar sentrum. Her grenser man til Klukhagan, som er et populært friområde for turgåere. Noen hundre meter fra tomten ligger Ankerskogen med både svømmehall og stort grøntanlegg med fotballbaner og frisbeebane. Hamar sentrum kan by på en rekke fasiliteter og kulturliv. Her finnes flere flotte restauranter og kaféer. Basarene, Victoriahaven og Nagomi er eksempler på hyggelige steder hvor god mat kan nytes. Kafé Larsen og Kai og Mattis er svært populære kaféer med lun atmosfære og er et populært sted. Hamar kulturhus med et rikt tilbud av aktiviteter med bibliotek, kino og en rekke konserter og underholdningstilbud året igjennom. Fra sentrum har du også tilgang til Mjøsas bredder. Her kan strand- og båtliv nytes om sommeren, og ellers er det flotte turstier året rundt. Koigen er et flott friområde med blant annet sandstrand, sandvolleyballbaner, basketballbane, skateanlegg og ikke minst det Norgeskjente stupetårnet. Her kan både store og små kose seg. Med et kvarters kjøring er du i Vangsåsen, her er det et stort og flott løypenett om vinteren og fine turstier ellers i året. Det er gode kollektive transporttilbud i nærheten og i sentrum er det hyppige togavganger til Lillehammer, Trondheim og Oslo Lufthavn. Ca. 200 meter fra tomten ligger Klukhagan barnehage. Til Hamar gårdsbarnehage er det 800 meter og Ajer barnehage ligger 800 meter fra tomten. Greveløkka skole og Hamar katedralskole er ikke langt unna tomten. Til Solvang skole er det 1,6 km. Til nærbutikken Kiwi Volljordet er det ca. 700 meter Coop Prix Ajer liiger 500 meter unna. Her er det også søndagsåpent.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. - Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. - Forbruk avløp: Kr 48,93,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. Kjøper bærer alle kostnader og gebyrer/avgifter rundt tilknytning til infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm, fiber o.l. Satser for tilknytningsgebyr er nærmere beskrevet under punktet "Vei, vann og avløp".

  Info formuesverdi
  Formuesverdien er for ubebygd tomt er forsøkt innhentet, men finnes ikke hos Altinn. Ved førstegangs verdisetting skal formuesverdi verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Når eiendommen er bebygd fastsettes formuesverdien med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2015. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM).

  Andre utgifter
  Se punktene "Vei/vann/avløp" og "Offentlige/kommunale avgifter". Ved ferdigstilt bolig vil det påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold samt abonnement til TV/internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/7731: 26.09.1962 - Dokumentnr: 103491 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:3300 Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Vei, vann og avløp
  Tomtens bebyggelse må tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper dekker kostnader/avgifter ved tilknytning mot offentlig nett, samt graving og tilkobling fra nærmeste tilknytningspunkt og frem til egen tomt/bolig. Tilknytningsavgift for vann utgjør: - For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 15.246,- inkl. mva. - For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 32.760,- inkl. mva. Tilknytningsavgift for avløp utgjør: - For bolig, per boenhet inntil 70 m²: Kr 25.894,- inkl. mva. - For bolig, per boenhet > 70 m²: Kr 59.290,- inkl. mva. Ovennevnte tilknytningsavgifter er hentet fra Hamar kommune sine hjemmesider (Prisene gjelder for 2023)

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030 ( deler av planområdet erstattes av ny sentrumsplan) med ikrafttredelse 30.05.2018 for Hamar kommune hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommundedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen med ikraftredelse 31.08.2011. Eiendommen ligger i hensynsone_H330 Radon og hensynsone H410_krav vedrørende infrastruktur. I følge kommuneplanens arealdel 2018-2030 tillates inntil 40 % BYA som utnyttelsesgrad.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen og området nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av tomten og området, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Dersom noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med meglerforetaket eller en fagkyndig før bud inngis. Kjøper har krav på a eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendomen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke tomten og området, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,00))   104 542,- (Omkostninger totalt)   3 604 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  104542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtale på fastpris på kr 30.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-) markedspakke (kr 16.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 6.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev