aktiv-eiendomsmegling

HAMAR Johan Hirsch gate 4

Enebolig på Dalsløkka. Gode solforhold. 3 soverom. Behov for oppussing.

 • kr 3 700 000
 • BRA 158 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 700 000
 • Omkostningerkr 109 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 809 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1969
 • Soverom3
 • ArealP-rom 137 m²
 • Tomt688 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000,00))   109 542,- (Omkostninger totalt)   3 809 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til denne sjarmerende eneboligen som venter på å bli forvandlet til ditt drømmehjem. Beliggende i et etablert nabolag, tilbyr denne eiendommen et perfekt utgangspunkt for å skape et hjem etter dine behov. Med tre soverom, kjøkken, bad og stue i 1. etasje. Kjelleretasjen består av flere innredede rom som ikke er godkjent for varig opphold. Se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''. Boligen har en god del bruksslitasje og har behov for oppussing. Vi håper du liker det du ser og ønsker deg velkommen på visning.

Johan Hirsch gate 4, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 76 kvm
  1. etasje: 82 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 55 kvm Gang/trapperom, stue, soverom 1 , soverom 2, toalettrom. OBS. Disse rommene er ikke godkjent for varig opphold. Se også kommentarer rundt ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse'' og ''byggemåte''.
  1. etasje: 82 kvm Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken, bad/toalettrom, soverom 1, soverom 2, soverom 3  Tomt
  688m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 688,3 kvm. Tomten er opparbeidet med plen. Beplantning av planter/bed og av busker/trær. Innkjøringen og gårdsplassen er gruset. Oppstillingsplasser i carporten og på tomten. Det gjøres oppmerksom på at en liten del av carporten går over på naboeiendommen/tomten med gnr. 1 bnr. 5069 i Hamar kommune. Denne tomten er på ca. 79 kvadratmeter, og tinglyst eier på denne tomten er nåværende eiers avdøde ektemann. Selgers fullmektige vil forsøke å tinglyse over nabotomten med gnr. 1 bnr. 5069 til hjemmelshaver på eiendommen ''Johan Hirsch gate 4''. Det er likevel usikkert hvorvidt dette lar seg gjøre, da eiendommen selges på fremtidsfullmakt som kun omfatter eiendommen med gnr. 1 bnr 3847 - Johan Hirsch gate 4. Det er også usikkert hvor lang tid dette vil kunne ta, da dette antageligvis må vedtas av Statsforvalteren. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et etablert område på Dalsløkka i Hamar. Ca. 2,2 km til sentrumskjernen. Området består hovedsakelig av frittliggende eneboliger, flermannsboliger m.m. Ca. 700 meter gangavstand til Prestrud barneskole. Ca. 1,1 km til Ajer ungdomsskole. Ca. 1,0 km til Hamar katedralskole. Ca. 700 meter til kjøpesenteret Maxi med flere forskjellige butikker. Ca. 200 meter til Storhamarsenteret med butikker, postkontor, bankfilial m.m. Kort avstand til holdeplass for kollektiv transport. Togforbindelse i sentrum. Lekeplass i nærmiljøet. Friarealer i Furuberget, ved Koigen og ved Domkirkeodden

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Byggemåte
  Byggeår 1969 Taktekking av betongtakstein. Undertak av trepanel. Besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Malte trevinduer med karmer fra byggeåret og 2-lags isolerglass med ukjent alder. Malt ytterdør og malt sidefelt med glassfelter som hindrer noe av innsynet. Malt balkongdør med karm fra byggeåret og 2-lags isolerglass fra 2020. Innvendige gulv med parkett, belegg og teppe. Innvendige vegger med malte plater, malt tapet og tapet. Det er ikke foretatt radonmålinger. Bygget er heller ikke utført med radonsperre. Ett-løps elementpipe fra byggeåret. Åpen peisinnsats av type Jøtul med omramming av murte teglsteiner og gnistsikring foran ildstedet av metallplate. Rom under terreng har gulv med parkett, belegg og malt betong, samt vegger med behandlet panel, malte tynnplater, malt strie, malt panel og malt murpuss. Hulltaking er ikke foretatt da det ved andre undersøkelser er påvist fuktskader i vegger og gulv. Kryprom under uteboden med betongdekke mot terrenget. Tretrapp mellom etasjene Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er påvist andre avvik: Det er påvist råte- og fuktskader i vindskier. Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Takkonstruksjon/Loft: Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Symptomer på skadedyr er observasjoner av muselort. Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Dører: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Andre innvendige forhold: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for flere av oppvarmingskildene. Bad/toalettrom: Det er uegnede materialer i våtsoner. Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er tegn på fuktskader nederst på våtromsplater. Bad/toalettrom: Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Svertesopp er registrert. Bad/toalettrom: Det er påvist skader på innredning. Bad/toalettrom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kjøkken: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Vannledninger: Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Avløpsrør: Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er påvist andre avvik: Innsiden av grunnmuren har misfarging. Det er registrert løs puss på muroverflater. Det er registrert fritt eksponert armeringsstål til fundamentet for inngangspartiet. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Oljetank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Utvendige trapper: Konstruksjonene har skjevheter. Det er ikke montert rekkverk. Rom under terreng: Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Bad/toalettrom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Kjøkken: Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Toalettrom: Det er påvist betydelig fuktskader i konstruksjonen. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist skader på innredning. Elektrisk anlegg: Tre-faset elektrisk anlegg. Kombinert innvendig inntaks- og hovedsikring på 3x35A. Sikringsskap med strømmåler, hovedbryter, samt 2 jordfeilautomater og porselenssikringer for 10 kurser. Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen selges via fullmektig. Fullmektigen har ikke bebodd eiendommen og har således ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven med vedlegg. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra bygningskyndig.

  Innhold
  Eiendommen består av enebolig og carport. Selve boligen består av: 1. Etasje: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue, 3 soverom og kjellernedgang. Kjeller: Kjelleren består av flere innredede rom, men som ikke er godkjent for varig opphold. For mer informasjon se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''.

  Standard
  Stuen er åpen og møbleringsvennlig med plass til sittegrupper. I tillegg er det en spisestue i praktisk tilknyning til kjøkkenet. Det er direkte adkomst til hagen fra terrassen. Kjøkkeninnredning av ukjent type med profilerte fronter, laminerte skrog og laminerte benkeplater. Over-, under- og høyskap. Benkebeslag med 2 kummer og ett-greps blandebatteri. Plass til frittstående hvitevarer som komfyr og kjøleskap. Badet har vegger med våtromsplater og himling med malte plater. Gulvet har belegg. Baderomsinnredning med profilerte fronter, laminert benkeplate med nedfelt sevant. Speil og lyspunkt. Gulvmontert toalett. Vegghengt dusjbatteri. Soverommene har plass til seng, skap og nattbord. Kjelleren har flere innredede rom som ikke er godkjent for varig opphold. Se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.''

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.  Boligen blir ikke vasket ut/rengjort før salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er pr. dags dato ingen tv/internett-tilgang.

  Parkering
  I carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass. Det gjøres oppmerksom på at deler av carporten går over på nabotomten. Se også pkt. ''tomten''.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2014, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2034. Feiing ble utført siste gang i 2016. Tilsyn ble sist gang utført i 2017, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det er en innvendig parafintank i boligen. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000,00))   109 542,- (Omkostninger totalt)   3 809 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektisitet. Vedfyring. Luft-til-luft varmepumpe.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  17868

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 17.868,81,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Det gjøres oppmerksom på at nåværende eier ikke bebodde boligen i hele 2022. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: kr 6.741,-

  Formuesverdi primær
  680523

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2449881

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/3847: 17.09.1981 - Dokumentnr: 106270 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3403 Gnr:1 Bnr:1003
  01.01.2020 - Dokumentnr: 507046 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:5069
  04.05.1968 - Dokumentnr: 101814 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om bebyggelse
  24.04.1968 - Dokumentnr: 101679 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3403 Gnr:1 Bnr:1003
  01.01.2020 - Dokumentnr: 35369 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3847


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for våningshus i 1969. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for carport. En liten del av carporten ser ut til å gå over på naboeiendommen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er trappen ned til kjeller flyttet fra kjøkken/gang, og til ett av soverommene. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. I byggetegninger for kjelleren er gang/trapperom, stue, 2 soverom og toalettrom definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). eller ''ikke utgravet'' Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. I tilstandsrapport står det følgende om rommene: Stuen og soverommene i kjelleren egner seg ikke til varig opphold på grunn av manglende rømningsveier, samt mangelfull dagslysflate. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Terrasse er ikke byggesøkt. Fasaden avviker noe fra dagens faktiske bruk. Det er satt inn ekstra vinduer og pipeløpet ligger på et annet sted enn hva som er tegnet inn på byggetegningene. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for de private stikkledningene. Den siste veibiten (ca. 5 meter) går over område regulert til turveg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Dalsløkka, fra 1998. Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen grenser mot område regulert til turveg. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune 2018 - 2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger inne i hensynssone H330_ for radon og H410 for krav vedrørende infrastruktur. Eiendommen omfattes av kommundelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen. Reguleringsformålet for eiendommen er verneklasse 3. Eiendommen omfattes av miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur. Det gjøres oppmerksom på at det kan være begrensninger knyttet til endringer på eksisterende eiendom eller eventuelle nye tiltak. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at boligen ligger i et område med hyppig/ekspansiv utvikling og at eksisterende regulerings- og kommuneplaner er i stadig endring. Det må derfor påregnes endringer i områdebildet over tid og som ikke er kjent per i dag.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000,00))   109 542,- (Omkostninger totalt)   3 809 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  109542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Eiendommen selges via fullmektig. Fullmektigen har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,3 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev