aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lyngmoveien 1A og 1B - Dette er en el vertikaldelt tomannsbolig med mye potensiale

Hamarvik Lyngmoveien 1A og 1B

NY PRIS | Hel tomannsbolig i et populært boområde | Velholdt | Eget fjøs | 5 soverom

 • 3 450 000
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING3 450 000
 • OMKOSTNINGER102 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 552 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 895
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 169 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 438 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 3 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  102 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 552 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Lagringsareal
1.Etasje: Stue/kjøkken, Bad, Gang/trapp, Gang/trapp 2, Stue, Kjøkken
2.Etasje: Gang, Gang/trapp, Gang/trapp, Bad, 5 Soverom og Garderobe

Fjøs
Man har umiddelbar nærhet til sjøen

Lyngmoveien 1A og 1B, Trøndelag

 • Hel tomannsbolig fra 1895 med fjøs som benyttes til lagringsplass.
  I førsteetasje hoveddel finner du gang, bad, stue og kjøkken. Pent hvitt profilert kjøkken med platetopp, integrert komfyr og mikro. Åpen stue/kjøkken løsning med flere møbleringsmuligheter, her er det også vedovn. Bad av eldre standard med behov for oppgradering I 2. etasje er det tre soverom og garderobe. Soverom av god størrelse.

  I andre delen av tomannsboligen er det gang stue, kjøkken i første etasje, to soverom, bad og gang i andre etasje. Hvitt enkelt kjøkken med mye skap og benkeplass. Stue med møbleringsmuligheter og to soverom av god størrelse. Badet er av eldre standard med behov for oppgradering.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 store eller alvorlige avvik:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det registreres noe svikt og knirk i etasjeskiller med tanke på alder vil noe råte være påregnelig i etasjeskiller mot kjeller.
  Tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Forhold som har fått TG2 avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak:
  Stigtrinn for feier må monteres.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist andre avvik:
  Det registreres en del fuktflekker på taktro og på treverk forøvrig. Disse ble målt på befaringen og var da tørre. Dette antas å stamme fra før tekking sist ble skiftet. Det registreres også noe råte på taktro og stedvis borebilleangrep. Det ble imidlertid ikke
  registrert umiddelbart behov for reparasjon. Takkonstruksjon over liten leilighet er bare delvis synlig gjennom åpning i skillevegg på kaldt loft
  Tiltak:
  Det anbefales å etablere inspeksjonsluke for å kunne kontrollere konstruksjonen
  Det registreres ikke umiddelbart behov for reparasjon

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist andre avvik:
  En del vinduer er trege å åpne og også noe fuktpåvirket. Alder på en del av vinduene gjør at pakninger og beslag er svekket.
  Tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må bygningsdelen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Normalt vedlikehold vil kunne forebygge mot skader/råteskader o.l. i påvente av evt fremtidig utskifting.

  Utvendig > Vinduer med koblede glass
  Det er påvist andre avvik:
  Vinduene er aldringsslitte og en del er vanskelige å åpne
  Tiltak:
  Utskifting anbefales.

  Utvendig > Dører til kjellerrom
  Det er påvist andre avvik:
  Dører er aldringsslitte
  Tiltak:
  Selv om det ikke er umiddelbart behov for tiltak, gjøres det oppmerksom på at dørene sannsynligvis er fra byggeår og er aldringsslitte

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Tiltak:
  Pipevanger er ikke synlige og det gjøres oppmerksom på at dette er avvik fra forskrifter. Kan kreve tiltak for å gjøre pipevanger synlige. Her anbefales å rådføre seg med det lokale brann og feiervesen for å fastlegge hvilke tiltak de evt krever.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  Tiltak:
  Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid.

  Innvendig > Innvendige trapper hovedleilighet
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak:
  Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist sprekker i fliser.
  Det registreres at gulv er tilnærmet flatt uten fall til sluk
  Det registreres noen sprukne fliser ved toalett
  Tiltak:
  Våtrommet fungerer med dette avviket.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulv endres. Dette innebærer en fullstendig ombygging. av rommet. Siden rommet fungerer med disse avvikene anbefales å avvente til rommet skal rehabiliteres neste gang før avvik lukkes.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Evt sluk er vanskelig å inspisere og rengjøre
  Tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Tiltak
  Våtrommet fungerer med dette avviket.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulv endres. Dette innebærer en fullstendig ombygging. av rommet. Siden rommet fungerer med disse avvikene anbefales å avvente til rommet skal rehabiliteres neste gang før avvik lukkes.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Rommet har tettesjikt i form av synlig vinylbelegg

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
  Tiltak:
  Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
  Det er påvist andre avvik:
  Koketopp har slitt overflate
  Tiltak:
  Evt kan vurderes utskifting.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Det kommer pålegg fra Frøya kommune om installasjon av vannmåler, tilbakeslagsventil og evt ekspansjonskar

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Nåværende eier har ikke fullstendig kunnskap om hva som er utført av elektroarbeider og det foreligger ikke samsvarserklæringer. På generelt grunnlag anbefales en kontroll av anlegget av fagperson.

  Forhold som har fått TG2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist andre avvik:
  Det registreres at spiker delvis er slått lenger inn enn overflate på kledning og det gjøres oppmerksom på at dette er ugunstig med tanke på fuktinntrengning i kledning. Hyppig vedlikehold anbefales grunnet dette.
  Tiltak:
  Hyppig vedlikehold anbefales.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist andre avvik:
  Kjeller har gulv og vegger som tåler fukt. Det gjøres oppmerksom på at det erfaringsmessig vil kunne forekomme noe fuktopptrekk i treverk i nedre del av veggkonstruksjon over mur og at dette representerer en risiko for råtedannelse
  Tiltak:
  Kontroll og evt reparasjon neste gang man evt skal skifte kledning.

  Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:

  1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Oppdaget sprekker i flis.

  6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Var en forsikringssak med fukt gjennom vindu. Vindu ble tatt ut, og veggen ble kledd igjen.

  8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Skjeve gulv i andre etasje.

  11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: En venn som er faglært elektriker har sett på el-anlegg.
  Arbeid utført av: Jan Ketil Kristoffersen

  Se mer informasjon i selges egenerklæringsskjema.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på Flatval med naustplass og hage rett ved sjøen.
  Det er kort vei til Sistranda med alle nødvendige servicefunksjoner.
  Avstander:
  - Hamarvik barnehage 1,4 km
  - Sistranda Kystbarnehage 6,5 km
  - Rabben barnehage 6,8 km
  - Nabeita skole 1,1 km
  Sistranda skole 6,9 km
  Guri Kunna vgs 7 km

  Nærmeste dagligvarebutikk er Coop Prix Hamarvik 0,4 km.

  Naturen, skjærgården og havområdene utenfor Frøya kan by på noen av Nordens beste områder for fiske og dykking. Med sjøen lett tilgjengelig er området et ypperlig utgangspunkt for fritidsaktiviteter som kajakkpadling, sportsfiske, havørnsafari m.m.
 • Område består av boligbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen har 2 etasjer over lagerkjeller.
  Yttervegger over grunnmur er bindingsverk utvendig kledd med liggende kledning. Vinduer er 2-lags isolerglass i trerammer. Tak har
  saltaksform og er tekket med metallplater. Bygningen har en pipe med ett tilkoblet ildsted.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 28.06.2022 av Per Arne Gustad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller etasje: 26 Bra
  1. Etasje: 89 Bra
  2. Etasje: 84 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: stue/kjøkken, bad, gang/trapp, gang/trapp, stue, kjøkken
  2. Etasje; Gang, bad, fem soverom, bad

  Arealer er oppmålt hit NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealoppmåling.
  Det er ikke framlagt byggemeldte/godkjente tegninger og det er derfor ikke kontrollert om alle tiltak er byggemeldt/godkjent.
  Det gjøres oppmerksom på at takhøyde i 2 etg delvis er lavere enn det som anses som vanlig. Høyde er ca 2 meter mellom bjelker og ca 1,9 m
  under bjelker.
  Rom i kjeller har delvis lav høyde
  Det er åpent i skillevegg på kaldt loft. Det anbefales å kontrollere brannseksjonering mellom boenheter
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med elektrisitet, varmepumpe og vedfyring.
 • Opparbeidet hage med gruslagt gårdsplass. I hagen er det plen, prydbusker og trær.
 • På egen gårdsplass
 • Eiendommen har privat vann.
  Eiendommen har privat avløp via septik tank.
  Eiendommen har kommunal og privat vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 467 618 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 683 423 per 31.12.20
 • Kr. 12 156 pr. år
  Feiing kr. 577,50
  Remidt
  Renovasjon kr. 8 638,-
  Slam: kr. 2 961,-
 • Forsikring, innbo, strøm, kommunale avgifter og TV/internett etter eget forbruk.
 • Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
  Bygget er SEFRAK registrert.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Rettigheter på 5014-8/3
  Rettigheter i eiendomsrett
  2008/224083-1/200 Best. om adkomstrett
  17.03.2008
  rettighetshaver:Knr:5014 Gnr:8 Bnr:280

  Rettigheter på 5014-8/3
  Rettigheter i eiendomsrett
  2008/280864-1/200 Bestemmelse om naustplass
  08.04.2008
  rettighetshaver:Knr:5014 Gnr:8 Bnr:280
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål, se kommuneplanens arealdel Frøya.
 • Gnr. 8 Bnr. 280 i Frøya kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 000,- og visninger kr 4 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 15 955,-. Utleggene omfatter fotograf, innhenting av kommunal info, oppgjørsgebyr og boligtekst. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingshonorar og for avholdte visninger. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Janet Eléna Flåhammer
Sindre Belsås

Megler

Sindre Belsås

46 42 70 12

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev