aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Solhellinga 15C!
Velkommen til Solhellinga 15C!

HAMAR Solhellinga 15C

Lekkert nyoppusset rekkehus over to plan med rolig og barnevennlig beliggenhet. 3 soverom - nytt bad og garasje.

 • kr 3 690 000
 • BRA-i 110 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 690 000
 • Omkostningerkr 11 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 099 481
 • EierformAndel
 • Byggeår1977
 • Soverom3
 • Andel fellesgjeldkr 398 241
 • Felleskostnaderkr 6 570
 • Tomt17 606 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 690 000 (Prisantydning) 398 241 (Andel av fellesgjeld)   4 088 241 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   4 099 481 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Solhellinga 15 C og dette praktiske og lekre rekkehuset på Hamar vest. Boligen strekker seg over to plan hvor underetasjen byr på to soverom og et delikat nyoppusset bad. I 1. etasje er det et flott kjøkken og en lys stue med utgang til veranda. Fine uteplasser på begge sider av boligen med utsyn over fellesområdene og gode solforhold. Garasjeplass i felles garasjerekke. En perfekt bolig for både barnefamilier og for de godt etablerte med sin barnevennlige beliggenhet og plass. Merk deg dette: - Fine uteplasser og gode solforhold - 3 soverom - Nytt delikat kjøkken og bad - Garasje og utvendig bod Velkommen til visning!
Ved inngangspartiet har du en utebod på ca. 5 kvm og plass til en liten sittegruppe.

Solhellinga 15C, Innlandet

 • Tomt
  17606m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles eiertomt for borettslaget på ca. 17 606 m². Fellesarealer er ryddig og pent opparbeidet med gressplen, diverse beplantning og asfalterte internveger og parkeringsarealer.

  Beliggenhet
  Etablert, barnevennlig og attraktivt boligområde i Solhellinga. Kort avstand til både Jønsrudløkka barnehage og Prestrud barneskole. Ca 1,1 km til Ajer ungdomsskole og Hamar Katedralskole. Vestenga barnehage ligger ca. 600 meter fra boligen. Til Furuberget barnehage er det ca. 800 meter. Storhamar senter har dagligvare butikker og populære La Perla restaurant. Det er ca 1,5 km til Maxi storsenter med over et godt utvalg av forskjellige forretninger. Flotte friarealer i umiddelbar nærhet i form av Furuberget og Mjøsa. Her er det oppkjørte skispor i vinterhalvåret og turveier på sommeren. Til Hamar sentrum er det ca. 4 km, hvor du finner et godt utvalg av restauranter, butikker og servicefunksjoner. Her ligger også Hamar kulturhus, med bibliotek, kino og et rikt utvalg av konserter og forestillinger året igjennom. Høgskolen i Innlandet med blant annet lærerutdanning, spill- og designfag, språkfag mv. ligger også i Hamar sentrum. Like utenfor sentrumskjernen ligger CC Hamar med over 70 butikker og flere spisesteder. Her finnes det noe for alle og enhver. Fra sentrum er det kort veg til Mjøsas bredder. Her kan strand- og båtliv nytes om sommeren, og ellers er det flotte turstier året rundt. Koigen er et flott friområde med blant annet sandstrand, sandvolleyballbaner, basketballbane, skateanlegg og ikke minst det Norgeskjente stupetårnet. Her kan både store og små kose seg. Like i nærheten av leiligheten finnes flotte turstier i Klukhagan til både sommer- og vinterbruk. Ellers det kort veg og fine tur- og rekreasjonsmuligheter i Furuberget som strekker seg videre mot Jessnes

  Byggemåte
  Malte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2000. Malt ytterdør med sidefelt som hindrer noe av innsynet. Malte balkongdører med 2-lags isolerglass fra 2000. Terrasse i underetasjen med konstruksjoner og spaltegulv av treverk. Terrasse i 1. etasjen med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Utvendig trapp med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Den fremlagte. Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan av en slik art at bygningssakkyndig mener den er uegnet til bruk i dag. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS.   Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG).   Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Utvendige dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er påvist værslitte/oppsprukne overflater av treverk/trevirke. - Andre utvendige forhold: Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - KJøkken. Avtrekk: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Det er ikke gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for denne boligen.    For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?: Ja, kun av faglært. Totalrenovering bad. Arbeid utført av Kolltveit Bygg, Miøsen Elektro AS, Rørlegger Bekkevold AS. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Nytt. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Nye avløpsrør og vannledninger. Rør i rør system. Arbeid utført av Rørlegger Bekkevold AS. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Nytt elektrisk anlegg. Økt hovedsikring. Arbeid utført av Miøsen Elektro AS. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Lagt gulv, montert gipsplater. 21. Er det foretatt radonmåling? Ja. Målt med radonmåler fra airthings. 21.1. Radonmåling: År 2024. Målt verdi 50.

  Innhold
  Totale areal for alle bygg og rom: BRA-i: 110 m² BRA-e: 5 m² BRA totalt: 115 m² TBA: 21 m²  Boligens bruksareal og romfordeling fordelt på etasje: 1. etasje BRA-i: 56 m². Entré, kjøkken, stue og soverom. Underetasje BRA-i: 54 m². Bad, 2 soverom og bod. Boligens øvrige areal: TBA: 21 m². Terrasse og veranda. Tilleggsbygningers areal: BRA-e: 5 m². Bod Arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport og hvor disse arealmålingene er basert på Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da bygningen(e) ble målt. Beskrivelse av rom er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktene «Standard» og/eller «Ferdigattest/brukstillatelse».   Arealbegreper: BRA-i (internt bruksareal) - Bruksareal av boenheten(e) innenfor omsluttende vegger. BRA-e (eksternt bruksareal) - Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne/disse. TBA (terrasse- og balkongareal/åpent areal) - Arealet av terrasser, åpne balkonger, verandaer eller altaner tilknyttet boenheten(e).

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Grunnpakke for TV og internett er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Garasjeplass i felles garasjerekke. Parkering skjer ellers på felles parkeringsområder eller langs tilstøtende gater etter gjeldende bestemmelser.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2016, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2036.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 690 000 (Prisantydning) 398 241 (Andel av fellesgjeld)   4 088 241 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   4 099 481 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisitet: - Varmekabler i gulv på bad. - Varmefolie i gulv i hele 1. etasje og bod og gang i underetasje.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Formuesverdi primær
  874367

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  3322593

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring og innvendig vedlikehold og eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet for TV og internett.

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Andelsnummer
  15403

  Part.obl.nr.
  950129247

  Felleskostnader pr. mnd.
  6570

  Andel fellesgjeld
  398241

  Andel fellesgjeld per dato
  2024-04-30T22:00:00Z

  Andel fellesformue
  43568

  Andel fellesformue per dato
  2023-12-30T23:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene inngår i felleskostnadene.

  Borettslaget
  Konvallen Borettslag

  Borettslagets org.nr
  950129247

  Om borettslaget
  Andelen er en del av Konvallen Borettslag (org.nr. 950.129.247), bestående av totalt 44 andeler/leiligheter. Borettslaget hadde et positivt årsresultat i 2023 på kr 295.451,- (før nedbetaling på fellesgjeld). De disponible midlene (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) var per 31.12.2023 kr 1.770.417,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. Styret har satt i gang undersøkelser for installering av elbil-ladere i garasjene. Det er foreløpig ikke satt noen kostnadsramme for dette. Det er også behov for å male fasadene i nær fremtid. Dette vil føre til låneopptak i borettslaget. Det vil også kunne medføre økte felleskostnader. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld, felleskostnader og forpliktelser for andelseierne kan bli endret som følge av for eksempel renteendringer, generelle kostnadsendringer, endringer i tjenestetilbud og beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling. Budsjettering av felleskostnader for kommende år foretas gjerne mot slutten av inneværende år og ofte med ikrafttredelse fra og med 01.01 kommende år. Generalforsamlinger avholdes som regel i perioden mars-mai. Det kan dermed foreligge endringer, være fremmet forslag til tiltak og/eller eksistere vedtak om tiltak som ikke fremgår av opplysninger mottatt fra forretningsfører (grunnlag for opplysninger i denne salgsoppgaven).

  Forkjøpsrett
  Andelseierne i borettslaget, dernest øvrige medlemmer av OBOS, har forkjøpsrett. Forkjøpsrett avklares i etterkant av budaksept og prosessen tar ca. 10-20 dager. Det gjøres oppmerksom på at det påløper gebyr til forretningsfører på kr 7.981,- for den som benytter forkjøpsrett.

  Styregodkjennelse
  Kun fysiske personer (ikke selskap) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn én andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen. Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til å gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men boligen/andelen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Lånenummer: OBBK02-98207717509 Type lån: Annuitet Restsaldo: Kr. 17.522.407,- Andel restsaldo: Kr. 398.241,- Restløpetid: 24 år, 4 mnd. Terminer pr. år: 12 Type rente: Flytende Rente: 5.85%   Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld. Ovennevnte opplysninger er innhentet fra forretningsfører datert 31.05.2024

  Sikringsordning fellesgjeld
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv - måneder regnet fra oppsigelsesdato.

  Borettslagets forsikringsselskap
  If Skadeforsikring

  Polisenummer felles forsikring
  560664

  Dyrehold
  Det er ikke tillatt med husdyr uten at det er skrevet avtale med styret. Styret kan etter søknad gi tillatelse til å holde normalt husdyr, som hund og innekatt. Ved tillatelse til husdyrhold, skrives det en bindende avtale om dyreholdet. Ved brudd på avtalen eller sjenanse for naboer eller andre beboere, kan styret si opp avtalen om dyrehold.

  Eierskiftegebyr
  6385

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På borettslagets eiendom vil det som oftest være tinglyst pantobligasjon til sikkerhet for andelseiernes opprinnelige borettsinnskudd og pantobligasjon(er) til sikkerhet for fellesgjeld. I tillegg er det tinglyst følgende heftelser (dokument): - Dagboknr. 100350. , tinglyst den 16.01.1976 . Gjelder bestemmelser om veg og vann/kloakkledninger. Dokument kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for rekkehus i Solhellinga 15 i 1977. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst til borettslagets eiendom fra offentlig vei. Borettslagets bygningsmasse er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via felles private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av mindre vestenlig endring for et område vest for Solhellinga, fra 1975. Området er regulert til boliger, parkeringsplass, park, gangvei og kjørevei. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Hamar kommune 2018-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i hensynsone H410 for krav vedrørende infrastruktur og H330 for radon. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen, fra 2011.  Selv om eiendommen ligger innenfor plangrensen, så ligger ikke eiendommen innenfor hensynssoner eller bestemmelsesområder i selve planen.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i borettslagsloven  § 5-6 (3) har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. Godkjent utleie meldes uansett til styret for registrering. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har foretatt radonmåling i 2024 og målinger viser en verdi på 50 Bg/m3. Kjøper overtar ansvaret for å iverksette radonreduserende tiltak, eventuelt ytterligere tiltak som følge av forhøyede verdier ved eventuelle nye målinger. 

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar konsesjon
  Erverv av andelen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 690 000 (Prisantydning) 398 241 (Andel av fellesgjeld)   4 088 241 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   4 099 481 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  11240

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på kr 30.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 19.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 12.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev