aktiv-eiendomsmegling
Solgt

HAMAR Stavhellinga 4

Familiebolig med attraktiv og barnevennlig beliggenhet på Smeby. Nydelig opparbeidet hage - fine uteplasser. To garasjer

 • kr 4 700 000
 • BRA 214 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 700 000
 • Omkostningerkr 134 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 834 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1983
 • Soverom4
 • ArealP-rom 160 m²
 • Tomt829.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,00))   134 542,- (Omkostninger totalt)   4 834 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Stavhellinga 4 og denne fine famileboligen med nydelig hage og flott beliggenhet på Smeby. Her bor familien i rolige og trygge omgivelser. Boligen strekker seg over 2 etasjer og kan by på bla. 4 soverom, kjøkken, stue, spisestue, nyere flislagt bad, godt med lagringsplass og 2 garasjer. Boligen fremstår som velholdt, men har samtidig behov for modernisering enkelte steder. Hagen er vidunderlig og må oppleves. Er du på jakt etter et godt hjem for deg og din familie? Da bør dere ta turen til Stavhellinga 4. Velkommen til en hyggelig visning! Merk deg dette: - Overbygget terrasse og flere fine uteplasser. - Velholdt familiebolig - Nyere bad - To garasjer - Utsikt og nydelig hage - Nærhet til barnehage og skole Velkommen til visning!

Stavhellinga 4, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  ENEBOLIG
  Bruksareal
  1. etasje: 103 kvm
  2. etasje: 111 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 49 kvm Vindfang, gang, trapperom, *stue/kjøkken, bad, toalettrom og 1 soverom. * Se punkt ferdigattest.
  2. etasje: 111 kvm Gang, trapperom, stue, spisestue, kjøkken, gang, bad og 3 soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 54 kvm To garasjer og bod.
  2. etasje: 0 kvm  Tomt
  829.5m²

  Beskrivelse av tomt
  En nydelig opparbeidet tomt med rik beplantning. Her har du din egen kjøkkenhage, staudebed, klatreroser og det man kan drømme om av bærbusker og frukttrær. Tomten på baksiden er skjermet og det er etablert flere fine uteplasser. Innkjøring og gårdplass er gruset.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Smeby, nordøst for Hamar sentrum. Det er 700 meter til Solvang barnehage. Norsvin barnehage ligger ca.1,2 km unna og Klukhagan barnehage ligger 1,5 km unna boligen. Ca. 1,7 km til Børstad ungdomsskole, Det er 15 minutter gangavstand til nærbutikken Spar Sanderud og Kiwi Mæhlumsløkka. Til Coop Obs Olrud er det ca. 4 km. Ca.3 km til Hamar Katedralskole. Kun drøye 3,5 km til Hamar sentrum, hvor man finner alle fasiliteter som kino, kafe, kulturtilbud og butikker. Det er hyppige togavganger fra sentrum til Oslo, Gardermoen, Lillehammer og Trondheim. Det er nærbutikk og holdeplass for kollektivtransport i nærheten. Bybuss med to avganger i timen. Hamar Idrettspark (på Børstad) med sine flotte fasiliteter som friidrettsbane, naturisbane for bandy og skøyter, samt kunstgressbane for fotball finner du ca. 1,7 km unna boligen. Her er det gode aktivitetstilbud for både de yngre og de eldre. Det er flere turområder i Hamar. Børstadlunna og Klukstuen har områder med turstier i skogen. Ved Ankerskogen svømmehall ligger det et turområde med sykkelveger om sommeren og skiløyper om vinteren. Her er det store områder med freesbegolf og fotballbane.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Taktekking av betongtastein. Undertak av sutaksplater. Besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Utvendige fasader med bordkledning. Valmet takkonstruksjon av prefabrikerte W-takstoler og plassbygde taksperrer. Malte trevinduer med 2-3-lags isolerglass fra 1982,1983 og 2019. Malte balkongdører i tett utførelse med glass-sidefelt. Balkongdører med 2-3 lags isolerglass fra 1982 og 1983. Vippeport av treverk til garasje. Terrasser med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Terrasse over den ene garasjen. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak og taktekking. Nedløp og beslag. Takrenner har punktvise lekkasjer. Vurdering er basert på alder. Utvendig veggkonstruksjon. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Takkonstruksjon/loft. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Dårlig ventilering av takkonstruksjon. Utvendig vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendige dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthether/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. Kald trekk kan oppstå. Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Mer enn halvarten av forventet brukstid er passert på tettesjikt. Rekkeverk er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig trapper. Konstruksjon har skjevheter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Overflater. Overflatene har endel slitasjegrad utover det en kan forvente. Slitasje gjelder hovedsakelig parkett og heltre gulvene. Innvendig radon. Det er ikke foretatt radonmåling og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmåling er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med høy eller særlig høy aktsomhet. Pipe og ildsted. Det er påvist sotskjolder. Rom under terrreng. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Registrert kjellerlukt. Innvendig trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpning mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Innvendige dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. En del slitasje. Andre Innvendige forhold. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for flere av oppvarmingskildene. Overflater vegger og himling på bad/toalettrom. Montert vindu eller dører i våtsone. Uegnede materialer i våtsone. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsone. ved vask, dusj, badkar osv) Løsingen eller byggematerialet er uegnet. Overflater på vegger og himling på bad/vaskerom. Det er påvist sprekker i fliser. Det er uegnede materialer i våtsone. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsone. ved vask, dusj, badkar osv) Løsingen eller byggematerialet er uegnet. Flisfuger har riss/sprekker. Svertesopp er registrert. Overflater på gulv på bad/vaskerom. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunkt. Det er påvist avvik i fuger. Det er påvist sprekker i fliser. Uegnede materialer i våtsone. Mulighet for vannlekkasje på våtrom hvor vann ikke vil gå til sluk. Sanitærutstyr og innredning. Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrom. Ventilasjon på bad/vaskerom. Det etablerte avtrekksystemet fungerer ikke tilfredstillende. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tiliggende konstruksjoner på bad/vaskerom. Det er registrert symptom på fuktskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjon. Overflater og innredning på kjøkken. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Avtrekk på kjøkken. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Overflater og konstruksjon på toalettrom. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet. Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendig vannledninger. Det er irr på rør. Gjelder rørføringer fra byggeår. Varmesentral. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredstillende avrrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Varmtvannstanken er plassert i et trau uten at eventuelt lekkasjevann har mulighet til å renne fritt til sluk. Elektrisk anlegg. Tre-faset elektrisk anlegg. Sikringsskap med strømmåler, hovedbryter samt porselenssikringer. 1 automatsikring og 3 jordfeilautomater for 15 kurser. Drenering. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmur er avsluttet under utvendig terreng. Grunnmur og fundamenter. Grunnmur har sprekkdannelse. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Mindre sprekker uten spesielt betydning. Utvendig vann og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendig vannledninger og avløpsledninger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde en på 2 meter. TG 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Sluk, membran og tettesjikt på bad/vaskerom. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsning. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsning. Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? -Ja, kun av faglært. Full rehabilitering av bad 2.etg i 2019. Installasjon av ny varmtvannstank på vaskerom/bad i 1.etg på samme tid. Arbeid er utført av YC rør As, Mestermur As og Svensgaard Installasjon AS. PKt. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Gulv og vegger revet og bygd opp igjen etter nyeste standard. Det foreligger dokumentasjon fra oppdragsbekreftelse på arbeid utført. Pkt. 5. Kjenner du til om det er /har vært problemer med drenering fuktinnsig, øvrig fukt etter kraftig regnvær. Gulv revet. Lagt varmekabler og nytt gulv i etterkant. Arbeid utført av SSG Norge AS. Pkt. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? -Ja. Tidligere observert muselort på loft. Tiltak i form av musegift iverksatt. Pkt. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? -Ja, kun av faglært. Oppgradering av sikringstiltak og ventilasjon i forbindelse med rehabilitering av bad i 2.etg i 2019. Pkt. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? -Ja. Kun av faglært og ufaglært/egeninnstas/dugnad. Opparbeidet utestue av mur med peis på terreasse. Arbeid utført i ca. 1990. Ufullstendig dokumentasjon. Pkt.17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? -Ja. 1.etg. er benyttet som hybel og har vært utleid i lengre perioder. Felles ankomst/inngang. Innendørs inngang til hybel. Pkt. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? -Ja. Tilbygd del på ca. 26m2 i 2etg. i 1991. Denne består av spisestue og soverom. Pkt. 18.1. Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? -Ja. Det ble søkt og innvilget godkjenning om tilbygd del på dette tidspunktet.

  Innhold
  Boligen inneholder: Sokkeletasje : Vindfang, gang, trapperom, bad, toalettrom, soverom, stue og minikjøkken. * Se punkt ferdigattest Hovedplan: Gang, trapperom, bad, toalettrom, stue, spisestue, kjøkken og 3 soverom. To garasjer og bod. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

  Standard
  Velkommen til Stavhellinga 4 og denne hyggelige eneboligen på Smeby. Parkering på biloppstillingsplasser eller i garasje. Herfra kommer du inn i boligens entré og sokkeletasjen. Romslig plass og gode omkledningsmuligheter. Adkomst til hovedetasje. Sokkeletasjen Sokkel består av gang, trapperom, bad ,stue, soverom, toalettrom og et minikjøkken. Deler av underetasjen er benyttet som hybel* Se pkt. ferdigattest. Bad i sokkeleltasjen Flislagte vegger og gulv med fliser. Elektrisk panelovn som varmekilde. Badet er utstyrt med dusjvegg og vegghengt utslagskum og to kraner. Opplegg og plass for vaskemaskin. Toalettrom i sokkeletasjen Toalettrommet har vegger med malt strie. Elektriske varmekabler. Vegghengt servant, speil og lyspunkt. Gulvmontert toalett. Stue Luft og romslig stue med plass til både sofamøblement og spisestue. Store vinduer som slipper inn godt med dagslys og med god utsikt. Adkomst til herlig uteplass med og en fin hage med rik beplantning. Kjøkken Kjøkken med praktisk adkomst mot spisestuen. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminerte skrog og benkeplater. Rikelig med over-underskap og høyskap. Benkebeslag med to kummer og ett-greps blandebatteri. Plass til frittstående hvitevarer som komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Plass til spisebord og adkomst til terrassen fra egen dør. Bad Flislagte vegger og flislagt gulv med varmekabler. Baderomsinnredning med heldekkende servant og speilskap med lys. Dusjvegger og vegghengt toalett. Opplegg for vaskemaskin. Soverom Boligens hovedetasje har tre soverom. Soverommene har fin størrelse med plass til dobbeltseng, nattbord og oppbevaringsmøbel. Enkel adkomst til bad.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass i garasje og på egen tomt.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2005 uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025. Feiing ble utført siste gang i 2021.Tilsyn ble sist gang utført i 2019. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved Jøtul peis i kjeller. Brennbart materiale skal ikke være nærmere ildstedet enn 600 mm. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,00))   134 542,- (Omkostninger totalt)   4 834 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisitet: - Luft til luft varmepumpe - Panelovner - Elektrisk varmekabler Vedfyring: - Jøtul vedovn

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  19169

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):   Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 1.400,-. Forbruk vann: Kr 42,20,- per kubikk. Forbruk kloakk: Kr 48,93,- per kubikk. Renovasjon: Kr 3.784,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 810,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). Eiendomsskatt: kr 12.644,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  1207734

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4347842

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 14.07.1982 - Dokumentnr: 5539 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for garasje i 1989. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eneboligen, men det foreligger godkjente byggetegninger fra kommunen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen på enebolig, garasje og tilbygg. I byggetegninger for sokkeletasjen er bod omgjort til kjøkken og hobbyrom er brukt som stue. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område under reguleringsplan for Solvang 6- Stavhagan m/fl. med ikrafttredelse 14.04.1980. Området er regulert til boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Hamar kommune. Området eiendommen ligger i er avsatt og eller utnyttet til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i hensynssone_krav vedrørende infrastruktur H410 og hensynssone_Radon H330. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekst grensen med ikrafttredelse 31.08. 2011.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Ikke relevant.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,00))   134 542,- (Omkostninger totalt)   4 834 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  134542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,0% av salgsummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-) markedspakke (kr 18.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev