aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nordvikvegen 267!
Velkommen til Nordvikvegen 267!

HAMAR Nordvikvegen 267

Stilig og tidløs 2-roms leilighet i Arcusgården med standard fra 2017. Praktisk hems med gulvareal på ca. 9 kvm.

 • kr 2 700 000
 • BRA-i 43 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 2 700 000
 • Omkostningerkr 81 940
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 781 940
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1930
 • Soverom1
 • Felleskostnaderkr 2 731
 • Tomt4 230.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   81 940,- (Omkostninger totalt)   2 781 940,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Velkommen til Nordvikvegen 267! Denne lyse og moderne leiligheten ligger i Arcusgården i Hamar. Bygget er opprinnelig fra 1931, men er gjort om i perioden 2016-2018. Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder entré, åpen stue- og kjøkkenløsning med mjøsutsikt og adkomst til hems, soverom og et pent flislagt bad. Området er tilbaketrukket og rolig, men likevel med kort veg til Mjøsa med fantastiske turmuligheter. Merk deg dette: - Moderne leilighet med 1 soverom og hems - Meget god takhøyde - Romslig, flislagt bad med adkomst til bod - Vannbåren gulvvarme - Kort veg til sentrum Vi ønsker deg velkommen til visning!
Du tar deg til leiligheten via innvendig felles trappegang. Videre kommer du inn i entréen hvor det er garderobeskap.

Nordvikvegen 267, Innlandet

 • Tomt
  4230.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt på ca. 4.231 m². Tomten ligger i et svakt skrående terreng og delvis opparbeidet med plen. Innkjøringen og gårdsplassen er asfaltert. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Leiligheten ligger i Arcusgården på Martodden i Hamar. Arcusgården er kjent som Hamars gamle spritfabrikk som i perioden 2016-2018 er gjort om til leiligheter. Området er rolig og tilbaketrukket med Mjøsa kun noen minutters gange fra ytterdøren. Her kan du nyte både fine turstier og herlig strandliv. Det er ca. 2 km inn til Hamar sentrum med et rikt utvalg av kaféer, restauranter, butikker og kulturaktiviteter. Langs mjøskanten er det i sommerhavlåret uteservering på Mjøsfronten, som er blitt et meget populært sted. I sentrum ligger Hamar kulturhus som huser både kino, bibliotek og en rekke konserter og forestillinger året igjennom. I sentrum ligger også jernbanestasjonen med hyppige avganger til Oslo og Trondheim. Kun noen hundre meter fra leiligheten ligger Maxi storsenter med en rekke butikker. Det er ca. 200 meter til nærmeste bussholdeplass for bybuss 21.

  Byggemåte
  Takflatene er antatt tekket med papp eller folie. Taket er ikke besiktiget grunnet manglende tilkomst. Yttervegger av sparesteinsbetong. Flat takkonstruksjon. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 2015. Vindu med ettlags glass i delevegg på hems. Brann og lydklassifisert ytterdør til leiligheten. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS.   Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG).   For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Innvendige overflater: Det er påvist fuktskjolder i parkett på hems. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Enkelte små hakk i parkett. - Overflater gulv på bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Løs overgangslist ved terskel. - Overflater og innredning på kjøkken: Oppsprekking i silikon i overgang benkeplate/benkerygg. - Avtrekk på kjøkken: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. - Vannledninger: Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. - Elektrisk anlegg: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring.   Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Innvendige overflater: Det er påvist oppsprekking i overgang overflater/himling. Noe oppsprekking i hjørner. Det er påvist misfarging i overgang vegg/betongbjelke i himling over soverom. Anbefaler ytterligere undersøkelser. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad - Sanitærutstyr og innredning på bad: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er påvist andre avvik: Lite hull i servant - Ventilasjon på bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.   Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for noen bygningsdeler-/komponenter.   For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen selges via firma. Kontaktperson i firmaet har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Totale areal for alle bygg og rom: BRA-i: 43 m² BRA-e: 3 m² BRA totalt: 46 m² GUA: 55 m² ALH: 9 m²   Boligens bruksareal og romfordeling fordelt på etasje: 2. etasje BRA-i: 43 m². Entré, stue/kjøkken, soverom og bad. KJeller BRA-e: 3 m². Bod Boligens øvrige areal: GUA: 55 m². ALH: 9 m². Hems. Arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og hvor disse arealmålingene er basert på Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen(e) ble målt. Beskrivelse av rom er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktene «Standard» og/eller «Ferdigattest/brukstillatelse».   Arealbegreper: BRA-i (internt bruksareal) - Bruksareal av boenheten(e) innenfor omsluttende vegger. BRA-e (eksternt bruksareal) - Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne/disse. GUA (gulvareal) - Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA oppgis som en sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav himlingshøyde). ALH (areal med lav himlingshøyde) - Areal med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal opplyses sammen med BRA. Se GUA over.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på fellestomten for sameiet.

  Diverse
  Det elektriske anlegget er ikke blitt kontrollert. Dette gir ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Slike kontroller gjennomføres vanligvis hvert 20. år.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   81 940,- (Omkostninger totalt)   2 781 940,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vannbåren gulvvarme fra fjernvarmeanlegg.

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Renovasjon og vann- og avløpsgebyr inngår i felleskostnadene. Eiendomsskatt faktureres direkte til seksjonseier. Eiendomsskatten utgjør per 2024 kr 6.668,-.

  Formuesverdi primær
  688436

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2616055

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader»,og "Kommunale avgifter" påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet for TV og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Sameiebrøk
  40/2186

  Felleskostnader pr. mnd
  2731

  Felleskostnader inkluderer
  Per 08.05.2024 utgjør de månedlige felleskostnadene kr 2.731,-. Av disse går kr 600,- til kabel-TV og internett (kommer på egen faktura), men kr. 2.131,- dekker bl.a. vann- og avløp, renovasjon, bygningsforsikring, vedlikehold, strøm på/i fellesareal, snøbrøyting, vaktmester, fjernvarme, vask av fellesareal, samt honorar til styret, forretningsfører og revisor.

  Om sameiet
  Eierseksjonen er en del av Sameiet Arcusgården (org.nr. 920.230.881), bestående av totalt 32 eierseksjoner. Sameiet hadde et årsresultat i 2023 på kr 153.232,-. De disponible midlene var per 31.12.2023 kr 319.183,- og viser sameiets likviditet. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, regnskap, budsjett og årsberetning, som kan ses hos meglerforetaket. Ta kontakt med meglerforetaket dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av disse dokumentene. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnader og eventuelt fellesgjeld kan variere over tid som følge av for eksempel generelle kostnadsendringer, endringer i tjenestetilbud og beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller årsmøte.

  Forkjøpsrett
  Det er ingen forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse
  Det er ikke krav om styregodkjennelse ved erverv av eierseksjon i dette sameiet.

  Sameiets forsikringsselskap
  LY forsikring

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt, men det skal tas hensyn til naboer.

  Eierskiftegebyr
  2750

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 552792, tinglyst den 23.05.2022. Gjelder bestemmelse om adkomstrett, parkering og vann/kloakk. Eiendommen gn Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel. Følgende tinglyste rettigheter (dokument) vil følge med eiendommen - Dagboknr. 1335614, tinglyst den 26.10.2021. Gjelder bestemmelse om adkomstrett. Eiendommen gnr./bnr. 1/1087 og 7675 gir eiendommene gnr./bnr. 1/7545 (snr. 1-32 -salgsobjektet) og 7669 rett til adkomst over førstnevnte eiendommen til gjesteparkering og egen eiendom. Adkomst for kjøretøy skal fortrinnsvis skje over gnr./bnr. 1/1087. Eiendommen gnr./bnr. 1/1087 gir gnr./bnr. 1/7545 (snr. 1-32) rett til å benytte 9 p-plasser på parkeringsplass på terreng på gnr./bnr. 1/1087. Eiendommene gnr./bnr. 1/7545 (snr. 1-32) og 7669 skal betale sin andel av kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av arealene som benyttes slik at samtlige rettighetshavere skal betale en lik andel pr. boenhet og fra det tidspunkt adkomstretten eventeult tas i bruk. - Dagboknr. 1335723, tinglyst den 26.10.2021. Gjelder bestemmelse om adkomstrett. Eiendommen gnr./bnr. 1/7676 gir eiendommene gnr./bnr. 1/7675, 7677, 1087, 986, 7545 (snr. 1-32) rett til adkomst over gnr./bnr. 1/7676. Gjelder også for senere fradelte parseller av gnr. 1, bnr. 1087. Eiendommene gn./bnr. 7675, 7677, 1087, 986, 7545 (snr. 1-32) og 7669 skal betale sin andel av kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av veien slik at samtlige rettighetshavere skal betale lik andel hver p. boenhet. Dette gjelder også eventuelle senere fradelte eiendommer fra gnr./bnr. 1/1087 som får adkomstrett. Eiendommene gnr./bnr. 1/1087, 7675 og 7677 skal dekke alle kostnader forbundet med den tekniske infrastrukturen på gnr./bnr. 1/7676. Det er tinglyst seksjonering med dagboknr. 797607, tinglys dent 21.07.2017.   Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er fra Hamar kommune ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for opprinnelig bygg, men det er utstedt midlertidig brukstillatelse for deler av eiendommen i Nordvikvegen 251-277 Arcusbygget etter ombygging i 2017. Salgsobjektet omfattes av denne midlertidige brukstillatelsen. Den midlertidige brukstillatelsen er gitt med følgende merknader: Det forutsettes at brannvarslingsanlegg og sprinkelanlegg er igangsatt. Ferdigattest skulle ha vært sendt inn innen juni 2018. Det foreligger ingen dokumentasjon på at dette er gjort. Kjøper overtar risikoen for nevnte forhold. Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen. Leilighetens innhold samsvarer med tinglyst seksjonering.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til sameiets eiendom fra offentlig vei. Sameiets bygningsmasse er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av detaljreguleringsplan for Martodden B6, fra 2014. Reguleringsformål for eiendommen er grønnstruktur og bevaring kulturmiljø med hensynssonenavn H570_. Eiendommen omfattes også av eldre reguleringsplan for Martodden, fra 2011. Reguleringsformål for eiendommen er annet kombinert formål som kontor, allmennyttig, offentlig, anlegg for idrett, sport og lek, bolig og bevaringsområde. . Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune 2018-2030. Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, fra 2011. Det gjøres oppmerksom på at området er under stadig utvikling og utbygging.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet. 

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar konsesjon
  Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men eierseksjonsloven setter som begrensning at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 10 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,00))   81 940,- (Omkostninger totalt)   2 781 940,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  81940

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har ikke kjennskap til eiendommen og derfor ikke utarbeidet egenerklæringsskjema.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på kr 30.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 15.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 12.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev