aktiv-eiendomsmegling
Eiendommen med flott hage og gode parkeringsforhold

Hamnsund /Kveldsro- tidligere omsorgsboliger - 20 beboer rom - 30 soverom

 • 9 500 000
 • BRA 855 m²
 • PRISANTYDNING9 500 000
 • OMKOSTNINGER249 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER9 749 642
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 983
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 9 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  237 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  249 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  9 749 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tidligere omsorgssenter som er gjort om til utleie enheter. Det er tillaget totalt 20 rom, hvorav 10 av de er med 2 soverom og 10 er enkle rom. De med 2 soverom har kjøkken og bad/wc inne på rommet. De enkle rommene må benytte felles kjøkken og felles bad/wc som det er flere av. Stor felles stue og stort felles kjøkken samt flere boder i kjeller og flere vaskerom. Bygget er totalt 822 kvm og ble utbygd i 1982/83. Det er i dag åpning av ytterdør og dører til rommene med app styring, noe som forenkler en utleie prosess.

Bygget inneholder:
Loft på 40 kvm. 2.etasje; 6 rom med tilknyttet 2 soverom, bad, stue og kjøkken. 8 enkle rom/hybler. Trapperom, boder,bad og wc. Felles kjøkken og stue. 1.Etg : 4 rom med tilknyttet 2 soverom, bad, stue og kjøkken. 2 enkle rom/hybler. Tilfluktsrom med boder, wc og vaskerom

Asfaltert parkeringsplasss på tomt. Tomt på ca 3500 kvm.

Det bemerkes at eiendommen er i reguleringa pr i dag offentlig bygg, som kan benyttes til institusjon, omsorgsbustader o.l. For dette formålet bør det omskes dispensasjon fra reguleringa til bolig/næring. Det er heller ikke byggemeldt de økte antall beboerrom som er tillaget.

Eiendommen ligger på Hamnsund like ved Søvik i Ålesund kommune
Stort felles kjøkken

Hamnsundkleiva 4, Møre og romsdal

 • Bygget og standard utvendig er hovedsaklig fra byggeår. Gjort en del oppgraderinger senere tid innvendig i forbindelse med eierskifte og det ble gjort om fra omsorgsboliger til utleie enheter. Noe fornyelse på rommene og badene etc samt oppgardering av låssystem til app styring av hver dør. >Fornyet el anlegg og ventilasjonsanlegg. Trådløs styring av oppvarming. Ellers en generell tilpasning med etablering av flere rom.

  Heis i bygget fungerer ikke pr i dag og skal den benyttes må det gjøres en service/reparasjon av den.
  Bygget selges fullt møblert som det står under visning klar for å leie ut rommene.
 • Eiendommen ligger i Hamnsundet ca 2 km før Søvik sentrum når du kommer fra Vatne/Grytastranda
 • Nærområdet består i all hovedask av eneboliger og noe flermannsboliger. Fritt beliggende mot sør og mot øst.
 • Når du kommer kjørende fra Grytastranda / Vatne så ligger eiendommen på venstre hånd når du kommer til Hamnsundet. Ta av ned Hamnsundkleia og du har eiendommen som første på venstre hånd.
 • Huset har betongtakstein som taktekking fra byggeår. Bygget er oppført i en betongkonstruksjon - malte murflater.
  2-lags glass i trevinduer fra byggeår. Malte hovedytterdører og balkongdører med 2-lags glass - alle fra byggeår. Betong etg skille. Grunnmur i betong.
 • 1.et: 302 kvm Bra
  2.et: 513 kvm Bra
  Loft : 40 kvm Bra
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming
 • Tomten er i dag 11 720 kvm. Selger vil fradele og beholde sørlige delen av tomta, slik det vil være igjen en naturlig tomt utifra hva som er opparbeidet på ca 3500 kvm. Se bilde av dette i salgsoppgaven, det som er skissert med oransje er slik tomten vil bli sånn ca. Noe avvik vil kunne forekomme uten at det kan betraktes som mangel.
 • Gode parkeringsforhold på eiendommen. Stor parkeringsplass nord for bygget.
 • Privat vassverk og offentlig vei og avløp
 • Kr. 58 156 pr. år
  Dette inkluderer også eiendomsskatt
 • I tillegg til kommunale avgifter og eiendomsskatt så tilkommer strømforbruk, forsikring og internett/ tv. Bruken vil være utslagsgivende for hvor mye dette vil komme på.
 • Foreligger ikke brukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkvi.
 • Bør søkes dispensasjon fra reguleringsplan/ omsøkes for utleieformål.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1971/104845-2/58 Bestemmelse om gjerde
  08.11.1971

  1971/105390-1/58 Erklæring/avtale
  04.12.1971
  BEST. OM GJENKJØPSRETT
  RETTIGHETSHAVER: UGGEDAL LARS J
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1981/107513-2/58 Erklæring/avtale
  01.10.1981
  PARSELLEN FALLER TIL SELGER HVIS DEN IKKE BENYTTES TIL
  SOSIALT FORMÅL

  1989/104633-2/58 Bestemmelse om veg
  26.08.1989

  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Reguleringsplan med føresegner for boligfelt Uggedal vest fra 05.03.2009 som gjelder. Eiendommen her ligger som offentlig formpål, institusjoner, omsorgsboliger etc. Skal man drive utleie til boligformål bør dette omsøkes Ålesund kommune. Selger vil koste og gjøre søknadsjobben med dette, men risikoen ligger på kjøper.
 • Gnr. 473 Bnr. 12 i Ålesund kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger
 • Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.
 • Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris på vederlag tilsvarende kr. 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900 -, oppgjørshonorar kr 5.900 ,- og visninger kr 1.950 , - pr stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 13.450 ,-. Utleggene omfatter markedsføring og innhenting av opplysinger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt 14.900,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Emineo Eigedom AS Volstad
Halvard Aarseth

Megler

Halvard Aarseth

46 98 87 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev