aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Hytte i naturskjønt område i Krutådalen - Vei helt frem til hytten - Innlagt strøm

 • 550 000
 • BRA 51 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING550 000
 • OMKOSTNINGER30 124
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER580 124
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 978
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 41 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 428 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  404,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  30 124,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  580 124,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Stue, kjøkken, gang, vindfang, 2 soverom, bod, utedo, vedbod.
Stue

Krutfjellveien 1902, Nordland

 • Normal vedlikeholdt eiendom, men det må påregnes rehabiliteringsarbeider på bygningen. I tilstandsrapporten har en rekke posten fått tilstandsgrad 2 eller 3. Under befaringen ble det målt 83 mm. høydeforskjeller/skjevheter på gulv på stue og dette medfører at denne posten får tilstandsgrad 3. Røykvarsler og brannslukningsapparatet i fritidsboligen er defekte slik at posten branntekniske forhold blir gitt tilstandsgrad 3. Under hytten ble det registrert skjevheter i en rekke pilarer slik at posten grunnmur og fundamenter også er gitt tilstandsgrad 3.
  I den opprinnelige fritidsboligen ble det registrert en rekke fuktmerker i flere rom, og det ble også målt forhøyde fuktverdier. Dette medfører tilstandsgrad 2 for posten veggkonstruksjon og posten overflater i rapporten. Knust glass i vindu i vindfang fører til at posten vinduer får tilstandsgrad 2. De innvendige dørene i fritidsboligen går tregt og alle må justeres, posten er gitt tilstandsgrad 2.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjeller på 83 mm. på stue.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år og har ikke vært kontrollert siden 1996. Måler på apparatet står på rødt.
  Det er skader på røykvarsler.
  Tiltak
  - Brannslukningsapparat og røykvarsler må skiftes ut.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker.
  Store skjevheter i en rekke pilarer under opprinnelig bygning.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  Oppretting av en rekke pilarer må påregnes.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Forhold som har fått TG2:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
  Fuktmerker/skader i hjørne på soverom, i hjørne på kjøkken, under vindu på kjøkken, i hjørne og under vindu i bod. Fuktmåling foretatt på vegger på kjøkken, soverom og i bod i fritidsboligen. På kjøkken ble det målt 21,8% Rh fukt i hjørne.
  Tiltak
  - Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
  Knust glass i vindu i vindfang.
  Tiltak
  - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskader på overflater.
  Fuktmerker/skader i hjørne på soverom, i hjørne på kjøkken, under vindu på kjøkken, i hjørne og under vindu i bod. Noe oppsprekking mellom gulvbordene i flere rom. Generelle skjevheter i gulv og vegger i bygningen.
  Tiltak
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Dør til boden i fritidsboligen veldig trang, også skjevheter i flere av dørene i bygningen.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.
  Det må foretas oppretting og justering på flere dører.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Fritidseiendommen ligger i Krutådalen, ca. 22 km. nord-øst for kommunesentret i Hattfjelldal. Nærmeste butikker, servicestasjon, skoler og kommunale kontoret ligger i kommunesentret. Kort avstand til store turområder med muligheter for jakt og fiske. Utsikt fra eiendommen mot Litlgryttinden, mot Rødiken, Krutåga og ellers nærliggende bebyggelse.
 • Bebyggelsen på eiendommen består av frittliggende fritidsbolig opprinnelig oppført i 1978 og påbygget i 1979.
  Tilbygg (i 1979) Påbygget bod og utedo.
  Tilbygg (i 1998) Påbygget ny utedo.
  Terrasse på ca. 10 m² fundamentert med betongpilarer.
 • Eiendommen har avkjøring fra RV73 som har asfaltert standard.
  Felles avkjørsel med nabohytte.
 • UTVENDIG
  Oppsadlet takkonstruksjon av åser pålagt undertak av bordtro på opprinnelig fritidsbolig, adkomst til kaldloftet via luke i himlingen i gang. Pulttakkonstruksjon i tre i tilbygget vedbod og utedo, pålagt undertak av armert plastfolie i deler av tilbyggene. Taktekking på fritidsboligen av profilerte stålplater. Takrenner og nedløpsrør av plast på opprinnelig bygning.
  Yttervegger i opprinnelig bygning av laftet plank, uisolert bindingsverk i tilbygget vedbod og utedo utvendig kledd med stående bordkledning. Malte trevinduer med koblete glass i opprinnelig bygning og i tilbyggene.
  Malt heltre ytterdør. Terrasse på ca. 10 m² fundamentert med betongpilarer, rekkverket på terrassen har en høyde på 95 cm.
  Noe malingsavflassing på takplatene på opprinnelig bygning. Det er kun montert takrenne på den ene siden på opprinnelig bygning - taknedløp til oppsamlingsdunk for vann.

  INNVENDIG
  Vinylbelegg på gulv i bod, gang og vindfang, malte gulvbord i utedo, ellers lakkerte gulvbord på gulvene i de øvrige rommene i fritidsboligen. Malt panel på veggene i vindfang, ellers laftet plank og panel på veggene i de øvrige rommene i fritidsboligen.
  Vegger av uisolert bindingsverk i vedbod. Åser og panel i himlingene i rommene i fritidsboligen. Innvendige dører av malte fyllingsdører. På soverommene innmontert overskap i laminat utførelse. Trebjelkelag i gulv i opprinnelig bygning med stubbloft av sponplater, isolering ikke kjent. Uisolert trebjelkelag av 2x4" i vedboden. Vedovn type Trolla 810 med stålpipe montert på stue.
  Kryperom under hele fritidsboligen, trebjelkelag og stubbgulv i fritidsboligen og tilbygg.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning i malt utførelse. Heltre benkeplate pålagt vinylbelegg. Elektrisk avtrekksvifte montert i himlingen.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Mekanisk avtrekk med elektrisk avtrekksvifte montert i tak på kjøkken, ellers naturlig avtrekk og ventilasjon gjennom ventiler og med muligheter for åpning av dører og vinduer.
  Sikringsfordeling med krussikringer montert i vindfang, 1x20 A kurs og 1x10 A kurs. Den elektriske installasjonen i bygningen er utført som åpen installasjon. Strømtilførsel ved jordkabel. Det er ikke elektrisk installasjon i vedboden og utedoen. Innmontert 1 røykvarsler og et 6 kg. brannslukningsapparat.
  Det er ikke innlagt vann eller avløp i fritidsboligen.

  TOMTEFORHOLD
  Fritidsboligen og tilbygget vedbod fundamentert med pilarer av tre (inneholder kreosot), utedoen fundamentert med ringmur av betong. Flat og lett skrånende naturtomt med noe busker og trær. Adkomstveg til eiendommen fra Krutfjellveien, adkomstvegen pålagt grus.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte rapport avholdt 21.07.2022 av Terje Luktvassli.
 • 1.et: 51 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue, kjøkken, gang, vindfang, 2 soverom er med i arealet P-rom.
 • Skap og reoler:
  På soverommene innmontert overskap i laminat utførelse.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn type Trolla 810 med stålpipe montert på stue. Pipe er ikke inspisert av takstmannen, kontroll bør eventuelt utføres av feier eller brannvesen.
  Iflg. info fra Hattfjelldal kommune er det Ingen kjente avvik eller anmerkninger fra feier.
 • Flat og lett skrånende naturtomt beplantet med noe busker og trær. Adkomstveg til eiendommen fra Krutfjellveien, adkomstvegen pålagt grus.
 • Parkering på egen tomt om sommeren.
  Ved parkering på vineren så må det enten brøytes eller det kan være mulighet til å parkere ved veibom langs RV73, ca. 50 meter øst for hytten.
 • Vei: Offentlig adkomst RV73, av asfaltert standard.

  Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann.

  Avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløp.
 • Formuesverdi kr 157 007 per
 • Kr. 1 555 pr. år
  fritidsrenovasjon kommer i tillegg med kr. 1579,- pr. år.
 • Forsikring og strøm kommer i tillegg til kommunale avgifter og fritidsrenovasjon.
 • Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det gjøres oppmerksom på at hytten overtas lik som den står ved visning, med alt av innbo og løsøre. Eiendommen blir ikke ryddet eller rengjort noe mer før overtagelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det foreligger ingen tinglyste servitutter på eiendommen i følge ubekreftet utskrift av grunnboken for gnr. 50 bnr. 23 ajour pr. 28.06.2021.
 • Eiendommen ligger ikke i et regulert område med inngår i et LNFR sone 2 område i kommuneplanens arealdel. I sone 2 området er det tillatt med spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse.
 • Gnr. 50 Bnr. 23 i Hattfjelldal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4.500,-, oppgjørshonorar kr 2.900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 32.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 29.989,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, foto, grunnbokutskrift, takst, meglerpakke Infoland, sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Magnus Selvåg
Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev