aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Søsidveien 219, en flott landbrukseiendom beliggende i Susendal

HATTFJELLDAL Sørsiveien 219

Landbrukseiendom beliggende ca. 2 kilometer sør for Ivarrud og vest for elva Susna i Susendalen.

 • kr 2 200 000
 • BRA 337 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 72 274
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 272 274
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 977
 • Soverom3
 • ArealP-rom 291 m²
 • Tomt239 782.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 200 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000)) 72 274 (Omkostninger totalt) 2 272 274 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Sørsiveien 219. Eiendommen består av 2 boliger, garasje, fjøs med låve, stabbur og redskapshus. Våningshuset som er oppsatt i 1977 har normal god standard i henhold til byggeår og er jevnlig blitt renovert. Enkelte oppgraderinger bør dog påberegnes. Det eldste våningshuset med byggeår ca 1942 blir i dag brukt som utleie for jakt, men kan i fremtiden benyttes som utleie på heltid. Se vedlagte tilstandsrapporter for begge våningshus. Garasjer av enkel standard. Eldre fjøs som er ombygd til snekkerverksted og verksted, på låven er det bygd og renovert for arrangement som låvedans o.l. Stabbur av eldre dato med etterslep på vedlikehold. Susendal har fine forhold med tanke på friluftsliv som jakt og fiske. Det er kort avstand til Børgefjell nasjonalpark.

Sørsiveien 219, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig fra 1977
  Bruksareal
  Kjeller: 87 kvm Trapperom, gang, kjellerstue , vaskerom
  1. etasje: 104 kvm Stue, kjøkken, entré, gang, gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad
  Primærrom
  Kjeller: 51 kvm Trapperom, gang, kjellerstue , vaskerom
  1. etasje: 104 kvm Stue, kjøkken, entré, gang, gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad
  Sekundærrom
  Kjeller: 36 kvm Bod , Bod 2, Bod 3, Bod 4

  Enebolig fra ca. 1942
  Bruksareal
  1. etasje: 89 kvm Vindfang , Vindfang 2, Gang , Gang 2, Stue , Kjøkken , Soverom
  1. etasje: 5 kvm
  2. etasje: 52 kvm Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
  Primærrom
  1. etasje: 84 kvm Vindfang , Vindfang 2, Gang , Gang 2, Stue , Kjøkken , Soverom
  2. etasje: 52 kvm Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3  Tomt
  239782.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er en landbrukseiendom iht. eiendommens størrelse. Eiendom med mer enn 35 dekar dyrka mark (fulldyrka og overflatedyrka jord) og/eller mer enn 100 dekar totalt areal regnes som landbrukseiendom. Eiendommens arealer: Fulldyrket jord daa 103,2 Overflatedyrket jord daa 0,0 Innmarksbeite daa 3,6 Produktiv skog daa 117,8 Annet markslag daa 8,7 Bebygd, vann, bre daa 6,4 Ikke klassifisert daa 0,0 Sum arealer: daa 239,7 Dyrket mark : I følge gårdskartet består dyrket mark av 4 teiger øst for Sørsiveien. Teiger er henholdsvis på 25,4 daa, 10,6 daa, 39,5 daa. og på 13,7 daa. Teiger er avdelt med skogarealer og små daler med bekker som er bevokst med småskog. På vestsiden av Sørsiveien er det 3 teiger med fulldyrket jord der deler av jorda i dag er å betrakte som beiteområder. Teiger på vestsiden er hver på ca. 4-5 daa. Dyrket jord ligger i relativt flatt terreng og er lettdrevet Skog: Produktiv skog og annet markslag : I følge gårdskartet er det 117,8 dekar produktiv skog og 8,7 dekar annet markslag som tilsammen blir 126,5 dekar. Produktiv skog: I 2009 ble det hogd ut 350 m³ tømmer i følge rekvirent som har innhentet opplysninger fra landbrukskontoret i Hattfjelldal kommune. Skogen har i dag ikke større verdi enn til eget uttak til eget formål som ved.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til ca. 2 kilometer sør for Ivarrud og vest for elva Susna i Susendalen. Avstand til Hattfjeldal er ca. 24,4 km og til Trofors ca. 57 km. Susendal er ei levende bygd med korte avstander til jakt,fiske og friluftsliv. Bygda har oppvekstsenter og samfunnshus. Mange gårder som driver med melk og kjøttproduksjon samt sauebruk. Turisme med hundekjøring. Diverse håndverkere, sagbruk/høvleri. Bilverksted, snøscooter/ATV butikk og verksted. Firma med utleie av stilas mm. Det er oppkjørte skiløper og scooterløyper. Dette er en bygd for dem som liker å være nært fantastiske turområder. Daningan, Tiplingan, Børgefjell er bare noen av stedene som er verdt ett besøk. En bygd med godt samhold og gode verdier.

  Adkomst
  Privat vei med adkomst fra sørsiveien

  Bebyggelse
  Bebygd eiendom med 2 våningshus, 2 garasjer, stabbur og et fjøs. Våningshus I Byggeår: 1977 Kjeller: 95 m2 Hovedetasje: 115 m2 Sum bygning: 210 m2 Det er utført egen tilstandsrapport for bygningen som er vedlagt Våningshus II Byggeår: ca 1943 Hovedetasje: 98 m2 Loft: 58 m2 Sum bygning: 156 m2 Det er utført egen tilstandsrapport for bygningen som er vedlagt Driftsbygning. Byggeår 1970 1. etasje 395 m2 Loft 236 m2 Sum bygning: 631 m2 Driftsbygningen, Fjøset er fundamentert på mur av plasstøpt betong. Oppført i bindingsverk konstruksjon. Yttervegger er kledd med liggende og stående panel. Vinduer av to lags glass. Saltak konstruksjon, takket er tekket med stålplater over dagens verksted, ellers er taket tekket med eternittplater. Fjøset er ombygd i 1. etasje til ett snekkerverksted og tidligere silo er ombygd til verksted. Tiltaket er omsøkt og godkjent. Resterende rom i 1. etasje er et uisolert lagerrom. Snekkerverksted: Gulv av pusset betong, vegger er påmontert malte plater og himlingen er tekket med panel. Innvendig i rommet er det montert snekkermaskiner av forskjellige slag. Verksted: Tidligere silo er fylt opp med sand og påstøpt betongdekke og ombygd til verksted. Gulvet er av pusset betong, innvendige vegger og himling er av profilerte stålplater, det er montert inn nye vinduer i vegger og det er innmontert en leddport. Innvendig på gulvet er det montert en to-søylet løftbukk for biler. I 2. etasje (høylåve) er det bygd rom der det kan arrangeres låvedans med scene og bar. Kjøkken med kjøkkeninnredning med over og underskap med servant og oppvaskkumme med heldekkende stålbeslag og laminert benkeplate. Innmontert oppvaskmaskin, komfyr og plass til kjøle/fryseskap. Innredet toalettrom med 3 toalett og servant. Traukjeller brukes i dag av en nabogård. Avvik: Utvendige fasader har malingsavflassing, utvendig takttekking er av bølge-eternittplater fra byggeår. Bygningen er ikke tilstandsvurdert. Garasje med carport. Byggeår: 1986. 40 m2 Areal garasje ca. 40 m². Areal carport ca. 25 m². Carporter regnes som åpent areal og har ikke måleverdig areal iht. "takstbransjens regler for arealmåling - 2014". Nevnte areal er derfor ikke medtatt i arealoversikten ovenfor. Uisolert garasje som er fundamentert på støpt ringmur. Oppført i trekonstruksjon med utvendig stående panel. Saltak takkonstruksjon, taket er tekket med profilerte stålplater. Det er innlagt strøm i bygget. Redskapshus. Byggeår: ca 1950 . Areal: 100 m2 Uisolert bygning som er fundamentert på støpt ringmur. Oppført i trekonstruksjon med liggende og stående panel. Saltak takkonstruksjon, taket er tekket med profilerte stålplater. Avvik: Bygning av eldre modell. Stor avstand mellom taksperrer, det er ikke lagt undertak over taksperrer. Utvendig er det stor malingsavflassing på bordkledning. Bygget har skjevheter i konstruksjonen. Stabbur. Byggeår 1960 1. etasje: 11 m2 Loft: 8 m2 Sum bygning: 19 m2 Loftetasjen har deler av innvendig areal som ikke har godkjent måleverdig høyde grunnet skråhimling. Dette arealet er ikke medtatt i arealoversikten. Bygningen er fundamentert på støpte betongsøyler. Utvendige vegger i 1. etasje er av kantskåret tømmer, 2. etasje er oppsatt som bindingsverk og utvendig tekket med stående bordkledning. Saltak takkonstruksjon som utvendig er tekket med profilerte stålplater. Bygningen er ikke tilstandsvurdert.

  Barnehage/skole/fritid
  Susendal barnehage, Hattfjelldal barnehage og Varntresk barnehage

  Skolekrets
  Susendal og Hattfjelldal oppvekstsenter

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Innhold
  Bolig bygd i 1977: Hovedetasje: Stue , Kjøkken , Entré , Gang , Gang 2, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad Kjelleretasje: Trapperom , Gang , Kjellerstue , vaskerom, 4 boder Bolig bygd ca. 1942: Hovedetasje: Vindfang , Vindfang 2, Gang , Gang 2, Stue , Kjøkken , Soverom Loftetasje: Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3

  Standard
  Enebolig fra 1977 holder normal standard alder tatt i betraktning. Boligen er normalt vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må dog påberegnes iht. normal elde og slitasje. 2010 - Tilbygg av inngangsparti. Eiendommen, boligen med byggeår 1977, er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Saltak takkonstruksjon med taksperrer. Undertak av tretro og papp. Loftskillet er isolert med ca. 10 cm. isolasjon. Kaldloftet er luftet ut over raft. Adkomst til kaldloftet via luke i himling på et soverom. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak - Det må gjøres nærmere undersøkelser. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Lufting/ventilering bør forbedres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Utvendige trapper Utvendig tretrapp opp til terrasse Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Tett tretrapp med belegg i trinn Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er avvik: - Det er ikke montert rekkverk. Det er knirk i trapp. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Tiltak: - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Det er montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht.forskriftskrav? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn10 år? Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000 TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i et relativt flatt område. Vurdering av avvik: - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Generell info: Terreng rundt byggverk må planeres med fall utover. Fallet må være minimum 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra grunnmur. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri. Forhold som har fått TG2- AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Renner og nedløp av plast. En luftehatt. Luftehatten er ikke i bruk. Pipen er tekket med heldekkende beslag med pipehatt. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler taknedløp mot sørvest. Det er lekkasjer på takrenner. Tiltak - Stigetrinn og plattform for feier må monteres. - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Utvendig > Vinduer Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra ca. 2016 på vegger som er renovert. Stuevinduer på vegg mot nordøst: Bytte av glass i 2008. Karmer er fra byggeår. To soveromsvindu er fra byggeår. Kjellervinduer er av to lags glass fra 1991. Vurdering av avvik: - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. To vinduer er knust i kjelleretasjen. Karmbord på vinduer på terrassesiden er montert helt ned på vindusbrett uten åpning . Manglende montering/ overflatebehandling av karmbord på vinduer. Malingsavflassing på beslag på stuevinduer. Tiltak - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Knuste vindusglass i vinduer i kjelleretasjen må byttes ut. Eldre vinduer i hovedetasjen bør byttes ut. Råteskadet karmbord på vindu bør byttes ut. Påse å montere karmbord med dryppnese mot beslag. Utvendig > Dører Hovedytterdør: Isolert dør av eik, ukjent byggeår. Terrassedør mot nordøst: Fra 1977. Terrassedør med utgang til terrasse fra 2016. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Terrasedør mot sørøst er fuktskadet i nedre del. Terrassedør mot nordøst er fra byggeår. Værslitte overflater på hovedinngangsdør. Tiltak - Det må foretas lokal utbedring. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasse med utgang fra stue på ca. 25 m². Terrassen er fundamentert på betongpeler og fastmontert i bygningen. Terrassegulvet/ bjelker av impregnerte materialer. Rekkverkshøyde på 93 cm. En platt ved inngangspartiet på ca. 12 m². Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Platten ved inngangen var dekket med snø og er ikke nærmere vurdert. Tiltak - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Innvendig > Overflater Underetasje: Gulv: Tregulv og belegg. Vegger: Malte plater og malte arbor sponplater. Himling: Malte plater. Hovedetasje: Gulv: Parkett, laminat og belegg. Parketten er fra byggeår. Vegger: Malt panel, tapet og plater. Himling: Malte plater. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Hovedetasje: Knirk i gulv på stue, gang og på soverom. Lokal svikt i gulv i inngang til kjøkken. Små skader i himlinger. Skader på vegg i trappeløp til kjeller. Kjelleretasje: Bod/ tekninsk rom i kjelleren er ikke innredet med gulv og veggoverflater. Tiltak - Tiltak: Overflater fungerer med dagens tilstand. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger Innvendig > Pipe og ildsted Boligen har elementpipe. En vedovn i stue i hovedetasjen og en vedovn er montert i kjellerstua. Vurdering av avvik: - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Det er avvik: Vedovnen i stue er montert på lecastein. Ubrennbar plate under vedovn på stue er ikke 30 cm. ut fra ovn. Tiltak - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. - Større avstand til brennbart materiale må lages. - Tiltak: Etablere brannbestandig plate på vegg ved sotluke i kjelleren. Øke avstanden på ubrennbar plate på gulv under vedovnen i stua Innvendig > Rom Under Terreng Innvendige vegger mot terreng: Innvendig utlektet med 5 cm., vegger er for det meste isolert med isopor og påmontert panel og sponplater. Boden mot nordvest er ikke isolert mot grunnmur. Gulv i underetasjen: Støpt gulv i kjellerstue og vaskerom, i kjellerstua er det montert varmekabler. Gulv er tekket med belegg. Resten av gulvet er av sponplater på betong med gulvbelegg. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det ble hullborret på to plasser i kjellervegger, på vegg i kjellerstue og på vegg på bod mot nordvest. I kjellerstue er betongveggen innvendig isolert med isopor mot betonggrunnmur. Ingen unormale forhold ble oppdaget innvendig i veggen. På kjellerbod mot nordvest er kjelleryttervegger innvendig isolert med mineralull. Her ble det ved fuktmåling påvist forhøyede fuktverdier innvendig i konstruksjonen. Det ble også registrert museavføring innvendig i veggen. Det ble fuktmålt på gulvet, også her ble det påvist forhøyede fuktverdier Fuktmåling innvendig i veggen viste ca. 21 vektprosent i treverket. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst. - Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Tiltak med dreneringen kan ikke utelukkes. Utlektede kjellervegger er å regne som en risikokonstruksjon med tanke på kondensering med fare for sopp og råteskader. Tiltak for å sikre denne konstruksjonen bedre er å isolere kjellervegger på utsiden med påfølgende fuktsikring. I kostnadsestimatet er det kun satt pris for nærmere undersøkelser av veggkonstruksjonen på boden. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Innvendige dører Hovedetasjen har formpressede dører og ei furudør. Kjelleretasje har finèrdørerer. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak - Enkelte dører må justeres. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det ble registrert bom i en flis ved hjørne til wc-rom. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Det er ikke monter fronter på innredningen. Avvik på vanntilkobling på wc, ikke fagmessig utført. Tiltak - Skadede deler av innredning/utstyr må skiftes ut/utbedres. Monetre fronter på innrednig. Våtrom > Ventilasjon > Bad Det er mekanisk og naturlig avtrekk ut gjennom vegg. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Tiltak - Våtrommet fungerer med dette avviket. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter av kirsebær og skrog av spon. Benkeplaten er av laminat. Som hvitevarer er det integrert kjøle/fryseskap, oppvaskmaskin, induksjontopp, micro og stekeovn. Stekeovnen er ca. 2 år. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Det mangler 5 stk dekkplater på underskap i innredningen. - Tiltak: Montere dekkplater. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er avløpsrør av plast. Stakemuligheter i kjelleretasje, lufting av av avløpsanlegg via durgoventil som er plassert på kaldloftet. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: Durgo lufte ventil for avlufting av avløpsanlegget er plassert på kaldloftet. Denne typen lufteventiler skal monteres frostfritt. Tiltak - Andre tiltak: Om mulig bør lufting av avløpsanlegget føres ut over tak. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Vurdering av avvik: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Tomteforhold > Drenering Det foreligger ikke opplysninger om eventuell drenering rundt bygningen. Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Bygningen har betonggrunnmur. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Sprekk i grunnmur eller i puss. Sprekken ansees ikke å ha noen svekkelse på styrken i grunnmuren. Stedvis avflassing av murpuss. Tiltak - Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Pussing av grunnmur. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er septiktank med overløp til grøft og privat brønn. Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Tiltak - Foreta kontroll av brønnvann. - Innhent dokumentasjon, om mulig. Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Taktekking Bølgeblikkplater Vurdering av avvik: - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Dekkbord og vindskibord har råte skader. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Det bør påberegnes bytte av taktekke i nær fremtid. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Installering av tett dusjkabinett anbefales. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Enebolig fra 1942 har noe lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Boligen er normalt vedlikeholdt, enkelte oppgraderinger må dog påberegnes iht. normal elde og slitasje. 2020 - Bytte av bordkledning og vinduer på 3 vegger. Eiendommen, boligen med byggeår 1942, er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Taktekking over terrasse. Terrasse i hovedetasjen er overbygd med tak, taktekke av papp. Det er montert ny tro på oversiden av gammel tro og tekket med papp. Vurdering av avvik: - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. - Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Undersiden av takkonstruksjonen har fuktskader. Det er ikke montert vindskibord og det er ikke montert overgangsbeslag på øvre side av tak mot veggen. Store deler av taket var dekket av snø under befaringen. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. - Lokal utbedring må utføres. I kostnadsestimat er det kun tatt med kostnader for videre undersøkelser av taket når det er snøfritt Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Inngang øst og kott på loft. Inngang øst og på kott på loft er glass med enkle glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. To vinduer i inngangen er knust, fuktskader i karmer. Tiltak - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Dører Hovedytterdør: Isolert dør fra ca. 1980. Terrassedør: Isolert terrassedeør fra ca. 2010. Dør i gammel inngang: Uisolert tredør. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Eldre inngang mot øst er ikke i bruk. Tiltak - Tiltak: Før bytte av dør, bør inngangspartiet renoveres. Utvendig > Utvendige trapper Hovedinngangstrapp er av betong Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. Tiltak - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Måling planavvik i etasjer: Hovedetasje: Totalt planavvik ca. 45 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 18 mm. Loftsetasje: Totalt planavvik ca. 25 mm. Planavvik med radius på 2 meter ca. 15 mm. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Rom Under Terreng Kjelleretasjen er oppbygd med gulv av betong og vegger av betong. Kjelleretasjen kar ingen innforede vegger. Innvendig himling er kledd med plater. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. - Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Fukt og soppvekster i kjellerrom på yttervegger. Mugg og soppvekster på himlingsplater. Tiltak - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Det må etableres ventilering av kjelleretasjen. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredning som er plassbygd med benkeplate i stål med nedfelt oppvaskkum. Plass til komfyr. KJøleskap er plassert på bod ved siden av kjøkkenet. Vurdering av avvik: - Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Avløpsrør under hovedvask av soil har rustskader. Tiltak - Lekkasje må tettes. Strakstiltak nødvendig. Kostnadsestimat: Under 10 000 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Det er registrert avvik med avtrekk. Ventilatoren fungerer ikke. Tiltak - Ventilatoren må skiftes. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Det er montert brannslukkingsapparat og røykvarslere i boligen iht. gjeldende krav, men brannslukkingsapparat er over 10 år. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Kostnadsestimat: Under 10 000 TGIU - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Innvendig > Krypkjeller under stuedel. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv som fundament under tilbygd stuedel mot sør. Dette kryperommet har ingen tilgang for inspeksjon. Vurdering av avvik: - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Tiltak - Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Terrengforhold Eiendommen ligger i lett skrånenende terreng. Vurdering av avvik: - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri. Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Taktekkingen er av skifertakstein. Taksteinen ble montert byggeår ca. 1943. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfritt. Taket var delvis dekket av snø ved befaring, Full inspeksjon var ikke mulig. Utvendig > Taktekking inngang og stuedel Taktekkingen er av stålplater. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Dekkbord og vindskibord har råteskader. Tiltak - Tiltak: Bytte av dekk og vindskibord. Utvendig > Nedløp og beslag Renner og nedløp av metall. Snøfangere og stige til pipen. To piper av Leca. Piper er renovert med elementpipe fra ca. kjøkkenetasjen og opp ut over tak. Piper er utvendig tekket med tekket med underbeslag og dekorsten. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Manglende nedløp fra renner. Takrenner av eldre modell med punktvise lekkasjer. Tiltak - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nye renner og nedløp bør monteres. Utvendig > Veggkonstruksjon Veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Det er ny kledning på 3 av veggene. Byttet ca. 2020. Resten av vegger som ikke er byttet har råteskader Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tiltak - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det må påberegnes utbytte av kledning som ikke er byttet ut grunnet råteskader. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Åstak takkonstruksjon fra byggeår. Undertak av tretro med takpapp som er fra byggeår. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Påvist fuktskjolder rundt en pipe i loftetasjen. Det ble fuktmålt i himling ved pipe. Ingen unormale forhold ble påvist. Tiltak - Det må gjøres nærmere undersøkelser. - Innhent dokumentasjon, om mulig. Det burde vært etablert luke i himlingen på loftet for inspeksjon av takkonstruksjonen. Utvendig > Vinduer Norgesvindu med to- lags glass fra 2010. Ett vindu i loftetasjen er av eldre modell. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Noen vinduer mangler utvendig omramming. Gammelt overbeslag er ikke fjernet på noen vinduer. Eldre vindu på ett soverom med utvendig sprekker i karm. Tiltak - Tiltak: Omramming rundt vinduer bør påmonteres. Bytte av eldre vindu mot sør. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger En overbygget terrasse på ca. 5 m² mot vest. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tiltak - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Innvendig > Overflater Hovedetasje: Gulv: Belegg og parkett i ei stue. Vegger: Arbor sponplater og malte veggplater. Himling: Malte plater. Loftetasje: Gulv: Belegg Vegger: Tapet og malte arborplater. Himling: Malerpapp. Loftetasjen er delvis renovert med nye gulv på 3 soverom og nye veggplater på 2 soverom Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak - Overflater må utbedres eller skiftes. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted Boligen har to stk. mursteinspiper. Øvre deler av piper er rehabilitert. Det er montert inn nye elementer i øvre deler og ut over tak. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Øvre deler av pipe er rehabilitert. Nedre deler av piper er av eldre ukjent årgang. Det anbefales å få utført en kontroll av piper av feievesenet. Tiltak - Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp. Innvendig > Krypkjeller Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv på ca 3 m² i enden av tilbygd inngangsdel. Kryprommet ble inspisert ved å skru ned en veggluke. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. - Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. - Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Tiltak - Bedre ventilering må etableres. - Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. Innvendig > Innvendige trapper Boligen har lakkert tretrapp. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Manglende rekkverk Tiltak - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige dører Innvendige dører av finer og malte tredører. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Det er avvik: Enkelte dører har overflateskader Tiltak - Enkelte dører må justeres. - Tiltak: Dører funger med dagens tilstand. Tekniske installasjoner > Vannledninger Innvendige vannledninger er av jern og kobberrør. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er avløpsrør av støpejern og plastrør. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Varmtvannstanken er på ca 120 liter. Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tomteforhold > Drenering Det foreligger ikke opplysninger om eventuell drenering rundt bygningen. Vurdering av avvik: - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Bygningen har betonggrunnmur. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Tilbygd inngangsparti har grunnmur av lettklinkerblokker. Store deler av grunnmuren var dekket av snø under befaring. Full inspeksjon er ikke mulig. Vurdering av avvik: - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. - Det er avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak - Tiltak: Grunnmuren er ikke pusset. Grunnmuren må inspiseres bedre når det er fritt for snø rundt muren Forhold som har fått TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendige avløpsrør er av plast og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Det er septiktank med overløp til grøft og privat brønn. Det er bare avløp fra badet til septiktank. Gråvann fra kjøkken går i en annen avløpsledning og ut i bekk. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Foreta kontroll av brønnvann. - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Innbo og løsøre
  Enebolig fra 1977 Utstyr Kjøkken: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter av kirsebær og skrog av spon. Benkeplaten er av laminat. Som hvitevarer er det integrert kjøle/fryseskap, oppvaskmaskin, induksjontopp, micro og stekeovn. Bad: Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Vaskerom i kjeller: Rommet har opplegg for vaskemaskin og utslagsvask. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. Enebolig fra 1942 Utstyr Kjøkken: Kjøkkeninnredning som er plassbygd med benkeplate i stål med nedfelt oppvaskkum. Plass til komfyr. KJøleskap er plassert på bod ved siden av kjøkkenet. I tillegg blir alle senger stående, kjøkkenbord og stoler. (På kjøkkenet) Reoler, skjenk, høyskap, kommoder, stoler og salongen vil bli igjen. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. På låven følger kjøkkenutstyr med, dette med tanke på videre drift av eventuelt låvedans. I verksted følger det ikke med noe utstyr.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber inn til hovedhuset.

  Parkering
  Godt med parkeringsplass på egen tomt samt garasje.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 200 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000)) 72 274 (Omkostninger totalt) 2 272 274 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  En vedovn i stue i hovedetasjen og en vedovn er montert i kjellerstua. Det er installert varmepumpe i 2010. Varmekabler i gulv på bad og vaskerom.

  Info strømforbruk
  26300 kwh

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  1249

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt og feiing. Renovasjon kommer i tillegg med kr. 5.658,- pr. år, fordelt på 6 terminer.

  Formuesverdi primær
  279029

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Strøm og forsikring kommer i tillegg til kommunale avgifter og renovasjon.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1826/15/4: 06.10.1939 - Dokumentnr: 1291 - Bestemmelse om veg 07.04.1942 - Dokumentnr: 333 - Bestemmelse om vannrett 22.02.1965 - Dokumentnr: 904612 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
  01.11.1966 - Dokumentnr: 3521 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  29.08.1967 - Dokumentnr: 2770 - Erklæring/avtale Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med vanningsanlegg
  14.04.1977 - Dokumentnr: 2006 - Bestemmelse om bebyggelse vedr. redskapsbu
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  10.05.1977 - Dokumentnr: 2646 - Borett Rettighetshaver: ODDLAUG IVERSEN
  03.08.1978 - Dokumentnr: 4464 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL
  03.12.1979 - Dokumentnr: 907808 - Elektriske kraftlinjer 17.09.1992 - Dokumentnr: 4289 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1826 Gnr:15 Bnr:7
  Bestemmelse om vannledning
  15.11.2006 - Dokumentnr: 5297 - Livsvarig borett Rettighetshaver: Oddlaug Iversen f. 19.04.43.
  06.10.1939 - Dokumentnr: 1291 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1826 Gnr:15 Bnr:1
  10.04.1992 - Dokumentnr: 1744 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1826 Gnr:15 Bnr:7
  22.11.1993 - Dokumentnr: 6441 - Målebrev Veggrunn "fv 298 Ivarrud-Sørmo", gnr. 93, bnr. 1.
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Vei, vann og avløp
  Adkomstvei: Privat vei med adkomst fra sørsiveien. Tilknytning vann: Privat vann via brønn. Tilknytning avløp: Privat septik

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innenfor kommuneplanens arealdel LNFR område (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift).

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Ved overdragelse/salg i det frie marked vil overdragelsen være konsesjonspliktig da eiendommens totalareal overstiger 100 dekar. Unntak fra konsesjonsplikten ved overdragelse gjelder kun nær familie. Foreldre, barn, søsken og ektefelle.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke tatt stilling til odel i denne rapporten.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 200 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 404 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 55 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000)) 72 274 (Omkostninger totalt) 2 272 274 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  72274

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5.900,- oppgjørshonorar kr 4.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  60.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 172 ,-. Utleggene omfatter grunnbokutskrif. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg og vederlag samt kr. 15.000,- for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva. 

Rita Aanes

Megler

Rita Aanes

97 75 71 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev