aktiv-eiendomsmegling
Velkommen på visning i Åstjønnvegen 413
Velkommen på visning i Åstjønnvegen 413

HEGRA Åstjønnvegen 413

Koselig hytte oppført i 1981 og påbygd i 2003. Anneks. Sommerveg. Mulighet for bredbåndstilknytning

 • kr 590 000
 • BRA 50 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 31 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 621 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1981
 • Soverom2
 • ArealP-rom 46 m²
 • Tomt1 612.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse
Godt vedlikeholdt hytte med anneks i naturskjønne omgivelser ved Åstjønna. Hytta holder en god teknisk standard og inneholder bl.a. 2 soverom, stue, kjøkken og vaskerom utstyrt med dusjkabinett med 12-volts vannpumpe. Annekset er innredet med stue og toalettrom med separett toalett. Hytta er utstyrt med solcelleanlegg. Muligheter for tilkobling til strømnettet. NTE`s fiberkabel er lagt opp til tomtegrensa hvor det er muligheter for tilkobling til hytta. Flott utfartsterreng utenfor hytteveggen sommer som vinter.
Eiendommen ligger i et lite hyttefelt midt i flotte turområder sommer som vinter

Åstjønnvegen 413, Trøndelag

 • Tomt
  1612.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Sydvendt skrånende naturtomt

  Beliggenhet
  Fritidseiendom med skjermet beliggenhet i et lite hyttefelt ikke langt unna Åstjønna i Forradal. Her er det turmuligheter for enhver smak, enten man liker rolige skogsturer eller lange skiturer med godt preparerte løyper.

  Adkomst
  Eiendommen ligger innerst i Åstjønnvegen i Forradal. Se kartbeskrivelse for adkomst

  Byggemåte
  Hytte oppført i ca. 1980. Etasjeskiller etablert på pilarer fundamentert på ukjent byggegrunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med sikkerhetslås. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Peisovn i stue. Naturlig ventilasjon. Utgang fra stue til sør-vest vendt veranda.

  Innhold
  Hytte: Primærrom 47 kvm.: Hovedetasje: Entre, gang, 2 soverom, stue/kjøkken og vaskerom. Sekundærrom 3 kvm.: Hovedetasje: Bod. Anneks: Primærrom 18 kvm.: Gang, toalettrom og stue.

  Standard
  Bygningsdeler med TG3: Ingen Bygningsdeler med TG2: Grunnmur / fundamenter: TG 2 settes grunnet skjeve pilarer som. Årsaken er ukjent, men forholdet bør holdes jevnlig under oppsyn for videre utvikling. Taktekking og beslag: Det ble ikke avdekket vesentlige skader på tekkingen på befaringsdagen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. TG 2 gjelder ikke tekking over tilbygg. Etasjeskiller: Stedvis ujevnheter i etasjeskillere er påregnelig grunnet alder og byggemetode. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Innvendig overflatestandard: Entre: Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Gang: Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Soverom(alle): Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Stue: Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Kjøkken: Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Enkel innredning med heltre benkeplate uten innlagt vann. Frittstående kjøleskap. Stellerom: Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Dusjkabinett og servant uten blandebatteri. Bod: Gulv av heltre furu, panel av furu på vegger og himling. Batteribank og kontrollpanel for solcelleanlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Parabolantenne er montert på hytta p.t.. NTE`s fiberkabel går i/ved Åstjønnvegen. Mulighet for tilkobling. Ta kontakt med megler for beskrivelse for nærmeste koblingspunkt.

  Parkering
  Sommerparkering på egen plass ved eiendommen. Vinterparkering på felles parkeringsplass ca. 300 meter fra eiendommen

  Forsikringsselskap
  GJensidige

  Diverse
  Omdisponering av redskapsbod til anneks er ikke omsøkt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring

  Info strømforbruk
  Strømkilde i dag er fra solcelleanlegg. Det er forøvrig mulig å koble seg til strømnettet i området fra en koblingsboks like ved eiendomsgrensen. Tilkoblingskostnader må kartlegges av kjøper om tilkobling er ønskelig.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  231

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter består av feiing/tilsyn hvert 8. år

  Formuesverdi sekundær
  79719

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5035/315/33: 16.07.2002 - Dokumentnr: 6345 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Årlig festeavgift: NOK 1 000 Kan overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:1714 Gnr:315 Bnr:6 Fnr:3 F 16.07.2002 - Dokumentnr: 6345 - Festekontrakt - vilkår Årlig festeavgift: NOK 1 000 Kan overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier Med flere bestemmelser 29.09.2003 - Dokumentnr: 8850 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5035 Gnr:315 Bnr:6 29.09.2003 - Dokumentnr: 8850 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr: Knr:1714 Gnr:315 Bnr:6 Fnr:3 01.01.2018 - Dokumentnr: 116074 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1714 Gnr:315 Bnr:33 23.10.2003 - Dokumentnr: 9785 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5035 Gnr:315 Bnr:6 Med flere bestemmelser

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger godkjennelse av tilbygg (inngangsparti med bod) datert 24.06.2003. Tegninen følger vedlagt i salgsoppgaven. Det foreligger godkjennelse på byggemelding av uthus datert 30.10.2006. Gjør oppmerksom på at uthuset er innredet til anneks uten at dette er omsøkt.

  Vei, vann og avløp
  Privat (sommer)veg frem til eiendommen. Vinterparkering ca. 300 meter fra eindommen. Vann fra oppsamlingskumme fra regnvann. Gråvann går ut i terrenget. Elektrisk forbrenningsdo.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til fritidsformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  31792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13 000,- oppgjørshonorar kr 4 375,-, markedsføringspakke kr. 14.900,- og visninger kr 1 900, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 047,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev