aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Åkreveien 117
Velkommen til Åkreveien 117

HATTFJELLDAL Åkreveien 117

Landbrukseiendom - Fulldyrka jord og innmarksbeite - Produktiv skog - Jakt

 • kr 1 800 000
 • BRA 182 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 800 000
 • Omkostningerkr 62 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 862 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1975
 • Soverom4
 • ArealP-rom 167 m²
 • Tomt267 175.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   62 042,- (Omkostninger totalt)   1 862 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Første etasje.jpg
Eiendommen ligger på Granlund ca. 1,5 km nordøst for Unkervatnet og ca. 20 km sørøst for Hattfjelldal sentrum. Bebyggelse på eiendommen: -Våningshus, oppføringsår 1976 -Kårbolig, oppført på 1950 tallet. -Dobbelgarasje -Uthus/vedbod/garasje Eiendommene er skog og jordbrukseiendommer på til sammen 267,3 dekar. Av dette er: Fulldyrket jord: 35,0 dekar. Fulldyrka jord høstes årlig og det er inngått en jordleieavtale med leieavgift på kr. 0,- med varighet på 10 år fra 18.11.2017. Innmarksbeite: 24,2 dekar Produktiv skog: 191,7 dekar Annet markslag: 13,7 dekar Bebygd, samf, vann, bre: 2,7 dekar Jakt av elg Arealkravet for jakt av elg i området er 3.000 daa. Gjennomsnittlig slaktevekt er satt til 120 kg. Det forutsettes at eiendommen hører til et grunneierlag / jaktområde.
Stor og lys stue med vedovn

Åkreveien 117, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 70 kvm
  1. etasje: 112 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 59 kvm Trapperom/gang , Gang , Bad/wc ,Soverom , Vindfang
  1. etasje: 108 kvm Vindfang , Toalettrom , Gang , Bad/wc , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Stue , Kjøkken , Vaskerom
  Sekundærrom
  Kjeller: 11 kvm Bod , Bod 2
  1. etasje: 4 kvm Bod  Tomt
  267175.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen består av 2 teiger, hvorav teiger er opplyst til 136 762,7 m² og 130 413,1 m² (samlet 267 175,8 m²). Det bemerkes at grenser som er beregnet i matrikkelareal er usikre og for helt korrekt areal må grenser oppgås og beregnes. Eiendommene er skog og jordbrukseiendommer på til sammen 267,3 dekar. Av dette er: Fulldyrket jord: 35,0 dekar Innmarksbeite: 24,2 dekar Produktiv skog: 191,7 dekar Annet markslag: 13,7 dekar Bebygd, samf, vann, bre: 2,7 dekar -------------------------------------------------------- Samlet areal 267,3 dekar ================================ Skog I følge innhentede opplysninger ved Hattfjelldal kommune var det i 1982: 837 m3 U.B. med gran og 192 m3 U.B. med lauv. Tilvekst totalt: 27 m3 U.B. Tilvekst barskog 22 m3 U.B. Tilvekst lauv 5 m3 U.B. I følge hovedtall skal det fra år 1982 stå 837 m3 U.B. gran og 193 m3 U.B. lauv. Tilvekst fordelt på treslag: Gran 23 m3 = 85 % Lauv 4 m3 = 15 % Tilvekst i tidsperioden 1982 - 2023 = 41 år. ---------------------------------------------------------- Gran 837 m3 + (23 m3 x 41 år) = 1 780 m3. Lauv 192 m3 + (4 m3 x 41 år) = 356 m3. Vi forutsetter å kunne ta ut 30 % gran og 30 % med lauv. Elgjakt Arealkravet for jakt av elg i området er 3.000 daa. Gjennomsnittlig slaktevekt er satt til 120 kg. Det forutsettes at eiendommen hører til et grunneierlag / jaktområde Fulldyrka jord og innmarksbeite I følge gårdskart er det 35 dekar fulldyrka jord og 24,2 dekar innmarksbeite som samlet er 59,2 dekar. Fulldyrka jord høstes årlig og det er inngått en jordleieavtale med leieavgift på kr. 0,- med varighet på 10 år fra 18.11.2017. Fulldyrka jord består av 2 stk. jordteiger, har svak skrånende helling møt sørøst er delt mellom Åkreveien. I følge innhentet opplysninger er ikke fulldyrka jord i god hevd. Innmarksbeite har ikke blitt benyttet som beiteland på lange tider.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Granlund ca. 1,5 km nordøst for Unkervatnet og ca. 20 km sørøst for Hattfjelldal sentrum.

  Adkomst
  Adkomst: Avkjørsel fra Åkreveien (kommunal vei av gruset standard).

  Bebyggelse
  Våningshus Oppføringsår 1976 Jordkjeller: Ikke målbart areal. Underetasje: 70 m² BRA. 1. etasje: 112 m² BRA. Samlet areal: 182 m² BRA Det er utført egen tilstandsrapport for bygningen som er vedlagt Daleng - eldre kårbolig fra 1950 tallet Bygning oppført i 2 etasjer med kjeller og kaldloft. I følge opplysninger er bygningen i svært dårlig forfatning og er vurdert som nært opp til modent for sanering. Eldre våningshus settes til en verdi av kr. 0,-. Dobbelgarasje Oppføringsår 2006 Areal: 47 m² BRA Bygning er fundamentert på støpt plate på grunn av løsmasser med ukjent isolering (trolig ingen). Ringmur av leca i topp av støpt plate. Yttervegger av uisolert 4" bindingsverk, på utvendig side kledd med liggende bordkledning. Plassbygd sperretakkonstruksjon med søyle under midtre del, lekter og profilerte plater som tekke - stålpanner. Doble vindskier og vannbordbeslag. Hems over indre del med en gulvflate på ca. 18,5 m². 2 enkle garasjevinduer av tre, 2 leddporter av tre med el. motorisert styring. Lysåpning b x h = 2,45 x 2,00 m. Innlagt el. med stikk (3 stk). Det er utført egen tilstandsrapport for bygningen som er vedlagt Uthus/vedbod/garasje Oppføringsår 1979. 50 m² BRA Bygning fundamentert på lecablokker rett på grunn. Yttervegger av uisolert bindingsverk av bonsaget materialer, utvendig side kledd med stående bordkledning (tømmermannspanel). Plassbygd takkonstruksjon av tre (pulttak med knekk i frond), lekter og tekke av bølgeblikkplater. Jordgulv i garasjedel, spaltegulv på trebjelkelag i vedbod og sponplategulv på trebjelkelag i uthusdel. Skillevegger av tre med ensidig sponplatekledning. Innmontert vippeport med lysåpning b x h = 2,20 x 2,00 m. I uthusdel er det innmontert 2 stk. vinduer (koblet og 2-lags glass). Det er utført egen tilstandsrapport for bygningen som er vedlagt

  Barnehage/skole/fritid
  Hattfjelldal barnehage, Varntresk barnehage og Susendal barnehage

  Skolekrets
  Hattfjelldal

  Offentlig kommunikasjon
  Skarmodal kryss Buss, Linje 231

  Byggemåte
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Følgende endringer er utført i forhold til godkjente bygningstegninger: Hovedetasje: På godkjent bygningstegninger er det inntegnet inngangsdør til sportsbod. Det er også inntegnet en bod. Ingen av disse delene er oppsatt. I dag er det soverom på disse plasser. Underetasjen er ikke inntegnet med rom. I dag er det bygd rom for varig opphold i kjelleretasjen. Bruksendring til hoveddel er søknadspliktig. Det skal søkes kommunen når du vil endre et rom fra tilleggsdel til hoveddel. Det foreligger ikke søknad om bruksendring av kjelleretasjen. Det anbefales å tegne opp dagen situasjon av boligen og søke kommunen om bruksendring etter dagens situasjon. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 31.10.2023 av Knut Edmund Kjønnås teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja Beskrivelse Etter oppussing bad i des. 2020 i hovedetasje ble det en liten vannlekkasje som ble utbedret i 2021. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Oppussing bad hovedetasje. Arbeid utført av Entrepnord Bjerka, JK Elektro, Rørlegger Vidar Hoff 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Hovedinntak vann ble lagt inn på nytt. Arbeid utført av Entrepnor Bjerka 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Skifte sikringsskap. Arbeid utført av? Vet ikke 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Beskrivelse: Linea/Helgeland Kraft hadde el-kontroll i 2008 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Bytte av tak for ca 5-7 år siden. Arbeid utført av? Vet ikke. 24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Jordleieavtale på dyrket mark som gjelder i 10 år, fom nov 2017.

  Innhold
  Kjelleretasje: Trapperom/gang , Gang, Bad/wc, Soverom, Vindfang, Bod 1, Bod 2 Hovedetasje: Vindfang, Toalettrom, Gang, Bad/wc, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Stue, Kjøkken, Vaskerom, Bod

  Standard
  Enebolig med byggeår 1975. Boligen holder normal standard og er normalt vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må dog påberegnes iht. normal elde og slitasje. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Overflater: Innvendig er det gulv av laminat og belegg. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. Innvendige tak har malte plater og trepanel. Kjøkken: Kjøkkeninnredning av malt huntonitt fra byggeår. Oppvaskbenk med benkeplate av stål, oppvaskkum og grønnsaksvask. Innebygget oppvaskmaskin av nyere dato og løs komfyr med keramisk koketopp. Vaskerom : Rommet har en vaskekumme og opplegg for vaskemaskin. Hovedetasje > Toalettrom : Rommet er innredet med gulvtoalett og servant. Gulv er flislagt, vegger er påmontert baderomsplater og malte plater. Himlingen er tekket med himlingsplater. Hovedetasje > Bad/Wc: Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Veggene har fliser. Taket har himlingspanel. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Det er mekanisk avtrekk. Kjelleretasje > Bad/Wc: Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Veggene har fliser og malte plater. Taket har panel. Gulvet er flislagt. Rommet har ingen varmekilde. Det er mekanisk avtrekk montert på vegg. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. Varmesentral: Det er installert varmepumpe i 2015 Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 200 liter plassert i krypekjeller. Årstall: 2020 Forhold som har fått TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Utvendig > Nedløp og beslag Renner og nedløp av metall. En luftehatt og stige til pipen. Snøfanger er montert over inngangsparti. Pipen er tekket med heldekkende beslag med pipehatt. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er montert snøfangere på taket over inngangsparti. Resten av taket har ikke snøfangere. Konsekvens/tiltak - Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav. BF 1985, Kap. 45: Tak, takrenner og nedfallsrør: Hvor det er fare for at snøras og isras kan medføre skade, skal taket ha snøfanger e.l. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Vinduer Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Fast karm på to vinduer i stue og vinduer på to soverom i hovedetasjen. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Konsekvens/tiltak - Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Koblede vinduer Bygningen har trevinduer med koblet glass og eldre vinduer med to-lags glass i kjelleretasjen. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Konsekvens/tiltak - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer. - Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasse med utgang fra stue på ca. 34 m². Terrassegulvet av impregnerte materialer, delvis snødekt under befaring. Terrassen er fundamentert på trepilarer av tømmer og på opplagring utvendig på veggkledning. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Fundamentering av tømmerstokker er plassert for nære bakkenivå. Det er påvist råteskader i nedre kant av stolper mot bakkenivå. Terrassen er svakt dimensjonert, langt spenn mellom opplagring. Malingsavflassing på terrassebord og på rekkverk. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Bytte ut råteskadet trevirke på tresøyler. Spennvidden mellom opplagringer bør kontrolleres og evt. minskes. Oppmaling av rekkverk og terrassebord. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Rom Under Terreng Gulvet er oppforet tregulv på betong som er pålagt sponplater og belegg/ laminat. Veggene mot terreng er innlektet med 5 cm. og er tekket med plater og panel. Mot muren er det montert papp og vegger er isolert. Vurdering av avvik: - Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking i vegg er foretatt i trappegang. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 19. Vektprosent i treverk skal ikke overgå ca. 17 %. Ved høyere fuktverdier i treverk kan det utvikles det mugg, fukt og råteskader. Påvist synlige fuktskader på skillevegg mot badet i underetasjen. Konsekvens/tiltak - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Tiltak med dreneringen kan ikke utelukkes. Det må også utføres tiltak mot kapilæroppsuging i den støpte sålen. I kostnadsestimat er det kun tatt med kostnader for undersøkelser og reparasjon av vegg. Eventuellt bytte av drenering er ikke medtatt. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Krypkjeller Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. - Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er mugg/ sopp på himlingsplater. Det ble fuktmålt på bjelkelag og i himlingsplater og påvist forhøyede fuktverdier begge plasser. I himlingen ble vektprosenten målt til 20,5 %. Vektprosent i treverk skal ikke overgå ca. 17 %. Ved høyere fuktverdier i treverk kan det utvikles det mugg, fukt og råteskader. Bjelkelaget er rundt rørkoblinger opp til hovedetasjen uisolert. Konsekvens/tiltak - Skadet treverk må skiftes. - Bedre ventilering må etableres. Bedre ventilering av Krypekjelleren må etableres og utlegging 0,20 mm plast på jordgrunn (dampsperre). Utbytte av himlingsplater som er mugg skadet. Isolering av bjelkelag og montere egnede plater. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc > Overflater Gulv Gulvet er flislagt. Rommet har ingen varmekilde. Fall mot sluk er målt til 0. Vurdering av avvik: - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. - Installering av tett dusjkabinett anbefales. Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc > Tilliggende konstruksjoner våtrom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vurdering av avvik: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Konsekvens/tiltak - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Kostnadsestimatet er medtatt i kostnad under punktet i "rom under terreng" Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskap med automatsikringer. Inntak via luftspenn. El. skap med strømmåler og jordfeilautomater. Hovedsakelig åpen installasjon. Ny måler ble montert i 2018. Fullmektig har ikke selv bebodd leiligheten og har derfor noe begrenset informasjon om leiligheten, derfor vil ikke spørsmål til eier bli besvart. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei Generelt om anlegget 2. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei 3. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja Inntak og sikringsskap 4. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 5. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 6. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja I boligen er det en del løse ledninger på innvendige vegger. Utvendig stikk er tilkoblet ved ledning gjennom vegg. Strømledning til stikk og utelys er ikke forskriftsmessig festet. Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av det elektriske anlegget ved eierskifte. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Branntekniske forhold: Det er montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Forhold som har fått TG IU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Utvendig > Taktekking Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Konsekvens/tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Veggkonstruksjon Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vegger er isolert med 10 cm. isolasjon. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Kledningen er fra byggeår 1976. På baksiden av kledning er det registrert fuktmerker på kledning. Konsekvens/tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Oppmaling av bordkledning. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Saltak takkonstruksjon med taksperrer. Undertak av bordtro med undertak av pappshingel. Loftskillet er isolert med ca. 10 cm. isolasjon. Kaldloftet er luftet gjennom ventiler i gavlvegger. Adkomst til kaldloftet via luke i gang. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Liten eller ingen lufting ut over raft. Uisolerte ventilasjonsrør på kaldloftet og fare for kondensering. Spor av mus på kaldloftet. Konsekvens/tiltak - Lufting/ventilering bør forbedres. - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Isolering av ventilasjonsrør. Ytterlige undesøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på skader som kan være forårsaket av mus i skjulte konstruksjoner. Utvendig > Verandadører Bygningen har malt balkongdør i tre i stue. Vurdering av avvik: - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Dør av eldre modell som på sikt må påberegnes utbyttet. Utvendig > Ytterdør kjelleretasje Bygningen har malt inngangsdør i kjelleretasjen med enkelt glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. - Det er avvik: Døra har enkelt glass. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Dør med enkelt glass som på sikt bør vurderes utbyttet. Utvendig > Utvendige trapper Hovedinngangstrapp er oppbygd av strekkmetall i stål. Rekkverkshøyde på ca. 87 cm. Vurdering av avvik: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Konsekvens/tiltak - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Innvendig > Overflater Hovedetasje: Innvendig er det gulv av laminat og belegg. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. Innvendige tak har malte plater og trepanel. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist fuktskade på tapet under vindu på et soverom. Dert ble fuktmålt på veggen uten å kunne påvise unormale fuktverdier. På samme soverom er det fargeskjoldet veggtapet på vegg. Himlingsplater i stue har skruehull etter oppheng av taklampe. Konsekvens/tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Det må påberegnes utbedring av enkelte innvendige overflater. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Overflater - kjelleretasje Innvendig er det gulv av laminat og belegg. Veggene har trepanel og malte plater. Innvendige tak har trepanel. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Gulvbelegg på et soverom er bunglet. Innvendig dør ut til vindfang i kjelleretasje tar i gulv. Belegg i kjellergulv har glipper i skjøter og er av eldre modell. Konsekvens/tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Det må påberegnes utbedring av enkelte innvendige overflater. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Måling planavvik i etasje: Måling foretatt i stue. Hovedetasje: Totalt planavvik ca. 23 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 15 mm. Konsekvens/tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Gulv mot grunn kjelleretasje Etasjeskiller er av betongdekke. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Måling planavvik i etasje: Måling utført i gang. Totalt planavvik ca. 16 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 11 mm. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Eiendommen er på nasjonal aktsomhets kart for radon avmerket som moderat til lav. Innvendig > Pipe og ildsted Elementpipe som er fundamentert i kjelleretasjen og ut over tak. En vedovn i stue i hovedetasje og en vedovn i underetasje. Sotluke i kjelleretasje. Vurdering av avvik: - Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Konsekvens/tiltak - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. - Større avstand til brennbart materiale må lages. Ildfast plate foran ovn i kjellerstue må forbedres for å lukke avviket. Innvendig > Innvendige trapper Boligen har lakkert tretrapp mellom kjeller og hovedetasje med baluster. Rekkverkshøyde er ca. 90 cm. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappetrinn har slitasje. Konsekvens/tiltak - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Innvendig > Innvendige dører Innvendig har boligen finèrdører. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Konsekvens/tiltak - Enkelte dører må justeres. - Lokal utbedring må påregnes. Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc > Overflater vegger og himling Veggene har fliser og malte plater. Taket har panel. Vurdering av avvik: - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Konsekvens/tiltak - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc > Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Konsekvens/tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc > Sanitærutstyr og innredning Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Skap over servant av eldre modell med slitasje. Konsekvens/tiltak - Tiltak: Innredning fungerer. Våtrom > Kjelleretasje > Bad/wc > Ventilasjon Det er mekanisk avtrekk montert på vegg. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Hovedetasje > Bad/wc > Overflater vegger og himling Veggene har fliser. Taket har himlingspanel. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Silikonering i overgang gulv/vegg i dusjnisjen er ikke tett. Flisfuger i hjørne i dusjhjørne har åpninger. Konsekvens/tiltak - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Våtrom > Hovedetasje > Bad/wc > Overflater Gulv Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ujevnheter på fliser på gulv, ufagmessig montert. Konsekvens/tiltak - Installering av tett dusjkabinett anbefales. Våtrom > Hovedetasje > Bad/wc > Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse Vurdering av avvik: - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Konsekvens/tiltak - Innhent dokumentasjon, om mulig. Våtrom > Hovedetasje > Bad/wc > Ventilasjon Det er mekanisk avtrekk. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling Veggene har malte plater. Taket har himlingsplater. Vurdering av avvik: ?-Det er uegnede materialer i våtsoner Konsekvens/tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Nedre kant av veggplater har malingsavflassing. Plater på vegg bak vaskekumme har skader. Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Overflater Gulv Gulvet har vinylbelegg. Rommet har ingen varmekilde. Vurdering av avvik: - Det er registrert knirk i gulvet. Konsekvens/tiltak - Det må vurderes tiltak når badet/våtrommet skal oppgraderes Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Gulvbelegget er fra byggeår 1976. Konsekvens/tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom > Ventilasjon Det er naturlig ventilering. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres tilluft til våtrommet. - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket Kjøkken > Hovedetasje > Kjøkken > Overflater og innredning Kjøkkeninnredning av malt huntonitt fra byggeår. Oppvaskbenk med benkeplate av stål, oppvaskkum og grønnsaksvask. Innebygget oppvaskmaskin av nyere dato og løs komfyr med keramisk koketopp. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Konsekvens/tiltak - Det må foretas lokal utbedring. Spesialrom > Hovedetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon Toalettrom. Gulv er flislgt, vegger er påmontert baderomsplater og malte plater. Himlingen er tekket med himlingsplater. Rommet er innredet med gulvtoalett og servant. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. - Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Vannledninger inn i vegg er ikke påmontert mansjett. Ved en eventuell vannlekkasje vil vann renne inn i veggen. Konsekvens/tiltak - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Montere mansjett på vannledninger som går inn i vegg. Tekniske installasjoner > Vannledninger Innvendige vannledninger er av kobber og noe forniklede rør. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Konsekvens/tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannstanken er på ca 200 liter plassert i krypekjeller. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det ble innført krav i 2014 om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet. Tilkobling via stikkontakt innebærer en fare for varmgang og brann. Forskriftskravet har ingen tilbakevirkende kraft på beredere som er montert før 2014. Konsekvens/tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Tomteforhold > Drenering Dreneringen er fra 1976. Vurdering av avvik: - Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Konsekvens/tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Grunnmuren er utvendig slemmet. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. På grunnmuren er det flere riss og sprekker. Konsekvens/tiltak - Lokal utbedring må utføres. Sprekker og riss på grunnmuren bør pusses for å unngå vanninntrenging. Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i skrånenende terreng. Vurdering av avvik: - Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger. På østre side er det lite fall ut fra bygningen. Konsekvens/tiltak - Ytterligere undersøkelser anbefales. Generell info: Terreng rundt byggverk må planeres med fall utover. Fallet må være minimum 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra grunnmur. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendige avløpsrør er av plast fra 1976. Det er septiktank med overløp til grøft og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 2021. Privat brønn. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Konsekvens/tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Innhent dokumentasjon, om mulig. Tomteforhold > Septiktank Privat avløpsanlegg med støpt septiktank og overløp til grunn/terreng. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. - Det er avvik: Ukjent tilstand på renseeffekt på overvann fra septiktank i henhold til forskriftskrav. Konsekvens/tiltak Tiltak: Nærmere undersøkelser på overløp fra septik bør utføres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Hvitevarer som følger med i salget: Innebygd oppvaskmaskin (av nyere dato), løs komfyr med keramisk koketopp og kjøkkenventilator med utløp gjennom yttervegg.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tilbygg / modernisering 2021. Modernisering Innlagt ny vannledning. 2020. Modernisering: Bad/wc oppusset hovedetasje. 2020. Modernisering: Oppussing av toalettrom 1. etasje. 2020. Modernisering: Montering av ny varmtvannsbereder. 2016. Modernisering: Bytte av taktekke, takrenner og nedløpsrør. 2008. Modernisering: Skifte av hovedytterdør og bytte av 4 stk. vinduer.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt dobbeltgarasje.

  Forsikringsselskap
  Frende

  Polisenummer
  1151635

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen er på nasjonal aktsomhets kart for radon avmerket som moderat til lav.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   62 042,- (Omkostninger totalt)   1 862 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue. Varmepumpe fra 2015 Bad i hovedetasje har elektriske varmekabler.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  1248

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter per år er: - Kr 2 853,- eiendomsskatt - Kr 1 248,- feiing to piper.

  Formuesverdi primær
  101192

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Strøm og forsikring kommer i tillegg til kommunale utgifter. Renovasjon, 140 l dunk: kr 4 775,50 pr. år. Det faktureres 6 ganger pr år. Første fakturering skjer i januar, andre i mars osv.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1826/31/4: 08.11.1943 - Dokumentnr: 1159 - Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere
  01.03.1963 - Dokumentnr: 990075 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
  12.08.1975 - Dokumentnr: 3707 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  30.07.1984 - Dokumentnr: 4747 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1826 Gnr:31 Bnr:15
  20.11.2008 - Dokumentnr: 942173 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1826 Gnr:31 Bnr:18
  09.12.2010 - Dokumentnr: 974690 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1826 Gnr:31 Bnr:18
  08.11.1943 - Dokumentnr: 1160 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1826 Gnr:31 Bnr:1
  14.11.1964 - Dokumentnr: 3900 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1826 Gnr:31 Bnr:12
  27.01.1984 - Dokumentnr: 557 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1826 Gnr:31 Bnr:15
  21.11.1991 - Dokumentnr: 5390 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1826 Gnr:31 Bnr:16
  22.10.2008 - Dokumentnr: 856454 - Festenummer gitt bruksnummer Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1826 Gnr:31 Bnr:18
  16.01.2020 - Dokumentnr: 1993793 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1826 Gnr:31 Bnr:15
  Elektronisk innsendt


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på boligen datert 22.06.1976. Garasje/uthus, byggetillatelse datert 10.08.1978

  Vei, vann og avløp
  Adkomst: Avkjørsel fra Åkreveien (kommunal vei av gruset standard). Privat vannforsyning. Vannledning av plast og vannpumpe med trykktank i jordkjeller. Privat avløpsanlegg med støpt septiktank og overløp til grunn/terreng.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg odelsretten. For umyndige barn, hvis foreldre har bedt om odelsfraskrivelse, er erklæringene nå inne hos Statsforvalteren for samtykke. Dersom odelsløsning benyttes iht. odelsloven § 40 heves avtalen mellom partene så snart ev. dom på odelsløsning foreligger. Kjøper kan i så tilfelle kreve erstattet eventuell differanse mellom kjøpesum og løsningssum fra selger. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,00))   62 042,- (Omkostninger totalt)   1 862 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  62042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 60 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5 900,- oppgjørshonorar kr 4 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 172,-. Utleggene omfatter utlegg kommunale opplysninger, kr 0,- og utlegg utskrift av heftelser/servitutter. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1 850,- per time for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev