aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Rogstad Gård!
Velkommen til Rogstad Gård!

HERNES Hernesvegen 408

Fantastisk flott landbrukseiendom av den sjeldne sorten! Stort gårdsbruk med korn, skogbruk og slaktekyllingproduksjon.

 • kr 27 000 000
 • BRA 535 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 27 000 000
 • Omkostningerkr 692 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 27 692 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1756
 • Soverom4
 • ArealP-rom 372 m²
 • Tomt4 749 000 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 27 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  675 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 27 000 000))

  692 042 (Omkostninger totalt)

  27 692 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Velkommen til Rogstad Gård! Rogstad Gård ligger i Hernes, 8 km øst for sentrum i Elverum i retning Trysil. På Rogstad kan bevarte kulturminner være med på å bekrefte at bosetningen kan strekke seg lenger tilbake enn til vikingtiden. I siste halvdel av 1800-tallet ble tunet, slik det fremstår i dag laget. Hagen ble anlagt i den formen vi kjenner i dag, med et hageanlegg som er registrert som historisk hage. På Rogstad i dag dyrkes det korn på ca. 425 mål, det er slaktekyllingproduksjon og skogbruk. Gården har ca. 4 324 mål skog. Gården har egen flisfyr som gir varme og varmt vann til samtlige bygg. I tillegg er det energiproduksjon med solceller. Dagens eiere er 8. generasjon brukere på gården. Sjekk ut @rogstadgaard på Instagram!
I siste halvdel av 1800-tallet ble tunet, slik det fremstår i dag laget. Hagen ble anlagt i den formen vi kjenner i dag, med et hageanlegg som er registrert som historisk hage.

Hernesvegen 408, Innlandet

 • Tomt
  4749000m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på totalt ca. 4 748,9 mål. Av disse utgjør ca. 424,7 mål fulldyrka jord, ca. 3 522,6 mål produktiv skog, ca. 0,2 mål innmarksbeite, ca. 738,3 mål annet markslag og ca. 63,1 mål bebygd. Opplysninger hentet på https://gardskart.nibio.no. Deler av driftsenheten med gnr. 107, bnr. 12 er solgt. Det er søkt deling og konsesjon for kjøper. Dette er under behandling. Dersom deling av driftsenheten ikke vil bli gitt, vil dette gnr. og bnr. medfølge gården, dog skal selger har bruksrett på denne delen av gården etter nærmere avtale. Kontakt megler for mer informasjon. Reguleringen Nistilmarka 2 er en del av denne gården. Denne delen skal ikke medfølge salget av gården. Søknad om deling er levert Elverum kommune for behandling og vil være tinglyst fradelt før overtagelsen. Dette gjelder ca. 22 mål. Se vedlagte kart med blå stiplet linje. Gnr. 111, bnr. 1 har et beregnet areal på ca. 3 604 983m². Gnr. 112, bnr. 13 har et beregnet areal på ca. 894 679m². Gnr. 112, bnr. 66 har et beregnet areal på ca. 32 877m². Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Rogstad Gård ligger i Hernes, 8 km øst for sentrum i Elverum i retning Trysil. På Rogstad kan bevarte kulturminner være med på å bekrefte at bosetningen kan strekke seg lenger tilbake enn til vikingtiden. I overgangen mellom 1800- og 1900 tallet ble det, i forbindelse med registrering av kulturminner, funnet slag med tydelig spor av tre, hvilket kan være et indisium på at folk kan ha holdt til her siden år 500. Første gangene gården er nevnt i skriftlige kilder er i 1528, i forbindelse med gjenjerdskatteinnkreving. (Kilde Elverum bygdebok, bind 7) I siste halvdel av 1800-tallet ble tunet, slik det fremstår i dag laget. Hagen ble anlagt i den formen vi kjenner i dag, med et hageanlegg som er registrert som historisk hage. Underveis i den store omlegging av tunet, ble den eldste Trysilvegen erstattet med en ny og bredere veg som gikk på nedsiden av gården. Slik ble planene om en større hage skrinlagt, men den finnes nedtegnet på kartet fra 1866 som henger i gangen på Rogstad. I forbindelse med ny vegtrasé ble Rogstadalléen anlagt. Den har vært og er fremdeles, et kjent landemerke for lokalbefolkningen, samt et vel bevart kulturminne som består av alm og lønn. Den ble våren 2013 erklært som bevaringsverdig. Det ble da utført toppforankring, trepleie og vedtatt nyplanting av alm. Alléen eies i dag av Statens Vegvesen. På Rogstad i dag dyrkes det korn på 425 mål, det er slaktekyllingproduksjon og skogbruk. Gården har 4 324 mål skog. Gården har egen flisfyr som gir varme og varmt vann til samtlige bygg. I tillegg er det energiproduksjon med solceller. Dagens eiere er 8. generasjon brukere på gården.

  Byggemåte
  Våningshus - Byggeår: 1756. Takflatene er tekket med betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Ny taktekking ble lagt i 2012. Piper med fotbeslag og toppbeslag. Beslått luftehatter for avtrekkskanaler. Ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Beslag i gradrenner. Feieplattform. Takstige. Yttervegger av laftet tømmer. Hjørnekasser er kledd inn. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Del med tilbygget del mot vest: Boligyttervegger i bindingsverk, uisolert. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Himling er etterisolert med mineralull. Overbygget takkonstruksjon over veranda. Understøttet med tresøyler. Varevinduer, 1+1 glass. Vinduer med ett lags glass. Vindu med 2 lags isolerglass fra 1983. Eldre tredør til kjeller. 1.etasje: Tofløyet ytterdør. Adkomst til entré/hall. Tofløyet ytterdør. 2.etasje: Terrassedør med dobbel dør. Adkomst til veranda. Veranda ved inngang. Under overliggende balkong. Fundamentert på gråsteinsmur. Området under terrasse er ikke besiktiget. Utført med terrassebord og beiset- malt rekkverk. Vinduer med ett lags glass. Areal på ca. 15 m2. Adkomst til veranda i fra peisstue i 2.etasje: Understøttet med tresøyler. Utført med terrassebord og beiset- malt rekkverk. Areal på ca. 15 m2 ved stue. Strekkmetalltrapp ved inngang. Kårbolig - Antatt bygget på 1700/1800-tallet. Takflatene er tekket med takpanner. Ukjent alder. Deler av taktekking er ikke besiktiget på grunn av snø på taket. Beslått luftehatt for avtrekkskanaler. Pipe med fotbeslag og toppbeslag. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Snøfangere. Takstige. Yttervegger av laftet tømmer. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonstruksjon. Himling antatt isolert med flis. Lukket og kledd takkonstruksjon. Kledde gesimser uten luftespalter. Lufting ført via ventiler i gavlveggene. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Ikke montert loftsluke. Loft/takkonstruksjon er ikke besiktiget. Overbygget takkonstruksjon over inngang. Himling med malt panel. Lukket og kledd takkonstruksjon. Understøttet med tresøyler. Saltakkonstruksjon. Overbygget takkonstruksjon over vindfang. Vinduer med 2 lags isolerglass. Vinduer med 3 lags isolerglass fra 1983. Varevinduer, 1+1 glass. Trevinduer med koblet glass. Malt ytterdør med adkomst til kjeller. Malt ytterdør med glassfelt. Tofløyet (dobbeldør) i stue. Adkomst til terrasse fra stue. Fundamentert på støpt fundamenter. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Utført med impregnert gulv og beiset- malt rekkverk. Adkomst via støpt trapp til terrasse. Utført med stålrekkverk. To strekkmetalltrapper. Øvre bygning - Byggeår: 1745. Takflatene er tekket med tegltakstein. Nytt undertak i 2007. Taket er besiktiget fra bakkeplan. Metalltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Yttervegger av laftet tømmer. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonstruksjon. Åstak. Bordet undertak. Sperretakkonstruksjon. Etablert deler med ny takkonstruksjon i 2007. Vinduer med 2 lags isolerglass + ett lags glass. Varevindu, 1+1 glass. Malt ytterdør. Tofløyet ytterdør. Trapper av spekket naturstein. Fyrhus - Bygget i 2008/2009. Utvendig: Synlig grunnmursplast over terreng. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og liggende panel i gavlvegg. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med betongtakstein. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Enkelte riss i gulv. Noe mosegroing på taktekking. Garasjerom: Støpt dekke. Overflater med våtromsplater. Himling med våtromsplater. Rommet varmes opp med radiator. Vinduer med 2 lags isolerglass. Montert to leddporter. Malt ytterdør. Ventilasjon igjennom vindusventiler. Flisrom: Støpt gulv. Overflater med våtromsplater. Himling med våtromsplater. Innvendig: Støpt gulv. Kjelleryttervegger av isoblokk. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Flisfyringsanlegg. Garasje - Byggeår: 1988. Utvendig: Fundamentert på støpte pilarer. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte metallplater. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Malt panelt ytterdør. Enkelte løse undertaksplater. Synlige fuktskjolder i undertak. Deler av utvendig panel er ikke besiktiget på grunn av snø. Råteskadet panelender. Innvendig: Støpt gulv. Varmekabler i ett garasjerom. Oppført i bindingsverk, uisolert. Overflater med gipsplater i garasjerom. Himling med gipsplater. Plassbygget takkonstruksjon. Undertaksplater. Montert el.billader. Lys og strøm. Leddporter med motorstyring. Malt panelt ytterdør. Vinduer med 2 lags isolerglass. El.skap med automatsikringer. Montert to stikkontakter for portåpner i garasje. Fremlagt samsvarserklæring. Kyllinghus - Byggeår: 1999. Utvendig: Synlig grunnmursplast over terreng. Yttervegg kledd tømmermannpanel og liggende panel i gavlveggene. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte metallplater. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Snøfangere. Takstige. Pipe med fotbeslag. To siloer ved bygget. Solcelleanlegg. Dieselpumpe montert på yttervegg. Nedgravd dieseltank. Lagerrom/fyrrom: Støpt gulv. Sluk i gulv. Overflater med malte gipsplater. Himling med malte plater. El.skap med automatsikringer. Montert strømmåler. Dobbeltmantlet varmtvannsbereder. Oljefyring er ikke i bruk. Innvendig: Støpt plate på mark. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med mineralull. Overflater med våtromsplater. Himling med folierte takessplater og våtromsplater. Vinduer med 2 lags isolerglass. Fordelerskap i vegg i gang. Vannledninger av rør i rør. Stoppekran med vannmåler i teknisk rom. Montert skyllekar. Sluk i gulv. Montert installasjoner/utstyr for drift av kyllinghus i teknisk rom. El.skap med automatsikringer på kontor. Skiftet til LED lys utvendig, kyllinghus, fyrhus og låve. Fremlagt samsvarserklæring. Byttet defekt føler på fornedslipp. Tettet gjennomføringer fra kontor til loft. Byttet stikk på kontor i fjøs. Installasjon av ny forvekt i kyllinghus. Kabling fra computer til vekt. Omkobling av styring til forskruer. Montert tomføler på fordunke. Montert alarmsignal på motorvern foring. Fremlagt samsvarserklæring ifra 2019. Byttet ut defekt viftestyring med ny Skov klimacomputer sammen med FK. Byttet ut gammel utringer med ny Skov alarmutringer. Omgjøringer på styresignaler av lys, vifter og temp/følere ifb med montering av ny computer. Byttet shuntventiler på fyranlegg for att disse skal samsvare med ny computer. Byttet følere for computer og alarm. Ny belysning i dyrerom. Skiftet til LED i 2022. Fremlagt samsvarserklæring ifra 2019. Dyrerom er ikke besiktiget innvendig. Loft/takkonstruksjon er ikke besiktiget. Låve - Byggeår: 1960. Utvendig: Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Malte ståltakrenner og nedløp. Plassbygget porter og ytterdører. Støpt låvebru. Overbygget takkonstruksjon. Jordgulv. Oppført i trekonstruksjoner. Uisolert. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Ikke etablert undertak. Sprekker i gulv i garasjerom. Garasjerom: Støpt gulv. Overflater med malt murpuss. Støpt dekke over garasjerom. Montert leddport med motorstyring. Lys og strøm. 3 fas uttak. Innvendig: Støpt gulv. Oppført i trekonstruksjoner. Uisolert. Tretakkonstruksjoner. Ståltrapp i sjaktrom. El.skap med automatsikringer. Bytte av fordeling i låve ifbm. brent inntak. Utført i 2022. Fremlagt samsvarserklæring. Pissoar - Ukjent byggeår. Utvendig: Fundamentert på lettklinkerblokker. Yttervegg kledd med stående panel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med tegltakstein. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Metalltakrenner og nedløp. Innvendig: Gulvflater med tregulv. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Himling med panel. Sommerstue/lekestue - Ukjent byggeår. Utvendig: Ukjent fundamentering. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med betongtakstein. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Metalltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Malt ytterdør. Svertesopp på utvendig panel. Eldre lekestue/sommerstue, generelt med preg etter aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Innvendig: Trebjelkelag, antatt isolert med flis. Gulvflater med malt tregulv. Overflater med malt panel. Oppført i bindingsverk, antatt isolert med flis. Himling med malt panel. Vinduer med ettlags glass. Lys og strøm. Stabbur - Ukjent byggeår. Tilbygget del mot øst. Utvendig: Fundamentert på støpt fundamenter og murt teglstein. Yttervegg kledd med tømmermannpanel og lektepanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med betongtakstein. Ny taktekking og undertak i 2012. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Metalltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Terrasse og tretrapp ved inngang. Utført med malt rekkverk. Påvist avskalinger i fundament av murt teglstein. Påvist muggsopp i himling over bod. Innvendig: Trebjelkelag, uisolert. Gulvflater med tregulv. Yttervegger av laftet tømmer. Del med uisolert bindingsverk. Tretakkonstruksjoner. Bordet undertak. Plassbygget ytterdører. Utedo - Ukjent byggeår. Utvendig: Fundamentert på lettklinkerblokker. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med tegltakstein. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Metalltakrenner og nedløp. Innvendig: Gulvflater med tregulv. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Bordet undertak. Uthus - Ukjent byggeår. Eldre uthus, generelt med preg etter aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Kun deler er besiktiget. Ikke etablert undertak. Utvendig: Fundamentert på naturstein. Oppført i trekonstruksjoner. Uisolert. Yttervegg kledd med låvepanel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med profilerte metallplater. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Plassbygget port. Innvendig: Jordgulv. Oppført i trekonstruksjoner. Uisolert. Sperretakkonstruksjon. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: VÅNINGSHUS: -Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. -Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak ved pipe og luftehatt på loft. -Innvendig >Overflater: Knirk i gulv i tilbygget del. Stedvis slitte tregulv. Påvist fuktskjolder på gulv under radiator i TV-stue. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. -Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. -Våtrom > Ventilasjon > Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. -Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. -Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Tre-faset elektrisk anlegg. Elskap med automatsikringer, montert på vegg i kjeller samt loft. Kursene er merket. Åpent ledningsnett. Montert strømmåler. Hovedsikring, 63 A. KÅRBOLIG: -Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. -Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Noe svertesopp på utvendig panel. Behov for vedlikehold. -Utvendig > Vinduer: Vinduene er av eldre dato. Må påregne noe justeringsbehov. -Innvendig > Overflater: Det er påvist enkelte fuktskjolder i himling i gang. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale verdier. Glipper i laminatgulv på soverom i 2.etasje. -Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. -Spesialrom > Teknisk anlegg > Badstue (ikke i bruk): Eldre el.badstuovn. Ikke vært i bruk. -Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. ØVRE BYGNING: -Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. -Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er ikke observert større avvik i konstruksjonen, må påregne noe aldersforvitringer. - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm. -Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. -Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom: Det er uegnede materialer i våtsoner. -Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Fall ikke kontrollert på grunn av dusjkabinett. -Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. -Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom: Det er uegnede materialer i våtsoner. Innerdør i våtsonen. -Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Fall ikke kontrollert på grunn av dusjkabinett. -Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. -Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: VÅNINGSHUS: -Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. -Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Enkelte vinduer har behov for justering. Eier opplyser: De eldste vinduene kan ikke åpnes. Det er påvist sprekker i flere vindusglass. -Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Sprekk i glass til dobbeldør (dør med adkomst til veranda i 2.etasje). -Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Skjevheter i gulv og komponenter. Ikke etablert frostsikring i grunnen. Sprekker og avskalinger i grunnmur. Grunnmuren har seget. -Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. § 12-15 i Byggteknisk forskrift (TEK17). Utforming av rekkverk. Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Målt rekkverkshøyde: Ca. 89 cm. Minstehøyde på rekkverk er 100 cm. Råteskade i bærende tresøyle. -Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. -Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Noe sotutslag i pipe på loft. -Innvendig > Pipe og ildsted - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Noe sotutslag i pipe på loft. -Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. -Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte vridere har behov for justering/stramming. -Innvendig > Andre innvendige forhold: Ikke etablert sluk i gulv. Ikke ventilert. Rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. (Vaskerom uten sluk i 1.etasje). -Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Innerdør i våtsonen, glassdør hindrer direkte vannsprut på innerdør. -Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. -Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. -Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. KÅRBOLIG: -Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. -Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. -Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. -Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. -Innvendig > Pipe og ildsted - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. -Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. -Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Ikke etablert forsert avtrekk over stekeovn. -Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. -Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom/vaskerom uten sluk i 2.etasje: Rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Mangler sluk i gulv. Det er påvist sprekk i flis. -Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. -Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist sprekker og avskalinger i utvendig grunnmur. ØVRE BYGNING: -Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Må påregne enkelte sprekker og avskalinger i takstein. Takstein ligger ujevnt. -Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. -Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. -Innvendig > Andre innvendige forhold: Synlige råteskader i flere laftestokker i lagerrom. Mangler ett vindu. -Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Påvist avskalinger, sprekker og riss i utvendig grunnmur. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  VÅNINGSHUS: -Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. 1.etasje: Målt høydeforskjell på ca. 6 cm i TV-stue. 2.etasje: Målt høydeforskjell på ca. 3 cm i TV-stue. Skjevheter i gulv i kjeller. -Innvendig > Rom Under Terreng: Fuktinnsig i kjeller gjennom gulv/kjelleryttervegger. Noe avskalinger/sprekker i innvendig murpuss. -Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er påvist sprekk i servant. Noe fuktsvelling i skuffer under servant. -Tekniske installasjoner > Andre installasjoner: Sprekk i servant. -Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Elotec brannsentral. Brannslukningsapparat fra 2008. -Tomteforhold > Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Fuktinnsig i kjeller gjennom kjelleryttervegger. KÅRBOLIG -Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. -Våtrom > Generell > Bad (ikke i bruk): Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. -Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad (ikke i bruk): Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. -Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. -Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue (ikke i bruk): Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. ØVRE BYGNING -Utvendig > Vinduer: Det er påvist knust vindusglass i entré/trapperom. Eier opplyser: Blir skiftet før salg. -Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Mosegroing på utvendige trapper. Skjevheter og forvitringer i utvendige trapper. -Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom: Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Gjelder sluk på bad i 2.etasje. -Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Eldre brannslukningsapparat. Automatisk brannvarsling til Verisure. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Totalrenovering av begge bad. Arbeid utført av: Harviken Bygg AS. 2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja. Beskrivelse: Utført av Harviken Bygg AS. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: Vann inn i kjeller ved vårløsning. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: Ved kraftig regn og vind kommer det vann fra terasse 2 .etasje ned ved inngangsparti. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Sprekker i grunnmur og Skjeve gulv. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: Mus, legges ut åte fra Pelias gjevnlig. Har gnageravtale pga husdyrproduksjon. Maur: bruker åtestasjoner ute. 10. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: Behandlet med insektmiddel. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Oppgradert siste årene. Arbeid utført av: Elmontasje AS og Installasjonsservice AS. 11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Ja. 12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja. Beskrivelse: Termofotografert. 13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja. Beskrivelse: I garage. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Bytte tak. Arbeid utført av: Harviken Bygg As. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja. Beskrivelse: tilstandsrapport 24.04.2023.

  Innhold
  HOVEDBYGNINGEN Hovedbygningen er mest sannsynlig i fra i fra 1756, ifølge årstallet som er preget inn i tømmeret på loftet. Den har to etasjer og fullt loft. I 1.etasje er det vaskerom, kjøkken, anretning, spisestue, dagligstue, gang, tv-stue, samt et bad med dusj og toalett (nytt 2017). Det er utgang til baksiden av huset gjennom et uisolert todelt påbygg. Inngangspartiet / bislaget kom til rundt 1880, og er tegnet av arkitekten Johan Heinrich Günter Schussler (1835 -1898) 2.etasje inneholder hovedsoverom, sal, stuegang, soveromsgang, pikekammers, 2 soverom, mellomrom, garderobe (soverom), bad med boblebadekar, dusj og toalett (nytt 2015). Loft. Stort loftsrom og to mindre loftsrom. Trapp opp ifra stuegang. Kjeller under 1/5 av huset. Det er vannbåren varme inn i huset, hvor oppvarming hovedsakelig består av radiatorer og gulvvarme. Vedfyring er også mulig i husets to etasjeovner, peis, eller i den vedfyrte komfyren. KÅRBOLIGEN Nedrebygningen, eller sveitserstuen som den står oppført som i digitalarkivets folketelling anno 1900, er visstnok eldre enn hovedbygningen, sies det, men opprinnelsesårstall er ukjent. Den har siden 1960-tallet vært i bruk som kårbolig. Før dette var det to store rom i underetasjen, og disse ble brukt bla til stryking og rulling av lintøy. Inngangspartiet er tegnet av Johan Heinrich Günter Schussler. Det ble gjort en ny rominndeling rundt 1960, slik at boligen skulle være mer funksjonell som bolig, og i 2017 ble det gjort en overflateoppussing før den ble lagt ut på utleiemarkedet. 1.etasje: hall, mellomgang, kjøkken, stue, soverom, toalett, bad, kontor, og vestvendt veranda. 2.etasje: gang, 2 soverom, vaskerom, stue. Per i dag er den langtidsutleid. Kjeller under hele huset. Inngang til kjeller både utvendig og innvendig. ØVREBYGNINGEN Øvrebygningen, eller drengestubygning som den står oppført som i digitalarkivets folketelling anno 1900, er en av to sidebygninger, og mest sannsynlig den eldste bygningen på gården. Dendroprøver tatt i forbindelse med restaurering i 2007, viser at tømmeret i 1.etasje kan dateres tilbake til 1745/46. Dvs. at det begynte å vokse på 1500-tallet. Denne bygningen er delvis restaurert og fremstår velholdt og fin i fra sør- og østsiden. Bryggerhuset i husets vestlige ende er ikke restaurert. I dag er det to boenheter i denne bygningen. Historien som har gått mellom generasjoner på Rogstad sier at bygningen har stått på Christianfjeld festning i Elverum, og blitt fraktet og satt opp igjen på Rogstad. Dette er ikke dokumentert, men byggestilen er utypisk byggestilen ellers i distriktet, noe som kan være med på å underbygge historien. Muntlige kilder har også formidlet at denne bygningen med beliggenhet på nedsiden av den eldste ferdselsåren til Trysil, samt sin beliggenhet til stallen, også har hatt en funksjon som oppstillingsplass for hester mellom skysstasjonene langs denne leden. Oppussing av bygningen, samt videre fremdriftsplan er dokumentert av eier. Per i dag er det to utleieenheter i bygningen som begge to er langtidsutleid.

  Standard
  Våningshus - Byggeår: 1756. Bolig med varierende alder og bruksslitasje på overflater, komponenter og installasjoner. Vedlikehold er greit ivaretatt. Kårbolig - Antatt bygget på 1700/1800-tallet. Bolig med varierende alder og bruksslitasje på overflater, komponenter og installasjoner. Vedlikehold er greit ivaretatt. Øvre bygning - Byggeår: 1745. Det meste av dagens innvendige standard etablert etter oppgradering og fornyelse. Innvendig ble ca. 2/3 deler modernisert i perioden 2008/2011. Vedlikehold er godt ivaretatt i del med boenheter. Utvendig generelt med noe preg av skader, aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Fyrhus - Bygget i 2008/2009. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Garasje - Byggeår: 1988. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Vedlikehold er greit ivaretatt. Kyllinghus - Byggeår: 1999. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Låve - Byggeår: 1960. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Pissoar - Ukjent byggeår. Standard fra byggeåret. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Sommerstue/lekestue - Ukjent byggeår. Bygget har gjennomgående lav standard. Eldre lekestue/sommerstue, generelt med preg etter aldersforvitring og noe manglende vedlikehold. Stabbur - Ukjent byggeår. Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon. Vedlikehold er greit ivaretatt. Utedo - Ukjent byggeår. Standard fra byggeåret. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Uthus - Ukjent byggeår. Bygget har gjennomgående lav standard. Generelt med noe preg av skader, aldersforvitring og manglende vedlikehold.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Storstua. Gipsplater i tak og inn mot kontor: 2023 Nye dører på stallen: 2022 Fjerner gammel innredning, lapper gulv, og setter inn ny innredning på vaskerom.: 2021 Gravde opp grusganger og blomsterbedet i hagen.: 2020 Ungdomsavdelingen får ny maling på veggene. Nytt gulv legges i garderoben.: 2019 Solceller på kyllinghus.: 2019 Strøm til lekestue i hagen.: 2018 Ny låvebru på stallen.: 2018 Overflaterenovering på masters bedroom. Ny farge.: 2018 Kårbolig. Malt overflater, lagt nytt gulv på vaskerom i 2.etasje.: 2017 1.etasje hovedbygning. Åpnet gulv i gang, kjøkken samt bad. Lagt fliser. Lagd dusj i 1.etasje. Oppussing 1.etasje Vannbåren bvarme i nevnte rom. (Harviken Bygg/ YC): 2017 Satt opp gipsrosett i spisestue.: 2017 Setter inn kjøkkeninnredning i anretningen.: 2016 Nytt tak på stabbur ? byttet ut åser stabbur.: 2015 Renovering av kjøkken. Ny tilpasset innredning Nytt røropplegg, nytt tak i nordre del av kjøkken. .: 2015 Full renovering av bad og toalett i 2.etasje. nytt vindu. Badekar settes inn. Endrer rominndeling. bad 2.etasje Vannbåren varme. Harviken bygg/YC.: 2015 Maler hovedhus med linoljemaling.: 2012 Male gang i 2.etasje.: 2012 Nytt tak på hovedbygningen.: 2012 Tar opp gulvet i anretningsgangen. Legger fliser. vannbåren varme.: 2012 Skifter grunnstokk i nordre del av huset.: 2012 Tar bort linoleum og maler i soveromsavd i 2.etg.: 2012 Fyrhus: 2009 Øvrebygningen, skiftet takåser, endret rominndeling. Lagd 2 utleieenheter.: 2008 Tatt frem litt av håndmalt tapet i storstua. Se rapport.: 2006 Ny trapp på stabbur.: 2005 Maler vegger, lister, gelender i anretning.: 2005 Maler pikekammerset i 2.etg.: 2005 Nytt tarkett gulvbelegg på kjøkken. Gulv rettet opp på forhand. måltilpasset kjøkkenøy settes inn. overflatemaling på tak, innredning, vegger, lister og dører.: 2003 Oppussing av spisestue. Malt tak/ brystning og vinduer. Lagt på gipsplater og tapetsert disse. Satt inn slipte glass i dør mellom dagligstue og spisestue.: 2001 Malt nordre rommet i 2.etasje.: 2000 Sliping av gulv dagligstue og 2.etasjegang. Maling av, dagligstue, gang, soverom. Nytt gulv i bislag.: 1997 Satte sammen 2 etasjeovner og koplet disse til pipeløp. Godkjent av feiermester: 1997

  Parkering
  Gode parkeringsmuligheter i garasjer og biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 10.07.2013. Tilsyn ble sist gang utført den 01.02.2023, uten pålegg om utbedringer. Merknader: Besøk for feiing i 2015, 2018, 2019 og 2020 er ikke utført. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2022 med termofotografering, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2040.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  27 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  675 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 27 000 000))

  692 042 (Omkostninger totalt)

  27 692 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Flisfyringsanlegg og solcelle på taket på kyllinghus. Økende energipriser og fokus på miljøvennlig oppvarming gjør flisfyring til en aktuell energikilde for større bygninger. Fyring med flis gir billig oppvarming. Fliskjelen sørger for energieffektiv varme. Er lagt inn vannbåren varme til hovedbygning, kårbolig, øvrebygning og kyllinghus. I hovedbygningen er det klargjort for videreføring av vannbåren gulvvarme både ut til bislaget og ut i kaldgangen (fra kjøkken). Rør i rør på vanntilførselen. Eneste stedet det ikke er rør i rør er inn til ungdomsavdeling/pikekammerset. Automatisk vannstopp i kjøkkenbenker i hovedbygningen. Hovedbygningen og øvrebygningen har nye tilførselskabler på strøm. Kabel mellom hovedbygning og kårbygning er av eldre årgang (1966). Egen trafo på gården.

  Info strømforbruk
  Selger har hatt et årlig energiforbruk på ca. 53 120 kWh, hvorav ca. 4 590 kWh elektrisitet, ca. 10 000 kg bio (flis) og ca. 400 liter ved.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 59 893,20,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Vann forskudd (grunnlag 780 m3): Kr. 16 185,- * Kloakk forskudd (grunnlag 251 m3): Kr. 7 580,20,- * Eiendomsskatt: Kr. 14 846,- * Renovasjon: Kr. 16 732,- * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 4 550,-.   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst den 05.02.1807, dokumentnr: 900001. Rettighetshaver: Elverums innbyggere på nybyggerplasser. Bl.a. bestemmelser om skogrett. Inntatt i Kongeskjøte. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 18.05.1921, dokumentnr: 900235. Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK. * Bestemmelse om grustak, tinglyst den 15.10.1921, dokumentnr: 900236. Rettighetshaver: Elverum kommune. Areal: Ca.: 6,92 AR. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 12.10.1936, dokumentnr: 902525. Rettighetshaver: Elverum kommune. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 23.11.1950, dokumentnr: 3179. Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. * Skjønn, tinglyst den 17.11.1952, dokumentnr: 2713. Overskjønn vedr. veg. Meljordshagen - Rogstadkjernet. * Jordskifte, tinglyst den 18.11.1965, dokumentnr: 4394. Sak 19/1964. * Erklæring/avtale, tinglyst den 12.05.1969, dokumentnr: 2262. Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 10.12.1969, dokumentnr: 6182. Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK. * Jordskifte, tinglyst den 16.01.1975, dokumentnr: 212. Grensegangssak 10/1969. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 02.12.1975, dokumentnr: 7078. Rettighetshaver: ELVERUM E-VERK. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 25.02.1981, dokumentnr: 990015. Rettighetshaver: Eidsiva Nett AS. 32 kV ledningen. Heradsbygd - Nye Osa. Jordskiftesak 0400-2002-08AD RØG Grenser m.m. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 13.08.1982, dokumentnr: 4637. Rettighetshaver: Gnr. 111, bnr. 86 i Elverum kommune. Bestemmelse om vannledning. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 28.02.1983, dokumentnr: 1267. Rettighetshaver: Gnr. 111, bnr. 87 i Elverum kommune. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 28.02.1983, dokumentnr: 1268. Rettighetshaver: Gnr. 111, bnr. 88 i Elverum kommune. * Jordskifte, tinglyst den 20.12.1985, dokumentnr: 8351. Sak 34/1985. * Jordskifte, tinglyst den 07.05.1987, dokumentnr: 2443. SAK 8/1986. Jordskiftelovens # 2 e. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 12.01.1988, dokumentnr: 194. Rettighetshaver: Gnr. 111, bnr. 99 i Elverum kommune. * Bestemmelse iflg. skjøte, tinglyst den 10.07.1998, dokumentnr: 3483. Rettighetshaver: Gnr. 111, bnr. 104 i Elverum kommune. Om varig rett til anlegg og vedlikehold m.v. av grøft for ledninger og kabler. Med flere bestemmelser. * Erklæring/avtale, tinglyst den 31.01.2000, dokumentnr: 557. Bestemmelse om tilknytningsgebyr m.v. for vann/avløp. Avtale i hht. Elverum kommunes forskrifter for vann- og avløpsgebyrer gjeldende fra 01.01.1999. Med flere bestemmelser. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 29.10.2001, dokumentnr: 5971. Rettighetshaver: Gnr. 111, bnr. 106 i Elverum kommune. * Bruksrett, tinglyst den 29.09.2005, dokumentnr: 6689. Rettighetshaver: Gnr. 113, bnr. 10 i Elverum kommune. Bestemmelse om veg. Med flere bestemmelser. * Bestemmelse om nettstasjon, tinglyst den 24.09.2019, dokumentnr: 1116081. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kable. Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. * Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 15.05.2020, dokumentnr: 2465807. Rettighetshaver: Elvia AS. Rett til etablering, fornying, ombygging, inspeksjon og vedlikehold av 132 kV kraftledning. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om ryddebelte. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Varslingsplikt ved arbeid nære kraftledningen. * Bestemmelse om veg, tinglys den 05.06.2020, dokumentnr: 2549490. Rettighetshaver: Elvia AS. * Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg, tinglyst den 05.11.2021, dokumentnr: 1398051. Rettighetshaver: Elvia AS. Rett til etablering av Nettanlegg. Rett til etablering, fornying, ombygging, inspeksjon og vedlikehold. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Tinglyste rettigheter på andre eiendommer: * Bestemmelse om veg, tinglyst den 31.10.1973, dokumentnr: 6135. Rettigheter hefter i: Gnr. 111, bnr. 66 i Elverum kommune. * Best. om adkomstrett, tinglyst den 24.11.1982, dokumentnr: 6872. Rettigheter hefter i: Gnr. 111, bnr. 86 i Elverum kommune. for traktorkjøring fra skogen fram til Gml.Trysilveg. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigmelding fra 2008 på oppføring av driftsbygning, fyrhus. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på øvrig bebyggelse på eiendommen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra 1999 på ny driftsbygning for slaktekylling, byggetegninger fra 1986 på garasje, byggetegninger fra 2008 på driftsbygning fyrhus, samt byggetegninger fra 2009 på øvre bygning. Det er ikke mottatt byggetegninger på øvrig bebyggelse. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Det er registrert vannmålere på adressen. Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for "Nistilmarka 2" fra 2019. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse (7 905m², 3 770m² og 3 821m²), kjøreveg (2 117m²), annen veggrunn - grøntareal (1 163m² og 98m²), lekeplass (2 656m²), renovasjonsanlegg (27m²), skogbruk (1 034m² og 2 574m²) og friområde (129m²). Det gjøres oppmerksom på at 78m² av eiendommen ligger i område for sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer. Det gjøres oppmerksom på at 2 629m² av eiendommen ligger i hensynsone for flomfare. Eiendommen omfattes også av reguleringsplan for "Fv.545 gang-sykkelveg Hernes - Finstad" fra 2014. Reguleringsformål for eiendommen er annen veggrunn - grøntareal (95m²) og landbruksformål (5 352m²). Det gjøres oppmerksom på at 5 352m² av eiendommen ligger i område for midlertidig bygge- og anleggsområde. Det er også reguleringsplan under arbeid som berører eiendommen. Planen "Detaljregulering for rv. 25 Løvbergsmoen - Flishøgda" har ID: 2022001. Planlegging igangsatt. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNF-område hvor landbruk dominerer (3 771 897m²), framtidig boligområde (31 518m²), nåværende boligområde (1 623m²) og LNF-område i sjø og vassdrag (21 116m²). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet (Landbruks-, natur- og friluftsområde), og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 3 bruksenheter, 1 bruksenhet i hver enebolig.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at alle 3 bolighus samt stabbur er SEFRAK-registrerte. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Kommunen har opplyst at bygget har vernestatus, noe som kan medføre større restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen. Det er også registrert 12 kulturminner på eiendommen som er fredet: ID: 159571 Kulturminneart: Dyrkingspor Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kulturlag/dyrkingsspor, spor etter gammel markoverflate ID: 224134 Kulturminneart: Kullgrop Nistilmarka, Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kull påvist med jordborr. Ytre mål/topp voll/dybde: 9x7x1,1. Tydelig kullgrop lite markant voll nord. ID: 224136 Kulturminneart: Kullgrop Nistilmarka, Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Liten markert kullgrop. Vollen er skadet i nnø. Ytre mål/ topp voll/ dybde: 6 x 4 x 0,6 ID: 224139 Kulturminneart: Kullgrop Nistilmarka, Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kull påvist med jordbor. Ytre mål/topp voll/dybde: 9x7x0,6. Det står en telefonstolpe i vollen i v-nv og det er kjoresp i vollen i n-nø. ID: 224141 Kulturminneart: Kullgrop Nistilmarka, Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kull påvist med jordbor. Kullgropa er markert, men liten. Ytre mål/topp voll/dybde: 7x5x0,9. ID: 224142 Kulturminneart: Kullgrop Nistilmarka, Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kull påvist med kullbor. Gropa er vid og litt utydelig. Ytre mål/topp voll/dybde: 7x5x0,5. ID: 229651 Kulturminneart: Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Avrundet ytre form som måler 8,5 meter i diameter. Indre form er kvadratisk og måler 3 x 3 meter med flat bunn. Vollen ble målt til 2,5 meter i bredde med 10-20 cm i høyde. Vollen er tydeligst mot øst. Dybde ble målt til 70 cm. Det ble påvist 30 cm kull med jordbor fra strukturens senter. ID: 229652 Kulturminneart: Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kvadratisk kullgrop som måler 6,5 x 6,5 meter i lengde og bredde. Indre form er kvadratisk og måler 2 x 2 meter med flat bunn. Vollen har en bredde på 1,5 meter. Dybde er 60 cm. Det ble påvist 30 cm kull fra strukturens senter. ID: 250204 Kulturminneart: R26, Kullfremstillingsanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Kullgrop med oval ytre form som måler 6.5 x 5 meter i lengde og bredde inklusiv voll. Vollen er lav, men måler opptil 1.5 meter i bredde. Indre form er rektangulær og måler 3 x 2 meter i lengde og bredde med flat bunn. Dybde ble målt til 1 meter. Det ble påvist 20 cm kull fra strukturens senter med jordbor. Kullgropa ligger midt i høyspentrase. ID: 88098 Kulturminneart: Jernvinneanlegg Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Jernvinneanlegg. Slaggklumper og trekullholdig jord registrert i et område på brinken i dyrka mark. Slaggklumpene har variabel størrelse, lengde ca. 2-5 cm, mulig karakter av renneslagg. To slaggklumper, lengde ca. 5 cm registrert i grense for dyrka mark, N for fuktig søkk på eiendomsgrensa mellom 111/1 og 103/5. Store slaggblokker av størkneslagg med spor etter brent trevirke, lengde/bredde: 0,5-0,8m, tykkelse 0,3 m eller mer. Dels mosekledd, registrert i skråningen V for brinken i dyrka mark og på begge sider av dreneringsgrøfta. Utstrekning: 20-100 m Ø-V-lig retning og 5-50 m i NS-lig retning ID: 88099 Kulturminneart: Dyrkingspor Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Automatisk fredet Informasjon: Rydningsrøysfelt med fire røyser. Røys A: ligger 4 m Ø for bekk. Klart markert i terrenget, jevn avgrensning. Mosegrodd hodestor rundkamp. Diam.: 3,9 m, høyde 1,3 m. Røys B: ligger 13,7 m V for A og V for bekken. Klart markert i terrenget, men ujevn avgrensning. Hodestor rundkamp. Dia.: 4 m og høyde 0,7m. Røys C ligger 54 m N for B. Klart markert med jevn avgrensing. Hodestor og større rundkamp. Diam.: 3m og ca. 0,7 m høy. Røys D ligger 7 m NV for C. Uklar markert i terrenget og uklar avgrensing. En av steinene mulig jordfast. Diam.: 2m og høyde 0,3 m. ID: 88100 Kulturminneart: Rydningsrøyslokalitet Kategori: Arkeologisk lokalitet Vernetype: Uavklart Informasjon: Felt med 9 rydningsrøyser. Røys A: S-lig avgrensing avskåret av åkerkant. V-lig avgrensing ligger inntil stor rydningsrøys fra vår tid. Klart markert, men ujevn avgrensing, rundkamp av variabel størrelse. Nyere steinfylling i Ø-lige del. Diam.: 7,3 m, høyde 1m. Røys B ligger 4 m VNV for A, er klart markert, men med ujevn avgrensning. En eller flere jordfaste stein i Ø-lig halvdel. Ellers rundkamp og forsenking i V-lige halvdel. Dia.: 5m og dybde 0,7m. Røys C ligger 8 m V for B og er tilnærmet oval. Rundkamp. Diam.: 7,5 m og høyde 0,7m. Røys D ligger 11 m NV for B. Diam.: 5,6 m og høyde 1m. Røys E ligger 5 m VNV for D. Diam. 5m og høyde 0,3m. Røys F ligger 5,8 m V for E og 11 m N for åkerkant. Diam.: 6,5 m og høyde 0,5 m. Røys G ligger 18 m V for F og 12 m N for åkerkant. i tett vegetasjon, gras og lauvkjerr. Diam.: 3m og høyde 0,3m. Røys H ligger 16 m SSV for G og skiller seg fra de foregående med større stein, dels blokker. Diam.: 4m og høyde 0,5m. Røys I ligger 9 m V for H og har en del nyere påkastet stein. Lengde: 7,5 m og høyde 1,4 m.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept, dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyret. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Når det søkes om konsesjon på en eiendom, tar kommunen stilling til om det skal settes vilkår for konsesjonen eller ikke, herunder krav om boplikt. I forhold til boplikt vurderer kommunen om det skal stilles vilkår om boplikt, om boplikten skal være en personlig plikt for eier og eventuelt hvor lenge boplikten skal vare. Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at det er driveplikt på jordbruksareal med fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hvis en eiendom har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver jorda eller leier bort jorda til andre som driver denne. Ny eier må innen 1 år etter overtakelse av eiendommen, bestemme om jorda skal drives selv eller leies bort. For ytterligere informasjon om konsesjonsforhold, herunder også om bo- og driveplikt, kontakt Landbrukskontoret eller se på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  Kommentar odelsrett
  Det hviler odel på eiendommen. Det er ikke mottatt fraskrivelse av odels- og løsningsrett fra eventuelle odelsberettigede. Til sikkerhet for kjøpers tap som følge av et eventuelt odelssøksmål (må reises innen 6 måneder fra tinglyst skjøte), vil et beløp tilsvarende 30% av kjøpesummen bli sperret på meglerforetakets klientkonto (kan fravikes ved avtale). Hvis odelssøksmål ikke blir reist innen fristen, vil sperret beløp bli utbetalt til selger, uten nærmere godkjenning fra kjøper.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  27 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  675 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 27 000 000))

  692 042 (Omkostninger totalt)

  27 692 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  692042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,5% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 17.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev