aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nedre Hernes, Enkebakken og Gammelvegen 112!
Velkommen til Nedre Hernes, Enkebakken og Gammelvegen 112!

HERNES Gammelvegen 112

Romslig, solid og innholdsrik enebolig med hele 5 soverom og 2 bad. Tilbygd garasje samt frittstående garasje. Fin hage.

 • kr 4 200 000
 • BRA 276 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 4 200 000
 • Omkostningerkr 122 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 322 042
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1957
 • Soverom5
 • ArealP-rom 170 m²
 • Tomt1 298.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))   122 042,- (Omkostninger totalt)   4 322 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning, andre etasje.
En svært trivelig eiendom med god plass til storfamilien, beliggende i Nedre Hernes med kort vei til det aller meste. Eneboligen har praktiske planløsninger, med både soverom og baderom i begge etasjer. Gode varmekilder med bl.a. vannbåren varme i nesten samtlige rom, samt vedfyring i to etasjer. Boligen har blitt jevnlig vedlikeholdt og holder en god standard, og kan passe godt for mange. Hagen er pent opparbeidet med plen rundt hele boligen og inngjerdinger med skigard som kler eiendommen. På tomten står en nyere, og frittstående garasje samt at boligen nylig er tilbygd en garasje - så her har man god plass til parkering under tak. Eiendommen ligger svært pent til i et landlig og trivelig område, samtidig som det er kort vei ned til Elverum sentrum med alle fasiliteter. Velkommen!
Plantegning, første etasje.

Gammelvegen 112, Innlandet

 • Tomt
  1298.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 298,5 kvm. Gruset adkomst. Pent beliggende, åpen og svakt hellende tomt med, gruset innkjøring og parkering. Pent opparbeidet tomt, med plen nærmest rundt hele boligen. Tomten er delvis innhegnet med skigard. Steinbelagt gangareal foran inngangsparti. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen Enkebakken har en fin og åpen beliggenhet i nedre Hernes ca. 5,5 km nordøst for Elverum sentrum. Nærområdet er omkranset av spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer. Fra eiendommen er det ca. 1,9 km til Hernes skole og Herneshallen hvor det er et godt idrettsmiljø for både barn og ungdom. Hernes Idrettslag har aktive lag innen fotball, håndball, langrenn og skiskyting. I Hernes er det i tillegg mye aktivitet for de yngste på Varden på vinterstid med skikarusell og trening. Varden har et variert løypenett både sommer og vinter. Det er etablert gang/sykkelvei til Elverum sentrum fra barneskolen i Hernes. En fin familietur på sommerstid er å ta med seg badeutstyr og piknik-kurv til Stavåsdammen hvor du kan bade og kose deg i en av grillbuene på området. Fra eiendommen er det også kort veg til Bergesjøen, med badestrand, turområder og fine forhold for fiske og kanopadling. For deg som er jeger er det muligheter for småvilt- og rådyrjakt i området så fremt det kan løses kort.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 1957, i isolert bindingsverk, kledd med utvendig stående panel. Bygningen er fundamentert på grunnmur av betong/mur. Taktekkingen er av stålplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner med forkantbeslag med nedløpsrør til terreng. Luftehatt og vindskibeslag. Snøfangere over inngangsparti. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Sannsynligvis isolert med sagflis. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 1982 og fra 1992. Bygningen har malt hovedytterdør fra 1982 og malt balkongdør i tre 1990 tallet. Overbygget veranda på ca. 19 m2 med støpt gulv med skiferforblending. Malt rekkverk og med malte sperrer og undertak i himling. Nytt overbygg fra 2021. Støpte trapper. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Takstrådet Harald Juliussen AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Utvendig - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig - Radon Innvendig - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Innvendig - Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Våtrom - Ventilasjon - Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Tomteforhold - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold: Eldre brannslukningsapparat i kjeller og røykvarslere. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 28.06.2023 av Takstrådet Harald Juliussen AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja. Beskrivelse: Nytt bad i 2017. Arbeid utført av: Weststein 2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort Beskrivelse: 2017, nytt bad. 2.2. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja Beskrivelse: Iht. våtromsnormen. 2.3. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Rune Weststein og Oljeservice AS. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja Beskrivelse: Nytt sikringsskap og jordfeilbryter. 11.1. Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. Beskrivelse: Minel. 11.2. Foreligger det samsvarserklæring ( i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja Beskrivelse: Elsikkerhet Øst OK. 18.2. Er det foretatt radonmåling? Hvis ja, hva er radonverdien? Svar: Ja Beskrivelse: 20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja Beskrivelse: Denne kommer innen salget. 21. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsrapporter eller utførte målinger? Svar: Ja Beskrivelse: Takstrådet Juliussen. Tilleggskommentar: Eiendommen er fra 1957 og er normalt slitt og godt vedlikeholdt.

  Innhold
  Eiendommen er bebygd med en enebolig som er tilbygd carport, samt en frittstående garasje. Eneboligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, entré, kjøkken, stue, to soverom, baderom og separat toalettrom. Bod/kott med adkomst fra entré. 2. etasje: Gang, fire soverom og baderom. I tillegg kott/bodrom for lagring. Kjeller: Romslig kjeller med flere rom for lagring, samt vaskerom. Tilbygd carport fra 2022, med god en romslig parkeringsplass. Frittstående garasje fra 2022 med en biloppstillingsplass. Arealbeskrivelse: Enebolig: Totalt: BRA 276 m² / P-rom 170 m². 1. etasje: BRA 137 m² / P-rom 114 m². 2. etasje: BRA 61 m² / P-rom 56 m². Kjeller: BRA 78 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Gang, entré, kjøkken, stue, to soverom, baderom og separat toalettrom. 2. etasje: Gang, fire soverom og baderom. Følgende rom inngår som sekundærrom: Kjeller: Trapperom, fem bodrom hvorav et har adkomst til krypkjeller og vaskekjeller. 1. etasje: Bodrom. 2. etasje: Kott/rom for lagring. Tilbygd garasje: Totalt: BRA 20,75 m² / P-rom 0 m². Frittstående garasje: Totalt: BRA 28 m² / P-rom 0 m². Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen til Enkebakken og Gammelvegen 112! En romslig, svært innholdsrik, solid og godt vedlikeholdt enebolig med tilbygd garasje og frittstående garasje. Boligen har overbygd inngangsparti, og består av vindfang, gang, stue, kjøkken, fem soverom, to baderom og et separat toalettrom. I kjelleren er det flere rom godt egnet for lagring, samt vaskerom. Kott for lagring ved trapp i andre etasje. Romslig og overbygd veranda med adkomst fra stue, og med trapp ned til hagen. Tomten er dels inngjerdet med en fin skigard. Velkommen inn! Fra steinlagt gangareal- og overbygd inngangsparti med steinbelagt markterrasse på ca. 9 kvm, kommer du inn i et vindfang som fører deg videre inn til entréen. Kjøkken Boligen har et fint og romslig kjøkken i heltre, med rikelig skap- og benkeplass. Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og benkeplate av heltre. Integrert komfyr og platetopp, samt frittstående oppvaskmaskin og kjøleskap som medfølger. Praktisk halvøy ut mot spisestue. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Stue Romslig stue i vinkel med god plass til både sittegruppe og spisegruppe. Stuen ligger i åpen løsning med kjøkkenet, og har godt med vindusflater på tre sider som gir et fint innslipp av naturlig dagslys. Flott etasjeovn fra Drammens Jernstøperi. Fra stuen er det utgang til en romslig, nylig overbygd og steinbelagt terrasse på ca. 19 kvm som er vendt mot sør-øst. Soverom Boligen har hele fem soverom, fordelt med to soverom i første etasje, og tre soverom i andre etasje. Samtlige soverom har rause areal, og dermed god plass for møblering. Godt med skapplass på flere soverom. Bad, i første etasje Lyst og pent baderom, opplyst oppusset i 2017. Rommet er innredet med dusjkabinett, heldekkende servant nedfelt i innredning, belyst speil og frittstående toalett. Elektriske varmekabler i gulv, sluk under dusjkabinett og elektrisk styrt vifte. Bad, andre etasje Baderom med baderomsplater på vegger, malt himling og gulvoverflater med vinylbelegg. Rommet er innredet med servant nedfelt i romslig innredning, belyst speil, dusjkabinett, frittstående høyskap og frittstående toalett. Det er naturlig ventilering. Rommet har ingen varmekilde. Spesialrom Praktisk og separat toalettrom i første etasje med heldekkende servant nedfelt i innredning og frittstående toalett. Carport og garasje. Nylig oppført tilbygd carport samt frittstående garasje i en pen utførelse. Overflater i boligen: - Gulv: Parkett, laminat, fliser og belegg. - Vegger: Tapet, trepanel og malte plater. - Himling: Malte plater og trepanel. Tekniske installasjoner: - Innvendige vannledninger er av kobber. - Avløpsrør av støpejern og plast. - Varmtvannstanken fra 2014, volum på ca. 300 liter. - 3 faset el-inntak med automatsikringer

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Kjøkkenet er utstyrt med integrert komfyr og platetopp, samt frittstående oppvaskmaskin og kjøleskap som medfølger.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligen har blitt jevnlig påkostet og vedlikeholdt gjennom årenes løp, og det har i tillegg nylig blitt tilbygd garasje samt oppført en frittstående garasje.

  TV/Internett/bredbånd
  Det ligger fiber i området som man ved egen bekostning kan koble seg på, i følge Eidsivas' nettsider

  Parkering
  God plass til parkering i tilbygd carport samt i frittstående garasje.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 27.08.2021, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 27.08.2041. Feiing ble utført siste gang den 29.06.2015. Tilsyn ble sist gang utført den 08.11.2010, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))   122 042,- (Omkostninger totalt)   4 322 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med ved, strøm og vannbåren varme. Vedfyrt etasjeovn fra Drammens Jernstøperi på stue, Jøtul vedovn i kjeller, varmekabler i gulv på renovert baderom, stråleovn på baderom i andre etasje, panelovn på toalettrom og vannbårne radiatorer i nesten samtlige av øvrige rom.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11409

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 11 409,- for 2023. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr. Renovasjon faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Følgende satser for kommunale avgifter gjelder for inneværende år (inkl. mva.): * Vann, etter måler: Kr 467,- * Kloakk, etter måler: Kr 684,- * Eiendomsskatt: Kr 6 176,- * Grunngebyr renovasjon: Kr 1 799,- * Restbeholder 140 L: Kr 1 633,- * Papirbeholder: Kr 0,- * Glass/metallemballasje: Kr 0,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr 650,- Det er registrert vannmåler på adressen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen, da eiendommen nylig har fått nytt gårds- og bruksnummer. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Info kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Dagboknummer 352, tinglyst 16.02.1953: Bestemmelse om vannrett, bestemmelse om klaokkledning/synkekum. Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:76 Overført fra: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:19 Gjelder denne registerenheten med flere Dagboknummer 1973, tinglyst 17.08.1957: Erklæring/avtale - visse bygninger er unntatt, se historisk grunnbok Overført fra: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:19 Gjelder denne registerenheten med flere Dagboknummer 1608, tinglyst 11.03.2005: Bestemmelse om veg, med flere bestemmelser. Rettighetshaver: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:218 Overført fra: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:19 Gjelder denne registerenheten med flere Dagboknummer 196145, tinglyst 08.03.2012: Borett Rettighetshaver: Nyberget Kari Overført fra: Knr:3420 Gnr:90 Bnr:19 Gjelder denne registerenheten med flere Dokumenter kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygningene på eiendommen. Det foreligger midlertidig brukstillatelse for en annen bygning som ble byggesøkt samtidig med tilbygd carport og endring av takoverbygg på veranda, datert 28.10.2020. Ifølge opplysninger fra kommunen gjensto følgende arbeider på eiendommen da denne brukstillatelsen ble utstedt: - Inntilbygget carport - Snu tak over terrasse Gjenstående arbeider skal i følge midlertidig brukstillatelse datert 28.10.2020 være utført innen 15.10.2023. Lovlighet Enebolig - Det foreligger ikke tegninger. Det er mottatt godkjente byggetegninger av carport mot nord, og endring av overbygg på eksisterende veranda. Siden det ikke foreligger tegninger av eneboligen er det derfor uvisst for megler om alle rom som nyttes til varig opphold, er godkjent for varig opphold, samt om evt. endringer som er gjort, om det er gjort endringer, og bruken av rommene er i samsvar med hva som er omsøkt og godkjent hos kommunen. Kjøper påtar seg risikoen for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, for alle ovennevnte ulovlige forhold, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle eventuelle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at ev. rom settes tilbake til opprinnelig godkjent stand. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av Kommuneplanens Arealdel 2011 - 2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligformål i et Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) hvor landbruk dominerer. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 200 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))   122 042,- (Omkostninger totalt)   4 322 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  122042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr  44 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-, oppgjørshonorar kr 6 900,-, markedspakke (kr 18.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9 703,-). Alle beløp er inklusive mva.

Åste Christine Gjermunds

Megler

Åste Christine Gjermunds

94 17 84 82

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev