aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Grindbakken 19A!

Hellandsjøen Grindbakken 19A

Lys og trivelig leilighet med 2 soverom på Hellandsjøen | Vedfyring | Overbygd terrasse | P-plass | Turområder

 • 1 050 000
 • BRA 57 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 050 000
 • OMKOSTNINGER38 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 088 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 005
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 53 m²
 • FELLESKOST./MND1 000
 • TOMT945 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 1 050 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  26 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 050 000,-))
  --------------------------------------------------------
  38 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 088 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Primærrom:
1. etasje: Stue/kjøkken, 2 soverom, bad, entre.

Sekundærrom:
1. etasje: Bod.

Grindbakken 19A, Trøndelag

 • 1. etasje:

  Stue/kjøkken: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Plater i himling. Panelovn og vedovn. Utgang til terrasse. Kjøkkeninnredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

  Soverom 1: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Plater i himling. Panelovn.

  Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Plater i himling.

  Bad: Belegg på gulv og belegg på vegger. Plater i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjkabinett, mekanisk avtrekk, servant, servantskap og wc.

  Entre: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Plater i himling.

  Bod: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Plater i himling. Bereder, rørfordelingsskap og sikringsskap.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Ingen forhold har fått TG3.

  Forhold som har fått TG2:

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Måling ikke foretatt
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales på generelt grunnlag å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering:
  Ingen avvik registrert på synlige komponenter av el-anlegget. TG på bakgrunn av manglende dokumentasjon-samsvarserklæring i fra
  utførende.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales at det innhentes/foreligger dokumentasjon-samsvarserklæring i fra utførende på alle arbeider som er utført på el-anlegg etter
  01.07.99. Dette til orientering.

  BAD
  Totalvurdering overflater:
  TG ut i fra alder og beskaffenhet, samt fall mindre enn dagens referansenivå på 25mm.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Fortsatt bruk av tett dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann anbefales frem mot en eventuell renovering av rommet.

  Forhold som ikke er undersøkt (TG-IU):

  LOFT
  Totalvurdering:
  Det er ikke tilkomst opp på loft i fra den aktuelle boenheten.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Det var mye snø på befaringsdagen, og var derfor ikke mulig å foreta kontroll av utvendig taktekking og beslag.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i rolige og landlige omgivelser på Hellandsjøen i Heim Kommune.

  Fra eiendommen er det kort vei til Svanem skole og Svanem barnehage.

  I nærområdet er det godt tilrettelagt for friluftsliv med enkel tilgang til både turstier, seterveier og brattere fjellsider.

  Det er ca. 16 minutters kjøring til sentrum av Kyrksæterøra hvor du finner et stort utvalg servicetjenester som dagligvarebutikker, kjøpesenter, vinmonopol, byggvareforretninger, bakeri, restauranter mm.

  Diverse avstander:

  Svanem barneskole: Ca. 1,4 km
  Svanem barnehage: Ca. 2 km
  Sodin Skole/Hemne VGS: Ca. 16 min. kjøring med bil
  Coop/Kiwi Kyrksæterøra: Ca. 16 min. kjøring med bil
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Leilighet, i 4-mannsbolig, er oppført i én etasje. Bygningen er oppført på støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass.
 • Takstmann Morten Jønland har målt arealet i Grindbakken 19A:

  BRA: 57
  P-ROM: 53
  S-ROM: 4

  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 57m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 57m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 53m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 53m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 4m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 4m².
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming og vedfyring. Gulvvarme på bad.
 • Tomtens grunnareal: 945 kvm. ifølge matrikkelutskrift fra kommunen.
 • Oppstillingsplass på sameiets tomt.
 • Vann: Eiendommen er tilknyttet privat nett via Hellandsjøen Vannverk. Vannavgiften i 2022 var kr. 4.355,- inkl. mva. Vannavgiften for 2023 vil bli bestemt på årsmøte nå i vår. Kasserer i vannverket antar at årsavgiften kommer til å øke med den generelle prisstigningen.

  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

  Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
 • Styreleder: Hanne Sofie Melvold
 • Boligsameiet Grindbakken består av leiligheter og fellesareal inndelt i 4 seksjoner. Hver sameier har hjemmel og eksklusiv bruksrett til sin eierseksjon.

  Seksjonseiere og evt. leietakere forplikter seg til å følge de ordensregler som gjelder for eiendommen:
  - Hver boenhet/seksjonseier disponerer 1/4 del av all bod plass.
  - Alle sameiere og leietakere i boligen er ansvarlig for:
  • At felles arealet er ryddig og rent
  • At trapper holdes fri rot og søppel - Husk at dette er rømningsvei
  • Å skifte lyspærer i fellesareal
  • Å stenge av vannet i hageslangen om høsten før frostnettene setter inn
  • At utearealet og tomten for øvrig holdes ryddig og ren
  • Snømåking og sandstrøing og gressklipping
  • Å sette opp en arbeidsfordelingsliste

  - Er det uenighet blant beboerne/sameierne om arbeidsfordelingen, forbeholder sameiets styre seg retten til å fordele overnevnte arbeidsoppgaver likt mellom leietagerne og sette opp en arbeidsplan.

  - Alle bodene skal være låst med mindre alle leietagerne samtykker i noe annet
  - Seksjonseiere/Leietaker plikter å respektere hverandres behov for ro
  - Seksjonseiere/Leietakere plikter å behandle boligen og eiendommen ellers med tilbørlig aktsomhet.
  - Eiendommen har 6 biloppstillingsplasser som fordeles likt blant eierne.

  Seksjonseierne må i tillegg forholde seg til de vedtekter som gjelder for boligsameie.

  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold er tillatt iht. sameiet/borettslagets husordensregler.
 • Sameiet er forsikret i Eika Forsikring.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 387 808 per 31.12.20.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 396 110 per 31.12.20.
 • 1 000 pr. mnd. Forsikring bygningsmasse og renovasjon
 • Sameiet har ingen fellesgjeld eller fellesformue pr. 15.12.22 ifølge styreleder.
 • Sameiet har ingen lån pr. 15.12.22 ifølge styreleder.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Avløp: 2.682,-
  Renovasjon: Inkludert i sameiets felleskostnader.
  Branntilsyn/feiing: 557,-
  Eiendomsskatt: 2.267,-
  Vann: 4.355,- (via Hellandsjøen Vannverk)

  Totalt pr. år. Ca. 9.861,-

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, abonnement til tv og internett og felleskostnader til sameiet.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 15.09.2005. Ferdigattest følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Ikke relevant for denne eiendommen.
 • Info fra Heim Brann og Redning:

  Skorsteinsløp:
  Status siste feiing: Feiet 21.10.2022
  Neste feiing: 20.10.2025

  Ildsted:
  Siste tilsyn 23.09.2020

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Eiendommen overdras fri for heftelser.

  Seksjonering følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Gnr. 46 Bnr. 116 Snr. 1 i Heim kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris vederlag til kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 000,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 2 000, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 24 890,-. Utleggene omfatter innhenting av kommunal informasjon, fotograf og takst. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingshonorar og honorar for avholdte visninger. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sverre Mellemsæther
Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev