aktiv-eiendomsmegling
Ole Morten Grotnes v/ Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere Sørlandsvegen 20 A - En nylig seksjonert halvpart av horisontaldelt tomannsbolig på idylliske Hemnesberget.

HEMNESBERGET Sørlandsvegen 20A

Nylig seksjonert eierseksjon i halvpart av tomannsbolig| 3-roms i 1.etg. med vidstrakt utsikt og herlige solforhold!

 • kr 1 550 000
 • BRA 62 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 550 000
 • Omkostningerkr 51 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 601 792
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Soverom2
 • ArealP-rom 58 m²
 • Tomt612 m²
 • Eierform tomt -
 • 1 550 000,- (Prisantydning)
  0,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000))

  51 792 (Omkostninger totalt)

  1 601 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Ole Morten Grotnes v/ Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere Sørlandsvegen 20 A! Dette er en flott beliggende nylig seksjonert tomannsbolig med attraktiv og sentral beliggenhet på Hemnesberget. Boligen holder en god standard og har en praktisk planløsning. Her er det ingen fellesgjeld eller forkjøpsrett. Hemnesberget er en meget idyllisk perle med flott natur kun 25 minutter fra Mo i Rana. -Boligen ligger midt i sentrum av Hemnesberget. Umiddelbar nærhet til busstopp, dagligvarebutikk, bensinstasjon og andre fasiliteter. -Flott utsikt og gode solforhold -Stor veranda med nydelig utsikt -God planløsning -Ingen forkjøpsrett -Ingen fellesgjeld -Lettstelt leilighet Er du glad i god utsikt og gode solforhold? Da er dette boligen for deg! Velkommen til en hyggelig visning!

Sørlandsvegen 20A, Nordland

 • Tomt
  612m²

  Beskrivelse av tomt
  Felles festet tomt opparbeidet med plen. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Hemnesberget. I en omkrets på ca. 1 km. nås Hemnes sentrum med skoler og barnehage, dagligvarebutikk, bensinstasjon, andre forretninger og restauranter. Området har fine tur- og jaktmuligheter kort vei fra boligen, og et yrende båtmiljø og opparbeid småbåthavn. Hemnesberget igger omlag 40 km fra Mo i Rana sentrum som tilbyr en rekke kultur og rekreasjonstilbud som blant annet : kjøpesenter, kafè, restauranter, badeland, idrettshaller, fotballbaner, helsetjenester og høyskole m.m.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående enebolig fra 1954, bygd over tre plan. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villaeiendommer.

  Barnehage/skole/fritid
  Hemnes skole, barnehage og fritid.

  Skolekrets
  Hemnes skolekrets.

  Offentlig kommunikasjon
  Normalt god offentlig kommunikasjon.

  Byggemåte
  Enkel beskrivelse: Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong. Yttervegger av reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.

  Lånetakst
  1650000

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  1/2-part av horisontaldelt tomannsbolig: Entré, Bod, 2 Soverom, Stue, Kjøkken, Bad. I tillegg til arealet som er oppgitt ovenfor så har leiligheten et privat lagringsbod under terrassen på ca. 14 m2, samt tre felles boder i kjelleretasjen.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig > Veggkonstruksjon  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/wc/vaskerom Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Fuktsvell foring dør. Manglende fug mellom veggplater og bunnlist. Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc/vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist andre avvik: Manglende fuktsikring av vegg bak komfyr. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Usikkerhet om vann- og avløpsrør mellom boligen og det offentlige nettet er skiftet. Deler av gulvet i kjelleretasjen er hugget opp for skifte av avløpsrør. Utvendig > Vinduer Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Utvendig omramming er montert for nært vannbrettet, dette fører til lettere vannoppsug her. Vindu av eldre dato er utvendig værslitt. Vinduer i kjelleretasjen er knust og pungtert. Vindusforinger har fuktsvell. Utvendig > Dører Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Terassedør 1.etasje: Holder seg ikke lukket, må låses. Skadet og knekt beslag. Inngangsdør 1.etasje: Sprekker i treverket og maling flasser innvendig. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde på minimum 1,0 meter der nivåforskjellen fra dekke og ned til bakken er inntil 10,0 meter. Vindsperren under terrassen i 2. etasjen har utettheter og vannet lekker ned på terrassen i 1. etasjen. Utvendig > Utvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos. Trapp i betong har skader og mangler deler av trinn. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Innvendig > Krypkjeller Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Åpen isolasjon i bjelkelaget i kryperom. Deler av bjelkelaget er ikke isolert i kryperommet. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc/vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det ble ved befaring fuktmålt, og noe forhøyede fuktverdier ble registrert i støpt såle og kjelleryttervegger mot terrengnivå. Det er trolig ikke etablert fuktsperre under den støpte sålen (relatert til byggeåret), og forhøyede fuktverdier i den støpte sålen samt kjellerytterveggene mot/under terrengnivå er derfor relativt normalt alder tatt i betraktning. Så lenge kjelleren ikke innredes og ventileres tilfredsstillende, er det sjeldent et problem at gulvet og ytterveggene er noe fuktige. Det vil trolig heller ikke hjelpe å skifte ut dreneringen, da kjellergulvet og ytterveggene uansett vil suge opp vann. Dersom kjelleren skal innredes må det utføres tiltak for å hindre vannoppsug i gulv og yttervegger. Forhold som har fått TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i 1. etasjen (entré): Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 36 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 36 mm. Det er etablert plast på kald side av etasjeskille i det ene rommet i kjelleretasjen. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El- skap med automatsikringer plassert i boden i 1. etasjen. Måler er plassert i utvendig el-skap. Kostnadsestimat : Under 10 000 Forhold som har fått TGIU: Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >Bad/wc/vaskerom Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Tv/internett tegnes av ny eier.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Lovlighet 1/2-part av horisontaldelt tomannsbolig Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger eldre udaterte, men godkjente bygningstegninger av boligen. Det foreligger også godkjente bygningstegninger av balkongene. I ettertid er det blitt gjort noen bruksendringer, og disse er som følger: 1. etasje: - Tilbygget er utvidet og inneholder ett ekstra soverom. - Trappen mellom etasjene er fjernet og det er etablert en bod over trapphullet. - Det er etablert et bad på deler av det som på tegningen benevnes som kjøkken og soverom. Kjelleretasje: - Det er ikke utført vesentlige endringer av kjelleretasjen. Ferdigattest: - Boligen har ikke utstedt ferdigattest. På generelt grunnlag opplyses det om at det ikke lenger utstedes ferdigattest for tiltak som er omsøkt og godkjent før 01.01.1998, jf. pbl. §21- 10, femte ledd. Anbefaling: - Motakst AS anbefaler å søke Hemnes kommune om bruksendring av alle nevnte søknadspliktige plan -/bruksendringer. Dette med mål og få godkjent nye bygningstegninger, slik at alle oppholdsrom i boligen er lovlige å benytte. Saksgebyrer til kommunen i sakens anledning vil tilkomme. Det må også påregnes at enkelte inngrep vil kunne være nødvenig for at rommene skal bli godkjente. NB! Det bemerkes at takstmannen ikke har hatt innsyn i hele byggesaken, men kun vurdert etter de godkjente bygningstegninger som foreligger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 550 000,- (Prisantydning)
  0,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000))

  51 792 (Omkostninger totalt)

  1 601 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen blir varmet opp med luft-til-luft varmepumpe og annen elektrisitet.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17476

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Beløp for kommunale eiendomsgebyr for inneværende år: 10 968,- Type abonnement: Stort abonnement Årsgebyr inkl. mva: kr 6 508,- Beløpet er innhentet for hele boligen. Nye opplysninger er ikke utarbeidet av kommunen etter seksjonering.

  Info om eiendomsskatt
  Ingen eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi da eiendommen nettopp er seksjonert.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. Kommunale avgifter, vedlikehold, forsikring.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1832/65/1/1/202: 06.01.1947 - Dokumentnr: 14 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 315
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Overført fra: Knr:1832 Gnr:65 Bnr:1 Fnr:202 F
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Nye vilkår
  ----------
  Nye vilkår - feste
  Årlig festeavgift: NOK 2 186
  ----------
  Nye vilkår - feste
  Årlig festeavgift: NOK 4 763
  Bestemmelser om regulering av leien
  20.10.2022 - Dokumentnr: 1190029 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 1/2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på boligen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning mellom boligen og det offentlige nettet.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er regulert til boligområde iht. kommunedelplan for Hemnesberget, plan-ID 2001101. Ikrafttredelse 22.11.2001. Respektive tomt har en utnyttelsesgrad på 25% BYA. Det tillates å oppføre garasje med areal inntil 50 m2.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 550 000,- (Prisantydning)
  0,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000))

  51 792 (Omkostninger totalt)

  1 601 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  51792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris basert vederlag tilsvarende 87.384,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Ole Morten Grotnes

Megler

Ole Morten Grotnes

95 12 06 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev