aktiv-eiendomsmegling

HAMAR Vognvegen 4A

Enebolig med hybel rett ved Domkirkeodden. Kort veg til Mjøsa - Dobbelgarasje - Lettstelt tomt.

 • kr 6 900 000
 • BRA 263 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 6 900 000
 • Omkostningerkr 189 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 089 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2007
 • Soverom4
 • ArealP-rom 241 m²
 • Tomt640.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  172 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000))

  189 542 (Omkostninger totalt)

  7 089 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Vognvegen 4A. Boligen strekker seg over to plan pluss kjeller og kan by på bl.a hybel med 1 soverom. Huset ellers består av 3 soverom, gang, vaskerom, romslige stuer, kjøkken og boder til oppbevaring. Dette er en fin familiebolig med kort avstand til alt du trenger i en hektisk hverdag. Parkering i dobbel garasje. Velkommen til visning! Merk deg dette: - Romslig familiebolig - Hybel i kjeller - Vannbåren gulvvarme i flere rom - Dobbel garasje - Steinlagt gårdsplass - Kort avstand til barnehager og skoler - Flislagte bad -Turområder og kort veg til Mjøsa.

Vognvegen 4A, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 91 kvm
  1. etasje: 100 kvm
  2. etasje: 72 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 72 kvm Hybel: Bad, kjøkken/stue og soverom. Til boligdelen Tv-stue og bod.
  1. etasje: 100 kvm Entre, hall, bad, vaskerom, stue og kjøkken.
  2. etasje: 69 kvm Gang, bad, stue og 3 soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 19 kvm Teknisk rom og bod.
  1. etasje: 0 kvm
  2. etasje: 3 kvm Bod  Tomt
  640.2m²

  Beskrivelse av tomt
  EIet tomt som er flat og opparbeidet med plen og beplaning. Belegningsstein på gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til ved Domkirkeodden. Kort veg til Mjøsa og Hamar sentrum med komplett servicetilbud. Boligen har en sentral beliggenhet med kort vei til skoler og barnehager og det er kort veg til kjøpesenter, idrettshaller og badestrender. Det er gode kollektive transporttilbud ikke langt fra boligen og det er både sykkelveier og rekreasjonsområder. Domkirkeodden friarealer ligger like ved. Til Hamar sentrum er det ca. 2,4 km, herfra er det togforbindelse i østre del av sentrum til Lillehammer, Trondheim og Oslo Lufthavn. Martodden barnehage er det ca. 700 meter og til Jønsrudløkka barnehage er det 1,3 km. Storhamar barneskole ligger kun 1,1 km unna boligen og til Greveløkka barneskole er det ca. 1,8 km. Wang ung Hamar ligger bare en kort gåtur unna på 10 minutter. Ajer ungdomsskole ligger 1,5 km fra boligen og Til Storhamar videregående skole er det 400 meter. Til Maxi kjøpesenter er det kun 5 minutters gåtur.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstgruppen ved Atle Tømta. Taktekking av betongtakstein. Utvendig beslag av takrenner/nedløp i metall. Vindski i tre. Yttervegg i trekonstruksjon. Liggende i utvendig trekledning. Mønet skråtak i tre. Kaldt loft. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Balkongdør med 2-lags isolerglass. Vestvendt veranda. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig taktekking. Det er enkelte knekte takstein. Utvendig veggkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Utvendig vinduer. Avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vindu loftstue trenger jusering. Mangler sprosser enkelte steder. Utvendig balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverk er for lavt i forhold til dagen krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Innvendig overflater. Knrik i gulv enkelte steder. Sprekk i flis i kjøkken. Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. En del skjevheter i etasjeskille. Knirk er observert. Innvendig radon. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er ikke utført med radonsperre. Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløp. Åpning mellom trinn i innvendig trapp er støøre enn dagens forskriftskrav. Innvendig dører. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Overflater, vegger og himling på bad. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandig materialer i våtsone Overflater badegulv. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift poå byggetidspunktet. Det er påvist høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterksel er mindre enn 25mm. Det er muighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrom hvor vann ikke vil gå tll sluk. Sluk membran og tettesjikt på bad. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsning. Sanitærutstyr og innredning på bad. Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Overflater på vegger og himling i bad. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandig materialer i våtsone. (ved vask, dusj, badekar osv) løsningene eller byggematerialet er uegnet Flisfuger har riss/sprekker. Overflater på badegulv. Det er mulighet for at det kan forekommen vannlekkasje på våtrom hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterksel er mindre enn 25 mm. Våtrom. Sluk, membran og tettesjikt på bad. Membran bak innebygd sisterne har ukjent utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsning og memranløsning. Våtrom. Sanitærutstyr og innredning på bad. Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje for innebygget sisterne. Ventilasjon på bad. Våtrom mangler tilluftsventilering. Våtrom. Overflater på badegulv. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterksel er mindre enn 25 mmm. Avvik i fallforhold. Våtrom. Sluk, membran og tettesjikt på bad. Skade på membran rundt sluk. Det kan generelt ikke gis garanti for flislagte flater, da membran ikke kan kontrolleres. Våtrom. Sanitærutstyr og innredning på bad. Det er påvist skader på innredning. Våtrom. Overflater på gulv i vaskerom. Avvik i fallforhold. Våtrom. Sluk, membran og tettesjikt på vaskerom. Deler av våtsone har ikke membran, våtrommet bør brukes deretter. Vaskerom. Ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventikering. Våtrom. Tilligende konstruksjoner på vaskerom. Hulltaking er ikek foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsone. Ved bruk av fuktindikator på utsatte steder registrerte jeg ingen unormasle verdier. Kjøkken. Overflater og innredning på kjøkken. Tettesjikt mangler mellomg benkeplate/skap og vegg. Skade på bakplate på skrog under benk. Spor av mus. Avløpsrør. Det er ikke påvist tilfredstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Ventilasjon. Det er ikke tilluft under dør. Veggventil anbefales på soverom. Varmetvannstank. Lekkasje på blandeventil. Andre installasjoner. Begrenset oppvarmingsmulighet om strøm blir borte. Vannbåren varme. Det er ikke utløp i fra fordelingsskap på bad i 2 etsasje. Eliktrisk anlegg. El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak skjult ledningsnett. Drenering. grunnmursplast mangler avslutningslist over terreng mot øst. Dette må monteres så vann ikke renner ned på innside av grunnmursplast. Tomteforhold. Terreng. Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Stedvis flatt eller dårlig fall på terreng fra bygning. Avvik fra dagens krav. Terreng rundt bygning skal ha tilstrekkelig fall fra byggverk dersaom andre tiltak er utført for å lede bort overvann. fallet ut fra bygning bør være minst 1: 50, 3 m fra grunnmur. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Våtrom. Overflater vegger og himling på vaskerom. Det er uegnede materialer i våtsone. Tomteforhold. Grunnmur og fundamenter. Grunnmur har setningskade. Setningsskade ble registrert på gunnmur ned mot kjellenedgang mot nord øst. Tilbygg moderniseringer: 2007- Kjøkkeninnredning, våtrom, el-anlegg, drenering, taktekking og takrenner og beslag er utført av firma. 2023- Behandlet boligen utvendig. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja kun av faglært. Bygget bad i 2007 da boligen ble oppført. Utført av Hamar flis og bad. Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja. Nytt bad i 2007 når boligen var ny. Pkt. 2.2. Er arbeidet byggemeldt? -Ja. Alt sendt til kommunen når bygget var nytt i 2007. Pkt. 17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? - Ja. Hybel i kjeller på 35 m2. Pkt.17.1. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? - Ja. Ble søkt om når boligen ble bygget. Pkt. 19. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? - Ja. Vi bygger hus i Vognvegen 4B. Pkt. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? -Ja. Vognvegen 4b og 4a skal ha felles veirett.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1.etasje: Entré, hall, bad, vaskerom, stue og kjøkken. 2.etasje: Gang, bad, stue og tre soverom. Kjeller: Hybel med 1 soverom, kjøkken/stue og bad. Tv-stue og boder til hoveddelen. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse"

  Standard
  Velkommen Velkommen til Vognvegen 4A. Steinlagt gårdplass. Bilen parkerer du i dobbelgarasjen eller på biloppstillingplassen. Entré med skyvedørsgarderobe. Adkomst til vaskerom. Åpen gang med adksomst til 2.etasje og kjeller. Kjøkken Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og fronter. Fronter i glatt utførelse. Laminerte benkeplate med belysning. Kjøkkenvifte og kjøkkenkum. Plass til integrert komfyr, steketopp og mikro. Plass til frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Kjøkkenøy med gassplater og med plass til stoler rundt. Stue Stor og romslig stue med plass til flere sittegrupper og spisestue. Store vinduer og et karnappvindu som gir mye dagslys. Stuen har lune og lyse farger på overflater. Fra stuen er det skyvedør ut til delvis overbygget terrasse. Bad og vaskerom Bad med fliser på vegg og flislagt gulv med varme. Servant med underskap og speil. Badekar og vegghengt toalett. Vaskerom ligger praktis til ved entréen og har malte plater på vegg og flislagte gulv med varme. Opplegg og plass for vaskemaskin. Badet i 2. etasje er flislagt på vegger og gulv med varme. Dette badet er utstyrt med enkel innredning, speil og dusjvegger. Vegghengt toalett. Soverom Boligen har tilsammen 4 soverom der 3 ligger i 2.etasje og et soverom i kjeller (i hybelen). Alle soverommene har plass til soveromsmøbler, oppbevaring og kommode. Kjeller Hybel i kjeller som består av soverom, bad, stue/kjøkken.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass i garasje og på egen tomt.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

  Diverse
  Det er ikke foretatt noe befaring på det elektriske anlegget på eiendommen.Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. I følge brann og feievesen i Hedmark er det ikke foretatt noe feiing eller tilsyn da eiendommen ligger inne med fritak for feiing og tilsyn. Bruker ikke ildstedet.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  172 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000))

  189 542 (Omkostninger totalt)

  7 089 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektisitet: - Panelovner Gass: - Vannbåren varme via gass.

  Energiklasse
  D

 • Kommunale avgifter
  42720

  Kommunale avgifter år
  2022

  Formuesverdi primær
  1803113

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  6491206

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 19.09.2006 - Dokumentnr: 12226 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:901 08.10.2007 - Dokumentnr: 14726 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 118008 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:7393

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for enebolig i 2007. Det er i denne disse anmerkninger 1. Planering av tomt. 2. Ferdiggjøring av innkjøring. 3. Takstein over inngangs overbygg. 4. Sluttbehandling av klagesaken hos Fylkesmann i Hedmark. Det skal innhentes ferdigattest på byget innen 01.02. 2008. Det er utstedt ferdigattest bruksendring for kjeller i 2013. Det er mottatt byggetegninger for eiendommen fra 2006 og 2013 som ser ut til å stemme overens med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Eier er selv ansvarlig for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Hamr kommune med ikrafttredelse 30.05.2018 hvor området er utnyttet /avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen med ikrafttredelse 31.08.2011. Status for denne er endelig vedtatt areialplan. Eiendommen omfattes av endret reguleringsplan av forhagebeltet langs Strandvegen nordøstre side av Vognvegen med ikraftredeles 18.08.1958. Området er regulert til boliger.. Eiendommen ligger i hensynsone H220_Grønn sone, hensynssone H320_flomfare, hensynsone H410_krav vedr. infrastruktiot og hensynsone H330_radon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for denne eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  172 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000))

  189 542 (Omkostninger totalt)

  7 089 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  189542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 1% av salgsummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 18.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev