aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Drone
Drone

HASVÅG Vollabuktveien 40

Flatanger - Småværet - Idyll ved storhavet Folla! Rorbu med 2 soverom. Vann/strøm/avløp

 • kr 1 850 000
 • BRA 68 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 63 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 913 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 004
 • Soverom2
 • ArealP-rom 65 m²
 • Tomt206 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Annet
Velkommen til Vollabuktveien 40! Eiendommen ligger i Vollabukta ved Småværet, med adkomst som bilvei frem til eiendommen som naturligvis tilgrenser sjøen. Omkringliggende terreng som berg med begrenset vegetasjon. Fantastisk utsikt med gode sol og lysforhold. Follahavet like utenfor, som også innehar rike fiskemuligheter. Inneholder: 1. etasje Stue , Kjøkken , Gang , Bad , Soverom og Bod Loft: Soverom , Stue Vi sees på visning!
Kjøkken

Vollabuktveien 40, Trøndelag

 • Tomt
  206m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomta går ut i sjøen, da deler av eiendommen står på pæler i berget/sjøen. Rundt eiendommen på oversiden av bygget er det berg. Gode sol og lysforhold på tomta. Selger opplyser om at det er mulighet for å tilknytte flytebrygge utenfor terassen/kaia.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Vollabukta ved Småværet, med adkomst som bilvei frem til eiendommen som naturligvis tilgrenser sjøen. Omkringliggende terreng som berg med begrenset vegetasjon. Fantastisk utsikt med gode sol og lysforhold. Noe skjermet for verste været fra Follahavet like utenfor, som også innehar rike fiskemuligheter. Ca. 55 km. til Lausnes i Flatanger og ca.122 km til Steinkjer sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, et

  Adkomst
  Kjør mot Flatanger og ta av mot Jøssund/Hasvåg. Passer forbi Jøssund og følg skilting mot Småværet. Kjør igjennom Hasvåg og etter et par km tar man av til høyre mot Småværet. Kjør noen meter til og ta av ned til venstre. Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og fritidsboliger.

  Byggemåte
  Taksert objekt er en fritidsbolig på to etasjer. Utvendig bod ved hovedinngang på 6m2. Hytten er oppført på støpte pilarer og pilarer av impregnert trevirke. Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med steinbelagte stålplater. Oppvarming med strøm og vedfyring.

  Innhold
  1. etasje Stue , Kjøkken , Gang , Bad , Soverom og Bod Loft: Soverom , Stue

  Standard
  Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. VÅTROM Bad i 1. etasje fra byggeår. Oppgradert med nyere toalett og dusjkabinett. Rommet har spåstøp på trebjelkelag, med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger og himling har malt panel. Innredet med gulvmontert toalett, dusjkabinett og baderomsinnredning med heldekkende servanttopp. Naturlig avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv. KJØKKEN Kjøkken i 1.etasje fra byggeår. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte furufronter. Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap. Det er kjøkkenventilator med kullfilter. BYGNINGSDELER MED TG3: Innvendig > Innvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 00 Utvendig > Dører Det er avvik: Ytterdør er fuktpåkjent med svellinger. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er avvik: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Enkelte gulvfliser kanter noe og ufagmessig avsluttning av gulvflis ved toalett. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Våtrom utført på egeninnsats. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse. Våtrom > Ventilasjon > Bad Rommet har kun naturlig ventilasjon. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Gå til side Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Anbefaler en utvidet el-kontroll. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Mindre skjevheter er observert i enkelte pilarer. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  ppgraderinger: - Utvendig oppmalt i 2022. - Septiktank fra 2017. - Balkongdør fra 2023.

  Parkering
  Felles biloppstillingsplass, kun kort gange til eiendommen.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Boligen selges med det meste av møbler og inventar, Selger tar med seg enkelte ting, konf selger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring

  Energiklasse
  D

 • Info kommunale avgifter
  Ingen info mottatt fra kommunen. Info oppdateres fortløpende.

  Info om eiendomsskatt
  Ingen info mottatt fra kommunen. Info oppdateres fortløpende.

  Formuesverdi sekundær
  126223

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Info vannavgift
  Ingen info mottatt fra kommunen. Info oppdateres fortløpende.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5049/39/36: 28.01.2002 - Dokumentnr: 493 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5049 Gnr:39 Bnr:26
  01.01.2018 - Dokumentnr: 36723 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1749 Gnr:39 Bnr:36
  17.06.2002 - Dokumentnr: 3170 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:5049 Gnr:39 Bnr:26
  Bestemmelse om parkering
  Bestemmelse om adkomstrett
  Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under reguleringsplan for Sydvesten brygge, regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,00))   63 292,- (Omkostninger totalt)   1 913 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  63292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9900,- oppgjørshonorar kr  4750,- og visninger kr  2500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 36900 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter rapport takstmann, foto, info kommune ect. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dette.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev