aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Bøkjeneset - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Herleg fritidseigedom med hytte, naust, sjøline og båtplass | Gode solforhold og nydeleg utsikt |

 • 2 990 000
 • BRA 53 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER90 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 080 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 994
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 50 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT484 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  90 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 080 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidseigedommen på Bøkjeneset er ein herleg og koseleg fritidseigedom med gode solforhold, naust og nydeleg utsikt!

Eigedommen inneheld
• Hytte
• Naust
• Båtplass

Hytta går over to plan og inneheld:

1.etasje: Gang, 3 soverom, bad, bod, stove og kjøken

Hems: Hems med sengeplasser

Entré og gang
Gangen er bindeleddet i hytta, med tilkomst til alle rom.

Stova
Det er høgt under taket i stova og kjøkenet, noko som gir ein god romfølelse.
Det er god plass til sittegruppe og etestove.

Det er utgang til ein stor terrasse utenfor stova.

Kjøkenet
Kjøkenet er eit klassisk furukjøken med profilerte frontar og laminat benkeplate.
Nedfelt vask i stål oh frittståande komfyr og kjøleskap.

Det er og ei kjøkenøy med ekstra skap- og benkeplass.

3 soverom
Det største soverommet har plass til dobbeltseng. Soverom 2 og 3 har plass til enkeltsenger.

Hemsen
Det er ein stor hems med plass il fleire sengeplasser

Badet
Romsleg bad som er innreia med servant i møbel, toalett og dusj.
Badet er frå 2018.

Uteområdet
Romsleg bad som er innreia med servant i møbel, toalett og dusj.
Badet er frå 2018.
Illustrert planteikning, 1.etasje. Avvik kan forekomme

Bøkjeneset, Vestland

 • Hytta vart bygd i 1994.
  Det vart lagt inn vatn og strum i 2016.

  Innvendige overflater:
  Golv: Furugolv
  Vegg: Trepanel
  Tak:Trepanel


  Badet
  Golv: Våtromsbelegg
  Vegg: Baderomsplater
  Tak: Trepanel
  Utstyrt med: Vask med skapinnreiing, golvtåande toalett og dusj med forheng


  Naustet
  Naustet har støypt golv og innlagt straum. Det er noko slitt kledning.
  Ståltak
  Vanninntak

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten:

  Vinduer og ytterdører:
  Tg2 settes grunnet alder og tilstand på vinduer og dører. Utvendig behandling og justeringer må påberegnes.

  Balkonger, verandaer og lignande:
  TG2 settes grunnet liten avstand mellom underkant terrassedør og topp terrassebord, samt at periodisk vedlikehold
  må påberegnes på overflater.

  Overflate gulv:
  TG2 settes grunnet for lite fall til sluk. Det skal være minimum 25 mm fall fra topp tettesjikt ved dør til sluk.
 • Eigedommen ligg flott til i Lønevågen tett på sjøen.

  Det er flott tusikt og gode solforhold.

  Det er ca. 10 km inn til Fitjar sentrum og ca. 22 km til Heiane.
 • Spredt fritidsbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Køyr mot Koløy og Kuarvågen, ta deretter inn på vegen mot Bøkjeneset og Lønevågen.
 • Sjå vedlagt eierskifterapport avholdt 2.11.2021 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.
 • Bra/P-rom: 53/50 m²
  1.etg: P-rom 50 m² / BRA 53 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 3 soverom, bad, stove og kjøken

  Arealet på hemsen er ikkje målbart.

  Naustet:
  BRA 28 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, 3 soverom, bad, stove og kjøken

  Areala er henta frå vedlagt eierskifterapport utført av Thomas Angel Langli. Meklar har ikkje kontrollmålt bustaden.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Kvitevarer på kjøken
 • Peisomn i stova
  Varmeomn på badet
  Elles elektrisk
 • Gnr. 52, bnr. 21: 484,9 m²

  Kommunen opplyser at arealet har nokre fiktive grenser med hjelpeline ved sjøen.
 • Det er to parkeringsplasser.

  Det er parkeringsplass for alle tomtene før bommen, med moglegheit til å kjøre ned til hytta for å laste av.
 • Eigedommen er tilknytt offentleg vatn.

  Eigedommen er tilknytt privat avløp.

  Det er privat veg til eigedommen.

  Det er fleire hytter som er kobla på same anlegg, og selskapet heiter A-anlegg. Avløpsanlegget er frå 2018.

  Årleg avgift er kr. 2.500,-
 • Formuesverdi kr per

  Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Kr. 9 628 pr. år
  Årsavgift vatn kr. 2.220,-
  Årsavgift avlaup kr. 2.500,- (privat)
  Årsavgift renovasjon kr. 2.637,50
  Eigedomsskatt kr.2.270,-
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:

  Årsavgift vatn kr. 2.220,-
  Årsavgift avlaup kr. 2.500,- (privat)
  Årsavgift renovasjon kr. 2.637,50
  Eigedomsskatt kr.2.270,-
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 9.628,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter kr
 • Det er ikkje utstedt
  ferdigattest/mellombels bruksløyve
  på eigedomen. Kommunen
  opplyser at det ikkje finnest slike
  dokument i kommunalt arkiv.
  Kommunen opplyser vidare at det
  blir ikkje skriven ut ferdigattest for
  tiltak som er søkt om før 1. januar
  1998, jfr. Plan- og bygningslova §
  21-10

  Det foreligger godkjente
  byggetiekninger frå 31.5.1990.
  Det er gjort ein mindre endring på
  bad, der vaskerom og wc no er slått
  sammen til bad.
  Det framgår av matrikkelen at
  eigedomen er tatt i bruk.
  Det foreligger godkjente
  byggeteikninger på naustet som er
  bygd. Teikningane er stempla
  09/12/1998 og det framgår av
  matrikkelen at nauset stod ferdig ii
  2003.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Det er avtalt følgjande ifm. naboeigedommen på bnr. 84:
  Med forbehold om godkjenning fra Fitjar kommune, kan grensen justeres inntil 2m fra veggliv i
  bakkant (vestlig retning) av eksisterende naust på bnr 21. Grensejustering bak naustet foretas ved
  oppmåling av hyttetomt på gnr. 52, bnr. 84.
  Dersom grensejustering ikke godtas, avgir eier av bnr. 84 en privatrettslig erklæring om eksklusiv
  råderett over tilsvarende område for bnr.21 på bnr.84.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Fylgjande er tinglyst på eigedommen gnr. 52, bnr. 21:

  1989/12335-2/49 Erklæring/avtale
  14.11.1989
  BESTEMMELSER OM AT DELER AV EIENDOMMEN / PÅSTÅENDE
  BYGNINGER / TILBEHØR / RETTIGHETER, ER UNNTATT
  Overført fra: 4615-52/63
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Vegrett og og rett til parkering. Ifm. frådeling har ein tatt vekk tidligare rettighet.  2014/412809-1/200 Bestemmelse om vannledn.
  22.05.2014
  rettighetshaver:Knr:4615 Gnr:52 Bnr:19
  rettighetshaver:Knr:4615 Gnr:52 Bnr:83
  rettighetshaver:Knr:4615 Gnr:52 Bnr:85
  Bestemmelse om vedlikehold av slange
  - Rett til å ha vannledning liggjande på eigedomen slik det er i dag.

  I tillegg blir det tinglyst at bnr. 21 har vegrett over bnr. 84, at det er rett tli å ha vatn- og avløpåsledninger over 21 slik ledningsnettet går i dag, og at bnr. 21 har rett til båtplass på båt inntil 6 meter og 3 m bredde på annvist plass.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til hytte og naust iht. Plan-ID Bøkjeneset "222001-01"
 • Gnr. 52 Bnr. 21 i Fitjar kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.

  Moglegheit for snarleg overtakelse.
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt provisjon på 1,5% av salssum for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar kr. 2.200,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 43.000,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 22.000,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Torolf Taranger
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev