aktiv-eiendomsmegling
Eikrestøllie - eksklusive hyttetomter med nydelig utsikt
 - Området bør oppleves!
Eikrestøllie - eksklusive hyttetomter med nydelig utsikt - Området bør oppleves!

HEMSEDAL Eikrestølvegen 389

Eikrestøllie - Hemsedal. Eksklusive hyttetomter med vidstrakt utsikt, gode solforhold og flotte turmuligheter.

 • kr 2 950 000
 • Prisantydningkr 2 950 000
 • Omkostningerkr 81 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 031 092
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 500 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Prisliste: Tomt 1: kr 3.200.000,- Tomt 2: kr 2.950.000,- Tomt 3: kr 3.500.000,- Tomt 4: kr 3.500.000,- Tilknytning for avløp/strøm til tomtegrense er inkludert. Tilkoblingsavgift - vei: kr 6 000,-. ---------------------------------------- Eksempel - totalpris: 2.950.000,- (tomt 2) Omkostninger: 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2.950.000,-)) 6 000,- (Tilkoblingsavgift - vei) ----------------------------------------- 81 092,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------- 3 031 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) ----------------------------------------- Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum kr 2.950.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
4 eksklusive og naturskjønne hyttetomter i et rolig stølsområde med vidstrakt utsikt og gode solforhold. Eikrestøllie tomtefelt ligger ved Eikrestølane helt øst i Hemsedal kommune, på sørsiden av Storevatn. Området ligger i en slak skogkledt li med noen støler og spredt fritidsbebyggelse. Tomt 1: (1.491 kvm) Tomt 2: (1.439 kvm) Tomt 3: (1.515 kvm) Tomt 4: (1.849 kvm) Last ned prospektet for fullstendig informasjon om tomtene.
Skogshorn i soloppgang, en desember
morgen (18.12.22)

Eikrestølvegen 389, Viken

 • Tomt
  1500m²

  Beskrivelse av tomt
  Ubebygde fritidstomter (hyttetomter). Type: eiet. Tomt 1: (1.491 kvm) Tomt 2: (1.439 kvm) Tomt 3: (1.515 kvm) Tomt 4: (1.849 kvm)

  Beliggenhet
  Et område som bør oppleves! Opplev roen, stillheten og utsikten på Eikrestøllie - et unikt område i populære Hemsedal. 4 eksklusive og naturskjønne hyttetomter i et rolig stølsområde med vidstrakt utsikt og gode solforhold. Eikrestøllie tomtefelt ligger ved Eikrestølane helt øst i Hemsedal kommune, på sørsiden av Storevatn. Området ligger i en slak skogkledt li med noen støler og spredt fritidsbebyggelse. Det er flott utsikt til blant annet Skogshorn, Nibbi, Storevatn, Jordheimstølane, Markegardslie, Jonsstølane og Lykkja. Nærhet til langrennsløypa og milevis med flotte langrennsturer av stor variasjon. Tilknyttet både langrennsnettet i Hemsedal og Golsfjellet. På Gravset Skiarena er det lysløype og rundløyper for både klassisk og skøyting. Rundt 25 minutter med bil til et av Skandinavias beste alpinanlegg; Hemsedal Skisenter. Med bakker og utfordringer for alle nivå. Her er det et fantastisk tilbud for alpint og et godt utbygget servicetilbud med en rekke gode serveringssteder. Om sommeren byr området på turer/fjellturer av god variasjon og passer hele familien. Forskjellig stier på kryss og tvers, eller flotte toppturer over 1500 m.o.h. De åpne fjellområdene rundt Eikrestøllie byr også på fantastiske muligheter for stisykling, eller mindre krevende turer på stølsveiene. Storevatn eller andre vann i nærheten byr på gode bade- og fiskemuligheter. Fra Eikrestøllie er det ikke langt til Hemsedal sentrum med butikker, restauranter, kafeer, bank, bibliotek, vinmonopol, legekontor, klatrepark m.m. Hemsedal byr på et fantastisk aktivitetstilbud av stor variasjon, både sommer og vinter! For mer informasjon om Hemsedal og aktiviteter: www.hemsedal.com www.skistar.com/hemsedal www.hemsedal.kommune.no Avstander (ca): Storevatn: ca 500 meter Langrennsløype: ca 900 meter Gravset langrennstadion: ca 8 km Kiwi Ullsåk: 15min (bil) Hemsedal sentrum: 20min (bil) Hemsedal Skisenter: 25min (bil) Oslo: 3 timer (bil)

  Adkomst
  Navigasjon/GPS: Benytt "Eikrestølvegen 389" i Hemsedal. Ca. 120 meter før du kommer frem er det et skilt på andre siden av veien. Skiltet står like ved tomt nr. 4. Kjøreanvisning: Fra Kiwi på Ulsåk, følg Lykkjavegen mot Lykkja i vel 8 km. Ta til høyre inn Ålruststølvegen (ved avfallskontainerne). Nå gjenstår det ca. 4,9 km. Ta første til venstre inn på Eikrestølvegen, og hold til venstre i neste veikryss. Kjør ca. 1.000 meter forbi Bergastølen til første veikryss. Tomt 4 ligger da rett nedenfor krysset, og stien til tomt 1 til 3 ligger 100 meter lenger ned i veien

  Bebyggelse
  Området består i hovedsak av spredt fritidsbebyggelse. Opprinnelig et eldre stølsområde.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Prisliste: Tomt 1: kr 3.200.000,- Tomt 2: kr 2.950.000,- Tomt 3: kr 3.500.000,- Tomt 4: kr 3.500.000,- Tilknytning for avløp/strøm til tomtegrense er inkludert. Tilkoblingsavgift - vei: kr 6 000,-. ---------------------------------------- Eksempel - totalpris: 2.950.000,- (tomt 2) Omkostninger: 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2.950.000,-)) 6 000,- (Tilkoblingsavgift - vei) ----------------------------------------- 81 092,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------- 3 031 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) ----------------------------------------- Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum kr 2.950.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  -Renovasjon - hytte: kr 2 519,- pr 2022. -Eiendomsskatt beregnes ved ferdigstillelse av hytte.

  Info om eiendomsskatt
  Hemsedal kommune har eiendomsskatt. Eiendomsskatt blir beregnet etter at eiendommen har fått mellombrukstillatelse eller ferdigattest. Eiendomsskatten for fritidsbolig er per tidspunkt 3 promille av skattegrunnlaget.

  Andre utgifter
  -Drift og vedlikehold av felles avløpsanlegg: Pris pr år er stipulert til kr 4 000,- pr tomt. Kostnaden blir fordelt mellom sameierne. -Brøyting og bruk av vei sommer/vinter 2021: 6 786,-. (vil variere noe fra år til år) Eksempler på andre kostnader som påløper ved eierskap av hytte: -strøm -drift og vedlikehold av egen vannforsyning -forsikring -vedlikehold Frivillig: bidrag løypeavgift

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Selges fri for pengeheftelser. Tomtene er skilt ut fra eiendommen gnr. 51 bnr. 27. Servitutter følger automatisk fra hovedbrukene ved opprettelse av nye grunnboksblad, men har ikke direkte betydning for hyttetomtene.

  Vei, vann og avløp
  Lykkjavegen er offentlig vei. Privat vei fra Lykkjavegen og inn til tomtefeltet (Ålrustvegen og Eikrestølvegen). Brøytet helårsvei til tomtene. Det er etablert vei til tomtegrense for tomt nr. 4, og blir i løpet av våren 2023 etablert vei til tomtegrense for tomt nr. 1-3. Avløpsanlegg: Tilknytningsavgift for avløp er inkludert. Tilknytningspunkt for avløp graves frem til tomtegrense. Det etableres felles avløpsanlegg. Oppstart for gravearbeid planlagt sommeren 2023, og ferdigstilt høsten 2023. Infiltrasjonsanlegg med spredegrøfter. Dimensjonert for 40 PE. Det skal tinglyses bestemmelser vedrørende drift, vedlikehold, og bruk av avløpsanlegget. Tinglyses på hovedbruket og hver hyttetomt. Vann: Boring etter vann på egen grunn er kjøpers ansvar. Det er ikke foretatt analyse av grunnvannet for området. Strøm: Strøm blir lagt frem til tomtegrense. Estimert ferdigstilt forsommeren 2023.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene er regulert for fritidsformål. Det er regulert totalt 7 tomter i reguleringsplanen for Eikrestøllie. Skravert felt i grønt på reguleringskartet er avsatt til felles avløpsanlegg. Området er avsatt i kommuneplanen til LNFR og spredt fremtidig fritidsbebyggelse. Utdrag - reguleringsbestemmelser. På hver tomt er det tillatt med en frittliggende fritidsbolig (en bruksenhet) med tilhørende anneks/garasje og uthus. På tomten er det tillatt med inntil 3 bygg. Tillatt utnytting er 215m2 BYA pr. tomt. Det skal avsettes 30 m2 til utendørs biloppstillingsplasser Maks gesimshøyde: 3,8m Maks mønehøyde: 5,5m Takvinkel: mellom 22-35 grader Bygninger skal tilpasses eksisterende terreng, landskap og omgivelser Anneks: 35 kvm / Gesimshøyde: 3,2m / Mønehøyde: 4,0m Uthus: 35 kvm / Gesimshøyde: 2,7m / Mønehøyde: 4,0m Maks 500 kvm av tomten kan inngjerdes, inkl. bygg. Se reguleringsbestemmelsene, reguleringskart og kommuneplanen vedlagt i prospektet for mer informasjon og flere bestemmelser.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Prisliste: Tomt 1: kr 3.200.000,- Tomt 2: kr 2.950.000,- Tomt 3: kr 3.500.000,- Tomt 4: kr 3.500.000,- Tilknytning for avløp/strøm til tomtegrense er inkludert. Tilkoblingsavgift - vei: kr 6 000,-. ---------------------------------------- Eksempel - totalpris: 2.950.000,- (tomt 2) Omkostninger: 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2.950.000,-)) 6 000,- (Tilkoblingsavgift - vei) ----------------------------------------- 81 092,- (Omkostninger totalt) ----------------------------------------- 3 031 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) ----------------------------------------- Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum kr 2.950.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  81092

  Betalingsbetingelser
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15 000,- oppgjørshonorar kr  5 500,- og visninger kr  2 000, -.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev