aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Fossingveien 48!
Velkommen til Fossingveien 48!

HELLE Fossingveien 48

Sjarmerende, gammelt hus ved Hellefjorden med brygge og nydelig utsikt

 • kr 2 200 000
 • BRA 81 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 200 000
 • Omkostningerkr 72 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 272 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1890
 • Soverom2
 • ArealP-rom 69 m²
 • Tomt422.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
AKT 2D - 1.jpg
Eiendommen ligger idyllisk til ved Hellefjorden på Skarbo, ca. 30 meter fra sjøen og egen brygge. Brygga er en tinglyst rett, som ligger utenfor tomtens grenser. Eiendommen består av enebolig over to plan og uthus oppført rundt 1890. Boligen har enkel standard, og har et betydelig vedlikeholdsetterslep ifølge tilstandsrapport. Uthuset er i enkel uisolert utførelse, og har også noe vedlikeholdsetterslep. Tomten er eiet, og med et beregnet areal på 422 m² i følge matrikkelbrev. På vestsiden har eiendommen fin uteplass i form av terrasse. Det er en liten plen mellom terrassen og uthus, og overalt på og rundt tomten bugner det av gamle syriner. Det er også en gruslagt uteplass nedenfor terrassen, omringet av syriner. Ellers er det naturtomt. Fra eiendommen er det flott utsikt til Hellefjorden.
Eiendommen ligger idyllisk til ved Hellefjorden på Skarbo, ca. 30 meter fra sjøen.

Fossingveien 48, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 47 kvm
  2. etasje: 22 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 47 kvm Gang, toalettrom, kjøkken og to stuer
  2. etasje: 22 kvm To soverom. Obs: Annen etasje har ikke godkjent rømning, og rommene er ikke godkjente soverom.

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 12 kvm Bod  Tomt
  422.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt med beregnet areal på 422 m² i følge matrikkelbrev mottatt av Kragerø kommune. Vær oppmerksom på at det kan hefte usikkerhet ved arealet som oppgis i matrikkelbrev. Matrikkelbrev er vedlagt salgsoppgaven. Eiendommen har gruset adkomst på fremsiden av huset, og langs østsiden. Nabo i sør har adkomst til sin bolig over denne eiendommen, via gangsti som går langs husets østvegg. På vestsiden har eiendommen fin uteplass i form av terrasse. Det er en liten plen mellom terrassen og uthus, og overalt på og rundt tomten bugner det av gamle syriner. Det er også en gruslagt uteplass nedenfor terrassen, omringet av syriner. Ellers er det naturtomt. Fra eiendommen er det flott utsikt til Hellefjorden, hvor eiendommen har tinglyst bryggeplass. Brygga ligger utenfor tomtens grenser.

  Beliggenhet
  Eiendommen "Fjell" ligger idyllisk til ved Hellefjorden på Skarbo, ca. 30 meter fra sjøen og egen brygge. Livet ved Hellefjorden er herlig om sommeren - her kan du padle innover til blant annet idylliske Berg, stå på vannski eller bare nyte sola på bryggekanten. Den offentlige badeplassen Slerva ligger også like ved, med barnevennlig sandstrand, gressplen og svaberg. Det er flott turområder i umiddelbar nærhet. På nordsiden av eiendommen er det turstier i skogen, med fine små ferskvann hvor det er bade- og fiskemuligheter. Kyststien går også forbi eiendommen, men følger her hovedveien - denne går fra grensa til Bamble i nordøst til grensa til Risør i sør, tilsammen over 40 km. Omtrent 1 km lenger øst kommer du inn på den første delen av kyststien som går i terrenget, og store deler langs sjøen. Skarbo ligger drøye 1,5 km fra Helle med blant annet dagligvareforretning, barnehage, barneskole og idrettsanlegg. Til Kragerø sentrum er det en liten mil, ev. 10-12 min i hurtiggående båt.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av eneboliger. Det er i tillegg noe fritidsbebyggelse.

  Skolekrets
  Helle barneskole og Sannidal ungdomsskole.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 1890-årene og har veggkonstruksjon av bindingsverk av tre med stående bordkledning. Det er krypekjeller under bygning mot grunn. Taket er tekket med takstein av betong og har underliggende lekter og bordtak av tre. Det er takstoler av taksperrer med lastoverføring på bærebjelker. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 01.06.2023 av Kragerø Takst v/Kevin Nielsen for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Boligen har iht. alder skjeve gulv i begge etasjer. - Nabovarsel om tilbygg på nabotomt mot sør, Fossingveien 46, samt bygging av mur på strand. Egenerklæringen er vedlagt salgsoppgave.

  Innhold
  Eneboligen inneholder gang med trappeoppgang til loftet. Her er det inngang til bod under trapp. Gangen har gulv av laminat (tregulv under) og malt panel på overflater ellers. Kjøkkenet har enkel kjøkkeninnredning med slette fronter og laminat benkeplate. Det er ventilator med utkast til vegg. Spisestua ligger innenfor kjøkkenet. Her er det malt furugulv og malt, original panel på vegger og himling. Dette er den opprinnelige finstua, og fra rommet er det nydelig utsikt til Hellefjorden. Rommet inneholder vedovn. Stua innenfor spisestua har laminat på gulv og vegger og himling av malt panel. Tidligere var det dør fra denne stua til gangen, men det er i nyere tid laget toalettrom med Cinderella forbrenningstoalett mellom gang og stue, med inngang fra gangen. Loftsplan ble pusset opp ca. 2014 med nye overflater. Loftet inneholder to soverom. Disse er ikke godkjent som rom for varig opphold pga manglende rømningsvei, iht. dagens regelverk. Altså er rommene ikke godkjente soverom.

  Standard
  Eiendommen består av bolig over to plan, samt uthus i enkel uisolert utførelse. Boligen er oppført i 1890-årene, i følge Skåtøyboka bind II, av Lars Gabrielsen. Eiendommen besto da av tre bygg: bolig, vedskjul og utedo, i følge branntakstforretning fra 1895. I dag består eiendommen av bolig og uthus. Sistnevnte antas også å være oppført tidlig i 1890-årene. Boligen er oppført av tømmer og bindingsverk, og uthuset av bindingsverk. Boligen er koselig og sjarmerende og har fortsatt enkelte originale overflater og elementer. Kledningen på øst- og sydvegg er skiftet midt på 80-tallet. Her er det isolasjon fra samme tid. Kledning på vest- og nordvegg er fra byggeår. Her er det isolert innvendig med 10 cm ifm. tidligere oppussing av loft. Gangen og nedre del av vestvegg er uisolert. Taktekket er skiftet midt på 80-tallet, og vinduer er fra 2008. Boligen har enkel standard og har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det samme gjelder uthuset, som har noe vedlikeholdsetterslep. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik): - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Tiltak: I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.   Forhold som har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak): - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Tiltak: Veggen bør skrapes/males. Det bør skiftes noen bord. - Takkonstruksjon/loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak: Det er ikke nødvendig med tiltak. - Dører/hovedytterdør: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Døra tar i terskel. Tiltak: Døra bør justeres. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Svikt i gulv tyder på råte i bunnstokk. Tiltak: Påviste skader må utbedres. Råteskadet treverk må skiftes. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. - Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Alle fire pipevanger må være synlige. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Enkelte dører må justeres. - Overflater og innredning, kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er moderate svelleskader på kjøkkenskrog. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. - Elektriske anlegg: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.   Forhold som har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Eiendommen har tinglyst rett til parkering på andre siden av veien. Kart som viser plassering er vedlagt salgsoppgave.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk. Vedovnen er knapt benyttet de siste årene. Det er pipe av teglstein fra byggeår og det er ukjent hva slags forfatning denne er i. Kjøper oppfordres til å sjekke pipa grundig før bruk. I følge opplysninger fra Kragerø kommune har de ikke opplysninger i sitt system som tilsier at denne eiendommen har fyringsanlegg.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5298

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vanngebyr og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  398783

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1435619

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3814/16/55: ERKLÆRING/AVTALE Dok. nr. 901607 Bestemmelsen er overført ifm. fradeling fra hovedbølet, gnr. 16, bnr. 1. Bestemmelsen inneholder en "sekkepost" med tinglyste anmerkninger som har fulgt med fra hovedbølet. Megler har ikke innhentet eller vurdert disse. Det er ikke sannsynlig at disse skal ha praktisk konsekvens for eiendommen. Anmerkningen vil ikke bli slettet fra eiendommens grunnboksblad, eventuelle panthavere får prioritet bak denne. REGISTRERING AV GRUNN Dok. nr. 1195 - 20.09.1947 Skylddelingsforretning fra 1947 med følgende grensebeskrivelse: Grensen begynner i tomtens østre hjørne, hvor det er nedsatt en bolt i fjellet ved Skarbovegen, bolt nr. 1, går derfra i sydvestlig retning til en i fjellet nedsatt bolt nr. 2, går derfra i vestlig retning til en i fjellet nedsatt bolt nr. 3, går fra denne i nordlig retning til en i fjellet nedsatt bolt nr. 4, går derfra følgende veien i østlig retning tilbake til utgangspunktet. Avstanden mellom bolt 1, 2, 3, 4 er rette linjer. OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING Dok. nr. 243685 - 01.01.2020 Tidligere: Knr:0815 Gnr:16 Bnr:55 BESTEMMELSE OM BÅT/BRYGGEPLASS Dok. nr. 2006 - 15.06.1989 Skjøte ifm. frikjøp av tomt/sletting av grunnseddel. I den forbindelse videreføres bryggeplass nevnt i festekontrakt fra 1891. I denne tinglyste bestemmelse står det at kjøper har rett til bryggeplass mellom gnr. 16, bnr. 6 "Bufjeld" (nabo i øst) og gnr. 16, bnr. 39 "Solfjell" (nabo i vest). Brygga som disponeres av eiendommen ligger utenfor egne grenser, og på gnr. 16, bnr. 1. BESTEMMELSE OM PARKERING Dok. nr. 316228 - 24.03.2023 Rett for denne eiendommen til å parkere på gnr. 16, bnr. 19. Situasjonskart som viser parkeringsområdet er vedlagt salgsoppgave. Området ligger på andre siden av veien. Dokumentene er vedlagt salgsoppgave.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det finnes ingen byggesak for eiendommen. Eneboligen er svært gammel - den er oppført i 1890-årene, og på denne tiden gjaldt ikke kravet om ferdigattest. Det foreligger dermed heller ingen søknader, tegninger eller tillatelser for oppføring av bygget. Det samme gjelder uthuset, som antas å være like gammelt som eneboligen. I takst over eiendommen fra 1895 er også vedskjul nevnt, i tillegg til eneboligen (og utedo). Eiendommen har vært brukt til boligformål siden minst 1891. Det finnes heller ingen dokumentasjon på brygga, men iht. tidligere festekontrakt har bryggeplass nedenfor eiendommen vært etablert siden minst 1891. Oversiktsbilder fra 1948 og 1964 er for utydelige til at man kan se om det er brygge eller ei. På det ene oversiktsbildet ser man en båt ved siden av dagens plassering av brygga. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er ikke lenger mulig å søke ferdigattest for eiendommen, dette er kun mulig for bygg søkt om etter 1. januar 1998 iht. bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse, som er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Loven åpner for at man kan søke midlertidig brukstillatelse for eiendommer søkt om før 1998, men det er uvisst om dette lar seg gjøre mtp. at det ikke foreligger søknad, tegninger og tillatelser for oppføringen i det hele tatt. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk, etter dagens plan- og bygningslov. 

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei og offentlig sommervann. Eiendommen har ikke avløp. For dette området er det fortsatt enkelte boliger som slipper kloakken rett ut i sjøen. Det ligger offentlig avløp i Hellefjorden og det er mulig å koble seg til denne.

  Regulerings- og arealplanner
  Området hvor eiendommen ligger er uregulert. Arealet er angitt som boligbebyggelse i Kommuneplan for Kragerø 2018-2030 med ikrafttredelsesdato 12.02.2019. Utsnitt av plankart er vedlagt salgsoppgave. Bestemmelser til kommuneplanen kan fås ved henvendelse til megler. Eiendommen ligger innenfor nåværende byggegrense mot sjø. Det foregår arbeid på kommunedelplan, byggegrenser langs sjøen, samt rullering av kommuneplanen. Endelig vedtak for kommunedelplan for byggegrense mot sjø forventes høsten 2023. Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det er et generelt byggeforbud i strandsonen og alle tiltak krever dispensasjon. Området Hellesund, som ligger ca. 100 meter sørøst for eiendommen, er under utvikling. Dette området er blant annet regulert til boliger og fritidsboliger.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at bolighuset er SEFRAK-registrert. SEFRAK-ID er 0815-0302-049 og tidsangivelse er 1800-tallet, fjerde kvartal. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,00))   72 042,- (Omkostninger totalt)   2 272 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  72042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakke kr 24 000,- og oppgjørshonorar kr 3650,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 25 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev