aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gullbakkvegen 16!
Velkommen til Gullbakkvegen 16!

HEGGENES Gullbakkvegen 16

Innholdsrik boligeiendom med oppgraderingsbehov. Sentrumsnært med kort avstand til barnehage og skole. Gode solforhold.

 • kr 1 150 000
 • BRA 220 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 150 000
 • Omkostningerkr 45 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 195 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1970
 • Soverom2
 • ArealP-rom 75 m²
 • Tomt2 331.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,00))   45 792,- (Omkostninger totalt)   1 195 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger enebolig.
Eiendommen "Engly" ligger usjenert og solrikt til ca. 1 km nord for Heggenes sentrum. Den har utsikt utover dalen og til Heggefjorden. Fra eiendommen er det fin gangavstand til butikker, kafé, helsestasjon og legesenter i Heggenes sentrum. Til kommunehus, bibliotek og ungdomsskole er det ca. 3 km. Boligeiendommens bebyggelse består av enebolig, garasje med boder og verkstedbygning. Eiendommen fremstår med noe renoveringsbehov, og det må påregnes kostnader til oppgradering og vedlikehold. Boligen er oppført over 2. etasjer, med hovedinngang i underetasjen. En lakkert tretrapp tar deg opp i hovedetasjen som inneholder gang, kjøkken, stue, bad, kontor og to soverom. Verkstedbygget er innredet med verkstedrom, kontor og lagerrom.
Boligen er oppført over 2. etasjer, med hovedinngang i underetasjen.

Gullbakkvegen 16, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 8 kvm
  Kjeller: 5 kvm Deler av kjeller/krypkjeller er ikke medtatt i oppmålt areal grunnet fjell i dagen.
  1. etasje: 67 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 8 kvm Hall m/trapp
  1. etasje: 67 kvm Hall m/trapperom, kjøkken, stue, bad, kontor og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 5 kvm Gang og uinnredet kjellerrom.

  Garasje/boder
  Bruksareal
  1. etasje: 31 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 31 kvm Garasje og to boder.

  Verkstedbygning
  Bruksareal
  1. etasje: 71 kvm
  2. etasje: 38 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 71 kvm Verksted-rom og kontor.
  2. etasje: 38 kvm Lagerrom.  Tomt
  2331.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Pent opparbeidet eier tomt i skrående terreng med adkomst, biloppstilling, plen og beplantning. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For denne eiendommen er alle grensene lilla. Tomtegrenser og tomtestørrelse vil avvike ved nøyaktig oppmåling. Eiendommen ligger innenfor Skredfare, kpfare 310. Sonene omfattar område som kan vere utsette for steinsprang, snøskred eller flaum- og lausmasseskred. Ihht. arealdelen til kommuneplanen: "Nye byggeområde og nye byggetiltak, inkl. skiløypetrasear og vegar og reetablering av eksisterande bygg, er ikkje tillate i sonene utan at det ligg føre ei fagkyndig utgreiing med dokumentasjon av tilstrekkeleg sikkerheit i samsvar med krav i gjeldande teknisk forskrift. Dersom det er behov for sikringstiltak, skal dette vere etablert før bygging kan setjast i gang.

  Beliggenhet
  Eiendommen "Engly" ligger usjenert og solrikt til ca. 1 km nord for Heggenes sentrum. Den har utsikt utover dalen og til Heggefjorden. Fra eiendommen er det fin gangavstand til butikker, kafé, helsestasjon og legesenter i Heggenes sentrum. Til kommunehus, bibliotek og ungdomsskole er det ca. 3 km. Lidar barneskole ligger i Skammestein, ca. 10 km unna, mens Heggebø friluftsbarnehage som er en av tre barnehager i kommunen, ligger kun 2 km fra boligen. I sentrum av Heggenes finner en også hyggelige Furustrand med fine uteområder, badestrand og lokaler for ungdomsklubben. Heggenesområdet byr på mange fine turmuligheter langs gang- og sykkelstier. Om en ønsker å ta turen ut i fjellterreng er det ca. 10 km til Yddin og ca.16 km til Beitostølen. Beitostølen er en svært familievennlig og trivelig fjellandsby beliggende ved foten av Jotunheimen, og har flere butikker, serveringssteder og en rekke aktivitetstilbud. Toppturer til Rundemellin og Skarvemellin kan også anbefales. Avstand til Fagernes sentrum med alle fasiliteter, er ca. 22 km.

  Adkomst
  Eiendommen ligger sentralt til nær Heggenes sentrum. Fra Fagernes følger en Fv. 51m Bygdinvegen i ca. 22 km. Ta så av til høyre inn på Gullbakkvegen og følg denne ca. 174 m. Eiendommen vil nå ligge på venstre side merket med Aktiv "til salgs"-skilt. Velkommen!

  Bebyggelse
  Enebolig, Garasje/boder og verkstedbygning

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Enebolig: Byggeår: 1970 Standard : Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold : Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. UTVENDIG: Saltak i sperrekonstruksjon med kaldtloft. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater og med takrenner/nedløp av plastbelagt stål. Veggene har bindingsverkskonstruksjon med stående behandlet bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass 1+1. Bygningen har malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Balkong oppbygd med trebjelkelag belagt med terrassebord og rekkverk i trekonstruksjon. Søyler av tre og fundament av betong. Terrasse oppbygd med bjelkelag og terrassebord. Rekkverk i trekonstruksjon og punktfundament av lettklinkerblokker. INNVENDIG: Innvendig er det gulv av forskjellig typer vinylbelegg. Veggene har tapet, trepanel og malt tapet/strie. Innvendige tak har himlingsplater og noe trepanel. Bygget har etasjeskille av trebjelkelag. Deler av bjelkelaget ligger over krypkjeller. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har elementpipe av lettklinkerblokker og tilkoblet med vedovn og sotluke. Boligen har lakkert tretrapp. Innvendig har boligen malte furu fyllingsdører. Eldre ytterdør i tre mot trapperom. Underetasje/Hovedinngang: Gulv er belagt med vinylbelegg. Veggene er kledd med trepanel. Kjeller har gang/vaskerom. Krypkjeller under trebjelkelag antatt med stubbeloftsgulv. Krypkjeller er besiktiget i fra luke i trapperom/underetasje og ellers fra kjellerrom. Resterende krypkjeller er ikke kontrollert/besiktiget grunnet manglende tilkomst. I kjellerrom er det gulv av støpt betong og noe fjell i dagen. Vegger av pusset mur/lettklinkerblokker. Himling av etasjeskille med trepanel. TOMTEFORHOLD: Bygget har grunnmur mot tilbakefylt terreng. Overvann fra tak ledes i nedløp. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Eiendommen er planert rundt bygning med grus/plen, og noe gruset innkjøring/parkering. Ellers skrånende naturtomt. Utvendige vann og avløpsrør er av plast. Det er septiktank med overløp til grøft. Septiktanken er antatt bygget i glassfiber og med lokk av betong. Garasje/boder: Byggeår: 1964 Standard : Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Vedlikehold : Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Beskrivelse: Uthus med boder og garasje er vurdert under ett. Bygget er oppført med yttervegger av bindingsverkskonstruksjon satt på terreng. Vegger er kledd med stående behandlet ytterkledning. Pulttak i sperrekonstruksjon og takene er tekket med stålplater. Innvendige er det jordgulv. Terrenget helle inn mot bygning. Bygningen fremstår med mangelfullt vedlikeholdt og det er b.la. registrert flere områder med råteskader. Bygningen fremstår i dårlig stand og er ikke vurdert utover dette. Bygning må vurderes opp mot kost/nytteverdi. Verkstedbygning: Byggeår: 1965 Standard : Bygningen har gjennomgående en enkel standard på overflater og utstyr. Vedlikehold : Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. Beskrivelse: Bygget er oppført med ringmur i betong og antatt med innvendig krypkjeller. Yttervegger av ytongblokker el. lignende med malt/slammet ytterside. Saltak med loftstol konstruksjon og taktekking med stålplater. Tilbygg har pulttak i sperrekonstruksjon. Innvendig gulv av trebjelkelag, antatt over noe ventilert kryperom. Det er innlagt strøm med kontakter og fast belysning via lampepunkter. Trevinduer med koblet glass i ramme 1+1. Malt ytterdør i tre. Bygningen har flere riss i murvegger og på tilbygget del er skadene så store at man ser inn i rommet. Bygget bærer ellers preg av manglende vedlikehold og er ikke vurdert utover dette. Kryperom er ikke kontrollert. Det er registrert noe skeivheter på bygget. utvendig faller terrenget mot bygget. Det må påregnes større påkostninger/vedlikehold.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen selges for dødsbo, og selger har ikke kjennskap til eiendommen. - Det er ikke utført kontroll av el-anlegg. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Enebolig: 1. etasje: Hall m/trapperom, kjøkken, stue, bad, kontor og to soverom. Underetasje: Hall m/trapp. Kjeller: Gang og uinnredet kjellerrom. Veranda. Terrasse. Garasje/boder: Garasje og to boder. Verkstedbygning: 1. etasje: Verksted-rom og kontor. 2. etasje: Lagerrom.

  Standard
  Eldre boligeiendom med usjenert beliggenhet i Heggenes. Boligeiendommens bebyggelse består av enebolig, garasje med boder og verkstedbygning. Eiendommen fremstår med noe renoveringsbehov, og det må påregnes kostnader til oppgradering og vedlikehold. Den har dog en sentral beliggenhet i et usjenert område, slik at her er det et potensial til å skape et koselig hjem og sin egen virksomhet. Boligen er oppført over 2. etasjer, med hovedinngang i underetasjen. Her er det entré med vinylbelegg på gulv og med god plass til ytterklær. En lakkert tretrapp tar deg opp i hovedetasjen. I stua er det god plass til å innrede med både stor spisegruppe og en hyggelig sofakrok. De store vindusflatene gir god utsikt og slipper mye naturlig lys inn i rommet. En peisovn med glassdør er en god varmekilde i rommet, og gir et fint innsyn til flammene. I tillegg har boligen varmepumpe som sørger for jevn fordeling av ønsket temperatur. Fra stua er det utgang til terrassen som har fin plass til utemøbler, grill m.m. Kjøkkenet har eldre innredning i heltre med malte fronter. Benkeplaten er av tre og har egen stålbenk med innfelt utslagsvask/vaskekum. Frittstående komfyr, kjøleskap, microovn og ventilator. På kjøkkenet er det fin plass til en mindre spisegruppe hvor kaffekoppen eller en enkel frokost kan nytes. Boligen har to soverom av god størrelse der begge kan innredes etter eget behov. Et tredje rom benyttes i dag som kontor, og har utgang til koselig balkong med utsikt utover Heggefjorden. Badet har vinylbelegg på gulvet og vegger kledd med våtromstapet. Det er montert vegghengt servant, gulvstående toalett og dusjkabinett i hjørne. Baderommet har behov for full renovering. Boligen har egen inngang til krypkjeller med støpte betonggulv og noe fjell i dagen. Varmtvannstanken på ca. 120 liter er plassert i her. På eiendommen står det også et uthus med boder og garasje, samt et verkstedbygg. Verkstedbygget er innredet med verkstedrom, kontor og lagerrom, og har innlagt strøm med kontakter og fast belysning. Begge byggene bærer preg av manglende vedlikehold. ---------------------- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Enebolig: Utvendig: Taktekking, TG2 Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater og taket er besiktiget fra bakkenivå. Vurdering av avvik: - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. - Det er påvist andre avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Det er ikke benyttet undertak. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Kostnadsestimat satt for legging av nytt tak og undertak. Nedløp og beslag, TG3 Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Vurdering av avvik: - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist avvik i beslagløsninger. - Takrennenedløp har stedvis deformasjoner som følge av frostsprengning. Det er ikke montert forkantbeslag. Tiltak: - Det må monteres snøfangere for å oppfylle byggeårets krav. - Stigetrinn for feier må monteres. - Lokal utbedring/utskiftning. Veggkonstruksjon, TG2 Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående behandlet bordkledning. Vurdering av avvik: - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er ikke funnet tilfredsstillende lufting av kledning mot grunnmur. Jmf. bygningsåret for konstruksjonen var dette en vanlig løsning på utvendig kledning. Tiltak: - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Luftet kledning var ikke vanlig ved oppføringstidspunktet. Normalt fungerer det med ikke luftet kledning i tørt fjellklima. Skulle ytterveggene kles på nytt vil det være hensiktsmessig å etablere lufting. Takkonstruksjon/Loft, TG2 Saltak i sperrekonstruksjon med kaldtloft. Loft er besiktiget i fra luke og det er registrert b.la. synlig flis som isolasjonsjikt mot 1. etasje. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: - Lokal utbedring bør utføres. - Lufting/ventilering bør forbedres. - Tiltak antatt for visuell skade og bekjempelse. Ved eventuelt større omfang kan kostnadsestimat avvike. Vinduer, TG2 Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass 1+1. Vurdering av avvik: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører, TG2 Bygningen har malt hovedytterdør,malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2 Balkong oppbygd med trebjelkelag belagt med terrassebord og rekkverk i trekonstruksjon. Søyler av tre og fundament av betong. Terrasse oppbygd med bjelkelag og terrassebord. Rekkverk i trekonstruksjon og punktfundament av lettklinkerblokker. Vurdering av avvik: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Konstruksjonene har skjevheter. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Lokal utbedring/utskiftning. Innvendig Overflater, TG2 Innvendig er det gulv av forskjellig typer vinylbelegg. Veggene har tapet, trepanel og malt tapet/strie. Innvendige tak har himlingsplater og noe trepanel. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Det er registrert ekskrementer fra mus inne. Tiltak: - Kostnadsestimat satt for nærmere undersøkelser, lokal utbedring, samt utskiftning av overflater i enkelte rom. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG3 Bygget har etasjeskille av trebjelkelag. Deler av bjelkelaget ligger over krypkjeller. Gulvet er overflatemålt med bruk av krysslaser (målingene er gjort ved stikkprøver i enkelte rom). Målingene ble gjort i et soverom, gang og stue. Det er målt ca. 25 mm høydeforskjell på gulv i stue/kjøkken over en lengde på 2 m. Det er målt ca. 48 mm som høyeste avvik gjennom hele rommet i stue. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er registrert symptom på sopp/råte. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2 Boligen har elementpipe av lettklinkerblokker og det er tilkoblet vedovn og sotluke. Vurdering av avvik: - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Tiltak: - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. - Andre tiltak: - Det anbefales en gjennomgang og kontroll pipe og ildsted av det lokale branntilsyn eller feier. Rom Under Terreng, TG2 Underetasje/Hovedinngang. Gulv er belagt med vinylbelegg. Veggene er kledd med trepanel. Hulltaking er ikke foretatt, da det er registrert andre avvik i rommet. Vurdering av avvik: - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking - Det gjenstår noe arbeider med trekledning i rommet. Tiltak: - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. - Lokal utbedring og nærmere undersøkelser. Krypkjeller, TG3 Kjeller: Gang/vaskerom. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag antatt med stubbeloftsgulv. Krypkjeller er besiktiget i fra luke i trapperom/underetasje og ellers fra kjellerrom. Resterende krypkjeller er ikke kontrollert/besiktiget, grunnet manglende tilkomst. I kjellerrom er det gulv av støpt betong og noe fjell i dagen. Vegger av pusset mur/lettklinkerblokker. Himling av etasjeskille med trepanel. Vurdering av avvik: - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. - Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. - Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Tiltak: - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. - Bedre ventilering må etableres. - Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. - Kostnadsestimat satt for nærmere undersøkelser og lokal utbedring. Innvendige trapper, TG2 Boligen har lakkert tretrapp. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige dører, TG2 Innvendig har boligen malte furu fyllingsdører. Eldre ytterdør i tre mot trapprom. Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Enkelte dører må justeres. Våtrom: Bad: Generell, TG3 Bad antatt fra byggeåret og teknisk forskrift tidligere enn 1997 er lagt til grunn ved vurdering av våtrommet. På bakgrunn av levetidsbetraktninger og forskriftskrav ved byggeår er våtrommet samlet vurdert til TG 3. Kostnadsestimater er satt for full renovering av rommet inkludert nytt tettesjikt og vann/avløpsanlegg. Registrering: Gulv er belagt med vinylbelegg med oppbrett. Vegger er kledd med våtromstapet og plater i himling. Det er montert vegghengt servant, gulvstående toalett og dusjkabinett i hjørne. Det er målt 70 mm oppkant ved dør. Følgende avvik er registrert i rommet: - Det er målt motfall mot delevegg med dør. - Det er avvik på gjennomføring/tettesjikt i våtsone gulv. - Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Det er ikke registrert sluk i gulv. Her med tilhørende fare for vannlekkasje utover i bygget. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG2 Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vurdering av avvik: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Det er påvist andre avvik: Tiltak: - Kostnadsestimat satt for renovering av baderom, inkludert tettesjikt. Kjøkken: Overflater og innredning, TG2 Kjøkkeninnredning i heltre med malte fronter. Benkeplaten er av tre og egen stålbenk med innfelt utslagsvask/vaskekum. Vurdering av avvik: - Det er påvist at overflater har noe skader. - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. - Det er registrert ekskrementer fra mus i benkeskap. Tiltak: - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Tekniske installasjoner: Vannledninger, TG2 Innvendige vannledninger er av kobber. Stoppekran er plassert i krypkjeller. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Det er irr på rør. Tiltak: - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Andre tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Avløpsrør, TG2 Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Varmesentral, TG2 Det er installert varmepumpe i stue. Anlegget var avskrudd under befaringen. Vurdering av avvik: - Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tiltak: - Lokalt tiltak med service av anlegget. Varmtvannstank, TG2 Varmtvannstanken er på ca 120 liter og plassert i krypkjeller. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Mulig lekkasje under/fra varmtvannsbereder. Tiltak: - Nærmere undersøkelser av rørlegger. Elektrisk anlegg, TG2 Sikringsskap med skrusikringer og kursoversikt i skap. Skapet er plassert i gang. Boligen har i hovedsak åpent el-anlegg fra byggeår og med noe fast belysning i enkelte rom. Spørsmål til eier er ikke besvart . 1.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall) 1970. 3.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent. 4.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ukjent. 5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent. 6.Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent. 7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Ukjent. 8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank? Nei. 9.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 10.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 11.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 12.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja. Kommentar: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Kostnadsestimat satt for utvidet el-kontroll. Branntekniske forhold, TG3 Røykvarsler og eldre brannslukningsapparat fra 1999, i boligen. 1. Er det skader på røykvarslere? Nei. 2. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei. 3. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja. 4. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei. Tomteforhold: Drenering, TG2 Bygget har grunnmur mot tilbakefylt terreng. Overvann fra tak ledes i nedløp. Det er ikke registrert noe form for tettesjikt/fuktsikring mot grunn/murkonstruksjon og jmf. bygningsåret var dette en vanlig løsning på slike konstruksjoner. Vurdering av avvik: - Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG2 Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Tiltak: - Forholdene bør holdes under oppsikt og utbedringer må vurderes om forholdene skulle endre seg. Ved evt. igangsetting av terrengjustering rundt bygget bør grunnmur undersøkes ytterligere. Terrengforhold, TG3 Eiendommen er planert rundt bygning med grus/plen, og noe gruset innkjøring/parkering. Ellers skrånende naturtomt. Eiendommen er kontrollert i kart fra NVE Faresoner, og det er registrert faresoner i område mtp. ras- og skredfare. Vurdering av avvik: - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan - Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. - Ytterligere undersøkelser anbefales. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Utvendige vann og avløpsrør er av plast Det er septiktank med overløp til grøft. Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på vannet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak: - Foreta kontroll av brønnvann. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Septiktank, TG2 Septiktanken er antatt bygget i glassfiber og med lokk av betong. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. - Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Innhent dokumentasjon om mulig. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon. Det står opplyst i tilstandsrapport at eiendommen er antatt tilkoblet privat brønn. Selger opplyser at dette er feil, da den er er tilkoblet Vindin Vassverk.

  Innbo og løsøre
  Boligen selges umøblert og uten hvitevarer. Møbler og hvitevarer kan medfølge ved direkte avtale mellom selger og kjøper. Brunevarer (tv, musikkanlegg, tv-antenner, parabolantenner, tuner, dekoder osv,) følger kun med i handelen dersom dette er angitt spesielt i salgsoppgaven. På tomten står en eldre dukkestue (avbildet på s. 23 i prospektet). Denne følger ikke med i handelen, og vil bli fjernet før overtagelse. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt eller i garasje.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Diverse
  Oppgitt areal er samlet areal for alle bygg. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Øystre Slidre kommune informerer om at pipe sist ble kontrollert 05.04.2014. Kommentar fra kommunen: Ved tilsyn 06.11.2018 var ikkje eigar til stade, ved neste tilsyn 10.05.2022 er det kommentert at det ikkje vart utført tilsyn feiing då huset hadde status Ubebodd/Står tomt. Dermed er tilstand på pipa og eldstaden no ukjent. Boligen overleveres som den er på visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,00))   45 792,- (Omkostninger totalt)   1 195 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Strøm og vedfyring. Varmepumpe.

  Info strømforbruk
  Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2022: 2406 kWh El-anlegget ble sist kontrollert og godkjent 14.02.2001

  Energiklasse
  G

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2023: Renovasjon pr. år: kr. 3.670,-. Brannsyn, feiing: kr. 596,- Slamtømming: Lukket anlegg avgift kr. 1.405,- tillegg 1.065,- pr. m3. Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.938,-

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Vindin Vassverk kan informere om at kostnaden for 2023 blir kr. 5.280,- Utover det som er nevnt over samt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3453/26/100: 09.01.1960 - Dokumentnr: 43 - Forkjøpsrett Rettighetshaver: Knr:3453 Gnr:26 Bnr:89 GJELDER DEL AV DENNE EIENDOM 09.01.1960 - Dokumentnr: 43 - Erklæring/avtale BESTEMMELSER OM VANNRETT Gjelder denne registerenheten med flere 14.02.1977 - Dokumentnr: 667 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 13.12.1963 - Dokumentnr: 3324 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3453 Gnr:26 Bnr:8 01.01.2020 - Dokumentnr: 1863433 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0544 Gnr:26 Bnr:100

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Kommentar fra kommunen: I følge våre opplysninger er byggesøknaden levert før 01.01.98, da skal det etter plan og bygningslovens §21-10 ikke utstedes ferdigattest. Denne regelen ble innført l. juli 2015. Enebolig: Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja Takhøyde på støpt plate i kjellerrom er målt til 1,91. Garasje/boder: Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Verkstedbygning: Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat gruset veg. Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l. Eiendommen er tilkoblet Vindin Vassverk SA. Det er etablert privat avløpsanlegg på eiendommen. Anlegget er ble trulig etablert rundt 1970, samtidig som boligen. Kommunen kan ikke finne søknad/utslippstillatelse fra Helserådet (vist til i byggetillatelse datert 09.10.1970) i arkivet. Det er etablert offentlig VA-nett ca. 40-50 meter sør for eiendommen, som er tilrettelagt for tilkobling. Eiendommen vil trulig bli krevd tilkoblet avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 26. januar 2017. Boligbebyggelse - Nåværende Kommentar fra kommunen: For eiendommen gjelder følgende punkter i planbestemmelsene: a. Punkt 3.3.2 Noverande bustadområde, markerte med eit byggeområde for kvar eigedom, side 9 og 10. b. Punkt 10.1 Gul støysone, side 20. c. Punkt 11.1 Skredfare, kpfare 310, side 21. d. Punkt 12.1.2 Krav som gjeld infrastruktur ? vatn og avløp, hensynsonenamn I-410-VA og I-410-M, side 23. NB! Tiltak på eiendommen krever utredning av skredfare. En mindre ev eiendommen i sørøst ligger innenfor byggegrense mot offentlig veg (50m). Eiendommen har ikke nøyaktige grenser. Eiendommen ligger innenfor Skredfare, kpfare 310. Sonene omfattar område som kan vere utsette for steinsprang, snøskred eller flaum- og lausmasseskred. Ihht. arealdelen til kommuneplanen: "Nye byggeområde og nye byggetiltak, inkl. skiløypetrasear og vegar og reetablering av eksisterande bygg, er ikkje tillate i sonene utan at det ligg føre ei fagkyndig utgreiing med dokumentasjon av tilstrekkeleg sikkerheit i samsvar med krav i gjeldande teknisk forskrift. Dersom det er behov for sikringstiltak, skal dette vere etablert før bygging kan setjast i gang. Kopi av kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 150 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,00))   45 792,- (Omkostninger totalt)   1 195 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  45792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.900,- oppgjør og tinglysing kr. 4.125,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.425,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 9.500,- samt provisjon 3,50% av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev