aktiv-eiendomsmegling
Eiendommen har P-rom på ca. 168kvm og Bruksareal på ca.286kvm

Hemnesberget - Stor bolig med svært fin beliggenhet. Renoveringsobjekt med potensiale!

 • 1 700 000
 • BRA 286 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 700 000
 • OMKOSTNINGER63 242
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 763 242
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 943
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 168 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT422 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-))
  4 600,- (Overføring av festeretten)
  --------------------------------------------------------
  63 242,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 763 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hel tomannsbolig:
Entré, 2 Trappegang, 2 Gang, 2 Bod 1, 2 Bod 2, Bad/wc, 3 Soverom, 2 Kjøkken, 2
Spisestue , Stue, Bad/wc , Stue 2, Trapperom (ikke måleverdig), Uinnredet loftsrom, Bod med trapp, Uinnredet kjellerrom, Matbod, Bod 3, Bod m eldre
utkoblet wc
Parken like ved

Parkvegen 11, Nordland

 • Hemnesberget - Stor bolig med svært fin beliggenhet, like ved en park.

  Renoveringsobjekt med potensiale!

  Registrert i dag som enebolig m/hybel, men har blitt brukt som en tomannsbolig.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG 3:

  Utvendig > Taktekking
  Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tak mot sør mangler enkelte skiferstein. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist fukt i vegg ved vindu i 2. etasjen. Det er også flere steder som tyder på utettheter i veggkonstruksjonen. Værslitt og råte i bordkledningen. Maling flasser. Kostnadsestimat : Over 300 000

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her. Flere vindu er utvendig værslitt og har råteskader. Vindu og ytre tetting er utett og det ble målt fukt i veggen rundt vinduer innvendig. Det er skader på vinduer. Vindu med koblet glass i grunnmur har sprekker/knust. Det er pågående lekkasjer på flere vindu. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Tydelige fuktmerker i innvendig himling under balkongen, det ble fuktmålt ved befaring og noe forhøyede fuktverdier ble registrert. Deler av rekkverket er kappet bort og er under dagens høydekrav på 1 meter. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Innvendig > Overflater
  Overflater har sterk slitasjegrad. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Svertesopp og fuktsjolder på tapet og trepanel i himling og på vegg. Overflatene i himling har sprekker. Sprekker i malte plater på vegg og tapet er krøllet og har sprekker.. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Bad/wc
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Bad/wc Gå til side Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Bod m eldre utkoblet wc
  Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Wc av eldre dato, trolig defekt. Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG2, Avvik som kan kreve tiltak:

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
  bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Vannledninger og vanntrykk er ikke funksjonstestet.
  Vannrør er koblet fra flere plasser.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000
  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det ble ved befaring fuktmålt, og forhøyede
  fuktverdier ble registrert i den støpte sålen og grunnmurer mot terreng. Relatert til byggeåret er det trolig ikke etablert fuktsperre under den støpte sålen, og forhøyede fuktverdier i den støpte sålen og grunnmurer mot terreng er derfor normalt på eldre boliger. Det bemerkes at innredede rom under terrengnivå er å betrakte som en risikokonstruksjon. Dersom dreneringen nærmer seg 40 år vil drenssvikt være forventbart. Relatert til dreneringens alder vil det være fare for skjult svikt utover det som er påvist.

  TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er påvist skader i beslagløsninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Stige med bøyle er ikke lenger godkjent av feiervesenet.Det er fra loftetasjen avdekket lekkasje fra pipen mot nord.
  Vindskibeslag mangler og har skader mot sør-øst.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er påvist fuktsjolder i trakkonstuksjonen ved pipe og sotavrenning på pipe.

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Beslagsløsing mangler under terrassedør. Dører er utvendig værslitt og maling flasser.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipa har rennemerker etter sotvann. Lukket vedovn i 1.etasje er plassert på klosser av tre.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv
  Det ble ved befaring fuktmålt i grunnmurer og den støpte sålen, og forhøyede fuktverdier ble registrert.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider
  (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112)'
  Åpninger mellom liggende spiler er ca. 29 cm.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Innredningen har en del slitasje etter bruk og elde.
  Fronter har stedvise sår og maling flasser.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
  annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
  varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Frakoblet vanntilførsel

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
 • Eiendommen ligger på Hemnesberget, rett ved en park med solrik plassering. Potensiale for nydelig utsikt fra eiendommen.

  I en omkrets på ca. 1 km. nås Hemnes sentrum med skoler og barnehage, dagligvarebutikk, bensinstasjon, andre forretninger og restauranter. Området har fine tur- og jaktmuligheter kort vei fra boligen, og et yrende båtmiljø og
  opparbeid småbåthavn.

  Hemnesberget ligger omlag 40 km fra Mo i Rana sentrum som tilbyr en rekke kultur og rekreasjonstilbud som blant
  annet : kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med skifertakstein.
 • 1.etg: 93kvm Bra
  2.etg: 81kvm Bra
  Loft.etg: 29kvm Bra
  Kjeller etg: 83kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: Entré , Trappegang, Gang, Bad/wc, Soverom,Kjøkken, Spisestue, Stue
  2.etasje: Trappegang, Gang, Bad/wc, Soverom, Kjøkken, Spisestue, Stue 2
  Loftetasje: Trapperom (ikke måleverdig), Soverom
  Kjelleretasje: Bod m/eldre utkoblet wc

  S-rom:
  1.etasje: Bod 1, Bod 2
  Loftetasje: Uinnredet loftsrom
  Kjelleretasje: Bod 1, Bod med trapp, Uinnredet kjellerrom, Matbod, Bod 2, Bod 3
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe, vedfyring og annen elektrisitet.
 • Festet tomt.
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker.
  Asfaltert innkjørsel/gårdsplass
  Areal på ca. 422m²
  Ny festeavgift vil bli kr 673,- ved overføring av festeretten.
  Neste ordinære regulering av festeavgiften er i 2033.
  Utløpsår: 2057
 • På egen gårdsplass
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 407 958 per 30.05.22 12:00
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 468 650 per 30.05.22 12:00
 • Kr. 7 381 pr. år
  Dette dekker: À konto vann, abonnementsgebyr vann, à konto avløp, abonnementsgebyr avløp, feiing, eiendomsskatt.

  Info fra Hemnes kommune:
  Angående forespørsel om kommunale avgifter- Ranheim
  Det er vannmåler på eiendommen, og forbruket har vært svært lavt på eiendommen de siste årene. Derfor er avgiftene veldig lave på forbruksavgiften.
  Mvh Jon Arne Leirvik
 • Utvendig vedlikehold, utvendig/innvendig forsikring
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 13.11.1948
  Denne er vedlagt i salgsoppgaven.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak.

  Det foreligger godkjente bygningstegninger datert juni 1943, i ettertid/under byggingen er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som
  følger:

  1. etasje:
  - Ingen endringer.

  2. etasje:
  - Ingen endringer.

  Kjelleretasje:

  - Kjelleretasjen har en noe annen inndeling enn hva godkjente bygningstegninger tilsier og vaskerommet eksisterer ikke i dag.

  - Rommene som på godkjente tegninger er betegnet som brendsel og matbod fremstår som et uinnredet kjellerrom, med enkle skillevegger.

  Loftetasje:
  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte plantegninger av loftetasjen, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av denne etasjen.

  Det anbefales å søke Rana kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan-/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte.
  Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvendig for at
  rommene skal bli godkjente. Det er kjøpers eget ansvar/risiko i sin helhet å få ikke søkte endringer/tiltak godkjent av Hemnes kommune.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1972/5579-2/72 Rettighet
  13.12.1972
  Rettighetshaver:Marstokk Harald Anker
  Fnr: 16010734103
  LEIEAVTALE
  BEST. OM VARIGHET
  Gjelder feste

  Pengeheftelser i festerett
  1958/645-2/72 Festekontrakt - vilkår
  17.03.1958
  festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 69
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1972/5370-2/72 ** Nye vilkår
  02.12.1972
  Kopi bestilt: 30.05.2022 kl. 12:51 av Tomi Christian Johansen
  1972/5579-1/72 Erklæring/avtale
  13.12.1972
  PANTSETTELSESERKLÆRING
  BELØP: NOK 30,000
  Gjelder feste
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Gnr. 65 Bnr. 1 Fnr. 160 i Hemnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 89 779,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jorun Marie Ranheim
  Snorre Albertsen Ranheim
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev