aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Erik Werenskiolds veg 11! 3-roms selveierleilighet på bakkeplan.
Velkommen til Erik Werenskiolds veg 11! 3-roms selveierleilighet på bakkeplan.

HAMAR Erik Werenskiolds veg 11

Lys 3-roms selveierleilighet på bakkeplan. Rolig, men allikevel sentral beliggenhet. Stor felles hage. Bra bodplass.

 • kr 2 850 000
 • BRA 65 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 850 000
 • Omkostningerkr 84 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 934 292
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1956
 • Soverom2
 • ArealP-rom 65 m²
 • Felleskostnaderkr 2 500
 • Tomt1 233.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 934 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Erik Werenskiolds veg 11! Lys 3-roms leilighet beliggende i 1.etasje i firemannsbolig på Børstad. Leiligheten inneholder blant annet 2 soverom, stue med utgang til solrik veranda, stor felles hage, kjøkkeninnredning med profilerte fronter og dels integrerte hvitevarer, bad pusset opp med flis på flis fra 2014 (utført på egeninnsats). Felles vaskerom i kjeller. Merk deg dette: - Barnevennlig - Gode solforhold - 2 soverom - Kort veg til turområde - Gangavstand til barnehage, grunnskole og ungdomsskole - Gode kollektive transporttilbud - Moderne vedovn i stue Ønsker deg velkommen til visning!
Stue med store vindusflater som slipper inn mye naturlig lys.

Erik Werenskiolds veg 11, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 65 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 65 kvm Entré/gang, stue, kjøkken, bad/toalettrom, 2 soverom.  Tomt
  1233.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for sameiet på ca. 1.233,7 m². Tomten er opparbeidet med plen. Beplantning av planter/bed og busker/trær. Eiendommen er delvis innhegnet med gjerder. Innkjøringen og gårdsplassen er gruset. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Leiligheten ligger på Børstad, ca. 2 km utenfor Hamar sentrum. Her bor du sentralt med kort veg til sentrum, samtidig som du har friområder like i nærheten. Nærmeste dagligvarebutikk er Coop Extra, ca. 300 meter fra leiligheten. Hvitveisen barnehage ligger ca. 300 meter fra leiligheten og til Rollsløkka barneskole er det ca. 400 meter. Børstad ungdomsskole ligger rett ved leiligheten. Ved ungdomsskolen ligger også et flott idrettsanlegg med både kunstgressbaner og løpebane. Fra leiligheten har man også umiddelbar nærhet til Børstadlunda med flott turområde for både liten og stor. Ca. 1 km fra leiligheten ligger CC Hamar med et rikt utvalg av butikker og spisesteder. Her er det noe for alle og enhver. Ytterligere én km i retning Mjøsa ligger sentrum i Hamar. Her er det en rekke kaféer og restauranter. I Hamar kulturhus finner du både bibliotek, kino og arena for en rekke konserter og forestillinger året igjennom. Hamar jernbanestasjon ligger også i sentrum med hyppige avganger både til Oslo, Elverum og Trondheim. Til Høgskolen i Innlandet campus Hamar er det ca. 1,5 km. Her finner du blant annet lærerutdanning, spill- og designfag, språkfag mv. Langs Mjøsa finner du et av Hamars beste uteområder. Her er det lange turstier som strekker seg hele vegen til Brumunddal. På vegen passerer man blant annet Koigen som er et yndet sted for barn og ungdom. Her er det en flott badestrand, skateanlegg, sandvolleyballbaner osv. Går man videre kommer man til Domkirkeodden og Jernbanemuseet, som gir påfyll av både historie og kultur.

  Byggemåte
  Selveier leilighet i 1.etasje fra 1956. Taktekking av betongtakstein fra 2003. Undertak av byggeåret. Besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Utvendige fasader med bordkledning. Saltak konstruksjon av plassbygde taksperrer. Malte trevinduer med 3-lags isolerglass fra 1984. Malt ytterdør med klart glassfelt til fellesgangen med ukjent alder. Uklassifisert og malt ytterdør i tett utførelse med ukjent alder. Malt balkongdør med 3-lags isolerglass fra 1984. Terrasse med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Utvendig > Taktekking" Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. "Utvendig > Nedløp og beslag" Takrenner har punktvise lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. "Utvendig > Takkonstruksjon/Loft" Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Konstruksjonene har skjevheter. Undertaket er misfarget. "Utvendig > Vinduer" Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. "Utvendig > Dører" Det er påvist andre avvik: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist betydelige skader i balkongdøren. "Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger" Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Konstruksjonene har skjevheter. "Utvendig > Andre utvendige forhold" Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. "Innvendig > Overflater" Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist andre avvik: Det er økt grad av slitasje i flere av gulvene enn øvrige overflater. Flisgulv med bom/hullyd, samt løsnede fuger. "Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn" Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. "Innvendig > Radon" Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. "Innvendig > Pipe og ildsted" Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. "Innvendig > Rom Under Terreng" Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. "Innvendig > Innvendige trapper" Det er påvist dårlig innfesting av rekkverk. Det er liten frihøyde i trappeløp. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. "Innvendig > Innvendige dører" Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. "Innvendig > Andre innvendige forhold" Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for noen av oppvarmingskildene. "Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/toalettrom" Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Svertesopp er registrert. Det er påvist avvik i fuger. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. "Våtrom > Ventilasjon > Bad/toalettrom" Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Spalte mellom terskel og dørblad er for liten. "Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/toalettrom" Det er registrert symptom på fuktskader. "Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken" Det er påvist at overflater har noe skader. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. "Tekniske installasjoner > Vannledninger" Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. "Tekniske installasjoner > Avløpsrør" Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. "Tekniske installasjoner > Varmtvannstank" Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. "Tomteforhold > Drenering" Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. "Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter" Det er registrert løs puss på muroverflater. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Grunnmuren har sprekkdannelser. "Tomteforhold > Terrengforhold" Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. "Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger" Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Utvendig > Veggkonstruksjon" Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000. "Våtrom > Overflater Gulv > Bad/toalettrom" Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er ved vanntest påvist større vannansamlinger, renner ikke mot sluk. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 "Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/toalettrom" Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Utettheter i våtrommet gjelder hull i veggen inne i dusjsonen. Det er synlig klemring i sluket. Det er benyttet uorginale skruere til klemringen. To slukrister er synlig. Det betyr mest sannsynlig at det er lagt flis på flis. Ved siste gangs flislegging er derfor ikke eventuell membran/tettesjikt byttet ut. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000. "Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/toalettrom" Det er er påvist drypplekkasje fra servantavløp. Det er påvist andre avvik: Det er påvist skader på innredning. Dusjdøren er defekt. Rustdannelse på hjulene til dusjveggen/-døren. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000. "Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg" Tre-faset elektrisk anlegg. Sikringsskap med strømmåler, hovedsikring 3x25A og jordfeilautomater for 5 kurser. Kostnadsestimat: Under 10 000. "Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold" Montert brannslukningsapparat. Montert røykvarsler. Kostnadsestimat: Under 10 000. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Lagt flis på flis og skiftet baderomsinnredning. Ikke rørt rør og strøm. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Nei. 2.2. Er arbeidet byggemeldt? Svar: Nei. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Noe fukt i kjeller. Årstall for drenering for ukjent. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Ny kabel til stekeovn, byttet termostat til varmekabler på bad, byttet gamle porselensikringer til automatsikringer. Skiftet flere stikkontakter til jording. Dette ble gjort i perioden 2016-2021. Arbeid utført av: Mjøsa Elektro AS. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Nei. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Ca. 2021 var det el-kontroll og det ble enkelte avvik, bl.a. krav om utskiftning av enkelte stikkontakter til jording. Dette ble utbedret av Mjøsa Elektro AS. 17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Svar: Ja. Beskrivelse: Selges ikke med en separat utleiedel, men det er et pågående leieforhold med 2 måneder oppsigelsestid, regnet fra første dag i påfølgende måned. 17.1. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Svar: Ja. Beskrivelse: Bor ikke i leiligheten selv, men har leid den ut som en boenhet. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Beskrivelse: Leiligheten har blitt utleid siden 2017 og eier har ikke bebodd leiligheten i denne perioden.

  Innhold
  Leiligheten ligger i byggets 1.etasje, og inneholder følgende: Gang, 2 soverom, bad, kjøkken, stue/spisestue med utgang veranda og stor felles hage. I tillegg to private boder i kjeller, felles vaskerom og stort felles bodrom.

  Standard
  Standard Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2014: Lagt flis på flis og skiftet baderomsinnredning på egeninnsats. 2016-2021: Diverse oppgraderinger av det elektriske anlegget. Utført av Mjøsa Elektro AS.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på sameiets gårdsplass. Parkering skjer for øvrig langs tilstøtende gater.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2021, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2041. Feiing ble utført siste gang i 2015. Tilsyn ble sist gang utført i 2016. Varslet tilsyn den 28.01.2020 men dette ble ikke utført, da ingen var hjemme. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved: "Skorstein av tegl skal ikke dekkes av brennbart materiale (brennbart materiale må ikke komme nærmere utsiden av røykløpet enn 100mm). Alle fire sider av teglskorsteiner skal ha tilsynsmulighet i hele etasjehøyden (gjelder ikke mot lufteløp). Panel på pipen på soverom. Spikerslag til nedforing av tak er for nære pipen på stue, eier er informert. Leiligheten var under rehabilitering ved tilsynet". Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 934 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med elektrisitet og ved. - Varmekabler i gulv bad. - Vedovn i stue.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Ligger i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  660555

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2377997

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  1/4

  Felleskostnader pr. mnd
  2500

  Felleskostnader inkluderer
  Renovasjon, kommunale avgifter, vann og avløp, strøm i fellesareal og utvendig bygningsforsikring.

  Om sameiet
  Eierseksjonen er en del av et sameie bestående av totalt 4 eierseksjoner. Det er organisert "formell" drift rundt sameiet. Det innbetales felleskostnader til sameiet. Det er ikke kjent om det er utarbeidet vedtekter eller husordensregler for sameiet. Eierseksjonene i sameiet har likevel anledning til å gå sammen og organisere å etablere et mer formelt sameie.

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Det er vedtatt fasaderehabilitering på styremøte. I samme prosess er det vedtatt at alle terrasser skal utvides til ca. 16 m2. Kostnaden på fasaderehabilitering deles likt på alle boenheter, kostnaden for utvidelse av terrasse dekkes av eier for respektiv leilighet. Det innhentes også priser på utskifting av vinduer, det er opp til hver enkelt boenhet om de ønsker å bytte. Når det gjelder el-billadere, skal det i samme prosess se på muligheten for å tilrettelegge for el-billadere. Vedr. finansiering av fasaderehabiliteringen og tilrettelegging for el-billadere vil ikke sameiet ta opp lån. Hver enkelt eier må finansiere denne kostnaden selv. Per salgsoppgavedato er det ikke kjent hva dette vil utgjøre i kroner per leilighet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

  Sameiets forsikringsselskap
  Gjensidige

  Vedtekter/husordensregler
  Det er ikke utarbeidet vedtekter / husordensregler for sameiet.

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt. Dyr oppholdes i egen leilighet, evt. bunnet i hagen. Det gjøres oppmerksom på at sånn boform ikke egner seg for stort dyrehold.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/2755/1: 01.02.1956 - Dokumentnr: 100244 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om veg, vedr. avgi fri gategrunn i henhold til bestemmelsene i bygningslovens § 46 og inngjerding kan bare foretas av nettotomten. Kommunen har rett til å ta de skjæringer eller fyllinger inn på tomten som måtte bli nødvendig i samband med opparbeidelse av gate. Bestemmelse om bebyggelse. Planer og tegninger skal utføres av arkitekt. Tomten innhegnes med stakitt eller lignende etter bygningsrådets nærmere bestemmelse. Tørkeplasser for klær må være minst mulig synlige fra veg. Radioantenner må ikke festes til huset på skjemmende måte. Arealet mellom husene og gaten skal nyttes til hageanlegg som skal holdes i skikkelig stand. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Eiere av tilstøtende tomter har rett til å føre vann- og kloakkledninger over tomten for å komme i forbindelse med de offentlige vann- og kloakkledninger. Mulig skade på hageanlegg etc. ved gravinger etter at tomten er bebygget, erstattes av vedkommende eier som nytter ledningene. Overført fra: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:2755 Gjelder denne registerenheten med flere 25.04.1977 - Dokumentnr: 103133 - Bestemmelse om bebyggelse Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven Overført fra: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:2755 Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.2003 - Dokumentnr: 17552 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning. Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.2003 - Dokumentnr: 17552 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Sameiebrøk: 1/4 Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr. 1-4

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for Erik Werenskiolds veg 11 i 1956. Det ble i denne anmerket følgende: Utvendig mangler puss av grunnmur og støping av trapper. Det må legges jernplate foran feieluke på loftet og ventilasjonskanalene føres over yttertak. Det forutsettes oppsatt husnummerskilt. Bortsett fra ovennevnte bemerkninger attesteres at byggearbeidet er utført i samsvar med bestemmelsene i bygningsloven og dens forskrifter med vedtekter for Hamar. Det er ukjent hvorvidt disse tiltakene er utført. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune (2018-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligformål. Hensynssone H410_ Krav vedrørende infrastruktur og henssynsone H330_ Radon. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen. Eiendommen ligger innenfor verneklasse 3 for miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men eierseksjonsloven setter som begrensning at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   84 292,- (Omkostninger totalt)   2 934 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  84292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev