aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Heimsjøhaugen Hyttefelt!

Hellandsjøen Heimsjøveien 102

Hytte med fin beliggenhet ved Heimsjø Marina | Flott utsikt utover sjøen | Innlagt strøm | Vann til hyttevegg

 • 790 000
 • BRA 52 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING790 000
 • OMKOSTNINGER35 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER825 892
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 999
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 48 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 066 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-))
  --------------------------------------------------------
  35 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  825 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Primærrom:
1. etasje: Stue/kjøkken, 2 soverom, toalett, entre.

Sekundærrom:
1. etasje: Bod.

Heimsjøveien 102, Trøndelag

 • 1. etasje:

  Stue/kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn og vedovn. Utgang til terrasse.
  Enkel kjøkkeninnredning i tre med profilerte fronter og laminert benkeplate.

  Soverom 1: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn.

  Soverom 2: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Toalett: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Forbrenningstoalett. Forbrenningstoalettet som står inne i hytta fungerer ikke som det skal. Ny forbrenningstoalett er innkjøpt, men ikke montert. Det nye toalettet står i uthuset og medfølger i handelen.

  Entre: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Bod: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Ingen forhold har fått TG3 i tilstandsrapporten.

  Forhold som har fått TG2:

  RADONSIKRING
  Totalvurdering: Måling ikke foretatt
  Anbefalte tiltak: Det anbefales på generelt grunnlag å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  BALKONG/ TERRASSE
  Totalvurdering: TG ut fra alder og forventet gjenværende brukstid.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering: TG ut fra alder og forventet gjenværende brukstid.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering: TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/ samsvarserklæring.

  Tilstandsrapporten følger i sin helhet som vedlegg til salgsoppgaven, alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i denne.
 • Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser med fantastisk utsikt utover sjøen. Nærområdet er et veletablert og populært hyttefelt med svært gode tur- og fiskemuligheter.

  Det er ca. 20 minutters kjøring til sentrum av Kyrksæterøra hvor du finner et stort utvalg servicetjenester som dagligvarebutikker, frisører, spisesteder, treningssenter, kles- og sportsbutikker, tannlege, verksted, trelast, småbåthavn, bank m.m.

  Diverse avstander:
  Orkanger - 1 time og 16 min. med bil
  Trondheim - 1 time og 53 min. med bil
  Kristiansund - 2 timer og 6 min. med bil
  Falksenteret Kyrksæterøra - 23 min. med bil
  Coop og Kiwi - 23 min. med bil
 • Området består hovedsakelig av fritidsbebyggelse, boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Hytte er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i tre og er kledd med stående panel. Taket er et saltak og er tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags glass.
 • Takstmann Morten Jønland har målt arealet i Heimsjøveien 102:

  BRA: 52
  P-ROM: 48
  S-ROM: 4

  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 52m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 52m².

  Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 48m².
  Primærareal (P-ROM) totalt: 48m².

  Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 4m².
  Sekundærareal (S-ROM) totalt: 4m².

  Kommentar til areal og takstmanns konklusjon:
  Det er også 2 "sove"-hemser, en i hver ende av hytta. Disse har ikke målbart areal, pga lav takhøyde. I tillegg til nevnte areal, er det et frittstående uthus/bod på ca. 9m².
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming og vedfyring.
 • Tomtens grunnareal: 1066 kvm iht. tinglyst målebrev. Målebrev følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Eiendommen har tinglyst rett til parkeringsplass for 2 biler ved Heimsjø Kai.
 • Vei: Eiendommen er ikke tilknyttet vei. Det er vei frem til Heimsjø Kai hvor eiendommen har tinglyst rett til parkeringsplass for 2 biler. Videre er det tinglyst rett til gangvei/sti fra parkeringsplass, via fjæra, opp til eiendommen.

  Vann: Eiendommen har ikke innlagt vann. Det er tilkoblet sommervann frem til hytteveggen (april-oktober). Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

  Avløp: Eiendommen har ikke avløp. Det er forbrenningstoalett i hytta. Forbrenningstoalettet som står inne i hytta fungerer ikke som det skal. Ny forbrenningstoalett er innkjøpt, men ikke montert. Det nye toalettet står i uthuset og medfølger i handelen.
 • Formuesverdi er forsøkt innhentet, men ikke mottatt fra Skattetaten. Dette må påregnes.

  Informasjon vedr. beregning fra Skatteetaten.no:

  Slik beregnes formuesverdien av egen bolig (primærbolig:
  Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

  Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av sekundærboliger settes til 90/95 prosent av boligverdien (25 prosent for primærboliger). Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig, fremgå av skattemeldingen. Du må likevel sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte. Skulle noen opplysninger være feil eller ufullstendige, må du korrigere dette i skattemeldingen.

  Konferer megler ved spørsmål knyttet til dette.
 • Renovasjon (via Remidt): Kr. 1.330 pr. år

  Vann:
  Grunnlag: Bolig- og fritidseiendom pr boenhet: Kr 3.354,- pr. år.
  Stipulert forbruk fritidsbolig: BRA x 0,6 x kr 25,35,- (Forbruksgebyr vann årlig: 51 m² x 0,6 = 30,6 m³ x 25,35 kr = 775,71 kr)

  Branntilsyn/feiing: Feiing bolig/fritidsbolig 1 røykkanal hvert 4. år Kr 385,-.

  Eiendomsskatt: 1.209,-

  Totalt: Ca. 7.054,- pr. år.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Forsikring, innbo, strøm, kommunale avgifter og TV/internett etter eget forbruk.
 • Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Byggeår er opplyst fra selger å være 1999.
  Kommunen opplyser at det er kommet søknad som er registrert av kommunen 20.11.1997.
  Av matrikkelutskrift fremgår det at rammetillatelse var gitt 28.11.1997, igangsettingstillatelse er registrert 21.04.1998 og at bygning er tatt i bruk 01.02.2000. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Hytta selges som fremvist på visning. Alt av møbler og inventar medfølger i handelen. Hytta er klargjort for salg og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

  Utdrag selgers egenerklæring:

  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner?
  Svar: Ja, kun av faglært.
  Beskrivelse: Lokal elektriker da hytta var under oppføring i 1998.
  Arbeid utført av: Husker ikke.

  Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
  murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
  Svar: Ja. Selve hytta er oppført av faglært snekker, men uthuset og terrassene østsiden er oppført av hytteeieren selv.

  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  Beskrivelse: Terrassene på østsiden er oppført av hytteeieren selv.

  Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
  eiendommen eller av dens omgivelser?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Det har i flere år vært snakk om at det skal skilles ut et par hyttetomter i nærområdet.

  Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
  avtaler)?
  Svar: Ja.
  Beskrivelse: Man har tidligere benyttet adkomst til hytta via sti gjennom skogen fra Belsvik gård. Siden det kan bli aktuelt at Belsvik skiller ut en ny hyttetomt i dette området, er det nå ønskelig at adkomstveien legges via fjæra.

  Forbrenningstoalettet som står inne i hytta fungerer ikke som det skal. Ny forbrenningstoalett er innkjøpt, men ikke montert. Det nye toalettet står i uthuset og medfølger i handelen.

  Fryser i bod fungerer, men hengslene på lokket er brukket. Lokket ligger derfor løst på fryseren.

  Info fra Heim Brann & Redning:
  Skorsteinsløp: Element
  Plassering og sot/feieluke: Bak kjøkkenskap/tak
  Neste feiing: 04.07.2023

  Selgers egenerklæring følger i sin helhet som vedlegg til salgsoppgaven. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i denne.

  Heimsjø Marina:
  Det er mulighet for leie av båtplass i Heimsjø Marina, med forbehold om størrelse på båt o.l. For nærmere informasjon kan havnekontakt kontaktes. Epost: heimsjomarina@gmail.com.
  https://sites.google.com/site/heimsjoemarina/

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

  Rettigheter på andre eiendommer:

  Rettigheter på 5055-32/2, 5055-32/74, 5055-32/75, 5055-32/76, 5055-32/77, 5055-32/78, 5055-32/80

  Rettigheter i eiendomsrett
  1997/4094-2/64 Rettigheter iflg. skjøte
  14.08.1997
  rettighetshaver:Knr:5055 Gnr:32 Bnr:46
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om naustplass
  Bestemmelse om vannledning
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Utdrag tinglyst erklæring:

  "Med eiendommen medfølger rett til parkeringsplass for to - 2 - biler ved Heimsjø Kai, rett til gangvei fra parkeringsplass til eiendommen. Med eiendommen medfølger også rett til en - 1 - nausttomt iht. godkjent plan og legging av vannledning fra tappepost til eiendommen på bakken."

  Iht. reguleringsplan skal naust, så langt det er mulig, oppføres som dobbeltnaust, dvs. ett naust pr. to hytter iht. rettigheter i tidligere reg.plan for området.

  Kopi av tinglyst erklæring følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til LNF-areal med bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse.
  Dette kan medføre begrensninger knyttet til bruk og utvikling til eiendommen.

  Reguleringsplan for Heimsjøhaugen følger som vedlegg til salgsoppgaven. Der fremgår det at det er regulert ledige hyttetomter like ved denne eiendommen. Se vedlagt reguleringskart for plassering og beskrivelse. Kartet viser også avsatt område for naustbebyggelse og skissert plassering av sti for adkomst.

  Kommuneplanens arealdel 2015-2026 kan oversendes ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 32 Bnr. 46 i Heim kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris kr 50.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.000,-, markedsføringspakke 13.900,-, oppgjørshonorar kr 4.375,-, visninger kr 2.000,- og registersøk kr. 800,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av utlegg, markedsføring og tilrettelegging. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Randi Rokstad
Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev