aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Furnesvegen 191 A! Vi har gleden av å presentere denne fine halvparten av tomannsboligen på Smeby.
Velkommen til Furnesvegen 191 A! Vi har gleden av å presentere denne fine halvparten av tomannsboligen på Smeby.

HAMAR Furnesvegen 191A

Innflytningsklar halvpart av tomannsbolig med garasje. Bad/vaskerom fra 2021. Kort veg til skole og barnehage.

 • kr 3 750 000
 • BRA 113 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 750 000
 • Omkostningerkr 106 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 856 792
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2002
 • Soverom3
 • ArealP-rom 107 m²
 • Tomt235.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   106 792,- (Omkostninger totalt)   3 856 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Furnesvegen 191 A! Vi har gleden av å presentere denne fine halvparten av tomannsboligen på Smeby. Boligen strekker seg over to etasjer med bl.a. 3 soverom, delvis separat spisestue i tilknytning kjøkken, romslig stue med enkel tilkomst til steinlagt uteområde og hage, lekkert bad/vaskerom fra 2021. I nærområdet finnes både barnehage, skole og butikk. Merk deg dette: - Vertikaldelt halvpart av tomannsbolig fra 2001 - Garasjeplass og opparbeidet hage - Lettstelt og godt vedlikeholdt - Bad/vaskerom fra 2021 - 3 soverom Ønsker deg velkommen til visning!
Plantegninger

Furnesvegen 191A, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 67 kvm Entré/trapperom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Bad/toalettrom
  2. etasje: 46 kvm Gang/trapperom, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Innebod
  Primærrom
  1. etasje: 67 kvm Entré/trapperom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Bad/toalettrom
  2. etasje: 40 kvm Gang/trapperom, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3  Tomt
  235.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 235,9 m². Tomten er opparbeidet med plen. Beplantning av planter/bed og busker. Eiendommen er delvis innhegnet med hekk og gjerde. Gang er belagt med belegningsstein. Innkjøringen og gårdsplassen er shinglet. Biloppstillingsplass i garasjen og på fellestomten. Støttemur mot offentlig veg. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Smeby i Hamar kommune. Den nærmeste barnehagen er Norsvin barnehage, ca, 300 meter. Det er ca. 800 meter til Solvang barnehage, ca. 1,4 km til Solvang barneskole og ca. 1,9 km til Børstad ungdomsskole. Vang fotballbane ligger i nærområdet, og er et knutepunkt for Solvang og Smeby med sine gress- og kunstgressbaner og grendehuset hvor det arrangeres både juletrefest, 17. mai og andre arrangementer ila. året. CC Hamar med godt utvalg av spisesteder og butikker finner du ca. 3,7 km unna. Det er ca. 4 km til Hamar stasjon hvor du har hyppige avganger til Oslo lufthavn, Lillehammer og Trondheim. Friområdene Klukhagan, Ankerskogen og Børstadallen ligger ikke langt unna og har populære turmuligheter både sommer og vinter. Kort avstand til holdeplass for kollektiv trafikk. Boligen ligger meget fint til og har og har god utsikt.

  Byggemåte
  Vertikaldelt halvpart av tomannsbolig oppført i 2002. Plate på mark av støpt betong i hovedplanet. Etasjeskillere av trekonstruksjoner i loftplanet. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Utvendige fasader med bordkledning. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2001. Malt ytterdør med glassfelt som hindrer noe av innsynet. Malt balkongdør med 2-lags isolerglass fra 2001. Saltakkonstruksjon av prefabrikkerte A-takstoler. Taktekking av pappshingel. Undertak av plater og/eller panel. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Modernisering: 2021: Bad/toalettrom. 2022: Montert 4 rullgardiner i hovedplanet. 2022: Montert ny platetopp, komfyr og avtrekk på kjøkkenet. 2022: Mindre utvidelse av el-anlegget på kjøkkenet, byttet utelamper, samt montert 2 nye lamper i loftplanet. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Utvendig > Taktekking" Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. "Utvendig > Nedløp og beslag" Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. "Utvendig > Veggkonstruksjon" Det er påvist andre avvik: Flere dype spikerhull i ytterkledningen. "Innvendig > Overflater" Det er påvist andre avvik: Bom/hullyd i noen av flisene i entreen. "Innvendig > Radon" Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. "Innvendig > Pipe og ildsted" Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Mindre avvik vedrørende gnistsikringen foran ildstedet. Kravet er minst 30 cm. "Innvendig > Innvendige dører" Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Innerdør mellom 2 av soverommene tetter ikke helt mot nedre delen av karmen. "Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/toalettrom" Det er uegnede materialer i våtsoner. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. "Våtrom > Overflater Gulv > Bad/toalettrom" Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. "Tekniske installasjoner > Vannledninger" Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Lekkasjevann fra vannrør til servanten på badet er innkasset og vil derfor ikke renne fritt til sluk ved eventuell lekkasje. "Tekniske installasjoner > Varmtvannstank" Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. "Tekniske installasjoner > Andre installasjoner" Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. "Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg" Tre faset elektrisk anlegg. Sikringsskap med strømmåler, hovedsikring 3x50A, 3 jordfeilbrytere, samt automatsikringer og 1 jordfeilautomat for 14 kurser. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: "Tomteforhold > Forstøtningsmurer" Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 "Tomteforhold > Terrengforhold" Terreng faller inn mot bygning. (Konsekvens/tiltak), det er ikke behov for utbedringstiltak. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Beskrivelse: Ifbm. nytt bad ble det oppdaget utett skap og utett pakning i rørfordelerskap. Utbedret av Rørservice innlandet 2021, Fremtind forsikring. Dette er opplyst av forrige eier. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt bad. Arbeid utført av: Hamar Byggmestertjenester AS, Elisenberg El-installasjon AS, Rørservice Innlandet AS. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Beskrivelse: Beskrevet av Hamar Byggmestertjenester, gulv og vegger fikk ny membran ved rehabilitering av bad i 2021. 2.2. Er arbeidet byggemeldt? Nei. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Høydeforskjell på opptil 11 mm i hovedplanet og opptil 8 mm i loftplanet. Dette er oppgitt av takstmann fra 2021. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: I forbindelse med rehabilitering av bad 8/3-21 og skiftet ut 2 dimmere i stue og skiftet bryter i et soverom 16/11-21 (Hamar Elektro). Ny utebelysning des 22, ny kontakt til stekeovn og ny kontakt på vegg i kjøkkenet. Satt opp 2 taklamper på 2 soverom i mai 2022, arbeidet er utført av Bravida AS og boligselger venter på dokumentasjon. Arbeid utført av: Hamar Elektro AS, Bravida. 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Sikringer har blitt utløst 2 ganger, 1 i stue og 1 på gangen i 2 etg. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Skiftet vindskie, satt på toppbord - beslag på garasje og carport. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapport/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. April 2018: Grunn under belegningsstein (ca. 0,5 kvadratmeter) av fellesområdet foran huset "forsvant". Utbedret av Haave entreprenør, Ringsaker. Forsikringssak Sparebank 1 og Gjensidige. Dette er opplyst av forrige eier. Tilleggskommentar: Kjøkkenkrana drypper, ca 2,3 dråper pr time. I følge Comfort rørlegger bør krana skiftes, dette blir ikke gjort før salg.

  Innhold
  Hovedplan: Entré/trapperom, stue, spisestue, kjøkken, bad/vaskerom. Loftplan: Gang/trapperom, 3 soverom og bod. I tillegg medfølger en garasjeplass.

  Standard
  Velkommen! Bilen parkerer du i garasjen, eller biloppstillingsplass ved siden av garasjen. Herfra tar du deg inn til boligen via steinlagt gangsti mot et overbygget inngangsparti. Gangen fremstår romslig med god plass til å henge fra deg ytterjakke og sko i skyvedørsgarderobe. Bad/vaskerom Rett innenfor gangen finner vi boligens bad og vaskerom som i 2021 ble overflatefornyet av Hamar Byggmestertjenester AS, Elisenberg EL-installasjon AS og Rørservice Innlandet AS. Flislagt bad med varmekabler. Innredning med glatte fronter, heldekkende servant, speilskap og lyspunkt, dusjvegger og vegghengt toalett. Opplegg for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk med utkast via yttervegg. Kjøkken og spisestue Sigdal kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte skrog og benkeplater. Bra med oppbevaring i skuffer og skap. Integrert komfyr og koketopp fra 2022. Kombinert kjøl-/fryseskap (2021) og oppvaskmaskin (2023). Alle hvitevarene medfølger i handelen. Mekanisk avtrekk med utkast til friluft. Spisestuen er plassert i tilknytning kjøkkenet. Her er det plass til romslig spisegruppe. Montert ny kjøkkenkran. Stue Stuen fremstår møbleringsvennlig med plass til ulike soner. Herfra har du adkomst ut til steinlagt uteplass og hage. Det er montert solskjerming på flere vinduer som medfølger i salget. Soverom Boligen er i dag innredet med 3 soverom og alle ligger i loftsplanet. Hovedsoverommet er romslig med garderobeskap som medfølger i handelen. De to minste egner seg godt som enten barnerom, gjesterom eller hjemmekontor. I loftsetasjen er det også en bod med oppbevaringsplass. Ved behov kan man enkelt tilbakeføre spisestuen til soverom, slik det opprinnelig var.

  Innbo og løsøre
  Frittstående oppvaskmaskin medfølger ikke. Svart liten reol i metall og glass fra inneboden medfølger ikke. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber fra Eidsiva.

  Parkering
  I garasje, eller biloppstillingsplass på tomt.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  81152834

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2003, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2023. Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2019, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   106 792,- (Omkostninger totalt)   3 856 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Strøm- og vedfyring. Varmekabler hele 1.etasje og vedovn i stue.

  Info strømforbruk
  Hittil i 2023 forbruk på 3.635 kWh pr. 26.06.2023.

  Energiklasse
  D

 • Kommunale avgifter
  17832

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.120,-. - Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 1.963,- (liten beholder). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: kr 8.550,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  729448

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2626012

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/20/152/1: 10.10.2002 - Dokumentnr: 14474 - Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.10.2002 - Dokumentnr: 14474 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 1/2
  Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
  Gjelder seksjon nr. 1 og 2
  18.12.2015 - Dokumentnr: 1189013 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel Endret seksjon:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning og grunn
  Sameiebrøk: 1/2
  15.07.2015 - Dokumentnr: 647159 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:20 Bnr:106


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for Furnesvegen 191 A, del av vertikaldelt tomannsbolig i 2002. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for garasje. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Valumshagan - Galgeberget, fra 1979. Reguleringsformål for eiendommen er bolig. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune (2018-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, nåværende, hensynssone radon H330_, krav vedrørende infrastruktur H410_ og støy gul sone iht. T-1442. Eiendommen ligger også innenfor kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen fra 2011, samt kommunedelplan for E6, 4-felt, strekningen gjennom Hamar fra 2018.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,00))   106 792,- (Omkostninger totalt)   3 856 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  106792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- oppgjørshonorar kr 6.250,- og visninger kr 3.900, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  49.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Sindre Ilseth Heia

Megler

Sindre Ilseth Heia

91 59 55 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev