aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Eikrestøllie - 7 eksklusive hyttetomter

Hemsedal Eikrestølvegen

Eikrestøllie - Hemsedal. Eksklusive hyttetomter med vidstrakt utsikt, gode solforhold og flotte turmuligheter

 • 3 500 000
 • PRISANTYDNING3 500 000
 • OMKOSTNINGER103 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 603 642
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 400 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  103 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 603 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Området ligger i en slag skogkledt li, i et stille og rolig område

Eikrestølvegen, Viken

 • Tomt 1: kr 3.500.000,-
  Tomt 2: kr 3.500.000,-
  Tomt 3: kr 3.800.000,-
  Tomt 4: kr 3.800.000,-
  Tomt 5: kr 3.500.000,-
  Tomt 6: kr 3.500.000,-
  Tomt 7: kr 3.800.000,-

  Tilknytning for avløp/strøm/vei til tomtegrense er inkludert.
  Tilkoblingsavgift - vei: kr 6 000,-.
 • 7 eksklusive og naturskjønne hyttetomter i et rolig stølsområde med vidstrakt utsikt og gode solforhold.
  Eikrestøllie tomtefelt ligger ved Eikrestølane helt øst i Hemsedal kommune, på sørsiden av Storevatn. Området ligger i en slak skogkledt li med noen støler og spredt fritidsbebyggelse.

  Det er flott utsikt til blant annet Skogshorn, Nibbi, Storevatn, Jordheimstølane, Markegardslie, Jonsstølane og Lykkja.

  Nærhet til langrennsløypa og milevis med flotte langrennsturer av stor variasjon. Tilknyttet både langrennsnettet i Hemsedal og Golsfjellet. På Gravset Skiarena er det lysløype og rundløyper for både klassisk og skøyting.
  Rundt 25 minutter med bil til et av Skandinavias beste alpinanlegg; Hemsedal Skisenter. Med bakker og utfordringer for alle nivå. Her er det et fantastisk tilbud for alpint og et godt utbygget servicetilbud med en rekke gode serveringssteder.

  Om sommeren byr området på turer/fjellturer av god variasjon og passer hele familien. Forskjellig stier på kryss og tvers, eller flotte toppturer over 1500 m.o.h. De åpne fjellområdene rundt Eikrestøllie byr også på fantastiske muligheter for stisykling, eller mindre krevende turer på stølsveiene.
  Storevatn eller andre vann i nærheten byr på gode bade- og fiskemuligheter.

  Fra Eikrestøllie er det ikke langt til Hemsedal sentrum med butikker, restauranter, kafeer, bank, bibliotek, vinmonopol, legekontor, klatrepark m.m.

  Hemsedal byr på et fantastisk aktivitetstilbud av stor variasjon, både sommer og vinter!

  For mer informasjon om Hemsedal og aktiviteter:
  www.hemsedal.com
  www.skistar.com/hemsedal
  www.hemsedal.kommune.no

  Avstander (ca):
  Storevatn: ca 500 meter
  Langrennsløype: ca 900 meter
  Gravset langrennstadion: ca 8 km
  Kiwi Ullsåk: 15min (bil)
  Hemsedal sentrum: 20min (bil)
  Hemsedal Skisenter: 25min (bil)
  Oslo: 3 timer (bil)
 • Området består i hovedsak av spredt fritidsbebyggelse. Opprinnelig et eldre stølsområde.
 • Navigasjon/GPS: Benytt "Eikrestølvegen 389" i Hemsedal.
  Ca. 120 meter før du kommer frem er det et skilt på andre siden av veien. Skiltet står ved tomt nr. 5.

  Kjøreanvisning: Fra Kiwi på Ulsåk, følg Lykkjavegen mot Lykkja i vel 8 km. Ta til høyre inn Ålruststølvegen (ved avfallskontainerne).
  Nå gjenstår det ca. 4,9 km. Ta første til venstre inn på Eikrestølvegen, og hold til venstre i neste veikryss.
  Kjør ca. 1.000 meter forbi Bergastølen til første veikryss.
  Her ligger tomtene.
 • Fritid. Eiet tomt.
 • Stipulert areal:
  Tomt nr. 1: ca. 1400kvm
  Tomt nr. 2: ca. 1400kvm
  Tomt nr. 3: ca. 1500kvm
  Tomt nr. 4: ca. 1600kvm
  Tomt nr. 5: ca. 1600kvm
  Tomt nr. 6: ca. 1500kvm
  Tomt nr. 7: ca. 1400kvm

  Oppgitt areal er stipulert.
 • Lykkjavegen er offentlig vei. Privat vei fra Lykkjavegen og inn til tomtefeltet (Ålrustvegen og Eikrestølvegen).
  Brøytet helårsvei til tomtene. Det er etablert vei til tomtegrense for tomt nr. 4-7, og blir i løpet av vinteren 2023 etablert vei til tomtegrense for tomt nr. 1-3.

  Avløpsanlegg:
  Tilknytningsavgift for avløp er inkludert. Tilknytningspunkt for avløp graves frem til tomtegrense.
  Det etableres felles avløpsanlegg. Oppstart for gravearbeid planlagt sommeren 2023, og ferdigstilt høsten 2023.
  Infiltrasjonsanlegg med spredegrøfter. Dimensjonert for 40 PE.

  Det skal tinglyses bestemmelser vedrørende drift, vedlikehold, og bruk av avløpsanlegget.
  Tinglyses på hovedbruket og hver hyttetomt.

  Vann:
  Boring etter vann på egen grunn er kjøpers ansvar. Det er ikke foretatt analyse av grunnvannet for området.

  Strøm:
  Strøm blir lagt frem til tomtegrense. Estimert ferdigstilt vinteren/våren 2023.
 • Tomtene er ikke opprettet/skilt ut. Ligningsverdi er derfor ikke beregnet. Det året en fritidseiendom står ferdig, skal formuesverdien settes til 30 prosent av eiendommens kostpris inkludert grunn eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Renovasjon - hytte: kr 2 519,- pr 2022.

  Hemsedal kommune har eiendomsskatt. Eiendomsskatt blir beregnet etter at eiendommen har fått mellombrukstillatelse eller ferdigattest.
  Eiendomsskatten for fritidsbolig er per tidspunkt 2 promille av skattegrunnlaget.
 • -Drift og vedlikehold av felles avløpsanlegg: Pris pr år er stipulert til kr 4 000,- pr tomt. Kostnaden blir fordelt mellom sameierne.
  -Brøyting og bruk av vei sommer/vinter 2021: 6 786,-.
  (vil variere noe fra år til år)

  Eksempler på andre kostnader som påløper ved eierskap av hytte:
  -strøm
  -drift og vedlikehold av egen vannforsyning
  -forsikring
  -vedlikehold
 • Hemsedal har nedsatt konsesjonsgrense. Kjøper må fylle ut og signere egenerklæring om konsesjonsfrihet før skjøtet kan tinglyses.
 • Det foreligger ikke odel på tomtene.
 • Selges fri for pengeheftelser.
  Det er legalpant for kommunale heftelser.

  Tomtene skilles ut fra eiendommene gnr. 51 bnr. 15 og 27.
  Servitutter følger automatisk fra hovedbrukene ved opprettelse av nytt grunnboksblad, men har ikke direkte betydning for hyttetomtene.
 • Tomtene er regulert for fritidsformål.
  Skravert felt i grønt på reguleringskartet er avsatt til felles avløpsanlegg.
  Området er avsatt i kommuneplanen til LNFR og spredt fremtidig fritidsbebyggelse.

  Utdrag - reguleringsbestemmelser.
  På hver tomt er det tillatt med en frittliggende fritidsbolig (en bruksenhet) med tilhørende anneks/garasje og uthus. På tomten er det tillatt med inntil 3 bygg. Tillatt utnytting er 215m2 BYA pr. tomt. Det skal avsettes 30 m2 til utendørs biloppstillingsplasser
  Maks gesimshøyde: 3,8m
  Maks mønehøyde: 5,5m
  Takvinkel: mellom 22-35 grader
  Bygninger skal tilpasses eksisterende terreng, landskap og omgivelser
  Anneks: 35 kvm / Gesimshøyde: 3,2m / Mønehøyde: 4,0m
  Uthus: 35 kvm / Gesimshøyde: 2,7m / Mønehøyde: 4,0m
  Maks 500 kvm av tomten kan inngjerdes, inkl. bygg.

  Se reguleringsbestemmelsene, reguleringskart og kommuneplanen vedlagt i prospektet for mer informasjon og flere bestemmelser.
 • Tomtene blir skilt ut og skal få opprettet eget bruksnummer fra gnr. 51 bnr. 15 og 27 i løpet av høsten/innen kort tid. Oppmålingsforretning er gjennomført av kommunen.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse/oppgjør gjennomføres ved tinglysing av skjøtet.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling for bud og aksept. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.
 • Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 60 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000-, oppgjørshonorar kr 5 500,- pr tomt. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eilev Halbjørhus
  Torbjørn Kvinnegard
Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev