aktiv-eiendomsmegling
Svært familievennlig område.
Svært familievennlig område.

HEMNESBERGET Juvikvegen 28

Pen og romslig enebolig med nydelige utsynsforhold, garasje, stor terrasse.

 • kr 2 390 000
 • BRA 197 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 390 000
 • Omkostningerkr 78 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 468 890
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1979
 • Soverom4
 • ArealP-rom 147 m²
 • Tomt855 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 2 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,00))   78 890,- (Omkostninger totalt)   2 468 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Pen enebolig med nydelige utsynsforhold. - Meget fin utsikt! - Svært barnevennlig - 2 bad - 4 soverom - Stor stue og kjøkken - I boligen er det godt med lagringsplass. - Stor terrasse på ca. 70 m2 - Praktisk med toalett i begge etasjer - Separat vaskerom - I kjeller er det godt med lagringsplass og direkte utgang til hage - Under veranda er det naturlig parkering for plenklipper og annet hageutstyr - Det er kaldloft over hele huset - Romslig kjøkken -Luft-til-luft varmepumpe - Vedovn Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av ny bolig.
Terrasse.

Juvikvegen 28, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 82 kvm Gang, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Toalettrom m/ dusj, Vaskerom, Uinnredet rom/bod og Bod
  2. etasje: 90 kvm Entré, Gang 1, Gang 2, Soverom, Bad, Kjøkken og Stue
  Primærrom
  1. etasje: 57 kvm Gang, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Toalettrom m/ dusj og Vaskerom
  2. etasje: 90 kvm Entré, Gang 1, Gang 2, Soverom, Bad, Kjøkken og Stue
  Sekundærrom
  1. etasje: 25 kvm Uinnredet rom/bod og Bod

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 25 kvm Garasje
  Sekundærrom
  1. etasje: 25 kvm Garasje  Tomt
  855m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på ca. 855m² Tomten ligger i et terrassert terreng og er opparbeidet med plen, hekk og diverse buskvekster. Tomten er romslig og det er god plass for utemøblemang- og barnelek. I innkjørsel er det lagt en kombinasjon av grus / asfalt. Kort avstand mellom innkjørsel/vei kommer godt med vinterstid med snømåking. Takoverbygd inngangsparti gjør at man kan gå tørrskodd mellom bolig og garasje. Fra tomten er det flott utsyn mot sjø og eller nærliggende eiendommer. Kommunen bemerker at at eiendommen har fiktive grenser. Det er ikke helt fastsatt hvor tomtegrenser går

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til i nedre del av Juvikveien. Her kan frie utsynsforhold i retning nærliggende områder, fjord og skog nytes i rolige og barnevennlige omgivelser. Nærområdet i Juvika er hovedsaklig bebygd med eneboliger - samt en barnehage. Juvika ligger i Hemnes kommune med omlag 40 km avstand fra Mo i Rana og 2 km avstand fra sentrale Hemnesberget. På Hemnesberget finnes dagligvarebutikk, barne- og ungdomsskole, barnehage samt flere sentrale bedrifter som eksempelvis Rana Plast og Trenor Vinduer m.fl. Hemnesberget er også kjent for sine tradisjonsrike festivaler som Hemnes Båt- og fjordfestival og Hemnes Jazzfestival.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Dette er en frittstående enebolig fra 1979, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med en garasje integrert i boligen. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Frikultbarnehagen Hemnes (1-5 år) Hemnes barnehage (1-5 år)

  Skolekrets
  Hemnes sentralskole (1-10 kl.)

  Offentlig kommunikasjon
  Juvika, Linje 321 Tog: Bjerka stasjon, Linje F7 17.7 k

  Byggemåte
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av lettklinkerblokker. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående og liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte sandstrødde stålplater.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: Byttet tak i 2019, etter oppdagede hull i plater Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Beskrivelse: Riss i vegger vaskerom Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Installert elbillader, kurs ute ved garasje, kurs til varmepumpe Arbeid utført av: Haaland, Mo installasjon, Fredriksen elektro Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Beskrivelse: Zaptec, installert av Haaland. 25A Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Beskrivelse: Har skiftet noe utvendig kledning selv Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Tak og takrenner og beslag, samt takstige Arbeid utført av: Losvik Bygg

  Innhold
  Entré, 3 Gang, 4 Soverom, 2 Bad, Kjøkken, Stue, 2 Bod, Vaskerom og Garasje

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Enkelte kledningsbord med råteskader ved garasjen. Det mangler hjørnebord og kledningen går stedvis helt ned til terreng. Det mangler museband/lusing. Utvendig > Vinduer Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Avflassing av maling på vannbrettene. Treg håndvrider på soverommet i kjelleretasjen. Svertesopp i karm på badet. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassedekket er noe slitt. Terrassen har noe skjevheter på hjørnet mot nord. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det ble ved befaring fuktsøkt, og forhøyede fuktverdier ble registrert i den støpte sålen. Relatert til byggeåret er det trolig ikke etablert fuktsperre under den støpte sålen, og forhøyede fuktverdier i den støpte sålen og grunnmurer mot terreng er derfor normalt i eldre boliger. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Toalettrom m/ dusj Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er avvik: Den ene skuffefronten er løs. Laminaten har flasset av på flere fronter. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Hovedstoppekran ikke funksjonstestet. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Varmesentral Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.  TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Begrenset ventilering i takfoten. Takoverbygget ved inngangsdøren og garasjen har skjevheter/nedbøyinger. Utvendig > Dører Det er avvik: Malingssøl på glassfeltet på inngangsdøren i sokkeletasjen. Det er slakke i dørhåndtaket og det mangler omramming innvendig. Rustdannelser på hengsler på terrassedøren. Skader i karm på inngangsdøren. Innvendig > Pipe og ildsted Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Innvendig > Innvendige trapper Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverket har noe slitasje og stedvis avflassing av maling. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Forhold som har fått TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i hovedetasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 16 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 20 mm. Målt avvik i hovedetasjen (stue): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 24 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 24 mm. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Generell > Toalettrom m/ dusj Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Belegget har misfarging. Utette rørgjennomføringer. Det er ikke montert sluk i rommet. Manglende tilluftsventilering. Det er motfall på avløpet under dusjen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen tegn til tettesjikt. Rustdannelser på skruer i sluken. Ingen tilluftsventilering. Utette rørgjennomføringer. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Fuktsvell og sår på innredningen. Vindu i våtsonen ved badekaret. Mer en halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Lekkasje fra avløpet under badekaret. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap med automatsikringer og måler plassert i entré. Kostnadsestimat: Under 10 000 For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er god plass for parkering i garasje og innkjørsel. Garasje BRA 25 m2.

  Forsikringsselskap
  Fremtind

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Lovlighet Enebolig m/garasje Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det foreligger godkjente bygningstegninger datert 01.09.1978. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: Hovedetasje: Tegningene stemmer med dagens bruk. Sokkeletasje: -Rommene merket Hobby benyttes idag som soverom (Søknadspliktig). Fasade: -Terrassen er større en tegningene viser og strekker seg langs hele fasade mot nord og hele fasade mot vest (Søknadspliktig). -Det er laget en terrasser under det takoverbygde inngangspartiet (Søknadspliktig). Anbefaling: Eiendomsmegler anbefaler å søke Hemnes kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige endringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at Eiendomsmegler ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligge.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,00))   78 890,- (Omkostninger totalt)   2 468 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  15684

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, branntilsyn/feiing. Det tilkommer årsavgift til HAF i tillegg til kommunale avgifter ca. 5 565,-

  Formuesverdi primær
  559156

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2012960

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1832/65/2/30: 21.11.1978 - Dokumentnr: 8011 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 50 år ÅRLIG AVGIFT NOK 171 PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår - feste Årlig festeavgift: 650 07.09.1978 - Dokumentnr: 5832 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1832 Gnr:65 Bnr:2

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 17.12.1979.

  Vei, vann og avløp
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig ve

  Regulerings- og arealplanner
  Planen vedlagt i salgsoppgaven: Ja Eiendommen ligger i regulert område: Ja Navn på plan: Reguleringplan for Juvika Reguleringsformål: Boligbebyggelse Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,00))   78 890,- (Omkostninger totalt)   2 468 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78890

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning Selger har tegnet og betaler Dobbeltboligforsikring fra Söderberg & Partners. Det er kjøper av denne boligen som blir dekket av forsikringen. Den dekker faste bokostnader med inntil 15 000 kroner per måned i inntil 9 måneder, dersom kjøper ikke får solgt sin gamle bolig før overtakelse av ny bolig. Se forsikringsvilkår for mer informasjon. 

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev