aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hellesåsvegen 19! Fritidsbolig nylig regulert til helårsbolig.

Geving - Stor eiendom med hytte nylig omdisponert til helårsbolig

 • 1 500 000
 • BRA 78 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 500 000
 • OMKOSTNINGER53 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 553 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 942
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 45 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 368 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  53 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 553 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
I øvre del av bildet kan man se boligområdet på Geving

Hellesåsvegen 19, Trøndelag

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  UTVENDIG
  Takkonstruksjon i saltaksform som er tekket med pappshingel, tilbygg har pulttak med papptekking. Har vært lekkasje fra taket tidligere, spor i himlinger innvendig. Ingen synlige eller registrerte skader eller pågående lekkasjer under befaringen. Taket er inspisert fra bakkenivå grunnet snø på
  tekkingen. Takrenner og nedløp av plast. Saltakskonstruksjon i tre i en varm konstruksjon. Veggkonstruksjonen er isolert bindingsverk som utvendig er kledt med stående trepanel. Ikke kjent om ytterveggene er isolerte. Malte trevinduer med koblede glass samt 2-lags isolerglass. Vinduskarmer er malte på utvendig og innvendig side
  Hovedytterdør med ukjent alder isolert, malt utførelse.
  Bi-inngangsdør i malt utførelse

  INNVENDIG
  Innvendige overflater har tapet og malte flater på vegger. Våtromstapet på rom med dusj.
  Golv i boligen har vesentlig vinylbelegg. Himlinger i malt utførelse samt trepanel.
  Kjøkkeninnredning av eldre årgang i
  malt/laminat utførelse


  Bygningsdeler med TG3:

  Utvendig - Takkonstruksjon/Loft

  Det er ingen lufting i konstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
  fra underliggende etg.
  Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Kostnadsestimat: 50 000- 100 000.


  Våtrom - Generell - Vaskerom

  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Utstyr og innredning i rommet er servant og dusjkabinett med direkte avløp ned i grunnen opplyser eier.
  Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000


  Tekniske installasjoner - Avløpsrør

  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Det er ikke innlagt avløp/kloakk i boligen


  Tomteforhold - Terrengforhold¨

  Terreng faller inn mot bygning.
  Tomten som er romslig er ikke opparbeidet. Det ikke etablert adkomst frem til
  bebyggelsen. Tomten er en naturtomt.
  Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000


  Bygningsdeler med TGIU:

  Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg:

  El-anlegget er ikke besiktiget da takstmann ikke har kunnskap om faget.

  Branntekniske forhold:
  Ikke undersøkt  Bygningsdeler med TG2:

  Utvendig - Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig - Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig - Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig - Vinduer
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
  trevirket.

  Utvendig - Dører
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig - Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ubrennbar plate under sotluke på soverom mangler
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig - Krypkjeller
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke
  nærmere vurdert innvendig.
  Det er ikke tilgang til krypkjeller
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra stekesone i kjøkken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000


  Tekniske installasjoner - Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner - Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner - Andre VVS-installasjoner
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS installasjoner er oppbrukt. VVB er plassert i rom som ikke har sluk/kontrollert avrenning. Levetid for VVB er 15-30 år.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold - Byggegrunn
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Grunnforholdene virker å være stabile. Om det er støpt noen banketter under de murte murene er ikke kjent da det er mindre mulighet for å undersøke dette. Noen sprekker i yttermurer kan i dette tilfellet tyde på dårlig bankett/oppsatte murer. Det er rimelig å anta at dette har skjedd for lenge siden. Jernbaneskinne langs fundament/grunnmur på bakside av hytta må undersøkes med tanke på hvilken hensikt denne har. Det er en del åpninger i muren for antatt lufting. Her mangler tetting med fluenetting. Det mangler også en del stein i de murte murene. Alle disse forholdene må undersøkes ytterligere og utbedres før avhending av eiendommen.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000


  Tomteforhold - Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det antas med rimelig stor sikkerhet at det ikke er montert drenering rundt murer under boligen
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Muren under boligen fremstår med et behov for oppgradering og utbedring.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

  Innvendig - Overflater
  Det er påvist fuktskader på overflater. Det er spor/merker etter vann/fukt i himlinger

  Innvendig - Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
 • Eiendommen er beliggende på Gevingåsen i Stjørdal, i nærområdet er det LNFR-reguelring som betyr at det er regulert til jordbruk, noe som gir grønne og landlige omgiovelser.
 • Området som er skrånende er spredt bebygd med både boliger, småbruk og fritidsbebyggelse
 • Ved kjøring fra Hell kjøpesenter, kjør inn på vegen og over hellbrua i retning Geving. Følg veien opp bakken i ca 1 km. Ta avkjøring til venstre mot geving. Ta første avkjøring til høyre etter ca 200 meter. Følg vegen i 200 meter og ta til venstre. Tomten ligger på høyre side i enden av vegen.
 • BRA/P-rom 78/45 m2
  Areal bolighus:
  P-rom: 45 m2
  S-rom : 0

  Areal uthus:
  P-rom: 0
  S-rom: 33 m2
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Eiet tomt.
  Tomten som er en naturtomt på 2368.1 m² og er kuppert, og foruten bebyggelsen noe gjenvokst.
  Gode solforhold og utsikt mot landbruksareal
 • Biloppstillingsplass på eiendommen
 • Adkomsten til eiendommen er regulert over privat eiendom med adkomstrett.
  Offentlig vann til eiendommen. Hytta har i dag sommervann fra stoppekranen og inn til hytta.
  Det er ikke etablert avløpsanlegg på eiendommen. Utedo i uthuset.
  I nærområdet ligger det private avløpsledninger som er tilkoblet offentlig avløp. Interessenter oppfordres til å kontakte megler eller kommunen for nærmere beskrivelse.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 46 301 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 3 493 pr. år
  Kommunale avgifter inkluderer feiing, vann og hytterenovasjon
  Vann: kr. 1 875,-
  Feiing: Kr. 187,50
 • Årsgebyr hytterenovasjon: kr. 1 430,-
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Rettigheter på 5035-162/7
  i eiendomsrett
  1942/1410-1/67
  BESTEMMELSE OM VEG

  Rettigheter på 5035-162/257
  i eiendomsrett
  1981/486-1/67
  BEST. OM ADKOMSTRETT
  Med flere bestemmelser

  1994/5540-2/67
  NYE VILKÅR TINGLYST
  30.05.1994
 • Eiendommen ligger i et LNFR-område.
  Eiendommen har nylig fått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedr. bruksendring fra fritidsformål til helårsbolig.
  Slik eiendommen fremstår i dag kan bygningen og eiendommen benyttes som helårsbolig.
  Om man ønsker å rive eksisterende bygning for å oppføre nytt bygg, må dette godkjennes av kommunen gjennom en ny dispensasjonssøknad på bakgrunn av en byggesøknad. Dette kravet stiller kommunene da det ikke eksisterer reguleringsplan for området som regulerer antall enheter og tomteutnyttelse. Dagens dispensjon har allerede gitt tillatelse for en boenhet. Flere boenheter er det ikke gitt tillatelse for.
  Vedtaket følger som vedlegg i salgsoppgaven.
 • Gnr. 162 Bnr. 67 i Stjørdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Ønsket overtakelsesdato angis i bud
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr 15 900 ,- og visninger kr 1 900 , - Markedsføring kr 12 900,- og utleggsgebyr kr 1 500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8 946,-. Utleggene omfatter fotograf, innhenting av kommunale opplysninger, sikringsobligasjon og tinglyste erklæringer. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 1 800,- pr. time oppad begrenset til kr 25 000,- Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anna Sofie Tiller
  Elna Jørgensen
Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev