aktiv-eiendomsmegling

HEBNES Gamlestølvegen

Hebnes - Flott hyttetomt med nydelig utsikt og kort veg til sjøen. Mulighet for leie av båtplass!

 • kr 550 000
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 30 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 580 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt699 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))

  30 792 (Omkostninger totalt)

  580 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Gamlestølvegen, Rogaland

 • Tomt
  699m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Innen området kan det førest opp til sammen 18 frittliggende fritidshus plassert på tomter iht. planen. Hver hytte skal ikke ha større bruksareal enn 100kvm (BRA). Hyttene skal ha en høyde + evt. hems/loft, og skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 35º. Tekking av tre, tegl, torv eller skifer. Maksimal mønehøyde: 6,0m over grunnmur. Grunnmuren skal ikke være høyere enn 1,0m

  Beliggenhet
  Vi har nå fått for salg en kjekk hyttetomt med fin beliggenhet i rolige og naturskjønne omgivelser på Hebnes. Fra tomten er det fri utsikt utover fjorden og dalen. Det er ca. 500m ned til sjøen hvor en kan nyte et deilig bad, fiske eller ta seg en båttur. Trenger man noe på butikken eller må fylle på drivstoff er dagligvarebutikken og bensinstasjonen ca. 8 minutter unna med bil. Det er utallige turmuligheter i nærheten både sommer og vinter. Vi kan blant annet nevne Grytenuten som er 862 moh. hvor utsikten er fantastisk mot både Stavanger, Utsira, Ryfylkebassenget og Folgefonna. Ønsker en å ta med seg skiene i skitrekk eller stå på langrenn om vinteren, kan en ta seg en times kjøretur til Sauda og Gullingen hvor en finner både skisenter og flotte langrennsløyper. Eller en kan f.eks. sjekke ut Stranddalshytta i Gullingen 1000 moh. Det er en god halvtime til Sand med bil hvor det nylig åpnet et flott badeland til glede for store og små. Det er også flere spisesteder på Sand som brunsj, Kulp Bistro og Fargeriet Kafè for et bedre måltid. Fra hyttefelte er det: Ca. 2 timer med bil til Arsvågen. Ca. 2 timer med ferje fra Finnøy. Ca. 2 timer med bil fra Haugesund. Ca. 50 min med bil til Sauda. Ca.40 min med bil til Sand. Ca. 50 min med bil til Gullingen. Ca. 2 timer og 20 min med bil fra Stavanger. Hebnes har ferjeforbindelse mot sør og øst til Foldøy og mot vest til Nedstrand og videre til flere av øyene i Finnøy. Hurtigbåt fra Stavanger tar ca. 1 time og 30 minutter, den legger til ved Hebnes kai som ligger ca. 4km unna hyttefeltet. Mulighet for å leie båtplass hos Audun Tveita tlf: 922 03 349. pris 1000kr pr 1/2 meter pr år , bredde båtplass.

  Adkomst
  Fra Stavanger sentrum til tomten bruker man ca. 2 timer og 20 min via Ryfast tunnelen. Det er også mulighet for å ta hurtigbåt fra Stavanger til ferjekaien som ligger ca. 4 km fra hyttefeltet. Fra Haugesund tar det ca. 2 timer. Se vedlagte kart

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av fritidsbebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))

  30 792 (Omkostninger totalt)

  580 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ingen kommunale avgifter pr. dags dato. Felles septiktank som tømmes av Ivar renovasjon Ryfylke hvert 4 år. Oppgitte kommunale avgifter er uten renovasjonsavgift. Renovasjonsavgift innkreves av Ivar renovasjon Ryfylke og varierer i pris. Oppgitt pris pr. d.d. kr.2 637,- Hytteforeningen er under etablering og velforeningsavgift er ikke fastsatt enda.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi kr per Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på: Boliglån Livs- /gjeldsforsikring Forsikring Sparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1134/113/44: 21.01.2021 - Dokumentnr: 82772 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 987 031 204
  Elektronisk innsendt
  26.03.2010 - Dokumentnr: 226961 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1134 Gnr:113 Bnr:5
  23.12.2020 - Dokumentnr: 3532114 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1134 Gnr:113 Bnr:60


  Vei, vann og avløp
  Vei, strøm, vann, avløp ligger klart til tomten. Privat anlegg på feltet. Kjøper forplikter seg til å bli medlem av vann/vei og kloakk lag når 9/18 hytter er bebygd. Ingen tilkoblingsavgift pr. dags dato.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten er regulert til fritid. Reguleringsplan for hytter på del av gnr. 113 bnr. 5 "Tveita", Ropeidhalvøya i Suldal kommune. Sist revidert 28.03.2017.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  13 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000))

  30 792 (Omkostninger totalt)

  580 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  30792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9.500.-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 15.050 ,-. Utleggene omfatter digital markedsføring, innhenting av kommunale opplysninger, fotograf, prospekter, webmegler, tinglysing av sikringsobligasjonen, avisannonsering. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev