aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Gullhaugvegen 21 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eienomsmegling

Arnavik Gullhaugvegen 21

Herleg fritidseigedom med stor tomt og stor garasje!| Gode solforhold og naturskjønne omgivnadar |

 • 1 750 000
 • BRA 105 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 750 000
 • OMKOSTNINGER59 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 809 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 57 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 240 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  59 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 809 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentera Gullhaugvegen 21 - ein herleg fritidseigedom med stor tomt og nyare stor garasje. Gode solforhold og naturskjønne omgivnadar.

Hytta går over to plan og inneheld:
1.etg.: Entre, gang, bad, stove, kjøken og eit soverom og ein bod.
2.etg.: Gang og eit soverom.

Tomta er solrik og stor, og det er ein stor terrasse på fremsida og eine sida av bustaden.

Verdt å merke seg:
- Stor og opparbeida tomt
- Gode solforhald
- Kjøken og bad frå 2017
- Varmepumpe i hytta og i garasjen
- Nye golv i heile bustaden i 2017
- Selger opplyser at det er gode muligheter for båtplass i nærheten, med liten ventetid.
- Nytt tak hausten 2022Entré
- Velkomen inn -
Entréen er lys, og det er plass til å henge frå seg. Det er inngang til baderommet og ein gang vidare som gir tilgang til kjøken, stove og ei bod.


Stove
Stova er lys, og det er både peisomn og varmepumpe.


Kjøken
Kjøkenet har innreiing frå 2017, med slette frontar og benkeplate i laminat. Vindauget slepp inn godt med lys til rommet.


Badet
Badet er frå 2017. Det er belegg på golvet og baderomsplater på veggane. Rommet er utstyrt med toalett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og innreiing med servant.


Soverom
Eit av soveromma ligg innanfor stova. Soverommet er lyst, og har plass til dobbeltseng, nattbord og garderobeløysing.


Loft
På loftet finn ein hovudsoverommet og ein gang med bod og god plass til lagring.

Soverommet er romsleg og har plass til dobbeltseng og nattbord.


Garasjen
I 2017 blei det oppført ein stor dobbel garasje. Det er innlagt straum og montert varmepumpe.


Uteområdet
Uteområdet består av ei stor og opparbeida tomt med gode solforhold. Det er ein terrasse som går frå inngangspartiet og rundt halve bustaden. Det er ein stor plen med plass til det ein skulle ønske. Enten det er fotball, volleyball, petanque så er det god plass til å slå seg laus.
01 Velkomen til visning

Gullhaugvegen 21, Vestland

 • Innvendige overflater
  Golv: Laminatgolv.
  Veggar: Malt panel, malte plater og mdf-veggplater.
  Himlingar: Panel og malte plater.
  Det var lagt nye golv i alle rom i 2017. Nokre overflater på vegg er nye, ellers er dei vedlikehaldt med maling.

  Bad
  Baderommet er frå 2017.
  Golv: Belegg
  Veggar: Baderomsplater
  Himling: Takessplater
  Utstyrt med: Toalett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og innreiing med servant.
  Ventilering gjennom mekanisk avtrekk via ventil. Det mangler tilluft.

  Vedlikehald/påkostningar:
  - Rehabilitert skorstein, ukjent årstall med antatt etter 1970.
  - Taktekking er skifta i 1975 iflg. sefrak registeret.
  - Tilbygd, ukjent årstall.
  - Skifta bordkledning og stadvis utskifting av vindauger. Ytterdør frå 2017.
  - Oppgradert opplegg for vatn, avlaup og det elektriske anlegget i 2017.
  - Nytt golv i alle rom, samt nokre veggoverflater. Ellers vedlikehaldt eldre overflater med maling.
  - Bad og kjøken frå 2017.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Tiltak: Musebånd/lusing må etableres. Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.

  Utvendig > Dører:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Tiltak: Dører må justeres.

  Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger og terasser:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Krypkjeller:
  Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale. Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
  Tiltak: Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid. Utifra visuelle observasjoner fra lukeområdet, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Understøttelse av bjelkelag bør utbedres.

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Det er avvik: Det mangler rekkverk/sikring på en side i trappeløpet. (TG3). Det er smal bredde i trappeløpet, bør ikke være smalere enn 80 cm. Det er lav takhøyde i del av trappeløpet, bør ikke være under 2 meter.
  Tiltak: Tiltak med rekkverk/sikring, anbefales som et forebyggende tiltak for personskader. Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
  Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.
  Tiltak: Det er ikke nødvendig med tiltak så lenge det benyttes dusjkabinett. Vannsøl o.l. er begrenset.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
  Sluket har begrenset inspeksjonsmulighet og er dermed vanskelig å rengjøre.
  Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad:
  Det mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak: Spalte eller veggventiler for tilluft må lages.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet utifra alder.
  Tiltak: Komfyrvakt bør monteres.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank ihht gjeldende forskrift.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Tomteforhold > Drenering:
  Taknedløpet er avsluttet over terreng, og øker fuktbelastningen inn mor grunnmur. Terrenget faller inn mot grunnmur.
  Tiltak: Nedløp bør ledes bortifra grunnmur for å redusere fuktbelastningen.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.
  Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Boligen har sannsynligvis satt seg over tid. For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor ikke utført.

  Forhold som har fått TG3:

  Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist skader i beslagløsninger.
  Tiltak: Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer:
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Tiltak: Det må foretas utbedring av fallforhold. For å få tilfredstillende fall må gulvet tas opp igjen. I dette tilfelle har dusjkabinettet tett bunn og vegger, og dusjvann går direkte i sluk. Dette gir minimal fuktpåkjenning på gulv/vegger ved dusjing. Rommet vil fungere med denne løsningen, forutsatt god avrenning i sluket med hyppig vedlikehold.

  Sjå elles tilstandsrapport som ligg ved salsoppgåva for meir detaljert beskrivelse av standard og tilstand på eigedomen.
 • Eigedommen ligg på Halsnøy, og det er ca. 9 km til Sæbøvik med Spar, post og fleire servicetilbod. Det er Idrettsplass med skulen Øyatun. Det er og tillaga med sandvolleyballbane med båthamna. Det er kort veg frå ferjekaien på Sydnes.

  Halsnøy er ei av øyene i Kvinnherad kommune. Det er vegforbindelse til Husnes via undersjøisk tunnell til Sunde på fastlandet. Det er ferjeforbindelse frå Ranavik til Skjersholmane på Stord.

  Det er ca. 17 km inn til Husnes sentrum. Her har ein mellom anna Husnes Storsenter med et stort utval innanfor butikkar, serveringsstader, interiør mm. Det er ca. 55 min køyring til Rosendal. Rosendal har mange flotte fjellturar, som bl.a Melderskin og Malmangernuten. Rosendal er også kjend for Baroniet og arrangementa der.

  Området byr på mange flotte turmoglegheitar, med nærleik til sjø og friluftsområde.
 • Området består hovedsakeleg av spredt bustad- og fritidsbebyggelse.
 • Frå Sydnes Fergestø følg vegen i 2 km, ta deretter til høgre. Følg den skarpe svingen, og ta til høgre igjen. Følg vegen til du ser hytta.

  Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt ved fellesvisning slik at ein enkelt skal finna vegen.
 • Sjå vedlagt tilstandsrapport avholdt 21.03.2022 iht. NS3424 av David Haltvik for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etg: P-rom 45m² / BRA 47m²
  2.etg: P-rom 12m² / BRA 12m²

  Totalt, bustad: P-rom 57m²/ BRA 59m²
  Garasje: BRA 105m²
  Totalt: P-rom 57m²/ BRA 105m²
  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, stove, kjøken, bad og to soverom.

  Areala er henta frå vedlagt tilstandsrapport utført av David Haltvik. Meklar har ikkje kontrollmålt bustaden.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse.

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Ventilator, steikeomn og oppvaskmaskin følgjer med i handelen.

  Dagens eigar har ikkje tv-leverandør.
  Internett frå Kvinnherad breiband.
 • Luft-til-luft varmepumpe og vedomn i stova. Ellers oppvarming med panelomnar.

  Garasjen har luft-til-luft varmepumpe.
 • Stor tomt på 1.240 m². Innkøyrsel er grusa, ellers er det opparbeida med plen, beplantning og naturlege berg.
 • Stor garasje med innlagt straum oppført i 2017, samt god plass til parkering på tomta.
 • Eigedommen er tilknytta privat vatn og avlaup.
  Eigedommen er tilknytta fylkesveg via privat veg.

  Selger opplyser at det skal bli kommunalt vatn. Det er grunneigar som for tida betalar for vatn til forhandlingane er over. Selger betalar for kostanadane i forbindelse med endringen.
 • Formuesverdi kr 132 867 per 31.12.2018
 • Kr. 2 781,75 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 0,-
  Årsavgift renovasjon og slamtømming kr. 1 612,50,-
  Årsavgift feiing kr. 731,25,-
  Eigedomsskatt kr. 438,-
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 2.782,- pr. år.
  Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter.
 • Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv.

  Takstmannen opplyser at hytta er bygd ca. 1950.
  Det er opplyst frå kommen at hytta er på ei SEFRAK-liste og merka med byggeperiode 1800-1899.
  Hytta er antatt bygd i perioden 1800-1899

  Det er to bygninger på eigedommen:
  - Fritidseiendom
  - Garasje
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Selger opplyser at det foreligger ein privat avtale om at garasjen står 1 m frå grense mot nabo.

  SEFRAK
  Det blir gjort oppmerksam på at bustaden er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er eit landsdekkande register over eldre bygningar og andre kulturminne i
  Noreg. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfelle er dei berre ført i registeret på grunn av alder.
  Følgande er registrert om eigedommen:

  Id: Sefrakminne: 1224 38 38
  Objektnavn: Bolighus/Hytte, kvilheim, fatland Tidfesting1800-1899
  Nåværende funksjon:
  Tidligere funksjon: Tilbygg/ombygging: Nytt tak 1975, ny bordkledning 1978

  Asbest
  I Noreg blei asbest nytta i mange bygningsmaterial frå tida etter andre verdenskrig og fram til slutten av 1970- tallet. Asbest blei brukt i blant anna isolasjon,
  varme- og ventilasjonsanlegg, golvfliser, taktekking og kledningsplater. Asbest kan med andre ord finnes i dei fleste plassar i bygningar som er oppført, ombygd
  eller rehabilitert i perioden då asbest blei benytta. På grunn av asbeststøvets helseskadelige virkning blei asbest med få unntak forbudt i Noreg frå 1980. Det
  er bygningsdelar som kan innehalde asbest i bustaden, og me anbefalar nermare kontroll av dette på generelt grunnlag. Dersom ein skal forsegle eller byggje
  inn asbesten må dette utførast slik at ikkje asbestfibrene kan spre seg.
 • Fylgjande er tinglyst på eigedommen:

  1970/5797-4/49 Bestemmelse om gjerde
  14.10.1970
  - Gjerdeplikt. EIgedommen som selges vart fråskilt i 1979, dette gjelder for hovudbruket

  1979/7059-3/49 Bestemmelse om gjerde
  13.08.1979
  - Bestemmelser ifm. målebrev: Parsellen har gjerdeplikt. Parsellen har rett til å nytta vegen frå eiga grense fram til offentleg veg mot å delta i eventuell opparbeidings-/utbetringskostnader og framtidig vedlikehald etter avtale. Parsellen får legga vassledning over hovudbruket for tilknytning til felles privat vassverk og rett til tilkomst for framtidig vedlikehald av parsellen sin private del av ledningen. Parsellen kan legga kloakkledning over hovudbruket for tilkobling til felles avlaupsledning til sjøen og får rett til tilkomst for seinare turvande vedlikehald av sin private del av slik ledning.

  Rettigheter på 4617-206/1, 4617-206/88, 4617-206/89
  Rettigheter i eiendomsrett

  1979/7059-2/49 Bestemmelse om veg
  13.08.1979
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:206 Bnr:28
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Vegrett over eksisterande gardsveg. Sjå punktet over for heile teksten.

  Rettigheter på 4617-206/88
  Rettigheter i eiendomsrett

  2017/1180169-3/200 Bestemmelse om vannledning
  25.10.2017 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:206 Bnr:28
  - Gnr. 206, bnr. 88 har vegrett over gnr. 206, bnr, 1 via Gilavegen til fylkesvegen, samt via Gullhaugvegen, også over gnr. 206, bnr. 1. Gnr. 206, bnr. 28 og gnr. 206, bnr. 89 har rett til tilkobling av vatn, avlaup, straum og breidband over gnr. 206, bnr. 88.

  Rettigheter på 4617-206/88
  Rettigheter i eiendomsrett

  2017/1180169-4/200 Bestemmelse om kloakkledning
  25.10.2017 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:206 Bnr:28
  - Rett til tilkobling av vatn, avløp, straum og breiband over gnr. 206/88.

  Rettigheter på 4617-206/88
  Rettigheter i eiendomsrett
  2017/1180169-5/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  25.10.2017 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:206 Bnr:28
  - Rett til tilkobling av vatn, avløp, straum og breiband over gnr. 206/88.

  Rettigheter på 4617-206/88
  Rettigheter i eiendomsrett

  2017/1180169-6/200 Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel
  25.10.2017 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:206 Bnr:28
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:206 Bnr:89
  - Rett til tilkobling av vatn, avløp, straum og breiband over gnr. 206/88.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande småhusbebyggelse iht Plan-ID 20110002 - Detaljregulering for bustad/hytteområde Fatland - Del av 206/1 - Halsnøy.

  Delareal 57 m Formål Veg
  Feltnavn f_V1

  Delareal 1 183 m
  Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
  Feltnavn B2
 • Gnr. 206 Bnr. 28 i Kvinnherad kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partane skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 47.700,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,-. Dei første 5 visningane er gratis, deretter kl. 2 200 for fellesvisningar og kr. 1.500,- for privatvisningar. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 24.585 ,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Sindre Bøthun Johannesen
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev