aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Horndalsvegen 832!

HERNES Horndalsvegen 832

Stor og solrik eiendom på ca. 2 275m² i idylliske omgivelser. Praktisk enebolig med 3 soverom og inntilbygget carport.

 • kr 1 690 000
 • BRA 155 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 690 000
 • Omkostningerkr 59 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 749 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 949
 • Soverom3
 • ArealP-rom 105 m²
 • Tomt2 275.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 690 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 42 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000)) 59 292 (Omkostninger totalt) 1 749 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Stor og koselig eiendom på ca. 2 275m² i idylliske omgivelser. Praktisk enebolig på én flate samt kjeller med god lagringsplass og inntilbygget carport på ca. 11m². Eiendommen er også bebygd med to frittliggende uteboder på ca. 13m² og 5m². Boligen har en fin planløsning med romslig stue, kjøkken med utgang til solrik terrasse, 3 soverom, baderom oppusset i 2018 og et ekstra toalettrom kombinert med vaskerom. I stuen har du både vedovn og varmepumpe som sørger for god varme på vinterstid. På sommerstid er den store og solrik terrassen på 20m² fin. Solrik, åpen og rolig beliggenhet i landlig skog- og landbruksområde i Horndalen. Fra eiendommen er det ca. 8 km til Hernes med barnehage og skole, samt ca. 15 km til Elverum med alle byfasiliteter. Kort gangavstand til nærmeste bussholdeplass.

Horndalsvegen 832, Innlandet

 • Tomt
  2275.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 2 275,2m². Tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass, plen og noe naturtomt. Diverse beplantning som busker, trær, påskeliljer, tulipaner, ripsbusker og noe solbær. Klargjort blomsterbed.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Horndalen i Elverum kommune. Område med noe bebyggelse i landlig skog og landbruksområde. Solrik og åpen beliggenhet, bolig med utearealer og terrasse orientert mot sør. Fra eiendommen er det ca. 8 km til Hernes hvor du har barnehage og barneskole. Ca. 15 km til Elverum sentrum med ungdomsskole, videregående skole og øvrige byfasiliteter. Nærmeste bussholdeplass er Nordseth som ligger ca. 200 meter fra eiendommen.

  Byggemåte
  Enebolig med inntilbygget carport - Byggeår: 1949. Byggegrunn med antatt jord - morenemasser. Ikke observert grunnmursplast. Drenering og fuktsikring materialer er ukjent, da den er nedgravd og ikke tilgjengelig. Eldre del: Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong, isolert med treullsementplater (tresonitt) innvendig. Tidligere åpning i kjelleryttervegg er murt igjen med lettklinkerblokker. Tilbygget del med bad: Støpt plate på mark og støpt ringmur. Antatt isolert under betonggulv og utførelse med fuktsperre mot grunnen. Tilbygget del med vaskerom og entré: Støpte fundamenter. Området under tilbygget er ikke besiktiget på grunn av lav høyde mellom terreng og bjelkelag. Veldig begrenset besiktigelse muligheter. Nedgravd kum på tomten. Ved kartsider fra NGU angitt at eiendommen ligger i område med særlig høy radonaktivitet. Ukjent om det er foretatt radonmålinger. Takflatene er tekket med pappshingel. Ukjent alder. Deler av taktekking er ikke besiktiget på grunn av snø. Helbeslått pipetopp. Beslått luftehatt for avtrekkskanaler. Lakkerte ståltakrenner og nedløp. Isbordbeslag. Eldre del: Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med flis. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Tilbygget del: Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Sist delvis overflatebehandlet i 2022. Saltakkonstruksjon. Plassbygget takkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med flis. Lufting ført igjennom ventil i gavlvegg. Kledde gesimser uten luftespalter. Loft besiktiget fra luke, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Det gjøres oppmerksom på at skjulte feil og mangler i konstruksjonene ikke kan avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Tilbygget del: Saltakkonstruksjon. Fabrikkerte w-takstoler. Bordet undertak. Himling isolert med mineralull. Loft besiktiget fra luke i himling over inngang, begrenset besiktigelse muligheter av loft. Overbygget takkonstruksjon over carport. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Understøttet med tresøyler ned på støpte fundamenter. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 2012. Det opplyses på generelt grunnlag at punkterte isolerglass kan være vanskelig å oppdage på grunn av varierende temperaturer og lysforhold. Vinduer med 2 lags isolerglass fra 1973. Varevindu, 1+1 glass. Kjeller: Malt panelt ytterdør. 1.etasje: Malt ytterdør med glassfelt. Tofløyet terrassedør med 2 lags isolerglass fra 2005. Adkomst til terrasse fra kjøkken. Fundamentert på støpte pilarer. Understøttet med stolper. Impregnerte gulvkonstruksjoner. Forankret i yttervegg. Utført med impregnert gulv og beiset- malt rekkverk. Areal på ca. 20 m2. Terrasseplatting ved inngang. Utvendig impregnert tretrapp med adkomst til terrasse. Frittliggende utebod - Byggeår: ca. 2019. Utvendig: Fundamentert på lettklinkerblokker. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Sist overflatebehandlet i 2022. Pulttakkonstruksjon. Takflatene er tekket med bølgeblikkplater. Taket er besiktiget ifra bakkeplan. Plassbygget ytterdør. Mangler takrenner og nedløp. Ikke etablert undertak. Innvendig: Gulvflater med tregulv. Trebjelkelag, uisolert. Oppført i bindingsverk, uisolert. Sperretakkonstruksjon. Redskapsbod - Ukjent byggeår. Eldre redskapsbod, generelt med preg etter aldersforvitring og manglende vedlikehold. Må påregne aldersforvitringer og skader. Påvist råteskader i panelender og forkantbord. Fuktmerker i undertak. Mangler takrenner og nedløp. Utvendig: Fundamentert på belegningsstein. Yttervegg kledd med stående panel. Saltakkonstruksjon. Takflatene er tekket med takpapp. Taket er ikke besiktiget på grunn av snø. Innvendig: Gulvflater med tregulv. Oppført i bindingsverk, uisolert. Sperretakklonstruksjon. Bordet undertak. Plassbygget ytterdør. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. * Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak Vepsebol på loft. * Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2: Det er påvist skjevheter i fundamenter under takoverbygg. * Utvendig > Vinduer: Behov for justering av vindu på ett soverom. * Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. § 12-15 i Byggteknisk forskrift (TEK17). Utforming av rekkverk. Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Målt rekkverkshøyde: Ca.91 cm. Minstehøyde på rekkverk er 100 cm. Påvist råteskade i rekkverk. * Innvendig > Overflater: Gjenstående arbeider: Mangler del med taklist og gulvlist. * Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 15 mm i stue. * Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. * Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er påvist muggsopp i flisfuger. * Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Eldre innredning. Fuktskjolder på skapdør. * Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. * Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er irr på rør. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. * Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. * Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. * Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Elskap med automatsikringer, montert på vegg i 1.etasje. Kursene er merket. Åpent ledningsnett. Montert strømmåler. * Tomteforhold > Drenering: Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. * Tomteforhold > Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Panel er ført helt ned mot vannbrett, fare for fuktopptrekk og forvitringer. * Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. * Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. * Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avskalinger i flisfuger i våtsonen. * Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Krakkeleringer i servant. Skapdør er ikke festet. * Tekniske installasjoner > Andre installasjoner: Noe lekk ifra rørkobling. Se bilde av boks under vannfilter. * Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det påvist avskalinger i kjelleryttervegg ved rørgjennomføring. Se bilde. Enkelte riss i murpuss. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. * Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke fuktsikre gulvflater, rommet er ikke bygget som ett komplett våtrom. Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. * Våtrom > Generell > Vaskerom/toalettrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke etablert lokalt fall rundt sluk. Sprekker i servant. Rust på skruer i sluk. Ikke etablert tilluftsplate under innerdør. Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter gjeldende før 1997. Vaskerom fra før 1997 gis i denne rapport automatisk TG 3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen ikke bemerket noe.

  Innhold
  Enebolig på én flate samt kjeller og inntilbygget carport på ca. 11m². Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken med utgang til terrasse, gang, 3 soverom, baderom og toalettrom/vaskerom. Kjeller: Gang, vaskerom, teknisk rom, 2 boder og 3 kjellerrom. Eiendommen er også bebygd med en frittliggende utebod på ca. 13m² og en redskapsbod på ca. 5m².

  Standard
  Enebolig med inntilbygget carport - Byggeår: 1949. Standard fra byggeåret, med enkelte fornyelser av enkelte overflater og komponenter. Vedlikehold er greit ivaretatt. Tilbygg / modernisering: Ukjent byggeår: Tilbygg med carport, vindfang, bad og vaskerom mot øst. Ca. 2018: Modernisering av bad i 1. etasje med overflater, installasjoner og komponenter. Frittliggende utebod - Byggeår: ca. 2019. Standard fra byggeåret. Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Redskapsbod - Ukjent byggeår. Bygget har gjennomgående lav standard. Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. VELKOMMEN INN! Du ønskes velkommen inn via et hyggelig overbygget inngangsparti med terrasseplatting. Til venstre for inngangspartiet har du inntilbygget carport på ca. 11m². Når du entrer boligen kommer du inn i en lys entré med videre adkomst til gang med plass til sko og yttertøy. KJØKKEN Fra gangen kommer du inn til et lyst og praktisk kjøkken. På kjøkkenet har du plass til et spisebord som gjør at kjøkkenet blir et naturlig oppholdsrom og samlingspunkt. Lys og tidløs kjøkkeninnredning med god skap- og benkeplass. Innredningen har lyse profilerte fronter, laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum og fliser i benkeryggen. Kjøkkenet er utstyrt med medfølgende hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap med frysedel. TERRASSE Fra kjøkkenet har du en tofløyet terrassedør fra 2005 ut til en stor, flott og solrik terrasse på ca. 20m². Terrassen har impregnerte terrassebord på gulv, beiset- malt rekkverk og god plass til ulike sittegrupper etter eget ønske og behov. Her sitter du usjenert og solrikt med åpent og landlig utsyn. STUE Stuen ligger i naturlig tilknytning til kjøkkenet og er et lyst og hyggelig rom. Stuen har lysmalte overflater og vindusflater mot to ulike himmelretninger som slipper inn fint lys. I hjørnet av stuen har du en koselig vedovn som varmer godt på kalde høst- og vinterdager, samt bidrar til hygge. Det er også montert luft-til-luft varmepumpe på vegg som sørger for en god og jevn varme. HOVEDSOVEROM Fra stuen har du adkomst til det største soverommet i boligen som er et naturlig hovedsoverom. I likhet med stuen har også dette soverommet vindusflater mot to ulike himmelretninger som bidrar til en god romfølelse. God plass til seng, kontorpult og garderobeløsninger etter eget ønske og behov. SOVEROM 2 OG 3 De to andre soverommene passer perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor. BADEROM Boligen har et stort og lyst baderom som ble pusset opp av firma i ca. 2018. Baderommet har grå fliser på gulv med gulvvarme, hvite fliser på veggene, downlights i himlingen og elektrisk styrt vifte. Tidløs baderomsinnredning med lyse fronter og heldekkende servant, speil med belysning over. Baderommet er også utstyrt med dusjhjørne med vegg av glassbyggerstein og glassdør, samt gulvmontert toalett. TOALETTROM / VASKEROM Fra entréen har du også adkomst til et praktisk ekstra toalettrom kombinert med vaskerom. Rommet har våtromsbelegg på gulv med sluk, overflater med malte plater og ventilasjon igjennom elektrisk vifte. Rommet er utstyrt med vegghengt servant med speil over, gulvmontert toalett og opplegg for vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber.

  Parkering
  I carport eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang den 15.06.2020. Tilsyn ble sist gang utført den 25.08.2010, uten pålegg om utbedringer. Besøk for tilsyn i 2015 og 2022 er ikke utført. Neste besøk for tilsyn blir det sendt SMS eller gitt beskjed i postkassen ca. en uke i forvegen. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2014, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2034.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 690 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 42 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000)) 59 292 (Omkostninger totalt) 1 749 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert på vegg i stuen. Vedfyring med vedovn i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme i baderomsgulv.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  12883

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 12 883,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Slamtømming hvert 2. år: Kr. 1 408,- * Kartlegging og tilsyn private avløpsnett: Kr. 270,- * Renovasjon: Kr. 5 275,- * Eiendomsskatt: Kr. 5 280,-. * Feie- og tilsynsgebyr: Kr. 650,-.   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  486064

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1749830

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Bestemmelse om gjerde, tinglyst den 10.08.1950 - Dokumentnr: 2065. * Jordskifte, tinglyst den 01.11.1955 - Dokumentnr: 2467. Sak 43/1943 B. * Erklæring/avtale, tinglyst den 30.06.1971 - Dokumentnr: 3031. Bestemmelse om felles vannverk/ledning, samt kloakk mellom bnr. 7 og 8. Rett til veg for bnr. 8. * Erklæring/avtale, tinglyst den 08.03.1977 - Dokumentnr: 1489. Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om vann/kloakkledninger m.v. * Bestemmelse om veg, tinglyst den 16.12.1999 - Dokumentnr: 6428. Rettigheter hefter i gnr. 118, bnr. 24 i Elverum kommune. Med flere bestemmelser. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er kun mottatt fasadetegninger på eneboligen ifbm. tilbygg. Det er ikke mottatt andre byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei over naboeiendommen gnr. 118, bnr. 24 i Elverum kommune som eies av Jarne Hanstad. Det er tinglyst bestemmelse angående veirett som sier at adkomsten til den nye veien til denne eiendommen (nr. 832) og naboeiendommen (nr. 834) er en gammel bygdevei som går over eiendommen til Hanstad. Avtalen sier også at den nye veien blir grensen mellom eiendommene. Jarne Hanstad skal ha bruksrett til veien. Tidligere hadde nr. 834 og 832 adkomstrett over gårdsplassen til Hanstad, men denne er nå fraskrevet grunnet den nye veien. I tidligere tinglyst erklæring gis det veirett for nr. 834 over denne eiendommen. Boligen har privat vann fra eldre brønn som deles med naboeiendommen (nr. 834). Installert renseanlegg og montert trykktank/vannpumpe og vannfilter i kjeller. Brønnen må jevnlig fylles opp med salt pga. vannkvalitet. Det koster ca. kr. 9000,- per pall som varer i ca. 1,5 år. Vedlikehold av utstyret hvert år, ca. kr. 5000,- per gang. Det er tinglyst erklæring som omtaler felles vann- og kloakkanlegg og sier at fremtidige utgifter på dette anlegget bæres med en halvdel på hver eiendom. Eiendommen har privat avløpsanlegg med slamavskiller. Slamavskiller tømmes hvert 2. år og ble sist tømt 11.10.2022, neste i 2024. Kommunen opplyser om at det er høy vannstand på anlegget. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Elverum kommune 2011-2022, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) hvor landbruk dominerer. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNF-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at frittliggende utebod er plassert over tomtegrensen. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 690 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 42 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000)) 59 292 (Omkostninger totalt) 1 749 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  59292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,2% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 11.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Line M Strøm

Megler

Line M Strøm

97 09 41 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev